MTB mester felvételi tudnivalók

Felvételi elbeszélgetés időpontja, helye: 2019. július 4. csütörtök 9 óra, helye Állam- Jogtudományi Kar Kari Tanács terem  A/6. épület fszt. 31. terem

Felvételi elbeszélgetés témakörei:

- motivációs beszélgetés közéleti-szakmai tevékenységről, motiváció, szakmai tájékozottság és ismeretek, verbális képességek, elhivatottság, pályaorientáció (max. 90 pont)

Eredeti iratok bemutatása a felvételi elbeszélgetésen: személyi igazolványát, eredeti oklevelek, leckekönyv, bizonyítványok és egyéb igazoló dokumentumok

A munkaügyi és társadalombiztosítási mester szakra a felvétel feltétele, hogy a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit az alábbi ismeretekből: társadalomtudományi ismeretek, állam- és jogtudományi alapismeretek, általános igazgatási ismeretek, szakigazgatási ismeretek, pénzügyi-

közgazdasági ismeretek, közszolgálati és munkajogi ismeretek, menedzsment ismeretek, európai uniós ismeretek, munkaügyi kapcsolatok ismeretek, társadalombiztosítási-szociális jogi ismeretek

                                                                           

A felvételi eljárásban az előzetes kreditbeszámítás elvégzése érdekében az Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatalába 2019. június 26-ig elektronikus úton  a jogdhiv@uni-miskolc.hu címre (ha nincs elektronikus lehetőség  postai úton a 3515 Miskolc-Egyetemváros Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatal címre kérjük megküldeni az alábbi dokumentumokat:

-          teljesített tárgyakat igazoló leckekönyv vagy oklevél melléklet, diploma másolat

Abban az esetben, ha a jelentkező a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán szerzett  leckekönyvet ill. oklevél mellékletet nem kell megküldeni!

-          oklevél, bizonyítvány és nyelvvizsga bizonyítvány másolata

-          többletpontokat igazoló okirat másolata.

-          teljesített tárgyak tematikái (külön kérés esetén csatoltandó)

Miskolc, 2019. június

 

 

Pontszámítás

Munkaügyi és társadalombiztosítási mester szak 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:

A felvételi elbeszélgetés (szóbeli) vizsgán a jelentkező az általános, ill. a mester képzési szak ismeretanyagának elsajátítását megalapozó előzetes ismereteiről, motivációjáról stb. tájékoztatja a felvételi bizottságot.

A munkaügyi és társadalombiztosítási mester szakra a felvétel feltétele, hogy a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit

 

A Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási mesterszakra bemenetként elfogadott alap- és mesterszakos végzettségek.

Bemeneti szak

Szükséges kredit

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak illetve munkaügyi és társadalombiztosítási alapképzési szak az 1993. évi LXXX. tv. szerint

teljes kredit elismerés

Kreditbeszámítással elismert a jogszabályok által nevesített alapszakok:

-          igazgatásszervező

-          igazságügyi

-          közigazgatás-szervező

-          nemzetközi igazgatás

-          nemzetközi tanulmányok

-          szociális munka

-          szociálpedagógia

-          társadalmi tanulmányok

-          emberi erőforrások szak

-          gazdaságinformatikus

-          egészségügyi szervező

-           

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről: társadalomtudományi ismeretek, állam- és jogtudományi alapismeretek, általános igazgatási ismeretek, szakigazgatási ismeretek, pénzügyi-közgazdasági ismeretek, közszolgálati és munkajogi ismeretek, menedzsment ismeretek, európai uniós ismeretek, munkaügyi kapcsolatok ismeretek, társadalombiztosítási-szociális jogi ismeretek

Azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi

LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága

elfogad.

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről: társadalomtudományi ismeretek, állam- és jogtudományi alapismeretek, általános igazgatási ismeretek, szakigazgatási ismeretek, pénzügyi-közgazdasági ismeretek, közszolgálati és munkajogi ismeretek, menedzsment ismeretek, európai uniós ismeretek, munkaügyi kapcsolatok ismeretek, társadalombiztosítási-szociális jogi ismeretek

 

 

A nem teljes kreditérték beszámítás  esetén, (tehát nem rendelkezik  teljes kreditértékként figyelembe vehető oklevéllel) amennyiben nem  a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte  a szakra bemeneti követelményként szerzett diplomáját, abban az esetben meg kell küldeni leckekönyvének másolatát a jogdhiv@uni-miskolc.hu címre legkésőbb 2018. augusztus 6.  napjáig.

Mester képzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön meg kell határozni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve - az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja - nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Felvételi pontszámítás (nappali és levelező tagozat esetében):

felvételi elbeszélgetés: maximum  90 pont

Többletpontok: maximum 10 többletpont adható

Esélyegyenlőségi jogcímen az alábbiak szerint:

- fogyatékosság 3 pont

- gyermekgondozás 3 pont

- hátrányos helyzet 3  pont

Második Nyelvvizsga/felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

Második Nyelvvizsga/ középfokú (B2) komplex: 5 pont

Helyi TDK 1-3 hely vagy különdíj: 7 pont

Helyi TDK részvétel: 3

OTDK 1-3 hely vagy különdíj: 10 pont

OTDK részvétel: 5 pont

Szakirányú oklevél: 10 pont

Oklevél minősítés: 5 pont

Szakmai publikáció: 10 pont

(a pontozás a fenti sorrendben történik)

Vissza