Nemzetközi Jogi Tanszék

 

A nemzetközi jog oktatása 1984-ben kezdődött, Dr Lamm Vanda egyetemi tanár irányításával, aki a 1984-1998 között vezette a tanszéket. Az oktatás a többi jogi karon hagyományos tematikát követte, de a nemzetközi jog alapfogalmaiba való bevezetésen túl arra igyekezett felkészíteni a hallgatókat, hogy majdani jogászi-jogalkalmazói pályájukon tudják alkalmazni és értelmezni a nemzetközi szerződéseket. A nemzetközi jog értelmezése során pedig mindig tartsák szem előtt az irányadó nemzetközi bírósági gyakorlatot.

 

1999-től 2005-ig Dr Kovács Péter (dr. habil) egyetemi tanár vezetésével folyt az oktató-kutató munka. 1983-ban kezdődött oktatómunkája mellett Dr Kovács Péter a magyar diplomáciai munkában is több alkalommal részt vett, mint a párizsi magyar nagykövetség 1.o. titkára (1990-1994), az Európa Tanács égisze alatt készült Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját és a Nemzeti Kisebbségek Védelmének Európai Keretegyezményét kidolgozó kormányszakértői bizottságok tagja és a Külügyminisztérium Emberi és Kisebbségi Jogi Főosztályának vezetője (1998-1999). 2005. szeptember 26-án a Parlament alkotmánybíróvá választotta, ezért a tanszékvezetésről lemondott, (2005. szeptemberétől 2007 január 1-ig Prof. Dr. Kalas Tibor vezette a Tanszéket) de egyetemi tanárként az oktató munkában 2009-ig továbbra is részt vett. Az intézményi átalakulás folytán a Tanszék az újonnan alakult Európai és Nemzetközi Jogi Intézet intézeti tanszékeként működik tovább, 2007-2010-ig  Dr. Pákozdi Csaba (PhD) egyetemi docens vezetésével, aki 2010 júniusától a Külügyminisztérium Kisebbségi Jogi Főosztályának vezetőjeként volt oktatója a Miskolci Egyetemnek; 2011 szeptemberétől oktatói tevékenységét a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatja. Az Intézeti Tanszék vezetését 2010. október 14-től Prof. Dr. Fazekas Judit egyetemi tanár látja el.

Az oktatási módszerek a francia egyetemi hagyományokat követik, Kovács Péter: Nemzetközi közjog (Osiris 2006), c. tankönyvének alapulvételével, különös fontosságot tulajdonítva a diplomáciai gyakorlatnak.

 

A tanszék akkreditált PhD programja 2011. szeptemberéig „A nemzetközi jog fejlődési irányai, az emberi jogok nemzetközi jogi védelme” volt (Dr. Pákozdi Csaba témavezetésével). Ezen belül mindenekelőtt az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata nyomon követését és elemzését, a nemzetközi jogi kisebbségvédelem tanulmányozását javasoljuk. A tanszék kutatási profiljába tartozik a humanitárius nemzetközi jog, az emberi jogok, a nemzetközi büntetőjog, az átmeneti igazságszolgáltatás, valamint a nemzeti kisebbségek védelme. A tanszék bátorítja és ösztönzi a hallgatók részvételét a különböző nemzetközi jogi jogesetmegoldó versenyeken, mint például a Jean Pictet, René Cassin, Charles Rousseau versenyek.

 

A tanszék munkatársai:

 

Prof. Dr. Fazekas Judit egyetemi tanár, intézeti tanszékvezető

Dr. Kirs Eszter adjunktus

Dr. Raisz Anikó adjunktus

 

Eddig hat PhD disszertáció megvédésére került sor a tanszéken, 2000-ben Dr. Petró Rita, 2003-ban Dr. Horváth Krisztina, 2004-ben Dr. Sulyok Gábor, 2006-ban Dr. Pákozdi Csaba, 2009-ben Dr. Kirs Eszter és Dr. Raisz Anikó szerzett PhD fokozatot.

 

 

 • Címünk: A/6. épület I. emelet 118-119.
 • Levélcím: Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi
  Tanszék, 3515 Miskolc-Egyetemváros
 • Villanyposta: nkjog@uni-miskolc.hu
 • A titkárság telefon és telefax száma: 06 46 / 565-111, 2299. mellék,
  06 46 / 565-128 (fax)
 • Ügyintézés helye és időpontja: A/6. épület I. emelet 117. ajtó,
  hétfőtől péntekig 8.00 és 11.00 között

 

 Órarend (nappali tagozat)

2012/2013. tanév 2. félév

 

  

Dr. Kirs Eszter

Kontakt óra megnevezése

Kontakt óra időpontja

Konzultáció (fogadóóra)időpontja

 

 

 

Csütörtök 12-14 óra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Raisz Anikó

adjunktus

Kontakt óra megnevezése

Kontakt óra időpontja

Konzultáció (fogadóóra)időpontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Vissza