Munkaügyi és társadalombiztosítási alapszak

A 2006-ban indult új képzés célja olyan munkaügyi kapcsolatokkal és társadalombiztosítással összefüggő feladatokat elvégző szakemberek képzése, akik jogi és szakmai ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy munkaügyi kapcsolatok alakításában és társadalombiztosítási ügyek intézésében közreműködjenek, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. A végzettek képesek lesznek kollektív tárgyalás folyamatának előkészítésére, munkaügyi konfliktusok és viták felismerésére, vitarendezési eszközök és eljárások kiválasztására és alkalmazására, az érdekegyeztetés folyamatának, intézményeinek megismerésére. Alkalmasak lesznek a vállalatok, költségvetési intézmények szintjén érdekegyeztetési fórumok kialakítására, eljárási szabályainak kidolgozására, a munkavállalói, munkáltatói érdekképviseletek tevékenységének szervezésére és más munkaügyi és társadalombiztosítási feladatok ellátására. A jelenlegi levelező képzést 2009. szeptemberétől nappali tagozattal bővítettük. Az ezen a szakon végzett hallgatóinknak is biztosítjuk a továbblépés lehetőségét: mesterszakos diplomát szerezhetnek a közigazgatási és a jelenleg akkreditáció alatt álló munkaügyi és társadalombiztosítási mesterszakjainkon.

 

- Mintatanterv nappali 2009. szeptember 1-től

- Mintatanterv levelező 2009. szeptember 1-től

- Mintatanterv 2006. szeptember 1-től

Vissza