Nemzetközi jog I-II.

TÉTELSOR

 

Nemzetközi Jog I. 

 

IV. évfolyam, jogász osztatlan képzés, nappali és levelező tagozat

 

 

 

 1. A nemzetközi jog története
 2. A nemzetközi jog kötelező erejét magyarázó iskolák
 3. A nemzetközi jog és a belső jog kapcsolata, a nemzetközi és a magyar jogrend viszonya
 4. A nemzetközi jog jogforrási rendszere
 5. A nemzetközi szerződések definíciója és tipológiája
 6. A nemzetközi szerződések megkötése
 7. A nemzetközi szerződésekhez fűzött fenntartások és azokkal szemben emelt kifogások
 8. A nemzetközi szerződések és az érvénytelenség
 9. A nemzetközi szerződések értelmezése
 10. A nemzetközi szerződés hatálya
 11. A nemzetközi szerződés végrehajtásának biztosítékai és a normakonfliktus
 12. A nemzetközi szerződések módosítása, kiegészítése, felfüggesztése és megszűnése
 13. A szokásjog fogalma és elemei
 14. A szokásjog kodifikációja és progresszív továbbfejlesztése
 15. A civilizált nemzetek által elismert általános jogelvek. Az államok egyoldalú jogi aktusai. A nemzetközi szervezetek határozatai. A jogértelmezés segédeszközei
 16. Az állam fogalmi elemei
 17. Állami főhatalom és alávetettség a nemzetközi jognak
 18. Az államhatár
 19. Az államterület megszerzésének jogcímei
 20. Az államnak nem saját állami területen gyakorolt területigazgatási hatáskörei
 21. Az államok egymás közti kapcsolatainak nemzetközi jogi alapelvei
 22. Államok keletkezése, megszűnése és az államutódlás
 23. Államelismerés és kormányelismerés

 

  

 

TÉTELSOR

 

Nemzetközi Jog II.

 

 

IV. évfolyam, jogász osztatlan képzés, nappali és levelező tagozat

 

 1. A nemzetközi szervezetek, mint a nemzetközi jog alanyai
 2. Az emberi jogok védelme univerzális szinten
 3. Az emberi jogok védelme regionális szinten
 4. Az egyén nemzetközi jogi felelőssége a nemzetközi bűncselekményekért
 5. A diplomáciai kapcsolatok joga, a diplomáciai képviselet funkciói, a diplomáciai megbízatás, kiváltságok és mentességek
 6. A konzuli kapcsolatok joga, a konzul feladatköre, megbízatása, kiváltságok és mentességek
 7. Az államok nemzetközi jogi felelőssége
 8. A viták békés rendezése, a nemzetközi jogvita és a rendezés fogalma, a nem bírói vitarendezési módok,
 9. A választottbírósági vitarendezési módok
 10. A Nemzetközi Bíróság és szerepe a viták békés rendezésében, a peres eljárás
 11. A Nemzetközi Bíróság és szerepe a viták békés rendezésében, a tanácsadó vélemény
 12. A kényszer alkalmazása és következményei a nemzetközi jogban
 13. A hadviselés során alkalmazandó nemzetközi jogi szabályok
 14. Tengerjog
 15. Az édesvizekre vonatkozó nemzetközi jogi szabályrendszerek alapelemei
 16. A légtérre vonatkozó nemzetközi jogi szabályok, a világűrjog
 17. A környezet védelmének legfontosabb nemzetközi jogi szabályai

 

 

     2018. november 22.

     Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék

  

 

Vissza