Jogtörténeti Tanszék

 

Elérhetőség:

  • 3515 Miskolc-Egyetemváros, A/6 épület, II. emelet
  • Telefon (36)(46) 565-111/2316, Fax: (36)(46) 565-186

 

A tanszék jelenlegi oktatói:

 

A tanszék története:

 

A Jogtörténeti Tanszék az 1981-ben Ruszoly József által alakított Jogtörténeti és Jogelméleti Tanszékből a Kar intézeti struktúrájának kialakulásával egyidejűleg 1991-ben jött létre. A vidéki jogi karok hagyományait követve mindkét történeti főkollégiumi tárgyat (Magyar alkotmány és jogtörténet és Egyetemes jogtörténet) gondozza. A tudományos törvénymagyarázat történeti kérdéseivel foglalkozó alaptárgyak mellett a speciális kollégiumok és fakultatív stúdiumok széles körét kínálja az érdeklődő hallgatóknak (Magyar közigazgatás-történet, Az államfői jogkör alkotmányos szabályozása 1848-1948, Magánjogi kodifikáció, az állampolgári jogok és az alkotmányosság kialakulása Nyugat-Európában, Fejezetek az adójog történetéből). A tanszék doktori alprogramot is gondoz, melynek címe "A középkori jog társadalmi, történeti gyökerei". Az oktatói közösség szerepet vállal a kar-, egyetem és helytörténeti kutatásokban, továbbá a közigazgatás és a közjogtörténet OTKA által támogatott országos kutatási programjaiban.

 

 

Kutatási területek:

 

A tanszék kutatási tematikája mindkét oktatott főkollégiumi tárgyat érinti. Magyar állam- és jogtörténet keretében főleg a magyar közigazgatás történetével, ezen belül elsősorban a helyi önkormányzat históriájával foglalkozunk. Feldolgoztuk a magyar bírósági rendszer történétét, továbbá elvégeztük a polgári kori magyar államfők jogállásának összehasonlító vizsgálatát. Összegző vizsgálatot készítettünk a XIX. századi magyar kodifikációs törekvésekről.

Egyetemes jogtörténet terén elsősorban a német (osztrák) alkotmánytörténet kérdéseivel foglalkoztunk. Ezen belül a Weimari Köztársaság alkotmánytörténetével, a német közigazgatási bíráskodás kialakulásával és magyarországi hatásával, a német birodalom adójogával foglalkoztunk.

 

 

Nemzetközi kapcsolatok:

 

Az 1990-es évektől kezdve - főleg a TEMPUS- program felhasználásával - fontos szakmai kapcsolatokat építettünk ki a külföldi társegyetemek jogtörténeti tanszékeivel, intézeteivel. Minden munkatárs hosszabb ideig tartó ösztöndíjlehetőséget kapott. Jelenleg Heidelberg, Trier, Münster, Frankfurt/M., Salzburg egyetemeinek jogtörténészeivel tartunk kapcsolatot. Tanszékünk javaslatára az egyetem tanácsa eddig két díszdoktori címet adományozott.

 

 

A tanszék régi honlapja erre a linkre kattintva érhető el!

Vissza