Nyugdíjbiztosítás, Egészségbiztosítás, Balesetbiztosítás tételsor 2015

 

Balesetbiztosítási jog Záróvizsgatételsor

 1. Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási BA Alapszak

Társadalombiztosítási szakirány

Balesetbiztosítási jog

Tételsor

2014/2015.

 1. Baleset fogalma, munkabaleset, üzemi baleset.
 2. Az üzemi baleset megállapításának feltételei, az eljárás rendje
 3. Foglalkozási megbetegedés fogalma, megállapításának feltételei, az eljárás rendje
 4. A munkabaleset, üzemi baleset kivizsgálásával kapcsolatos munkáltatói feladatok
 5. A munkáltató, munkavállaló munkavédelemmel kapcsolatos feladatai
 6. Balesetbiztosítási ellátások rendszere, az igényérvényesítés szabályai
 7. Baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti táppénz
 8. Baleseti járadék
 9. A baleseti hozzátartozói ellátások rendszere feltétele, mértéke

 

Egészségbiztosítási jog Záróvizsgatételsor

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási BA Alapszak

Társadalombiztosítási szakirány

 

Egészségbiztosítási jog

 

Záróvizsga tételsor

2014/2015.

 

 

 1. Az egészségbiztosítás alapelvei, a biztosított és a foglalkoztató fogalma
 2. Az egészségbiztosítási szolgáltatások rendszere, igénybevétel feltétele (térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások; árhoz nyújtott támogatással igénybe vehető szolgáltatások; részleges térítés mellett igénybe vehető ellátások)
 3. Méltányosságból igénybe vehető szolgáltatások; az utazási költségtérítésre való jogosultság, külföldön történő gyógykezeléssel kapcsolatos rendelkezések
 4. A társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultak
 5. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai I. – a táppénz
 6. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai II. – a csecsemőgondozási díj (korábban: terhességi gyermekágyi segély)
 7. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai III. - a gyermekgondozási díj
 8. Jogalap nélkül kifizetett egészségbiztosítási ellátás visszafizetésének és megtérítésének feltétele
 9. A jogszerűen kifizetett egészségbiztosítási ellátás megtérítése (foglalkoztatóval és harmadik személlyel szemben)
 10. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak igénylése és folyósítása, egészségbiztosítási igazgatási szervek.
 11. A jogorvoslati eljárás az egészségbiztosítási ellátások és a megtérítési igény tekintetében.

 

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási jog Záróvizsgatételsor

 

 

 

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási BA Alapszak

Társadalombiztosítási szakirány

Nyugdíjbiztosítási jog

Tételsor

2014/2015.

 1. A nyugdíjbiztosítás alapelvei. A Nyugdíjbiztosítás Igazgatási szervei és az ellátások rendszere.
 2. A társadalombiztosítási ellátások fedezeti rendszere.
 3. Az öregségi nyugdíj feltételei. A szolgálati idő.
 4. A korhatár előtti ellátás szabályai.
 5. Az öregségi nyugdíj számítása és mértéke.
 6. Az özvegyi nyugdíj, özvegyi járadék
 7. Az árvaellátás és a szülői nyugdíj.
 8. A rokkantsági ellátás feltétele, mértéke
 9. Rehabilitációs ellátások
 10. Jogalap nélkül kifizetett nyugellátás visszafizetésének és megtérítésének feltétele.
 11. A jogszerűen kifizetett nyugellátás megtérítése (foglalkoztatóval és harmadik személlyel szemben)
 12. Nyugellátás igénylése és folyósítása
 13. Jogorvoslati eljárás a nyugdíjbiztosítási ellátások és megtérítési igény tekintetében

 

 

Vissza