OTDK 2009

Az ME-ÁJK DÍJNYERTES DOLGOZATAI A XXIX. OTDK- án

2009. április 6-8.

 

TAGOZAT

 

 

HELYEZÉS

 

SZERZŐ

 

A PÁLYAMUNKA CÍME

 

 

KONZULENS

 

 

AGRÁR-ÉS SZÖVETKEZETI JOGI

 

 

I.

 

dr. SZÉKELY ÉVA

 

 

A hegyközségek érdekképviseleti feladatai

 

 

DR. OLAJOS ISTVÁN

egyetemi docens

 

 

KRIMINALISZTI-KA ÉS BÜNTETÉSVÉG-REHAJTÁSI JOGI

 

 

I.

 

PETŐ LINDA

 

A női fogvatatottak helyzete a büntetés-végrehajtási intézetekben

 

DR. LŐRINCZ JÓZSEF

egyetemi docens

 

 

EURÓPAI JOGI

 

II.

 

BACSÓ ZSUZSA ESZTER

 

Egységes belvízi piachoz vezető út

 

DR. ASZTALOS ZSÓFIA

egyetemi tanársegéd

 

 

KÖRNYEZETJOGI

 

II.

 

KAZIÁNER JUDIT

 

Az energiajog újdonságai, különös tekintettel a földgázszektorra

 

 

DR. CSÁK CSILLA

egyetemi docens

 

 

BÜNTETŐJOGI III. KÜLÖNÖS RÉSZ II.

 

III.

 

PÓSA EDINA

 

A gyűlöletbeszéd büntetőjogi megítélése, különös tekintettel az alkotmánybírósági határozatokra

 

 

DR. GÖRGÉNYI ILONA

egyetemi tanár

 

KÖZIGAZGATÁSI JOGI

 

 

 

III.

 

MOLNÁR ERZSÉBET

 

Sajátosságok a honvédelmi és katonai célú építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásaiban

 

DR. NYITRAI PÉTER

egyetemi docens

DR. GULYÁS ANDRÁS

 

 

PÉNZÜGYI JOGI I.

 

III.

 

NAGY SZILVIA

 

A takarékszövetkezetek helye a pénzügyi intézmények rendszerében

 

 

DR. VARGA ZOLTÁN

egyetemi tanársegéd

 

PÉNZÜGYI JOGI II.

 

III.

 

KOVÁCS KITTI

 

Nagyító alatt- a vagyongyarapodási vizsgálatok elméleti és gyakorlati aspektusai

 

 

DR. ERDŐS ÉVA

egyetemi docens

 

POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI

 

 

 

 

III.

 

dr. BÁRKÁNYI EDINA

 

Az ésszerű idő követelményének érvényesülése a polgári eljárásjogban

 

 

DR. WOPERA ZSUZSA

egyetemi docens

 

VERSENYJOGI ÉS FOGYASZTÓ- VÉDELMI JOGI

 

 

 

III.

 

PETROVAI RÉKA

 

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat elleni fellépés európai és magyar szabályozása

 

UJVÁRINÉ DR. ANTAL EDIT egyetemi adjunktus

 

AGRÁR-ÉS SZÖVETKEZETI JOGI

 

 

KÜLÖNDÍJ

 

SZENTIVÁNYI VERONIKA

 

Az állatvédelem az agrár-környezetjog és a büntetőjog határán a magyar joggyakorlatban

 

 

DR. SZILÁNYI JÁNOS EDE

egyetemi tanársegéd

 

ALKOTMÁNYJOGI

I.

ÁLLAMSZERVEZET I.

 

KÜLÖNDÍJ

 

KAZUSKA MELINDA

 

Reformtörekvések választási rendszerünk kapcsán, különös tekintettel az arányosság kérdésére

 

 

DR. HALLÓK TAMÁS

egyetemi tanársegéd

 

ALKOTMÁNYJOGI IV.

ALAPJOGOK II.

 

KÜLÖN-DÍJ

 

SZOLYÁK TAMÁS

 

Alapjogok mindenek felett, avagy a vértranszfúzió és a Jehova Tanúi

 

 

DR. PAULOVICS ANITA

egyetemi docens

 

BÜNTETŐJOGI

I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

 

 

KÜLÖN-DÍJ

 

 

ILLÉS IVET

 

A fiatalkotú bűnelkövetőkkel szemben alkalmazható elterelési lehetőségek gyakorlati megvalósulása, különös tekintettel a külön magatartási szabályokra

 

 

CSEMÁNÉ DR. VÁRADI ERIKA egyetemi docens

 

BÜNTETŐELJÁRÁS-JOGI

 

 

KÜLÖNDÍJ

 

 

LÖVEI KATALIN

 

A közvetítői eljárás tapasztalatai a fiatalkorúakkal kapcsolatos büntetőügyekben

 

CSEMÁNÉ DR. VÁRADI ERIKA egyetemi docens

 

 

EURÓPAI JOGI

 

 

KÜLÖNDÍJ

 

 

JACSÓ ANDREA

 

Az Európai Unió és az emberi jogok védelme

 

DR. ASZTALOS ZSÓFIA

egyetemi tanársegéd

 

 

NEMZETKÖZI JOGI

II.

 

KÜLÖNDÍJ

 

 

PÁPAI ANITA

 

Válságkezelés a ruandai népirtást követően, különös tekintettel az ICTR és a gacaca eljárások működésére

 

 

DR. KIRS ESZTER egyetemi tanársegéd

 

 

 

 

 

 

 

MAGYAR ÁLLAM -

ÉS JOGTÖRTÉNETI

 

LEGJOBB OPPONENS

 

BÍRÓ ISTVÁN

 

 

 

 

 

 

POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI

 

 

 

LEGJOBB OPPONENS

 

GYÜRE PÉTER

 

 

KRIMINALISZTI-KA ÉS BÜNTETÉSVÉG-REHAJTÁSI JOGI

 

LEGJOBB OPPONENS

 

ORSÓS ANDRÁS

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissza