Vezetési, szervezési ismeretek

Vizsgakérdések

Vezetési, szervezési ismeretek c. tantárgyból

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szakos hallgatók számára

2016/2017. tanév I. félév

 

 

1.      A szervezés és vezetés történetisége.

2.      A szervezés fogalma.

3.      A szervezéstudomány klasszikus irányzatai általában. A tudományos üzemvezetés.

4.      Az igazgatás- és vezetéstani iskola.

5.      A formalista szervezéselmélet.

6.      Magyary Zoltán és iskolájának munkássága.

7.      Az emberközpontú irányzatok képviselői, és az irányzatok jellemzői.

8.      A japán szervezési megoldások sajátosságai.

9.      W. Ouchi „Z” elmélete.

10.    R.T. Pascale és G.A. Athos „7 S” elmélete.

11.    A szervezet fogalma.

12.    A szervezetek típusai.

13.    A szervezeti struktúrát meghatározó tényezők.

14.    A szervezeti struktúra statikus típusai.

15.    A szervezeti struktúra dinamikus típusai.

16.    A módszer fogalma és jelentősége.

17.    Szervezés-módszertani irányzatok.

18.    Az igazgatás fogalma és tartalma.

19.    Az igazgatás fajai. Az igazgatás, a vezetés és az irányítás kapcsolata.

20.    A vezetés helye a szervezetben.

21.    A vezetés fogalma és alapelvei.

22.    A vezetés szervezete.

 

Miskolc, 2016. október 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza