TÁJÉKOZTATÓ a 2019. június 27. 14.00 órakor TARTANDÓ DIPLOMA ÁTADÓ ÜNNEPSÉGRŐL

TÁJÉKOZTATÓ

a 2019. június 27. 14.00 órakor TARTANDÓ DIPLOMA ÁTADÓ ÜNNEPSÉGRŐL

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Időpont, hely: 2019. június 27. csütörtök 14.00 óra, Miskolci Egyetem Díszaula

 

Forgatókönyv

Program kezdete

Program

Program részletesen

Helyszín

Közreműködők

11.00-12.00

Hozzátartozói jegyek átvétele

Hozzátartozók belépőjegyének átvétele

A/6. ép. fsz. 5.

Dékáni Hivatal munkatársa: Barva Beáta jogbea@uni-miskolc.hu

 

11.00-12.00

Talárok felvétele

talárok és sapkák kiválasztása, öltözködés

A/6. ép. fsz. XX. előadó és folyosó

Dékáni Hivatal és Hallgatói Központ munkatársai

12.15

Tájékoztató az ünnepséggel kapcsolatban

1.)     jogász szak,

2.)     MTB mester szak,

3.)     kriminológia mester szak,

4.)     LLM,

5.)     igazságügyi igazgatási alapszak,

6.)     igazgatásszervező alapszak,

7.)     közigazgatás-szervező alapszak,

8.)     MTB alapszak,

9.)     jogi felsőoktatási szakképzés,

10.)  közlekedési szakjogász képzés,

11.)  fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza képzés

hallgatóinak rövid tájékoztatás

A/6. ép. fszt. XX. előadó

hivatalvezető

12:30

Fotózás

1.)     jogász szak,

2.)     MTB mester szak,

3.)     kriminológia mester szak,

4.)     LLM,

5.)     igazságügyi igazgatási alapszak,

6.)     igazgatásszervező alapszak,

7.)     közigazgatás-szervező alapszak,

8.)     MTB alapszak,

9.)     jogi felsőoktatási szakképzés,

10.)  közlekedési szakjogász képzés,

11.)  fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza képzés

fotózás szakonként

(késés esetén nem áll módunkban várni a fotózással!)

A/6. ép. fszt. XX. vagy XXI. előadó

dr. Marinkás György egyetemi adjunktus

13:15

Névsorolvasás

Gyülekezés, névsorolvasás, bevonulás a Díszaulába

A/6. épület fsz. folyosó

Dékáni Hivatal és Hallgatói Központ munkatársai

13:30

Központi ünnepségre bevonulás

Hallgatók elfoglalják helyüket a Díszaulában, vendégek gyülekeznek

Díszaula

Dékáni Hivatal és Hallgatói Központ munkatársai

14:00

Ünnepség kezdete

A Szenátus Elnöksége bevonul, megkezdődik az ünnepség

Díszaula

résztvevők

Az ünnepség végeztével

 

Egyéni ill. családi fotózás  (talárban)

 

ME

egyénileg

Az ünnepség végeztével

 

oklevél mellékletek átvétele, talárok, sapkák, jogász hengerek leadása (akik nem kértek díszes diplomát)

A/6. ép. folyosó

Hallgatói Központ és a Dékáni Hivatal munkatársai

 

Részletes tudnivalók:

 1. A diploma átadása fehér kesztyűben történik az ünnepségen, ezért azt a hallgatónak kell magával hozni.
 2. A jegyek 2019. június 24. naptólvehetők át a Dékáni Hivatalban (A/6. épület fsz. 5. szoba) legkésőbb az ünnepség napján 12.00 óráig. A jegyek egyenlően lesznek elosztva a szakok között. A kiadható jegyekről később tudunk tájékoztatást adni. Jegyet nem postázunk, azonban meghatalmazással átvehető.
 3. A vendégeknek 13.45-ig kell elfoglalni a helyüket az Aulában. Az ünnepségre a vendégek álló- vagy ülő helyjeggyel mehetnek be.
 4. A talárba öltözködés után rövid tájékoztatást adunk az ünnepség forgatókönyvéről, a diploma átvételének módjáról és egyéb tudnivalókról. Ezt követően a szakokon végzettekről csoportképek készülnek. Egyéni fotózásra csak az ünnepség után van lehetőség, mivel a forgatókönyvben szereplő időpontokat pontosan be kell tartani a központi ünnepség pontos megkezdése érdekében. A fotózás után névsorolvasás történik az A/6. épület földszintjén, majd a hallgatók elfoglalják helyeiket az Aulában.
 5. Az ünnepségről élő közvetítés készül és minden diplomát átvevőt lefényképeznek, ezért az ünnepségen fényképezni, videó felvételt egyénileg készíteni nem lehet. A hallgatói fotók az ME honlapján megtekinthetők és ingyenesen letölthetők lesznek kb. két héttel az ünnepség után.
 6. Az Ünnepi Szenátusi Ülésen a Díszaula ülőhelyein hat év alatti gyermek részvétele nem javasolt.
 7. Az ünnepség kivetítőn figyelemmel kísérhető lesz  az A/4. épület fsz. III. előadóban.
 8. A diplomaátadó ünnepség után a talárt, sapkát és a jogász hallgatóknak a hengert (kivéve díszes diploma) ugyanott kell leadni, ahol felvették (A/6. ép. fszt. folyosó). Ekkor átadásra kerülnek a további okmányok, oklevél mellékletek, leckekönyvek.

 

Felhívás:

 1. Felhívjuk végzős hallgatóink figyelmét, hogy haladéktalanul rendezzék pénzügyi tartozásukat (pl. kollégiumi díj, díszes diploma díj), és a Neptun-egyenlegen lévő maradvány összeget saját bankszámlára utalják vissza.
 2. Ellenőrizzék a NEPTUN-ban, hogy a képzettség menüpontban szerepel-e a nyelvvizsga bejegyzés.
 3. A régebben végzett hallgatók oklevél kiállítása érdekében a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatásával egyidejűleg be kell nyújtani „A kérelem oklevél kiállításához” c. nyomtatványt a Hallgatói Központba.
 4. Oklevelét az ünnepségen az a végzős hallgató veheti át, akinek
 • nincs tartozása,
 • nincs összeg a Neptun egyenlegén,
 • megfelelő nyelvvizsga bizonyítvány alapján kiállításra került az oklevele,
 • megfelelő nyelvvizsga mentességi határozat alapján kiállításra került az oklevele,
 • 2019. tavaszi záróvizsga időszak előtt államvizsgázott, és nyomtatványon kérte az oklevél kiállítását.
 1. Amennyiben a végzős hallgató nem tud az Ünnepi Szenátus Ülésen megjelenni, vagy nem tart igényt jegyére, kérjük 2019. június 21. csütörtök 16 óráig a 46/565-171 számon vagy a jogdhiv@uni-miskolc.hu címen.

  

Miskolc, 2019. május 21.

 

Állam- és Jogtudományi Kar

Dékáni Hivatal

Osztrák delegáció szakmai látogatása a Miskolci Jogi Karon

„Laikusok a büntető ítélkezésben Ausztriában és Magyarországon – az osztrák büntető esküdtszéki tárgyalás problémái és gyakorlati tapasztalatai” címmel 2019. április 11-én jog-összehasonlító nemzetközi konferencia került megtartásra a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a Kar Bűnügyi Tudományok Intézete, az MTA Miskolci Területi Bizottsága Állam- és Jogtudományi Szakbizottsága, valamint a Karon működő Európai és Nemzetközi Büntetőjogi Kutatóközpont közös szervezésében. A konferencia célja annak vizsgálata volt, hogyan érvényesül a néprészvétel a büntetőhatalom gyakorlásában a Magyarországon és Ausztriában, s egyben remek lehetőséget biztosított arra is, hogy e témakört illetően a gyakorló szakemberek, az egyes hivatásrendek képviselői is megvitassák álláspontjaikat, tapasztalataikat. Ugyanis míg hazánkban az új büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével jelentősen leszűkült az ülnökök közreműködésével zajló eljárások száma, addig Ausztriában a hatályos szabályozás nemcsak az ülnökbíráskodás, hanem az esküdtbíráskodás rendszerét is ismeri. A konferencia előadói között köszönthettük Dr. Stefan Apostol tanácselnök bíró urat (Bécsi Büntető Törvényszék, Straflandesgericht Wien), aki a laikus bíráskodás gyakorlatáról számolt be az osztrák büntető igazságszolgáltatásban, továbbá Prof. Dr.Dr.Dr. Dieter Kindel (Bécs) és Dr. Ihor-Andrij Maritczak (Bécs) ügyvéd urakat, akik védői szempontból ismertették a laikusbíráskodás egyes gyakorlati kérdéseit. Dr. Répássy Árpád elnök úr (Miskolci Törvényszék) előadásában a hazai laikus bíráskodás elmúlt évtizedekre vonatkozó gyakorlati tapasztalatait mutatta be, míg Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar) a laikusok büntető ítélkezésben betöltött szerepébe nyújtott betekintést az érdeklődők számára. A konferenciát Dr. Hircsu Krisztina ügyvéd (Miskolc) zárta előadásával, aki ügyvédi szemszögből mutatta be a laikusok részvételének kérdéskörét a magyar bírósági eljárásban. A rendezvényen bírók, ügyészek, ügyvédek és joghallgatók vettek részt.

Prof. Dr. Dieter Kindel ügyvéd úr és Dr. Stefan Apostol osztrák tanácselnök bíró úr a Miskolci Jogi Kar képviselőivel együtt 2019. április 12. napján szakmai látogatáson vettek részt Dr. Répássy Árpád törvényszéki elnök úr meghívására a Miskolci Törvényszéken és Dr. Cserba Lajos elnök úrnál a B.-A.-Z. Megyei Ügyvédi Kamaránál.

A rendezvény szervezésében Prof. Dr. Farkas Ákos és Dr. habil. Jacsó Judit vettek részt.

Gyászjelentés

Mély fájdalommal búcsúzunk a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében a Kar emeritus professzorától, Kalas Tibortól, az Állam- és Jogtudományi Kar alapító professzorától, aki több mint 25 éven át oktatott a karon nyugdíjba vonulásáig. Oroszlánrészt vállalt a miskolci jogi kar megszervezésében, alapításában, a közigazgatási oktatás megteremtésében. Oktatói életútja során számos vezető pozíciót töltött be a karon, hosszú ideig volt a Közigazgatási Jogi Tanszék vezetője, az Államtudományi Intézet igazgatója, majd 1993-2000 között a Kar dékánja. Ezen időszak alatt a Kar, az Intézet és a Közigazgatási Jogi Tanszék fejlesztésében végzett áldozatos munkájának köszönhetően megalapozta a miskolci jogász képzés hosszútávú, stabil működését. 

Pályázati felhívás kiemelt tanulmányi ösztöndíjra 2018-19. tanév 2. félév

A 2018/19. tanév II. félévének vizsgaidőszakára vonatkozó fontosabb tudnivalók és határidők

Elővizsga: 2019. május 13-tól május 18-ig tart, feltéve, hogy az adott tanszék megadta az elővizsgázás lehetőségét.

Vizsgaidőszak: 2019. május 20-tól 2019. június 29-ig tart.

Vizsgára jelentkezni a Neptun rendszeren keresztül 2019. május 6-án 800 órától lehet.

 

Vizsgára azok a hallgatók tudnak jelentkezni:

- akik az adott tárgyból rendelkeznek aláírással, és azt a Neptunban a tanszék erre a félévre be is írta;

- akik a pénzügyi tartozásukat rendezték. Fontos tudnivaló: a hallgatók fizetési kötelezettségüknek akkor tesznek eleget, ha a gyűjtőszámlára történt utalás összegének beérkezése után a Neptun rendszerben a kiírt összeget ténylegesen teljesítik is. A kiírt tételeiket Önök helyett a Dékáni Hivatal munkatársai nem teljesíthetik!

Ha nem sikerült vizsgára jelentkezni, és üzenetként az jelenik meg, hogy „nem teljesült az előkövetelmény”, annak a legtöbbször előforduló okai az alábbiak lehetnek:

aláírás hiánya (keressék meg az érintett tanszéket),

tantárgyi előkövetelmények hiánya (az előkövetelményként megjelölt tárgyból nincs sikeres vizsga),

„iv díj” nem került befizetésre (ajánlott figyelni, mert az első két vizsga ugyan ingyenes, de az nem félévente, hanem a tárgy valamennyi félévében összesen számolandó.

„vizsgára feliratkozott, de nem jelent meg” címen van előírt tartozása. Aki az előző vizsgaidőszakban egy adott tárgyból bejelentkezett vizsgára, de nem jelent meg a vizsgán, a vizsganaphoz beírták a „Nem jelent meg” bejegyzést, annak szolgáltatás típust választva a tárgyból egy „Vizsgára feliratkozott, de nem jelent meg” jogcímen kell kiírnia, és befizetni egy tételt. Amíg nem rendezi a mulasztási díjat, nem tud vizsgára jelentkezni.

költségtérítés vagy egyébdíj meg nem fizetése (ilyenkor ellenőrizze le, hogy valóban befizetett-e minden díjat a Pénzügyek/Befizetés Minden félév Aktív státuszú tételeinek listázásával.

 

Aláírás pótlás:

Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 50. § (8) bekezdés

„A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására a vizsgaidőszak első két hetében (2019. május 31-ig) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A pótlási időszak végének pontos meghatározását minden félévben a tanulmányi időbeosztás tartalmazza. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

Kreditbeszámítás:

A 2019/2020. tanév I. félévére vonatkozó kérelmek leadási határideje a vizsgaidőszak 3. hetének utolsó napja (2019. június 7.), ezen időpont után nem áll módunkban elfogadni.

Tájékoztató a jogász díszes diploma igénylésről

Tájékoztató a jogász díszes diploma igénylésről

2019. június

 

 A joghallgatók részéről évről-évre igény mutatkozik arra, hogy a hivatalos diploma mellett, ún. hagyományos díszes jogi diplomát is kiadjon a Kar.

A díszes diploma magyar és latin nyelvű, pecséttartó fakoronggal ellátott, nagy alakú kivitelben készül, díszes hengerben kerül átadásra.

 

A díszes diplomát kérelemre, 13.000,- Ft külön díjazásért készítteti el a Kar, melynek költsége az igénylőt terheli. A díjat a sikeres záróvizsgák után kell befizetni a Neptunban.

Átadása ünnepi egyetemi szenátus ülésen történik. Azon hallgatók igényelhetik, akik a jogszabály szerinti oklevelet megszerezték.

 

Az alábbi kérelmet 2019. május 15. napig szíveskedjenek visszaküldeni az ÁJK Dékáni Hivatalba, vagy a jogbea@uni-miskolc.hu címre.

 

  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. sz. melléklet

 

Díszes diploma igénylő

 

Kérelem

 

 

 

Hallgató neve: ………………………………………………..…….

Neptunkód: ……………………….

Tagozat: nappali/levelező

 

Oklevél kiállítás dátuma/várható dátuma: …………………………..

 

Alulírott joghallgató a díszes diploma elkészítését kérem és vállalom, hogy a 13.000,- Ft költséget a NEPTUN-ban kiírt határidőre befizetem.

 

 

Dátum:………………………………………

 

 

 

 

…...…………………………………..

aláírás

Összes találat: 244
Vissza