Munkajog II.

 

Munkajog II.

Tételek III. évf.

2014/2015. tanév 2. félév

Az egyes tételekre vonatkozó európai munkajog ismerete is kötelező

 

  1. A kollektív munkaügyi vita.
  2. A munkaügyi jogvita
  3. Az atipikus munkavégzési viszonyok eltérő szabályai. I. (határozott idejű, részmunkaidős foglalkoztatás,)
  4. Az atipikus munkavégzési viszonyok eltérő szabályai. II. (egyszerűsített foglalkoztatás, vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok)
  5. A munkaerő kölcsönzés szabályai: a kölcsönbeadó és a kölcsönbevevő közötti jogviszonyra vonatkozó rendelkezések.
  6. A munkaerő kölcsönzés szabályai: A kölcsönbeadó és munkavállaló, a kölcsönbevevő és munkavállaló közötti jogviszony szabályai.
  7. A távmunka szabályai.
  8. Iskolaszövetkezet
  9. Munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb megállapodások (versenytilalmi megállapodás, tanulmányi szerződés)

10. A munkáltató személyében bekövetkező változás (a munkajogi jogutódlás) fogalma, szabályai , a munkáltató fizetésképtelensége

11.A munkavállaló kártérítési felelőssége (vétkességi alakzat)

12.A munkavállaló kártérítési felelőssége (vétkességre tekintet nélküli alakzat)

13.A munkáltató kártérítési felelőssége

14.A munkaviszony megszűnésének illetve megszüntetésének rendszere. A közös megegyezéses munkaviszony megszüntetés,.

15.A felmondás elvei és általános szabályai

16.Azonnali hatályú felmondás elvei és szabályai

17.A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok

18.. A végkielégítés. Eljárás a munkaviszony megszűnése és a megszüntetése esetén..

19.A munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei

20.Fegyelmi felelősség

21. A jogviszony megszűnése és megszűntetése a Kjt.-ben.

22. A jogviszony megszűnése és megszűntetése. Kttv.-ben 

 

Miskolc, 2015. február 4.

 

 

                                                                                  Agrár –és Munkajogi Tanszék

Vissza