XXXIII. OTDK az ÁJK szervezésében

 

 

 

Nagy sikere volt az egyetemünkön megrendezett Tradicionális Miskolci Jogászbálnak!

Nagy sikere volt az egyetemünkön megrendezett Tradicionális Miskolci Jogászbálnak!

A jogászbálok szervezésének Miskolcon nagy hagyománya van. A mostani, 2017. február 11. napján megrendezett jogászbál annyiban számít különlegesnek, hogy egyfajta visszatérést képvisel az 1949-ben megszűnésre ítélt Miskolci Evangélikus Jogakadémia báli hagyományaihoz. Az egyetemi illetve a gyakorló jogászi hivatásrendek mindegyikét átfogó jogászbálon a szervezők - ügyészek, bírák, ügyvédek, egyetemi oktatók és hallgatók - igyekeztek minél többet átemelni a két világháború közötti jogászbálok hangulatából és kapcsolódó külsőségeiből. A rendezvény fővédnöke egyetemünk rektora, Prof. Dr. Torma András volt. A tiszteletbeli fővédnöki pozícióját Dr. Boleratzky Lóránd vállalta fel, aki a Miskolci Evangélikus Jogakadémia oktatója volt, és aki hallgató korában maga is részt vett a hajdani jogászbálok szervezésében. A bál védnöki kollégiumában - dr. Panyi Béla megyei főügyészhelyettes és dr. Szinay Attila helyettes államtitkár mellett - helyt kapott a Miskolci Evangélikus Jogakadémia szellemi örökségének hordozójaként a Miskolci Egyetem jogi kara, akit a dékán, Prof. Dr. Farkas Ákos képviselt. A Báli program során fellépett Pitti Katalin Opera Nagykövet, a Szinvavölgyi Néptáncműhely, dr. Szegőfi Luca és flamenco táncegyüttese, valamint a Magyar Szablyavívó Iskola miskolci csoportja. A bálon felszólalt Sándor Frigyes evangélikus esperes is, aki nagy fontosságot tulajdonított az egykori evangélikus jogakadémia szellemi örökségének és annak továbbhagyományozásának. A szervezők a bál sikereként könyvelhették el, hogy Miskolc város egyik önkormányzati képviselője, dr. Nánási-Kocsis Norbert nagylelkű felajánlást tett a jogakadémia 1907-es zászlajának elkészítésére. A példaértékű lépés követőkre talált, és többen is - a miskolci egyetem jogi karának egykori hallgatói közül - jelezték abbéli szándékukat, hogy az evangélikus jogakadémia szellemi örökségének ápolásában szívesen segítik az Alma Matert.

A bál elérte célját!

Köszönjük a sok segítőnek és a Rendezőbizottságnak, kiemelten annak vezetőinek: dr. Bancsi Gyöngyi bírónőnek, dr. Zelenáné dr. Rácz Gabriella ügyésznőnek, Dr. Csák Csilla és Csemáné Dr. Váradi Erika dékánhelyetteseknek.

A Magyar Jogász Egylet pályázata

A Magyar Jogász Egylet (MJE) jogászi egyetemi végzettséggel rendelkező pályakezdő jogászok részére a jogalkotás, illetve a jogalkalmazás fejlesztését szolgáló tanulmányok alkotására kiírt pályázatán karunk II. éves doktorandusz hallgatója, dr. Nagy Alexandra III. díjat nyert. Az ünnepélyes díjátadásra 2016. december 8-án, a Magyar Ügyvédi Kamara dísztermében került sor.

 „A non-consenting típusú szexuális cselekmények szankcionálása a büntetőjogban" című dolgozat a Magyar Jog folyóiratban fog megjelenni.

A doktoranda témavezetője Dr. Sántha Ferenc PhD. egyetemi docens.

Az elért eredményhez szívből gratulálunk!

Miskolc Város Ifjú Szónoka 2016

Az idén immáron kilencedik alkalommal megrendezésre került regionális szónokversenyt a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákja, Hajas Tamás Boldizsár nyerte!

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által szervezett megmérettetés két feladatból állt. Az egyik egy előre megadott témából tartott beszéd, a másik pedig egy  - a verseny helyszínén kézhez kapott témájú - rögtönzés. Az országos szakértőket is tagjai között tudó zsűri előre megadott témája idén az alábbi idézet volt:

,,Ott van a haza, hol a haszon"... (Katona József)

A verseny végére kialakult sorrend illetve különdíjasok pedig:

Helyezés

Sorszám

Név

Iskola

Felkészítő tanár

I.

12.

Hajas Tamás Boldizsár

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, 11. évfolyam

Soltész Ágnes

II.

11.

Lakatos Csaba

Miskolci SZC Andrássy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 10. b.

Tatárné Cselei Csilla

III.

9.

Tóth Csaba

Miskolci SZC Andrássy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 11. a.

Tatárné Cselei Csilla

IV.

6.

Toplenszki Zalán

Bocskai István Katolikus Gimnázium (Szerencs) 12. a.

Szegedi Anikó

V.

14.

Szemerszki Anna

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, 11. a.

Varga Péter

VI.

10.

Újhelyi János Ábel

Herman Ottó Gimnázium, 12/4

Podhorszky Judit, Subicz Róbert

A Kossuth Szövetség különdíja: 1. sorszámú Gyenes Donát a szép kiejtéséért (Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, 12. évfolyam, felkészítő tanár: Soltész Ágnes)

Márciusi Ifjak Emlékplakett: 12. sorszámú Hajas Tamás Boldizsár (Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, 11. évfolyam, felkészítő tanár: Soltész Ágnes)

Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány különdíja: 4. sorszámú Sótonyi Eszter (Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona, 10. a., felkészítő tanár: Csákiné Győri Beáta)"

Kiegészítő együttműködési megállapodást írt alá a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar és a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium

Kiegészítő együttműködési megállapodást írt alá a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar és a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium

2016. november 28-án került sor a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar közötti kiegészítő együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására. A kiegészítő megállapodás illeszkedik a 2012. június 7-én kelt, a Miskolci Egyetem és a Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium Cigány Szakkollégium által kötött Együttműködési Megállapodás tartalmához.

A szakkollégium tevékenységében annak működésének kezdetétől, tehát 2011 óta a ME ÁJK részéről összesen 6 oktató (köztük egy doktorandusz) vett és vesz részt mentorként rövidebb-hosszabb ideig, és összesen kb. 10 olyan hallgató tanult és tanul jelenleg is a Karon, akik a szakkollégium tagjai. Nagyon eredményesnek és gyümölcsözőnek mondható az elmúlt 5 éves közös munka, és az egyetemi valamint egyházi vezetők a jövőbeni, még intenzívebb együttműködés reményében írták alá a megállapodást. A ME ÁJK kiemelten és egyre fontosabbnak tartja, hogy minden lehetséges eszközzel segítse a régió hátrányos helyzetű diákjait, ahogyan azt a 2015-ben elfogadott kari koncepcióban is megfogalmazta. A különféle típusú hátrányok kompenzálása a felsőoktatásban hatalmas feladatot és felelősséget ró a Kar oktatóira, amiben komoly stratégiai partnerként tekint a Szakkollégiumra, amely jelentős tapasztalatokkal rendelkezik ezen a területen.

A kiegészítő megállapodás alapvető célja az eddigi együttműködés elmélyítése és lehetőség szerint kiterjesztése oly módon, hogy mind a Szakkollégium, mind a Kar külön figyelmet fordít a jövőben a beiskolázási tevékenysége során arra, hogy a másik intézmény képzéseire illetve lehetőségeire felhívja a felvételi előtt álló középiskolás diákok figyelmét. Emellett a Kar azt is vállalja, hogy esélyegyenlőséggel kapcsolatos programjaiba bevonja és rendezvényeire meghívja a Szakkollégium vezetőit annak érdekében, hogy a roma származású vagy egyébként hátrányos társadalmi helyzetű hallgatók érdekei hangsúlyosan helyet kapjanak a Kar képzési stratégiájában.

Az Egyetem részéről Prof. Dr. Torma András rektor, a Kar részéről Prof. Dr. Farkas Ákos dékán, a Görögkatolikus Egyház részéről Dr. Orosz Atanáz megyéspüspök, a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium részéről pedig Makkai László igazgató írta alá a kiegészítő együttműködési megállapodást.

Összes találat: 179
Vissza