Pótfelvételi

PÓTFELVÉTELI

eljárásban meghirdetendő szakok

 a MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Karán

a 2017/2018. tanévre

 

Szak

Félév

Tagozat

Önköltség/félév

Jogász szak (Ma)

10

nappali

225.000 Ft

10

levelező

225.000 Ft

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási mester szak (Ma)

 

4

 

levelező

225.000 Ft

Kriminológia mester szak (Ma)

4

levelező

225.000 Ft

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak (Ba)

 

6

 

levelező

150.000 Ft

Igazságügyi igazgatási alapszak (Ba)

6

nappali

170.000 Ft

6

levelező

150.000 Ft

Jogi felsőoktatási szakképzés

4

nappali

150.000 Ft

4

levelező

120.000 Ft

 

A pótfelvételi eljárás során csak azoknak a jelentkezése fogadható el, akik a 2017. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban nem jelentkeztek vagy jelentkeztek, de nem nyertek felvételt.

Az augusztusban lezáruló pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe, csak egy képzésre lehet jelentkezni és kizárólag  önköltséges finanszírozási formában.

Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet a www.felvi.hu honlapon elérhető elektronikus felvételi rendszerben 2017. augusztus 7. napjáig.

A pótfelvételi döntések közzététele: 2017. augusztus 25. napján várható.

A kar által indított munkaügyi és társadalombiztosítási mester szakra és a kriminológia mester szakra jelentkezők esetében az előzetes kreditbeszámításhoz szükséges iratokat 2017. augusztus 7-ig kell megküldeni a jogbea@uni-miskolc.hu címre.

Felvételivel kapcsolatos felvilágosítás:

Barva Beáta jogbea@uni-miskolc.hu, 46/565-170

Juhász Edit  jogdhiv@uni-miskolc.hu, 46/565-171

 

Képzéseinkről, a felvételi elbeszélgetésekről, ösztöndíj lehetőségekről bővebben a honlapunkon tájékozódhat: http://jogikar.uni-miskolc.hu/

 

A felsőoktatási felvételi eljárásról, pontszámítási módszerekről, a felvételi eljárás során benyújtandó dokumentumokról bővebbet itt olvashatnak: http://www.felvi.hu/felveteli.

 

Szeretettel várjuk a Miskolci Jogi Kar képzéseire!

Karunk OTDK helyezettjei és díjazottjai

XXXIII.OTDK ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEI:

 

EREDMÉNY

KAR

I.HELYEZÉS

II.HELYEZÉS

III.HELYEZÉS

KÜLÖNDÍJ

LEGJOBB OPPONENS

1.

ELTE ÁJK

12

5

4

10

9

2.

PPKE JÁK

5

9

3

7

2

3.

SZTE ÁJK

5

6

2

7

2

4.

PTE ÁJK

3

4

2

6

7

5.

ME ÁJK

4

2

2

5

2

6.

DE ÁJK

2

4

0

4

7

7.

KRE ÁJK

0

4

2

2

1

8.

SZE ÁJK

0

3

2

7

2

9.

NKE ÁKK

1

1

0

0

0

10.

NKE RTK

0

0

0

3

0

11.

ETDK RHK

0

1

0

0

0

 

ÖSSZESEN

32

39

17

51

32

 

A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI ÁLTAL ELÉRT EREDMÉNYEK A XXXIII. OTDK ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁBAN

XXXIII. OTDK az ÁJK szervezésében

 

 

 

Nagy sikere volt az egyetemünkön megrendezett Tradicionális Miskolci Jogászbálnak!

Nagy sikere volt az egyetemünkön megrendezett Tradicionális Miskolci Jogászbálnak!

A jogászbálok szervezésének Miskolcon nagy hagyománya van. A mostani, 2017. február 11. napján megrendezett jogászbál annyiban számít különlegesnek, hogy egyfajta visszatérést képvisel az 1949-ben megszűnésre ítélt Miskolci Evangélikus Jogakadémia báli hagyományaihoz. Az egyetemi illetve a gyakorló jogászi hivatásrendek mindegyikét átfogó jogászbálon a szervezők - ügyészek, bírák, ügyvédek, egyetemi oktatók és hallgatók - igyekeztek minél többet átemelni a két világháború közötti jogászbálok hangulatából és kapcsolódó külsőségeiből. A rendezvény fővédnöke egyetemünk rektora, Prof. Dr. Torma András volt. A tiszteletbeli fővédnöki pozícióját Dr. Boleratzky Lóránd vállalta fel, aki a Miskolci Evangélikus Jogakadémia oktatója volt, és aki hallgató korában maga is részt vett a hajdani jogászbálok szervezésében. A bál védnöki kollégiumában - dr. Panyi Béla megyei főügyészhelyettes és dr. Szinay Attila helyettes államtitkár mellett - helyt kapott a Miskolci Evangélikus Jogakadémia szellemi örökségének hordozójaként a Miskolci Egyetem jogi kara, akit a dékán, Prof. Dr. Farkas Ákos képviselt. A Báli program során fellépett Pitti Katalin Opera Nagykövet, a Szinvavölgyi Néptáncműhely, dr. Szegőfi Luca és flamenco táncegyüttese, valamint a Magyar Szablyavívó Iskola miskolci csoportja. A bálon felszólalt Sándor Frigyes evangélikus esperes is, aki nagy fontosságot tulajdonított az egykori evangélikus jogakadémia szellemi örökségének és annak továbbhagyományozásának. A szervezők a bál sikereként könyvelhették el, hogy Miskolc város egyik önkormányzati képviselője, dr. Nánási-Kocsis Norbert nagylelkű felajánlást tett a jogakadémia 1907-es zászlajának elkészítésére. A példaértékű lépés követőkre talált, és többen is - a miskolci egyetem jogi karának egykori hallgatói közül - jelezték abbéli szándékukat, hogy az evangélikus jogakadémia szellemi örökségének ápolásában szívesen segítik az Alma Matert.

A bál elérte célját!

Köszönjük a sok segítőnek és a Rendezőbizottságnak, kiemelten annak vezetőinek: dr. Bancsi Gyöngyi bírónőnek, dr. Zelenáné dr. Rácz Gabriella ügyésznőnek, Dr. Csák Csilla és Csemáné Dr. Váradi Erika dékánhelyetteseknek.

A Magyar Jogász Egylet pályázata

A Magyar Jogász Egylet (MJE) jogászi egyetemi végzettséggel rendelkező pályakezdő jogászok részére a jogalkotás, illetve a jogalkalmazás fejlesztését szolgáló tanulmányok alkotására kiírt pályázatán karunk II. éves doktorandusz hallgatója, dr. Nagy Alexandra III. díjat nyert. Az ünnepélyes díjátadásra 2016. december 8-án, a Magyar Ügyvédi Kamara dísztermében került sor.

 „A non-consenting típusú szexuális cselekmények szankcionálása a büntetőjogban" című dolgozat a Magyar Jog folyóiratban fog megjelenni.

A doktoranda témavezetője Dr. Sántha Ferenc PhD. egyetemi docens.

Az elért eredményhez szívből gratulálunk!

Miskolc Város Ifjú Szónoka 2016

Az idén immáron kilencedik alkalommal megrendezésre került regionális szónokversenyt a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákja, Hajas Tamás Boldizsár nyerte!

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által szervezett megmérettetés két feladatból állt. Az egyik egy előre megadott témából tartott beszéd, a másik pedig egy  - a verseny helyszínén kézhez kapott témájú - rögtönzés. Az országos szakértőket is tagjai között tudó zsűri előre megadott témája idén az alábbi idézet volt:

,,Ott van a haza, hol a haszon"... (Katona József)

A verseny végére kialakult sorrend illetve különdíjasok pedig:

Helyezés

Sorszám

Név

Iskola

Felkészítő tanár

I.

12.

Hajas Tamás Boldizsár

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, 11. évfolyam

Soltész Ágnes

II.

11.

Lakatos Csaba

Miskolci SZC Andrássy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 10. b.

Tatárné Cselei Csilla

III.

9.

Tóth Csaba

Miskolci SZC Andrássy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 11. a.

Tatárné Cselei Csilla

IV.

6.

Toplenszki Zalán

Bocskai István Katolikus Gimnázium (Szerencs) 12. a.

Szegedi Anikó

V.

14.

Szemerszki Anna

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, 11. a.

Varga Péter

VI.

10.

Újhelyi János Ábel

Herman Ottó Gimnázium, 12/4

Podhorszky Judit, Subicz Róbert

A Kossuth Szövetség különdíja: 1. sorszámú Gyenes Donát a szép kiejtéséért (Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, 12. évfolyam, felkészítő tanár: Soltész Ágnes)

Márciusi Ifjak Emlékplakett: 12. sorszámú Hajas Tamás Boldizsár (Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, 11. évfolyam, felkészítő tanár: Soltész Ágnes)

Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány különdíja: 4. sorszámú Sótonyi Eszter (Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona, 10. a., felkészítő tanár: Csákiné Győri Beáta)"

Összes találat: 141
Vissza