IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 

Az Igazságügyi Minisztérium 2016-ban indított jogászképzés színvonalát emelő, a jogászhallgatók ösztöndíj alapú támogatását célzó programja a 2017/18-es tanév I. félévében is meghirdetésre kerül a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

I. Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíja a nappali tagozatos államilag finanszírozott és önköltséges jogászhallgatók számára egyaránt meghirdetésre kerül. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az évfolyamok legkiválóbb hallgatói kaphatják meg a félévente elnyerhető juttatást az első évfolyam első félévétől kezdve, 5 hónapon keresztül havi 50.000 Ft összegű ösztöndíj formájában. Az ösztöndíj odaítélésének alapfeltétele az 2016/17-os tanév II. félévében a 4.00 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindex elérése. A tanulmányi eredmény mellett további kiválósági szempontok: nyelvvizsgák, tudományos diákköri tevékenység, perbeszédverseny, egyéb versenyek, demonstrátori tevékenység, szakkollégiumi tagság, jogi klinikai programban, jogi szakfordító képzésben, ill. kari vagy egyetemi újság szerkesztésében részvétel, tudományos publikáció. Nem pályázhat az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjra az a hallgató, aki a 2017/2018-as tanévben Új Nemzeti Kiválósági Program keretében ösztöndíjban részesül.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további információk a kari honlapon érhetőek el. Pályázni elektronikus formában az UNISYS rendszeren keresztül lehet. (http://www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys/)

II. Az IM tanulmányi jogászösztöndíjában azon önköltséges nappali tagozatos jogászhallgatók részesülhetnek, akik a 3,51-es tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet elérték és nem kaptak IM Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjat. Erre a támogatási formára nem kell külön pályázatot benyújtani, azt a hallgatók a 2016/17. tanév II. félévében elért tanulmányi eredményük alapján automatikusan megkapják. Az ösztöndíjak mértéke igazodik az állami finanszírozásban részesülő hallgatók esetében használt „sávos” tanulmányi ösztöndíjrendszerhez. A hallgatói rangsort a kreditindex alapján a Kar állítja fel.

Részletes pályázati felhívás és értékelési szempontrendszer.

Friss hírek a vadászati jog köréből

Friss hírek a vadászati jog köréből

Május második napján, Fűzérradványban, a Károlyi-kastély lenyűgöző parkjában megrendezett nemzetközi vadásznap alkalmával a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának azon tehetséges joghallgatói is felléptek, akik Dr. Barta Judit, a Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék oktatója által meghirdetett „Vadászati jog” szabadon választható tantárgy iránt érdeklődnek. A joghallgatók (Bajtai Gábor, Berzeviczi Márk, Braun Péter, Čertický Mário, Incze Márton, Leskó Tamás, Szabó Andor, Varga László Bánk) a legfrissebb, érdeklődésre számot tartó jogi eseményekről tartottak beszámolót, melyet lenyűgözően előadott erdész nótákkal nyitottak és zártak.

1. A vadászatra jogosultak számára legnagyobb újdonságot a vadászható állatok által okozott károkért való felelősség szabályozása terén hozta a 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk.

Az új Ptk.-Val való összhang megteremtése érdekében módosították a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényt (Vtv.) felelősségi szabályait, ezek egyike a Ptk. 6:563. §-ba foglalt felelősségi szabály alkalmazására utalt a vadászható állat által okozott károk megtérítése körében. Az új szabályozás szigorított a vadászatra jogosultak felelősségén, a vadászható vadak által AZ erdő és mezőgazdálkodáson kívül okozott károk (többnyire gépjárművek és vadak ütközéséből fakadó károk) vonatkozásában.

Az új Ptk. rigorózus szabályát érzékelve, a Magyar Vadászati Kamara és AZ Országos Vadászati Szövetség 2015. márciusában törvénymódosító javaslatot nyújtott be a vadászati törvényhez.

Ennek egyik passzusa azt mondja ki, hogy vadászható állat és fokozott veszéllyel járó tevékenység [pl. gépjármű, vonat, villamos, erre utóbb Miskolcon volt példa] ütközése esetén, a Ptk. veszélyes üzemek találkozására irányadó szabályokat kell alkalmazni. A törvénymódosítás 2015. május 5-én lépett hatályba. A hallgatók a törvénymódosítás hátteréről és a joggyakorlatot érintő, várható hatásairól tartottak friss, a megyében nemrég történt vadütközéses jogesetekkel fűszerezett előadást.

2. Hazánkban a barnamedve nem vadászható, ugyanakkor a szlovák állomány növekedésének következtében egyre többször jelenik meg AZ északkeleti területeken, ahol elsősorban mezőgazdaságban, illetve háziállat állományban okoz károkat. Emellett, a tavalyi év végén, egy példány engedély nélküli kilövésére is sor került. A hallgatók a medvekárok magánjogi, míg a tiltott kilövés büntetőjogi vonatkozásait elemezték a hallgatóság számára.

Kiválóan teljesítettek a miskolci joghallgatók az Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Activity Versenyen

Kiválóan teljesítettek a miskolci joghallgatók az Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Activity Versenyen

A PPKE Magánjogi és Kereskedelmi Jogi Tanszéke rendezte meg idén, 2015. május 8-án a VII. Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Activity Versenyt. A miskolci Polgári Jogi Tanszék a versenyre a helyi fordulón szépen teljesítő hallgatókat nevezte, akik országos szinten is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

A zsűri a korábbi gyakorlattól eltérve, idén nem bírósági peres eljárást, hanem egy hagyatéki eljárást választott a jogesetmegoldó verseny „hátteréül”. ˝Alperesként˝ első helyezett lett Varga László Bánk IV. évf. nappali tagozatos joghallgató, ˝felperesi szerepben˝ második helyezést ért el Čertický Mário IV. évf. nappali tagozatos joghallgató, míg az Activity versenyre nevezett háromtagú csapat tagjaiként (Braun Péter IV. évf. joghallgatóval) szintén dobogósok lettek (III. helyezés). Összesítettben a miskolci jogi kart minősítették győztesnek, így jövőre Karunk ad otthon ennek az immár hagyománnyal rendelkező versenynek. Köszönet illeti a csapatot felkészítő Tóth Gergőt, a tanszék PhD hallgatóját, ügyvédjelöltet.

 

Gratulálunk a kitűnő eredményhez!

Országos Büntetőjogi Perbeszédverseny, kétszeres miskolci siker

Országos Büntetőjogi Perbeszédverseny, kétszeres miskolci siker

2015. április 30-án az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara adott otthont az Országos Büntetőjogi Perbeszédversenynek, ahol minden hazai jogi kart két-két hallgató képviselt, a helyi versenyen elért eredményeiknek megfelelően ügyészi és védői minőségben.

Karunkról ügyészi szerepben Majoros Tünde V. évfolyamos, védőként Čertický Mário IV. évfolyamos hallgató vett részt a megmérettetésen, felkészítő tanáruk Dr. Nagy Anita egyetemi docens volt.

A versenyzők elismert gyakorlati szakemberekből álló zsűri előtt mondták el perbeszédeiket. A bírálóbizottság tagjai dr. Gimesi Ágnes a Fővárosi Törvényszék kollégiumvezető-helyettese, dr. Sódor István a Legfőbb Ügyészség főosztályvezető ügyésze és dr. Tóth M. Gábor ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségi tagja voltak.

A jogesetet megismerve a hallgatóknak kétórás felkészülési idő alatt kellett anyagi jogi megoldást találniuk és elkészíteniük vád-, illetve védőbeszédüket. A versenyzőknek a helyi fordulótól és az általában megszokott menetű perbeszédversenytől eltérő módon kellett
megmérettetniük magukat.

A 16 versenyző 8 órától kezdődően tízpercenként kezdhette meg a feladat kidolgozását, és a felkészülési idő leteltét követően felváltva egy ügyészi vádbeszédet, majd egy védőbeszédet hallhatott a zsűri és a közönség. Önmagában új volt az ilyen jellegű felkészülés, s további újdonságot jelentett, hogy a hallgatóknak szónoki beszédként, egyedül kiállva kellett előadniuk az elkészített perbeszédeket.

Versenyzőink helyesen ismerték fel a jogi minősítést, és retorikai szempontból is mindkét pozícióban egyaránt jól felépített perbeszédeket hallhattunk.

Méltán állíthatjuk, hogy miskolci sikerrel zárult a verseny, hiszen mindként hallgatónk III. helyezést ért el a saját kategóriájában, kiérdemelve a zsűri elismerő, dicsérő szavait.

Ezúton is gratulálunk az elért sikerekhez és mindkét hallgatónknak további sikeres életpályát kívánunk.

Beszámoló a X. Miskolci EU Vándorkupa országos szintű európai uniós jogi jogesetmegoldó-és perbeszédversenyről

2015-ben tizedik alkalommal került megrendezésre a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszéke által szervezett Miskolci EU Vándorkupa elnevezésű országos szintű európai uniós jogi jogesetmegoldó- és perbeszédverseny...

Bővebben...

CONSTANT Nemzetközi Tudományos Konferencia Bukarestben

CONSTANT   Nemzetközi Tudományos Konferencia Bukarestben

Karunk 10 hallgatója - köztük három PhD hallgatóval - (Béres Nóra, Czető Bettina, Fazekas Kinga, Fodor Kinga, Horváth Viktória, Kiss-Kondás Eszter, Maksa Bence, Murányi Klaudia, Takács Nikolett, Tamás Krisztina) valamint.. 

Bővebben...

Összes találat: 143
Vissza