OTDK 2001

A 2001. április 25-27-i OTDK miskolci díjazottai

 

 

 

I. Agrár és környezetvédelmi jog

 

1. Dr. Szalontai Éva (I. díj)
Dolgozat címe: A külföldiek termőföldtulajdon szerzésére vonatkozó szabályok a "zsebszerződések" korában
Konzulens: Dr. Prugberger Tamás

 

2. Dr. Czakó Gabriella (III. díj)
Dolgozat címe: A gabonapiac szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon
Konzulens: Dr. Olajos István

 

II. Alkotmányjog

 

1.Hallók Tamás (II. díj)
Dolgozat címe: A népszuverenitás a mai magyar választójogi és népszavazási szabályozás tükrében
Konzulens: Dr. Páricsi Viktor

 

III. Jog és állambölcselet

 

1. Ihnáth György (III. díj)
Dolgozat címe: A politikai elit múltja és jelene Magyarországon
Konzulens: Dr. Loss Sándor

 

2. Hegyi Szabolcs (különdíj)
Dolgozat címe: Ronald Dworkin politikai filozófiája és ennek közösségelvű kritikája
Konzulens: Dr. Bódig Mátyás

 

IV. Büntetőjog

 

1. Görömbei Róbert (II. díj)
Dolgozat címe: Modern büntetési elméletek az angolszász államokban
Konzulens: Dr. Lévay Miklós

 

V. Jogtörténet

 

1.Dr. Rákosi Tibor (III. díj)
Dolgozat címe: A helytartóság és a helytartótanács működése, különös tekintettel a Borsod vármegyei főispáni helytartó tevékenységére
Konzulens: Dr. Stipta István

 

VI. Pénzügyi jog

 

1. Sipos Ágnes Margit (II. díj)
Dolgozat címe: A magyar bankrendszer fejlődési tendenciái, különös tekintettel az Európai Unió előírásaira
Konzulens: Dr. Pásztorné dr. Erdős Éva

 

VII. Közigazgatási jog

 

1.Csáki Gyula Balázs (I. díj)
Dolgozat címe: Közigazgatási középszint: régiók az EU-ban és Magyarországon
Konzulens: Dr. Torma András

 

2. Lux Anita (II. díj)
Dolgozat címe: A végrehajtási szakasz problémái az államigazgatási eljárásban
Konzulens: Dr. Paulovics Anita

 

VIII. Kriminológia

 

1. Bácskay Ágnes (I. díj)
Dolgozat címe: Gondolatok a gyermek viktimizáció és megoldásai köréből
Konzulens: Dr. Váradi Erika

 

IX. Nemzetközi jog

 

1. Rada Anett (III. díj)
Dolgozat címe: A palesztin autonómia és a nemzetközi jog - palesztin szemszögből
Konzulens: Dr. Pákozdy Csaba

 

X. Polgári jog: kötelmi jog

 

1.Vasady Lóránt Zsolt (I. díj)
Dolgozat címe: Quo vadis jogalap nélküli gazdagodás?
Konzulens: Dr. Bíró György

 

XI. Polgári jog: kereskedelmi jog
1.Dr. Fónagy Sándor (I. díj)
Dolgozat címe: Jogviták a felszámolásokban
Konzulens: Dr. Bíró György

 

2. Hajdú Ágnes (különdíj)
Dolgozat címe: Szerződéskötések a biztosítási jogban az európai jogfejlődés tükrében
Konzulens: Újváriné dr. Antal Edit

 

XII. Polgári jog: sajtójog - internetjog
1. Erdős István (I.díj)
Dolgozat címe. Az elektronikus aláírás szabályainak összehasonlító elemzése
Konzulens: Dr. Palásti Gábor

 

XIII. Eljárásjog

 

1. Erdős István (III. díj)
Dolgozat címe: A titkos információgyűjtés és az általa nyert információ felhasználása a büntetőeljárásban
Konzulens: Dr. Farkas Ákos

Vissza