OTDK 2007

A ME-ÁJK DÍJNYERTES DOLGOZATAI A XXVIIII. OTDK- án

 

 

 

 

KERESKEDELMI JOGI

TAGOZAT

 

 

I. HELYEZÉS

 

ENYEDY ÁKOS

ME ÁJK

A tájékoztatási kötelezettség jelentősége és érvényesülése a magyar értékpapírjogban, figyelemmel a kapcsolódó jogterületekre és az Európai Uniós tendenciákra

 

DR. HARSÁNYI GYÖNGYI

EGYETEMI ADJUNKTUS

 

NEMZETKÖZI JOGI

TAGOZAT

 

 

I. HELYEZÉS

 

GÚR ROLAND TAMÁS

ME ÁJK

A menekülők helyzetének többszintű rendezése és a magyar menekültügyi szabályozás összhangja a nemzetközi joggal

DR. PÁKOZDY CSABA EGYETEMI ADJUNKTUS

ALKOTMÁNYJOG I. TAGOZAT

 

II. HELYEZÉS

 

STIPTA ZSUZSA

ME ÁJK

A környezethez való jog alkotmányos kérdései

 

DR. PAULOVICS ANITA EGYETEMI DOCENS

 

POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI TAGOZAT

 

II. HELYEZÉS

 

NÉMETHNÉ KOCSIS MELINDA

ME-ÁJK

 

A fizetési meghagyásos eljárás figyelemmel az európai polgári eljárásjogi eredményekre

 

DR. WOPERA ZSUZSA

EGYETEMI DOCENS

 

AGRÁRJOGI ÉS

KÖRNYEZETVÉDELMI JOGI

TAGOZAT

 

 

III. HELYEZÉS

 

GYURÁN ILDIKÓ

 ME-ÁJK

A tokaji bor eredetvédelme

DR. OLAJOS ISTVÁN

EGYETEMI ADJUNKTUS

 

AGRÁRJOGI ÉS

KÖRNYEZETVÉDELMI JOGI

TAGOZAT

 

III. HELYEZÉS –kiosztva különdíj pontegyenlőség miatt

 

SZALÓKI  KITTI

ME ÁJK

Környezetjogi felelősség környezetünk büntetőjogi védelme

 

DR. CSÁK CSILLA EGYETEMI

DOCENS

 

BÜNTETŐ ANYAGI JOGI I: TAGOZAT

 

III. HELYEZÉS

 

MOLNÁR KRISZTINA

 ME ÁJK

Gondolatok a gazdasági bűncselekményekről – különös tekintettel a csődbűntettre

 

DR. GULA JÓZSEF EGYETEMI

ADJUNKTUS

 

BÜNTETŐ ANYAGI JOGI II: TAGOZAT

 

III. HELYEZÉS

 

SZÉKELY GYÖRGY LÁSZLÓ

ME ÁJK

A terrorizmus megítélése a magyar büntetőjogban

 

DR. SÁNTHA FERENC

EGYETEMI ADJUNKTUS

 

KERESKEDELMI JOGI

TAGOZAT

 

 

 

 

 

 

 

III. HELYEZÉS

 

MARKÓ SZÖRÉNY

ME ÁJK

Az általános szerződési feltételek változásai a jogharmonizáció és az új Ptk. koncepció tükrében

 

ÚJVÁRINÉ DR. ANTAL EDIT

EGYETEMI ADJUNKTUS

 

KÖZIGAZGATÁSI JOGI TAGOZAT

 

III. HELYEZÉS

 

SVÁB EDIT EMESE

ME-ÁJK

Magyarország regionális politikája,különös tekintettel az észak magyarországi régióra

 

DR. TORMA ANDRÁS

EGYETEMI TANÁR

 

JOGTÖRTÉNETI ÉS RÓMAI JOGI TAGOZAT

 

KÜLÖNDÍJ

 

LEHOTAY VERONIKA

ME ÁJK

A zsidótörvények és rendeletek

végrehajtása a mezőcsáti járásban

 

DR. STIPTA ISTVÁN EGYETEMI

TANÁR

 

MUNKAJOGI –ÉS SZOCIÁLIS JOGI TAGOZAT

 

KÜLÖNDÍJ

 

SZATHMÁRI-MARGITAI GERGELY

ME ÁJK

Tömeges elbocsátás Magyarországon és Németországban az Európai Unió

irányelvének tükrében

 

DR. TÓTH HILDA EGYETEMI

ADJUNKTUS

 

AGRÁRJOGI ÉS

KÖRNYEZETVÉDELMI JOGI

TAGOZAT

 

 

KÜLÖNDÍJ

 

 

DR. BALOGH EMESE

ME-ÁJK

A földnyilvántartások szerepe az agrártámogatási rendszerben

DR. OLAJOS ISTVÁN ADJUNKTUS

Legjobb opponens

 

Juhász Ágnes

Jogtörténeti és Római jogi tagozat

 

Legjobb opponens

 

Gramantik Georgina

Kriminológiai tagozat

 

 

Vissza