Összehasonlító alkotmányjog

Összehasonlító alkotmányjog tételek

2014. II. félév

 

1. Az összehasonlító alkotmányjog kialakulása, fogalma és jelentősége.

2. A többszintű alkotmányosság és a nemzeti alkotmányok.

3. Az alkotmányos közös értékek és azok kritikája.

4. A római-germán jogcsalád.

5. A common law jogcsalád.

6. Afrika és Ázsia főbb jogrendszerei.

7. A szuverenitás.

8. A hatalommegosztás.

9. Az alkotmányos monarchia.

10. A prezidenciális köztársaság.

11. A parlamentáris kormányforma.

12. A félprezidenciális köztársaság.

13. A parlament: kétkamarás parlamentek. A parlamentekhez kapcsolódó szervek.

14. A frakciók; parlamentek megbízatási ideje és a feloszlatás joga.

15. Az államfői klasszikus jogkörök. A monarcha; a régens.

16. A köztársasági elnök. Az állambíróság.

17. Kabinet, kormány, minisztertanács. A kormány megalakulása.

18. A bizalmi kérdés. Egyéb központi szervek.

19. Az igazságszolgáltatás és a bírói hatalom függetlensége.

20. Az igazságszolgáltatás központi igazgatása. A magyar bíróságok igazgatása.

21. Az igazságszolgáltatás finanszírozása. Az ügyelosztási automatizmus.

22. A bírák jogállása, a bírák személyes függetlensége.

23. A Legfelsőbb Bíróságok hatalmi pozíciója.

24. A tisztességes eljárás.

25. Az alkotmánybíráskodás kialakulása és tartalma.

26. Az alkotmánybíráskodás decentralizált modellje.

27. Az alkotmánybíráskodás centralizált modellje.

28. Az alkotmánybíráskodás vegyes modellje. A kvázi alkotmánybíráskodás.

29. Az alkotmánybírák jogállása.

30. Az alkotmánybíráskodás funkciói.

31. Az előzetes és az utólagos normakontroll.

32. A konkrét normakontroll. A népszavazás, a hatásköri és a választási bíráskodás.

33. Az alkotmányjogi panasz.

 

Miskolc, 2014. április

Alkotmányjogi Tanszék

Vissza