MTB mester felvételi tudnivalók

Felvételi elbeszélgetés időpontja, helye: 2016. augusztus 16. ( kedd)10 óra,  helye Állam- Jogtudományi Kar Tanácsterme  (A/6. ép. fszt. 31.)

Felvételi elbeszélgetés témakörei:

- motivációs beszélgetés közéleti-szakmai tevékenységről, motiváció, szakmai tájékozottság és ismeretek, verbális képességek, elhivatottság, pályaorientáció (90 pont)

Eredeti iratok bemutatása a felvételi elbeszélgetésen: személyi igazolványát, eredeti oklevelek, leckekönyv, bizonyítványok és egyéb igazoló dokumentumok

A munkaügyi és társadalombiztosítási mester szakra a felvétel feltétele, hogy a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit az alábbi ismeretekből: társadalomtudományi ismeretek, állam- és jogtudományi ismeretek, általános igazgatási ismeretek, szakigazgatási ismeretek, pénzügyi-közgazdasági  ismeretek, közszolgálati és munkajogi ismeretek, menedzsment ismeretek, európai uniós ismeretek, munkaügyi kapcsolatok ismeretek, társadalombiztosítási-szociális jogi ismeretek.

A felvételi eljárásban az előzetes kreditbeszámítás elvégzése érdekében az Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatalába 2016. augusztus 10-ig elektronikus úton  a jogdhiv@uni-miskolc.hu címre (ha nincs elektronikus lehetőség  postai úton a 3515 Miskolc-Egyetemváros Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatal címre kérjük megküldeni az alábbi dokumentumokat:

-          teljesített tárgyakat igazoló leckekönyv vagy oklevél melléklet, diploma másolat

Abban az esetben, ha a jelentkező a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán szerzett  leckekönyvet ill. oklevél mellékletet nem kell megküldeni!

-          oklevél, bizonyítvány és nyelvvizsga bizonyítvány másolata

-          többletpontokat igazoló okirat másolata.

-          teljesített tárgyak tematikái (külön kérés esetén csatoltandó)

Miskolc, 2016. július

 

Pontszámítás

Munkaügyi és társadalombiztosítási mester szak

2016/17. tanév

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:

A felvételi elbeszélgetés (szóbeli) vizsgán a jelentkező az általános, ill. a mester képzési szak ismeretanyagának elsajátítását megalapozó előzetes ismereteiről, motivációjáról stb. tájékoztatja a felvételi bizottságot.

A munkaügyi és társadalombiztosítási mester szakra a felvétel feltétele, hogy a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit az alábbi ismeretekből: társadalomtudományi ismeretek, állam- és jogtudományi ismeretek, általános igazgatási ismeretek, szakigazgatási ismeretek, pénzügyi-közgazdasági  ismeretek, közszolgálati és munkajogi ismeretek, menedzsment ismeretek, európai uniós ismeretek, munkaügyi kapcsolatok ismeretek, társadalombiztosítási-szociális jogi ismeretek.

Az elismerhető 60 kreditből a jelentkezőnek legalább 50 kredittel kell rendelkeznie a hiányzó 10 kreditértéket - a képzéssel párhuzamosan - az első két félévben kell megszereznie. A kredit elfogadásáról a Kar Kreditátviteli Bizottsága dönt.

Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti munkaügyi kapcsolatok és társadalombiztosítási főiskolai szintű szak

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban vehetők figyelembe az igazgatásszervező, az igazságügyi igazgatási és a nemzetközi igazgatási alapképzési szakok.

Meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A nem teljes kreditérték beszámítás  esetén, (tehát nem rendelkezik  teljes kreditértékként figyelembe vehető oklevéllel) amennyiben nem  a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte  a szakra bemeneti követelményként szerzett diplomáját, abban az esetben meg kell küldeni leckekönyvének másolatát a jogdhiv@uni-miskolc.hu címre legkésőbb 2016. augusztus 10.  napjáig.

Mester képzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön meg kell határozni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve - az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja - nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Felvételi pontszámítás (nappali és levelező tagozat esetében):

felvételi elbeszélgetés:  maximum  90 pont

Többletpontok: maximum 10 többletpont adható

Esélyegyenlőségi jogcímen az alábbiak szerint:

- fogyatékosság 3 pont

- gyermekgondozás 3 pont

- hátrányos helyzet 3  pont

Második  Nyelvvizsga/felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

Második  Nyelvvizsga/ középfokú (B2) komplex: 5 pont

Helyi TDK 1-3 hely vagy különdíj: 7 pont

Helyi TDK részvétel: 3

OTDK 1-3 hely vagy különdíj: 10 pont

OTDK részvétel: 5 pont

Szakirányú oklevél: 10 pont

Oklevél minősítés: 5 pont

Szakmai publikáció: 10 pont

Vissza