OTDK 2017

AGRÁRJOGI, SZÖVETKEZETI JOGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI JOGI TAGOZAT

 

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Orosz Flóra

ME ÁJK

A multifunkcionális mezőgazdaság megvalósulása szociális farmrendszer keretei között

Dr. Csák Csilla egyetemi docens

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés,

Miskolc város különdíja

II.

Bukodi Blanka Eszter

ME ÁJK

A hagyományos kifejezések eredetvédelmi vizsgálata

Dr. Olajos István egyetemi docens

 

III.

Matos Lilla

ELTE ÁJK

A környezetvédelem és az energiajog kapcsolata, különös tekintettel a napenergiára, mint megújuló energiaforrásra

Dr. Szamek Gabriella PhD hallgató

Igazságügyi Minisztérium Különdíja-

Kultúra Erzsébet- utalvány

Dr. Hoffman István egyetemi docens

III.

Rideg Gergely

ELTE ÁJK

A szövetkezetek szabályozási tendenciáiról a fenntarthatóságra figyelemmel

Dr. Réti Mária egyetemi docens

Igazságügyi Minisztérium Különdíja-

Kultúra Erzsébet- utalvány

 

Különdíj

Forró Tamás

SZTE ÁJK

Az állami közlekedési infrastruktúra-beruházásokhoz kapcsolódó csereerdősítési eljárások jogintézményi háttere

Dr. Hegyes Péter adjunktus

Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának különdíja

Legjobb opponens

Walsh Máté

SZTE ÁJK

 

 

ALKOTMÁNYJOGI TAGOZAT I.

 

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Lengyel Dániel

PPKE JÁK

"Idegenben jó az X?" avagy a nemzetiségek parlamenti képviselete

dr. Kurunczi Gábor megbízott oktató

Nemzeti Választási Iroda Különdíja,

Wolters Kluwer Kft. könyvjutalma

II.

Balogh Annamária

ELTE ÁJK

A parlamenti nyilvánosság hazai és nemzetközi tükörben

Dr. Papp Imre adjunktus

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

III.

Ősze Áron

SZE ÁJK

Különleges jogrend és terrorizmus. Miért volt szükség az Alaptörvény hatodik módosítására?

Dr. Erdős Csaba adjunktus

Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság könyvjutalma,

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Alkotmánybírásági Szemle előfizetés

 

Különdíj

Balogh Norbert

SZE ÁJK

Prezidencializálódás a politikában

Prof. Dr. Stumpf István egyetemi tanár, alkotmánybíró

Igazságügyi Minisztérium Különdíja-

Kultúra Erzsébet- utalvány

Legjobb opponens

Hojnyák Dávid

ME ÁJK

 

 

ALKOTMÁNYJOGI TAGOZAT II.

 

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Havasi Márta Eszter

ELTE ÁJK

Az alkotmányok stabilitását biztosító jogtechnikai megoldások - nemzetközi kitekintés és hazai lehetőségek

Dr. Papp Imre

adjunktus

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Alkotmánybírásági Szemle előfizetés

II.

Kozák Bettina

SZE ÁJK

A Kúria és az Alkotmánybíróság viszonya a helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeleti jog kapcsán

Dr. Erdős Csaba adjunktus

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

Különdíj

Burján Evelin

ELTE ÁJK

Alkotmányos következetlenség - az alkotmányos követelmény szerepe és ellentmondásai az alkotmánybírósági gyakorlatban

Prof. Dr. Kukorelli István

egyetemi tanár

Igazságügyi Minisztérium Különdíja-

Kultúra Erzsébet- utalvány

Dr. Lápossy Attila

tanársegéd

 

Különdíj

Mráz Attila Gergely

ELTE ÁJK

Megerősítés: se több, se kevesebb - A Kormány népszavazás-kezdeményezési jogosultságának rendeltetése, korlátai és a népszavazáshoz való jog alapjogi vonatkozásai

Dr. Somody Bernadette

adjunktus

Magyar Alkotmány-jogászok Egyesülete különdíja- könyvutalvány

Legjobb opponens

Szalai Flóra

ELTE ÁJK

 

  

ALKOTMÁNYJOGI TAGOZAT III.

 

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Farkas Enikő

PPKE JÁK

Önállóan, a jogra támaszkodva. Jogi akadálymentesítés a fogyatékossággal élő személyek önrendelkezési jogának érvényesítéséhez

Dr. Hajas Barnabás

egyetemi docens

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Alkotmánybírásági Szemle előfizetés, Wolters Kluwer Kft. könyvjutalma

II.

 

 

Brindzik Beáta

 

SZE ÁJK

Az apai hozzájárulás problémája a terhesség-megszakítás hazai és nemzetközi gyakorlatában

Dr. Karácsony Gergely adjunktus

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

III.

Szecskó Enikő

SZTE ÁJK

Az autonómia elv szubindividuális jellegének alapjogi kihívásai

Dr. Tóth Judit

egyetemi docens

Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának különdíja

Különdíj

Kiripolszky Michaela

ELTE ÁJK

Egy kitüntetett alapjog jövője - a békés gyülekezéshez való jog érvényesülésének vélelme

Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán

adjunktus

Igazságügyi Minisztérium Különdíja-

Kultúra Erzsébet- utalvány

 

Különdíj

Sőti Zsombor

ME ÁJK

Mi lesz veled gyülekezési jog?

Dr. Hallók Tamás

Igazságügyi Minisztérium Különdíja-

Kultúra Erzsébet- utalvány

Legjobb opponens

Bognár Kata

ELTE ÁJK

 

 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOGI TAGOZAT

  

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Pollok Zsófia Csenge

ELTE ÁJK

Kapcsolattartás, mint a reintegráció eszköze a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben

Prof. Dr. Lőrincz József

egyetemi tanár

-

II.

Fábryné Keszler Nikolett

KRE ÁJK

Élet a rácsok után, avagy a reintegráció szerepe a büntetés-végrehajtásban

Prof. Dr. Domokos Andrea

egyetemi tanár

-

 

Különdíj

Nagy Nikolett

SZTE ÁJK

Erőszak és szexualitás a börtön falain belül

Dr. Juhász Zsuzsanna egyetemi docens

Igazságügyi Minisztérium Különdíja-

Kultúra Erzsébet- utalvány

 

Különdíj

Rigó István Tamás

ELTE ÁJK

A nyitott és zárt büntetés-végrehajtási modellek, valamint a nyitott intézetek alkalmazhatóságának lehetőségei Magyarországon

Dr. Vig Dávid

adjunktus

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

Legjobb opponens

Hadházi Dávid

DE ÁJK

 

 

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI TAGOZAT I.

 

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Budai Mihály Egon

ELTE ÁJK

Sértetti részvétel a büntetőeljárásban az Európai Unió jogára figyelemmel

Dr. Hack Péter egyetemi docens

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

II.

Lichtenstein András

SZTE ÁJK

A terhelt emberi jogai és a büntetőeljárás egyes alapelvei

Dr. Fantoly Zsanett egyetemi docens

-

III.

Kállai Klaudia

ME ÁJK

A büntetőeljárást gyorsító külön eljárások

Prof. Dr. Róth Erika egyetemi tanár

-

 

Különdíj

Meczkó Alexandra

NKE RTK

A vagyon-visszaszerzés elvi kérdései az Európai Unió bűnügyi együttműködési rendszerében

dr. Várdai Viktória Jáde

tanársegéd

Igazságügyi Minisztérium Különdíja-

Kultúra Erzsébet- utalvány

Legjobb opponens

Hajlik Gábor

ELTE ÁJK

 

 

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI TAGOZAT II.

 

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Tóth Géza

SZTE ÁJK

A tettazonosság és a ne bis in idem elv, különös tekintettel a hazai és nemzetközi bíróságok gyakorlatára

Prof. Dr. Karsai Krisztina

egyetemi tanár

Kúria elnökének különdíja,

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

II.

Szilágyi Veronika

SZTE ÁJK

Az információforrás védelme a büntetőeljárásban

Dr. Gácsi Anett Erzsébet

adjunktus

 

II.

Balogh Sándor

DE ÁJK

"Realitáshoz való viszonya nem megtartott" (Szakvélemény a magyar igazságügyi pszichológiai szakértés büntető-eljárásbeli helyzetéről)

Dr. Tóth Andrea Noémi

tanársegéd

 

 

Különdíj

Bordács Bálint

ELTE ÁJK

Ártatlan terhelt elítéléséhez vezető bírói tévedések okai, különös tekintettel a személyi bizonyítékok téves értékelésére

Dr. Hack Péter egyetemi docens

Igazságügyi Minisztérium Különdíja-

Kultúra Erzsébet- utalvány

Legjobb opponens

Zakariás Andrea

DE ÁJK

 

 

BÜNTETŐJOGI TAGOZAT I.

 

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Gula Krisztina Petra

ELTE ÁJK

Őrült beszéd, de van benne rendszer? A kényszergyógykezelés patológiája a hazai szabályozás és a nemzetközi tapasztalatok tükrében

Dr. Bárányos Bernadett

tanársegéd

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

II.

Tapodi Péter Ádám

SZTE ÁJK

A mulasztásról

Dr. Szomora Zsolt egyetemi docens

Wolters Kluwer Kft. könyvjutalma

II.

Pándi Gergő

DE ÁJK

A jogos védelem szabályozásának problémái, különös tekintettel a vagyon elleni támadás esetén kifejthető védelmi cselekményre

Dr. Madai Sándor egyetemi docens

Wolters Kluwer Kft. könyvjutalma

 

Különdíj

Sztoján Krisztina

SZTE ÁJK

Bűnszövetség és bűnszervezet – minősítési és elhatárolási dilemmák a joggyakorlatban

Dr. Szomora Zsolt egyetemi docens

Igazságügyi Minisztérium Különdíja-

Kultúra Erzsébet- utalvány

Legjobb opponens

Balla Eszter

ME ÁJK

 

 

BÜNTETŐJOGI TAGOZAT II.

 

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Harnócz Dorina Lilla

ME ÁJK

Az embereken végzett kísérletek büntetőjogi szemszögből

 

Prof. Dr. Görgényi Ilona

egyetemi tanár

 

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés,

ARS BONI publikációs lehetőség

II.

Vécsey Richárd Ádám

KRE ÁJK

Az offshore büntetőjogi megítélése

Prof. Dr. Domokos Andrea

egyetemi tanár

Wolters Kluwer Kft. könyvjutalma

Különdíj

Szabó Zsolt

ELTE ÁJK

A hivatali vesztegetés, a befolyással üzérkedés és a befolyás vásárlása láncolatának dogmatikája, avagy miért is nem boldogít a pénz.

Prof. Dr. Gellér Balázs József

egyetemi tanár

Igazságügyi Minisztérium Különdíja-

Kultúra Erzsébet- utalvány

 

Különdíj

Mendi-Kozma Laura

KRE ÁJK

A kiberbűnözés egyes aspektusai - Az online zaklatás

Dr. Dobrocsi Szilvia egyetemi docens

ARS BONI publikációs lehetőség

Legjobb opponens

Darák Pál

ELTE ÁJK

 

 

BÜNTETŐJOGI TAGOZAT III.

 

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Csapucha Bernadett

PPKE JÁK

Az öngyilkosság, avagy a deviáns viselkedések egyik formájának büntetőjogi aspektusai

Prof. Dr. Belovics Ervin

egyetemi tanár

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

II.

Pataki Bettina

SZTE ÁJK

A gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak minősítési dilemmái

Dr. Szomora Zsolt egyetemi docens

Wolters Kluwer Kft. könyvjutalma

III.

Skobrák Alexandra

PPKE JÁK

A jogi személy büntetőjogi felelőssége a magyar és a holland rendszer összevetésében

dr. Horváth Katalin Renáta

 megbízott oktató

-

 

Különdíj

dr. Kerékgyártó Annamária

ME ÁJK

A parancsnokok, elöljárók speciális büntetőjogi felelőssége

Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Igazságügyi Minisztérium Különdíja-

Kultúra Erzsébet- utalvány

Legjobb opponens

Fincza Dóra

PTE ÁJK

 

 

EGYETEMES ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNET TAGOZAT

 

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Galicz Kamilla

PTE ÁJK

A felvilágosodás elfeledett polihisztora: Pietro Verri

Dr. Korsósné

Dr. Delacasse Krisztina

adjunktus

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

II.

Vincze Fanny Rose

PTE ÁJK

Az elnöki hatalom torzulásai az amerikai alkotmánytörténelemben

Dr. Herger Csabáné egyetemi docens

-

 

Különdíj

Niklai Patrícia Dominika

PTE ÁJK

Oktatáspolitika – egyházi érdekérvényesítés Ausztriában és Magyarországon a XIX. század második felében

Dr. Herger Csabáné egyetemi docens

Igazságügyi Minisztérium Különdíja-

Kultúra Erzsébet- utalvány

Legjobb opponens

Csomós Andrea

 DE ÁJK

 

 

EURÓPAI KÖZJOGI ÉS MAGÁNJOGI TAGOZAT

 

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Kiss Barnabás

ELTE ÁJK

Az európai versenyhatóságok amicus curiae szerepe a magánjogi jogérvényesítésben

Dr. Papp Mónika adjunktus

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

II.

Budai Péter

ELTE ÁJK

A beruházásvédelmi jog és az uniós jog kapcsolata

Dr. Sonnevend Pál egyetemi docens

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. – Európai Jog előfizetés

II.

Kakas Márk

PTE ÁJK

Az Egyesült Királyság különleges jogi helyzete az Európai Unióban

Dr. Mohay Ágoston Csanád

adjunktus

-

III.

Buzási Vendel

PTE ÁJK

Illegális migráció az Unióban, különös tekintettel a Visszatérési Irányelvre és az EU-Törökország megállapodásra

Dr. Mohay Ágoston Csanád

adjunktus

-

 

Különdíj

Boros Luca

PTE ÁJK

Európai alkotmány: álom vagy valóság?

Dr. Horváth Zsuzsanna egyetemi docens

Igazságügyi Minisztérium Különdíja-

Kultúra Erzsébet- utalvány

Különdíj

Dankó Gréta

DE ÁJK

Az EU jog a magyar közigazgatási bíróságokon – túl a szöveghű értelmezésen?

Prof. Dr. Várnay Ernő egyetemi tanár

ARS BONI publikációs lehetőség

Különdíj

Fegyveres Zsófia Orsolya

SZE ÁJK

Az Európai Unió kilátásai a nemzetközi migráció viharában

Dr. Ganczer Mónika

adjunktus

Wolters Kluwer Kft. könyvjutalma

Dr. Horváthy Balázs

egyetemi docens

Legjobb opponens

Gulyás Lilla Tünde

DE ÁJK

 

 

FOGYASZTÓVÉDELMI JOGI ÉS VERSENYJOGI TAGOZAT

 

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Bihari Erika

DE ÁJK

A kollektív fogyasztói jogérvényesítés lehetőségei és kihívásai hazánkban és az Európai Unióban

Dr. Hajnal Zsolt adjunktus

Guba Ügyvédi Iroda Különdíja

II.

Csurgai-Horváth Gergely

PPKE JÁK

Mi a fogyasztói jólét alapja – az alacsony ár vagy a választás lehetősége? A piaci erőfölénnyel való visszaélés megállapításának vizsgálata, különös tekintettel a feltételes kedvezményekre

Dr. Szilágyi Pál egyetemi docens

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

III.

Perge László

ELTE ÁJK

Tisztességtelen és megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok a jog és közgazdaságtan tükrében

Dr. Balogh Virág megbízott előadó

Wolters Kluwer Kft. könyvjutalma

Különdíj

Oroszi Fanni

PPKE JÁK

A felfaló árazás mint a kiszorító magatartások alapköve az uniós jogban?

Dr. Szilágyi Pál egyetemi docens

Igazságügyi Minisztérium Különdíja-

Kultúra Erzsébet- utalvány

 

Különdíj

Tóth Enikő

ME ÁJK

Egy újabb lépés a GMO-mentes mezőgazdaság felé - A GMO-mentes termékek jelölése Magyarországon

Dr. Szilágyi János Ede egyetemi docens

DLA Piper, Horváth és Társai Ügyvédi Iroda különdíja

Legjobb opponens

Németh Szilárd

ELTE ÁJK

 

 

INFOKOMMUNIKÁCIÓS JOGI TAGOZAT

 

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Kaskovits Melinda

SZTE ÁJK

Szerzői jog a digitális egységes piacon

Dr. Mezei Péter egyetemi docens

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés és publikálási lehetőség az Infokommunikáció és Jog c. lapban

II.

Kubicza Márta

PPKE JÁK

Mit utálunk jobban? Az offline és online gyűlöletbeszéd amerikai és európai szabályozásának összehasonlítása a kezdetektől napjainkig

Dr. Hajas Barnabás egyetemi docens

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. – előfizetés és publikálási lehetőség az Infokommunikáció és Jog c. lapban

Különdíj

Kiss Ferenc

PPKE JÁK

Tiltott gyümölcsök. A kiskorúak védelme az Európai Unió médiajogában, valamint a védelem eszközei a lekérhető szolgáltatások terén

Dr. Láncos Petra Lea egyetemi docens

Önszabályozó Reklámtestület (e-book olvasó szerzőnek és konzulensnek)

Különdíj

Evellei Evelin Molli

Tamás Bianka

PPKE JÁK

A gyermek és a szülő alapjogi versenye online közegben

Dr. Csink Lóránt egyetemi docens

Igazságügyi Minisztérium Különdíja-

Kultúra Erzsébet- utalvány, DLA Piper, Horváth és Társai Ügyvédi Iroda különdíja

dr. Papp János Tamás megbízott oktató

 

Különdíj

Szabó Aliz

KRE ÁJK

Az online-térben terjedő deviancia, a cybercrime  az információtechnológia tükrében

Dr. Tóth András egyetemi docens

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. – előfizetés az Infokommunikáció és Jog c. lapra

dr. Klein Tamás tanársegéd

Különdíj

Paulusz Nikoletta

PTE ÁJK

Az azonosítás és a kézbesítés szabályozási kérdései az elektronikus eljárásokban

Dr. Szőke Gergely László

adjunktus

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. – előfizetés az Infokommunikáció és Jog c. lapra

Legjobb opponens

Czotter Regina

PTE ÁJK

 

 

JOG- ÉS ÁLLAMBÖLCSELETI TAGOZAT

  

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Fábián Áron

ELTE ÁJK

A Nemzetek Szövetségének nagy kísérlete: A kisebbségi jogok védelme és a nemzetközi jog legitimitása a két világháború között

Prof. Dr. Fleck Zoltán egyetemi tanár

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

II.

Tóth Marcell Máté

DE ÁJK

Ítélet a tankönyv fölött – A bírói gyakorlat jogtudományra gyakorolt szelektív hatásának megjelenése a büntető igazságszolgáltatásban

Dr. Elek Balázs egyetemi docens

-

III.

Bor Bettina

PPKE JÁK

A pragmatista jogi szemiotika vázlata: C. S. Peirce szemiotikájának jogelméleti vonatkozásai

Dr. Könczöl Miklós adjunktus

-

 

Különdíj

Matyasovszky-Németh Márton

ELTE ÁJK

A welfare rights movement és az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának szociális jogokkal kapcsolatos esetjoga

Dr. Fekete Balázs adjunktus

Igazságügyi Minisztérium Különdíja- Kultúra Erzsébet- utalvány, Somló Bódog Társaság Különdíja

Legjobb opponens

Makk Alexandra

ELTE ÁJK

 

 

KÖZIGAZGATÁSI JOGI TAGOZAT I.

  

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Ludányi Dávid

NKE ÁKK

Közszolgálati rendszerek a konvergencia és az empirikus adatok összefüggésében

Dr. Hazafi Zoltán egyetemi docens

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

II.

Moravcsik Dóra

NKE ÁKK

Általános vagy álságos egyeztetés? - a jogalkotásban való társadalmi részvétel gyakorlata

dr. Horváth Attila tanársegéd

 

III.

Héder Ákos

KRE ÁJK

A közmeghallgatás jogintézménye a megyei önkormányzatokban a rendszerváltozástól napjainkig

Prof. Dr. Rixer Ádám egyetemi tanár

 

 

Különdíj

Cseh Kristóf Balázs

ELTE ÁJK

Keretbe zárt szabadság - a Kormány szervezetalakítási szabadságának alkotmányos korlátai az általános hatáskörű területi államigazgatási szervek vonatkozásában

Dr. Hoffman István

egyetemi docens

Igazságügyi Minisztérium Különdíja- Kultúra Erzsébet- utalvány

Dr. Papp Imre

adjunktus

Különdíj

Győri Csaba László

PPKE JÁK

A Miniszterelnökség mint a kormányzati koordináció katalizátora

Dr. Hajas Barnabás

egyetemi docens

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. – Közjogi Szemle előfizetés

Legjobb opponens

Németh Boróka

PTE ÁJK

 

 

KÖZIGAZGATÁSI JOGI TAGOZAT II.

  

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Hohmann Balázs

PTE ÁJK

A mediáció lehetőségei a közigazgatási hatósági eljárásban

Dr. Bencsik András adjunktus

Rektori Különdíj

II.

Stankovics Petra

PTE ÁJK

A pályázatok szerepe a területfejlesztésben (Esettanulmány)

Dr. Ivancsics Imre

ny. egyetemi docens, decan emeritus

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. – Közjogi Szemle előfizetés

II.

Gyulay Dániel

PPKE JÁK

A hazai vízimentés szakigazgatási szabályozása (vagy szabályozatlansága?)

Dr. Gerencsér Balázs egyetemi docens

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

Szedlák-Kun Péter

vizimentő

 

Különdíj

 

Sádt Nóra

 

SZTE ÁJK

Tipikusan atipikus vagy a köz szerződése? A Public-Private Partnership elmélete és gyakorlati megvalósulása

Dr. Siket Judit

Igazságügyi Minisztérium Különdíja- Kultúra Erzsébet- utalvány

Hajdu Szabolcs

Legjobb opponens

Nagy Nándor

SZTE ÁJK

 

  

KRIMINALISZTIKA TAGOZAT

  

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Molnár Nikoletta

PTE ÁJK

A kutatás kriminalisztikája - eljárásjogi kitekintéssel

Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi docens

Wolters Kluwer Kft. könyvjutalma

II.

Gyulay Dániel

PPKE JÁK

A poligráfos vizsgálat elemzése, különös tekintettel annak eredményének bizonyítékként történő értékelésére

dr. Molnár Gábor

adjunktus

 

dr. Görög Julianna

külső konzulens

Különdíj

Poczok Miklós Norbert

NKE RTK

A felismerésre bemutatás gyakorlati és elméleti kérdései

dr. Nyitrai Endre rendőr őrnagy

Igazságügyi Minisztérium Különdíja- Kultúra Erzsébet- utalvány

 

Különdíj

Galló Dorka Lolita

NKE RTK

A műszeres vallomásellenőrzés egyes eszközei és módszerei

Dr. Budaházi Árpád adjunktus

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

Legjobb opponens

Miterli Balázs

PPKE JÁK

 

 

KRIMINOLÓGIAI TAGOZAT

  

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Garai Nikoletta

ELTE ÁJK

A rongálás motivációs és szituatív tényezőinek kvalitatív vizsgálata fiatalkorúaknál

Prof. Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár

Wolters Kluwer Kft. könyvjutalma

II.

Mike Nimród

ETDK RHK

Online zaklatás: bűntény vagy durva játék?

Dr. Balogh Zsolt György

egyetemi docens

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

 

Különdíj

Pöstyéni Réka

PPKE JÁK

Közös élettér, frusztrációk, státusz - a javítóintézeti növendékek által, az intézeteken belül elkövetett bűncselekmények jellemzőinek bemutatása

Dr. Tamási Erzsébet tudományos főmunkatárs

Igazságügyi Minisztérium Különdíja- Kultúra Erzsébet- utalvány

Legjobb opponens

Farkas Ágnes

KRE ÁJK

 

 

 MAGYAR ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNETI TAGOZAT I.

 

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Sereg Péter

ME ÁJK

A Magyar Királyi Curia szervezeti átalakítása s dualizmus korszakában

Dr. Koncz Ibolya Katalin

egyetemi docens

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

II.

Sziládi Péter Sándor

ELTE ÁJK

Kossuth, a bukott monarcha vagy a „respublica” őre?

Prof. Dr. Mezey Barna egyetemi tanár

 

 

Különdíj

Szivós Kristóf

SZTE ÁJK

A kőszénbányászati jog adományozásának egyes kérdései

Dr. Varga Norbert egyetemi docens

Igazságügyi Minisztérium Különdíja- Kultúra Erzsébet- utalvány

Különdíj

Báró-Farkas Margit Chiara

SZTE ÁJK

A cigányságot érintő jogi szabályozás a 20. század második felében

Prof. Dr. Balogh Elemér

egyetemi tanár

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

Báró-Farkas Csaba László

Legjobb opponens

Erdős István

DE ÁJK

 

 

MAGYAR ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNETI TAGOZAT II.

 

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Krusóczki Bence

SZTE ÁJK

A tisztességtelen verseny a Szegedi Királyi Ítélőtábla joggyakorlatában

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária

egyetemi tanár

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

Dr. Varga Norbert

egyetemi docens

II.

Szépvölgyi Enikő

SZE ÁJK

Speciális bűnelkövetők a XX. századi Magyarországon, különös tekintettel a közveszélyes munkakerülőkre és a megrögzött bűntettesekre

Prof. Dr. Mezey Barna

egyetemi tanár

-

dr. Kelemen Roland

tanársegéd

III.

Suhajda Máté

PTE ÁJK

Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a közjogi provizórium egyes kérdései a magyar közjogtörténetben 1921-ig

Dr. Korsósné

Dr. Delacasse Krisztina

adjunktus

Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság Különdíja-könyvjutalom, Honvédelmi Minisztérium könyvjutalma

 

Különdíj

Németh György Attila

SZTE ÁJK

A vegyes házasságok jogtörténete 1832 és 1844 között, különös tekintettel Csanád vármegyére

Prof. Dr. Balogh Elemér

egyetemi tanár

Igazságügyi Minisztérium Különdíja- Kultúra Erzsébet- utalvány

Legjobb opponens

Hegedűs Erik

SZE ÁJK

 

  

MUNKAJOGI ÉS SZOCIÁLIS JOGI TAGOZAT

  

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Gyürü Laura

ELTE ÁJK

Kezeld a hasonlót hasonlóan, a különbözőt különbözőképpen! - a fogyatékosság különböző megközelítései

Dr. Hoffman István egyetemi docens

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés,

Wolters Kluwer Kft. könyvjutalma

II.

Németh András László

KRE ÁJK

A vezető állású munkavállaló és a vezető tisztségviselő jogviszonyára vonatkozó szabályok Szigorúbb felelősség az alacsonyabb jogi védelem tükrében

Dr. Kun Attila egyetemi docens

Gönc Város különdíja

III.

Schöffer Barbara Fruzsina

ELTE ÁJK

Az atipikus munkaviszonyok társadalmi és munkaerő-piaci vonatkozásai a munkáltatók és a munkavállalók szemszögéből Különös tekintettel a munkaerő-kölcsönzésre

Dr. Hungler Sára adjunktus

Rátkai Ügyvédi Iroda könyvjutalma

 

Különdíj

Biró Zsófia

PTE ÁJK

A digitális világ munkajogi kérdései

Dr. Bankó Zoltán egyetemi docens

Igazságügyi Minisztérium Különdíja- Kultúra Erzsébet- utalvány

Legjobb opponens

Lovas László

PTE ÁJK

 

 

MUNKAJOGI TAGOZAT

 

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Petri Dávid

PPKE JÁK

Nem mondhatom el senkinek, elmondjam hát mindenkinek? - avagy a munkahelyi szexuális zaklatás megítélése Magyarországon és az Európai Unióban

Dr. Kártyás Gábor adjunktus

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés,

Rátkai Ügyvédi Iroda könyvjutalma

II.

Kiss Gergely

DE ÁJK

Elmarad az óra? - A 2016-os pedagógusmozgalom a sztrájkjog elméleti és gyakorlati hátterének tükrében

Dr. Zaccaria Márton Leó

adjunktus

Wolters Kluwer Kft. könyvjutalma,

Konferencia részvétel-Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezetének Szövetsége különdíja

II.

Varga Aliz

ME ÁJK

Előre látható-e az előreláthatatlan? – Az előreláthatósági klauzula munkajogi aspektusból

Dr. Jakab Nóra egyetemi docens

Jegyzők Országos Szövetsége Különdíj

 

Különdíj

Csitei Béla

SZE ÁJK

Az egészségügyi dolgozók kötelezettségei és kártérítési felelőssége az egyes foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok tükrében

Dr. Ferencz Jácint

egyetemi docens

Szakszervezetek Együttműködési Fóruma különdíja

dr. Trenyisán Máté

PhD hallgató

Legjobb opponens

Kristóf Nóra

DE ÁJK

 

 

NEMZETKÖZI JOGI TAGOZAT

 

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Bazánth Barbara

 

ELTE ÁJK

Utolsó csepp a pohárban - avagy a határon átnyúló víztartó rétegek nemzetközi jogi helyzete

Dr. Kajtár Gábor adjunktus

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

Mordivoglia Clio

II.

Kis Kelemen Bence

PTE ÁJK

A drónok háborúja - Fegyveres pilóta nélküli repülőgépek bevetése terror-elhárítási célzattal a Közel-Keleten

Dr. Mohay Ágoston Csanád

adjunktus

Wolters Kluwer Kft. könyvjutalma,

Honvédelmi Minisztérium könyvjutalma

III.

Spitzer Jenő

SZTE ÁJK

Az erőszak tilalma és a jogos önvédelem az Iszlám Állam elleni nemzetközi fellépés tükrében

Dr. Schiffner Imola

adjunktus

Honvédelmi Minisztérium könyvjutalma

Dr. Hárs András

tudományos segédmunkatárs

Különdíj

Posgay Márk

ELTE ÁJK

Kibertámadások az erőszak, önvédelem és betudhatóság tükrében

Dr. Kajtár Gábor adjunktus

Igazságügyi Minisztérium Különdíja- Kultúra Erzsébet- utalvány

 

Különdíj

Prekup Dorina

DE ÁJK

A nukleáris fegyverkezés aktuális kérdései, különös tekintettel az észak-koreai helyzetre

Dr. Kémeri Zsófia Eszter

tanársegéd

Alapvető Jogok Biztosa Hivatala Különdíja

Dr. Papp Nikolett

tanársegéd

Legjobb opponens

Papp Balázs András

ELTE ÁJK

 

 

NEMZETKÖZI MAGÁNJOGI TAGOZAT

 

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Hajdu Gábor

SZTE ÁJK

CETA: a külföldi befektetők carte blanche-ja?

Dr. Víg Zoltán adjunktus

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. – könyvjutalom,

DLA Piper, Horváth és Társai Ügyvédi Iroda különdíja

II.

Varga Csilla Katalin

PPKE JÁK

Értékek kollíziója? Emberi jogok versus üzleti érdekek

Dr. Szabó Sarolta egyetemi docens

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

 

Különdíj

Wellmann Barna Bence

SZE ÁJK

Mentesíthet-e a hét szűk esztendő a teljesítés alól? Avagy a nemzetközi adásvételi szerződések egyes felelősségi kérdései

Dr. Glavanits Judit

egyetemi docens

Igazságügyi Minisztérium Különdíja- Kultúra Erzsébet- utalvány,

 HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - könyvjutalom

Legjobb opponens

Mravik Balázs Áron

SZE ÁJK

 

  

PÉNZÜGYI JOGI TAGOZAT

 

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Pszilosz Regina

ELTE ÁJK

Káros adóverseny elleni küzdelem az OECD és az EU égisze alatt

Dr. Kecső Gábor adjunktus

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

II.

Abbas Benjamin Aziz

PPKE JÁK

Az iszlám jogon alapuló bankfinanszírozási technikák - avagy lehet-e profit kamat nélkül?

dr. Veres Zoltán megbízott oktató

Wolters Kluwer Kft. könyvjutalma

III.

Asztalos Roland

KRE ÁJK

A székhelyáthelyezés problémaköre az adóelkerülés és adóoptimalizálás tükrében

Dr. Boóc Ádám

egyetemi docens

-

Dr. Ercsey Zsombor

egyetemi docens

III.

Király Péter Bálint

SZE ÁJK

A válságmegelőzés új eszköze: a makroprudenciális politika

dr. Kálmán János tanársegéd

-

 

Különdíj

Csizmár Ada

ME ÁJK

Az oktatás finanszírozásának egyes kérdései

Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens

Kúria elnökének különdíja, Igazságügyi Minisztérium Különdíja- Kultúra Erzsébet- utalvány

Különdíj

Fülöp György Imre

PTE ÁJK

Állami szerepvállalás a lakástámogatási rendszer keretében megvalósuló otthonteremtésben

Dr. Pfeffer Zsolt adjunktus

DLA Piper, Horváth és Társai Ügyvédi Iroda különdíja

Legjobb opponens

Miskó Judit Anna

ELTE ÁJK

 

 

POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI TAGOZAT

 

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Kiss Attila

DE ÁJK

A perkoncentráció biztosítékai az új Polgári perrendtartásban

Dr. Pribula László egyetemi docens

WING Zrt. Különdíja

II.

Karczub Eszter

PPKE JÁK

A fél és a bíróság közötti szakmai átjáró, avagy a jogi képviselő szerepe a per hatékonyságának elősegítésében

dr. Gelencsér Dániel megbízott oktató

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés,

Wolters Kluwer Kft. könyvjutalma

 

Különdíj

Szécsi Ádám

PPKE JÁK

Együtt könnyebb, mint egyénileg? A kollektív igényérvényesítés elmélete és gyakorlata az Egyesült Államokban és Európában

Prof. Dr. Harsági Viktória

egyetemi tanár

Igazságügyi Minisztérium Különdíja- Kultúra Erzsébet-utalvány, Wolters Kluwer Kft. könyvjutalma

Különdíj

Szepesi Bettina

DE ÁJK

A szakértő megváltozott szerepe az új Polgári perrendtartásban

Dr. Molnár Judit adjunktus

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. könyvjutalma

Legjobb opponens

Gyöngyösi Levente

PTE ÁJK

 

 

POLGÁRI JOGI TAGOZAT I.

 

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Szél Dániel

SZTE ÁJK

A posthumus jogvédelem új kérdései: Az elhunytak és hozzátartozóik személyiségi jogi védelme a gyülekezési jog viszonyrendszerében

Prof. Dr. Görög Márta egyetemi tanár

WING Zrt. Különdíja

II.

Kőrös Kinga

PPKE JÁK

A túlélő házastárs jogának szabályozása Magyarországon és más európai országokban - van-e lehetőség az egységesítésre?

dr. Molnár Sarolta tudományos segédmunkatárs

Wolters Kluwer Kft. könyvjutalma

II.

Nagy Julia Kata

PPKE JÁK

A mesterséges megtermékenyítés után maradt „felesleges” magzatok sorsa jogi és etikai szempontból

Prof. Dr. Jobbágyi Gábor

egyetemi tanár

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

Turbán Stefánia

III.

Takács Tímea

PPKE JÁK

Azonos nemű partnerkapcsolatok a családi élet felé? - Az irányvonalak alakulása itthon és Európában

dr. Molnár Sarolta tudományos segédmunkatárs

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. – Gazdaság és Jog előfizetés

 

Különdíj

Mitring Anna

SZE ÁJK

A rendőröket megillető személyiségvédelem határainak elméleti és gyakorlati problémái

Dr. Keserű Barna Arnold

adjunktus

Igazságügyi Minisztérium Különdíja- Kultúra Erzsébet-utalvány

Különdíj

Vigh Márta

ELTE ÁJK

Ember és dolog a polgári jogban

Prof. Dr. Menyhárd Attila

egyetemi tanár

Magánjogot Oktatók Egyesülete Különdíja

Legjobb opponens

Csukás Enikő

DE ÁJK

 

 

POLGÁRI JOGI TAGOZAT II.

 

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Gubicz Flóra Anna

PPKE JÁK

Művészeti ág a szerzői jog peremén. A fényképek szerzői jogi védelme a digitális korban

dr. Pogácsás Anett tudományos segédmunkatárs

WING Zrt. Különdíja,

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

II.

Labancz Andrea

SZTE ÁJK

Az innovatív gyógyszerek szabadalmának gazdaságra gyakorolt hatása

Dr. Gellén Klára egyetemi docens

ARS BONI Kft. különdíja, HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. – Infokommunikáció és Jog előfizetés

Dr. Mezei Péter egyetemi docens

 

Különdíj

Kárpáti Zsuzsanna

PPKE JÁK

Independence Day? Avagy független jogkezelők a láthatáron

dr. Pogácsás Anett tudományos segédmunkatárs

Igazságügyi Minisztérium Különdíja- Kultúra Erzsébet-utalvány,

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. – Infokommunikáció és Jog előfizetés

dr. Ujhelyi Dávid

megbízott oktató

Különdíj

Gaál András

ME ÁJK

Plágium a mindennapokban -A szerzői jogokról és a szerzői jogokkal kapcsolatos szerződésekről – különös tekintettel a zenei és irodalmi alkotásokra

Dr. Juhász Ágnes adjunktus

Wolters Kluwer Kft. könyvjutalma, HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. – Infokommunikáció és Jog előfizetés

Legjobb opponens

Darnót Sára

ELTE ÁJK

 

  

POLGÁRI JOGI TAGOZAT III.

 

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Varga Yvett

ELTE ÁJK

A közigazgatási szerződés jelene és jövője

Prof. Dr. Menyhárd Attila

egyetemi tanár

WING Zrt. Különdíja,

PSAT Különdíj

II.

Árva Máté

SZTE ÁJK

Szerződésszerűség a digitális egységes piac perspektìvájából

Prof. Dr. Papp Tekla egyetemi tanár

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. – Gazdaság és Jog előfizetés

II.

Sárhegyi István

ELTE ÁJK

A közösségi finanszírozás magánjogi aspektusai

Prof. Dr. Menyhárd Attila

egyetemi tanár

-

III.

Halász Csenge

ME ÁJK

A jó erkölcsbe ütköző szerződések az elméletben és a gyakorlatban

Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda Különdíja, HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

 

Különdíj

Stipkovits Tamás

SZE ÁJK

A jogalkotással okozott kár megítélése alkotmányjogi és polgári jogi szempontból

Dr. Keserű Barna Arnold

adjunktus

Igazságügyi Minisztérium Különdíja- Kultúra Erzsébet-utalvány

Különdíj

Szilágyi Gábor

DE ÁJK

Új veszélyes üzem a láthatáron? - A drónok felhasználásának jogi környezete

Dr. Szikora Veronika egyetemi docens

DLA Piper, Horváth és Társai Ügyvédi Iroda különdíja,

Prezentációs díjra jelölt

Legjobb opponens

Kuron Dániel

PPKE JÁK

 

 

POLGÁRI JOGI TAGOZAT IV.

 

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Kovács Dóra

ME ÁJK

A jogi személy magánjogi felelőssége és annak áttörése

Dr. Barta Judit egyetemi docens

WING Zrt. Különdíja, Fazakas Ügyvédi Iroda Különdíja

II.

Orova-Botos Lilla

KRE ÁJK

Online szerződéskötés, mint jogi aktus

Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter

egyetemi tanár

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

 

Különdíj

Bánfai Edina

PTE ÁJK

Az adóparadicsomok mögötti mechanizmus, avagy miért és mire jók még mindig az offshore cégek?

Dr. Kecskés András egyetemi docens

Igazságügyi Minisztérium Különdíja- Kultúra Erzsébet-utalvány,

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. – Gazdaság és Jog előfizetés

Legjobb opponens

Benke Lúcia

PTE ÁJK

 

 

RÓMAI JOGI TAGOZAT

 

HELYEZÉS

Szerző(k) neve

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető(k) neve,munkaköre

KÜLÖNDÍJ

I.

Deák Péter

ELTE ÁJK

Az actio rerum amotarum problematikája a római jogban

Dr. Siklósi Iván adjunktus

HVG ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. - Jogkódex előfizetés

II.

Szécsényi Gergely

ELTE ÁJK

A tulajdonjog-fenntartás kérdése a római jogban

Prof. Dr. Földi András egyetemi tanár

Wolters Kluwer Kft. könyvjutalma

 

Különdíj

Szivós Kristóf

SZTE ÁJK

Specialiter autem iniuria dicitur … (Iniuria-tényállások Ulpianus edictum-kommentárában)

Dr. Pozsonyi Norbert adjunktus

Igazságügyi Minisztérium Különdíja- Kultúra Erzsébet-utalvány

Legjobb opponens

Kasza Melinda

PTE ÁJK

 

 

 

 

Vissza