Jogi informatika

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Jogi informatika c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI132MTL4

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszakos

levelező tagozatos hallgatók részére

2017/2018. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Czékmann Zsolt

Előtanulmányi kötelezettség: Számítástechnika

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 6 óra/ félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

1.         A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja az, hogy a hallgatók megismerkedjenek az informatika alapjaival, így különösen az informatika fogalmával, tárgyával és módszerével, az informatika kialakulásával, az informatika tagozódásával, a nyilvántartások jelentőségével az informatikában. Bepillantást nyerhetnek a hallgatók az információs rendszerek és az információkezelés eszközeinek világába. Elektronikus közigazgatás informatikai alapjainak bemutatása.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

 1. Az információs fogalma és jelentősége
 2. Az információs társadalom I. (fogalma, kialakulása)
 3. Az információs társadalom II.(mintaállamok bemutatása)
 4. Informatika és közigazgatás
 5. E-kapcsolatok rendszere
 6. Az e-kormányzat fogalma, jelentősége
 7. A közigazgatási szervek közötti elektronikus viszonyrendszer
 8. A közigazgatási szervek és az ügyfelek közötti elektronikus kapcsolat I.
 9. A közigazgatási szervek és az ügyfelek közötti elektronikus kapcsolat II.
 10. Az Európai Unió tagállamai közötti adatcsere
 11. Infokommunikációs jog a mindennapokban (B2C, C2C kapcsolatok)
 12. E-aláírás fogalma
 13. E-aláírás technológiája
 14. Számítógépes nyilvántartások
 15. Záró konzultáció

 

3.    Aláírás feltétele

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel szükséges.

 

4.         Vizsgakövetelmények leírása

A hallgatók a félév végén beszámolót tesznek. Az előadásokon való részvétel kötelező.

 

5.         Kötelező tananyag

 1. Elektronikus tananyag – elérhető a félév elején meghatározott online felületről.
 2. TORMA András – CSÁKI Gyula Balázs – CZÉKMANN Zsolt: E-kormányzati szolgáltatások a gazdasági szférában Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest 2011. (e-tananyag letölthető a Kari honlapról)
 3. CSÁKI Gyula Balázs: Az elektronikus közigazgatás tartalma és egyes gyakorlati kérdései. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2010.
 4. SZITTNER Károly: Az elektronikus közigazgatás kezdetei Magyarországon (Magyar Közigazgatás 2003. évi 3-4. szám)
 5. Frank WEBSTER: Theories of the Information Society. London: Routledge 20026.

 

6.         Ajánlott irodalom

 1. TORMA András: Az információ jelentősége a (köz)igazgatásban, Virtuóz Kiadó, Budapest 2002.
 2. BUDAI Balázs Benjámin: Az elektronikus közigazgatás jogi környezete E-government Tanulmányok 2005 E-government Alapítvány Budapest, 2005.
 3. BUDAI Balázs Benjámin - Sükösd Miklós: M-kormányzat M-demokrácia. Akadémiai Kiadó, Budapest 2005.
 4. PINTÉR Róbert (szerk.): Az információs társadalom, Gondolat – Új Mandátum Budapest, 2007.
 5. Daniel BELL: The Coming of Post-Industrial Society. New York, Basic Books, 1976

 

 

Miskolc, 2018. február

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza