OTDK archívum 2011

MISKOLCI EGYETEM

ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

2011.ÉVI OTDK EREDMÉNYEK

 

 

 

HELYEZÉS

Név

Pályamunka címe

Tagozat

Témavezető

I.

és a

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium díja

 

Keller Ágnes

A földrajzi helyhez és hagyományhoz kapcsolódó termékek és értékek oltalmi lehetőségei, különös tekintettel a hungarikumokra

Agrár-és szövetke-zeti jog

Dr. Szilágyi János Ede adjunktus

I.

Kovács Ádám Gábor

A láncügyletek ÁFA szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére

Pénzügyi jogi I.

Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens

I.

 

Kovács Ágnes

Az ártéri építkezés szabályozása. Víz alatt a miskolci Auchan áruház és Felsőzsolca

Közigaz-gatási jog III.

Dr. Turkovics István tanársegéd

II.

Kerekes Viktória

A családon belüli erőszak XXI. századi kórképének vizsgálata különös tekintettel a női elkövetőkre

Krimi-nológia

Dr. Gilányi Eszter tanársegéd

II.

Pósa Edina

Óvadék a büntetőeljárásban

Büntető eljárás-jogi

Dr. Róth Erika egyetemi docens

II. és a

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium díja

 

Zsiros László

A mezőgazdasági géntechnológia jogi szabályozásának aktuális kérdései

Környe-zetjogi

Dr. Szilágyi János Ede adjunktus

III.

Czirják Marcell

Az autonóm közösségek helye a spanyol államszervezetben

Közigaz-gatási jog I.

Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

III.

Kóródi Szilvia

A sztrájkjog megítélése

Munka-jogi

Dr. Jakab Nóra tanársegéd

III.

Udvarhelyi Bence

A pénzmosás elleni küzdelem büntetőjogi és büntetőjogon kívüli eszközei, különös tekintettel Magyarország, Svájc és az Egyesült Államok szabályozására

Büntető-jog II.

Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

Különdíj

Bíró István

Keglevich gróf parádsasvári botránya

Magyar jogtörté-net

dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin egyetemi docens

Különdíj

Gyovai Márk

Gazdasági elemzés a jogelméletben és a büntetőjogban

Jog-és államböl-cselet

Dr. Hegyi Szabolcs adjunktus

Különdíj

Kardos András

A cetek helyzete a nemzetközi állatvédelem területén

Nemzet-közi jog

Dr. Raisz Anikó tanársegéd

Különdíj

Kiss Patrik

Az emberkereskedelem büntetőjogi megítélése

Büntető-jog II.

Prof. Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár

Legjobb opponens díjban részesültek:

Gál Fruzsina

Rónai Orsolya

Tantó Csilla

 

Az ME ÁJK Tudományos Diákköri Tanácsa gratulál minden helyezettnek és díjazottnak!                          Pécs, 2011-04-20

Vissza