2018/2019/1. félévi (őszi) záróvizsga időpontok

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

A 2018/2019-es tanév őszi záróvizsgáira a NEPTUN rendszeren keresztül lehet jelentkezni. A jelentkezéshez a NEPTUN rendszerbe való belépés után az Ügyintézés/Záróvizsgák menü alatt kell vizsgaidőpontot választani. A záróvizsga időpontról a jelentkezést követően a Dékáni Hivatal külön értesítést nem küld!

Az esetleges változásokról a Neptun rendszerben és a kari honlapon, a Hallgatói hirdetmények http://jogikar.uni-miskolc.hu/hallgatohirdet alatt küldünk értesítést.

JOGÁSZ SZAKOS HALLGATÓK – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban a 2018. október 1-től 5-ig nyitva álló időszakban lehet.

MEGHIRDETETT TÁRGYAK ÉS IDŐPONTOK:   

Nappali tagozat

Október 24-25.                         Polgári jog

November 12-13.                     Büntetőjog

December 3-4.                         Alkotmányjog/Közigazgatási jog

December 19.                          Jog- és állambölcselet VAGY

December 19.                          Európai és nemzetközi jog

Levelező tagozat

Október 25-26.                         Polgári jog

November 14-15.                     Büntetőjog

December 5-6.                         Alkotmányjog/Közigazgatási jog

December 20.                          Jog- és állambölcselet VAGY

December 20.                          Európai és nemzetközi jog

Pót záróvizsga kérelmek leadási határideje december 20.!!!!

PÓTNAP:

2019. január 3.                  Polgári jog, Büntetőjog, Alkotmányjog/Közigazgatási jog, Jog- és állambölcselet/Európai és

nemzetközi jog

************************************************************************************

ALAPSZAKOS ÉS MESTER KÉPZÉSES HALLGATÓK – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban 2018. október 
8-12-ig nyitva álló időszakban lehet. 

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Igazgatásszervező alapszak, Közigazgatás-szervező alapszak, valamint Közigazgatási mesterképzés:

Nappali/Levelező tagozat:November 12.

Pótnap: november 26.

Igazságügyi igazgatási alapszak:

Nappali tagozat: November 19.

Levelező tagozat:November 20.

Pótnap: november 26.

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány):

Nappali tagozat: November 21.

Levelező tagozat: November 22.

Pótnap (N/L, MUK/TB): December 4.

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási mesterszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány):

Nappali tagozat:November 26.

Levelező tagozat: November 27.

Pótnap (N/L, MUK/TB): December 4. 

****************************************************************************************

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban 2018. október 8-12-ig nyitva álló időszakban lehet. 

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Nappali/Levelező tagozat: November 23. írásbeli gyakorlati

November 30. szóbeli

Pótnap (gyakorlati/szóbeli): December 10.

************************************************************************************

Amennyiben a Neptunban nem tud bejelentkezni a záróvizsgára, a laszlo.varga@uni-miskolc.hu elektronikus címen szíveskedjék jelezni.

Miskolc, 2018. augusztus 1.

Prof. Dr. Paulovics Anita

tanulmányi dékánhelyettes

Második alkalommal került megrendezésre a Miskolci Jogi Disputa Verseny

A vita nem csupán a rábeszélés és a meggyőzés eszköze. Sőt, a köznapi értelemmel szemben, nem is csak a társas kapcsolatokban lappangó feszültség levezetésére szolgál. Annál sokkal többet jelent. A szellemi megmérettetés, a kreatív kommunikáció, az építő diskurzusok alapköve is egyben. Ezért nem véletlen, hogy 2018. november 19-e délutánján az Állam és Jogtudományi Kar Dékáni Tanácstermében minden eköré a szó köré szerveződött. 

A Kar három PhD hallgatója, Halász Csenge, Orosz Flóra és Ritó Evelin szervezésében második alkalommal került megrendezésre a Miskolci Jogi Disputa Verseny. A szakmai vetélkedő kimagasló hallgatói érdeklődés mellett zajlott, kilenc csapatban, közel 30 hallgató mérte össze érvelési képességeit. A verseny témáját az internet társas kapcsolatokra gyakorolt hatása jelentette, melynek előnyeiről és hátrányairól kellett hatékony érveket megfogalmazniuk az állító és tagadó pozíciót betöltő csapatoknak. A verseny magas szakmai minőségét a Kar három oktatója, Prof. Dr. Paulovics Anita dékán helyettes asszony, Dr. Barzó Tímea tanszékvezető asszony és Czékmann Zsolt tanszék vezetője garantálták, akik zsűriként értékelték a hallgatók teljesítményét. A délután folyamán rengeteg színes és elgondolkodtató érv hangzott el a disputa témáját illetően, valamint derűs, minden jelenlévő arcára mosolyt csaló pillanatokban is bővelkedett a verseny. 

Miután minden versengő csapat ismertette álláspontját és reflektált a vele szemben felállított érvekre, egy jó hangulatú vacsora vette kezdetét, ahol lehetőség nyílt eszmét cserélni a verseny eseményeiről, valamint a különböző évfolyamok hallgatói is jobban megismerhették egymást. Az esemény az eredményhirdetéssel zárult, ahol a zsűri tagjai által elismerő oklevelek kerültek kiosztásra, továbbá Marczis Gábor Donát, a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Elnöke átadta a szervezet által felajánlott jutalmakat is. 

Összességében egy rendkívül jó hangulatú, a jogászi szakmához szükséges kvalitásokat fejlesztő eseményt sikerült megvalósítani, melynek jövőbeli folyatását a szervezők határozott célként tűzik ki. 

Eredmények:

Pro csapatok:

I. Kardos Sára Patrícia, Izrók Luca Sára, Czibrik Eszter

II. Pétervári Melinda, Sliz Virág, László Vivien

III. Molnár Barbara, Légrádi Sophie, Csécsi Eszter

Kontra csapatok:

I. Hámori Cintia, Pece Klaudia, Aranyi Szimonetta

II. Juhász Tamara, Karácsony Bernadett

III. Szikszai Marcell, Nagy Zsuzsanna, Suba Renáta

 

 

Pályázati felhívás kiemelt tanulmányi ösztöndíjra

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a 2018-2019-es tanév I. félévére pályázatot hirdet kiemelt tanulmányi ösztöndíjra. A kiemelt tanulmányi ösztöndíjat a legmagasabb kreditindexet elérő pályázó hallgató nyerheti el. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj összege az állami ösztöndíjjal együtt összesen 40.000 Ft/hó.

 A kiemelt tanulmányi ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának azon hallgatói, akik

  • nappali tagozaton, államilag támogatott/állami ösztöndíjas jogászképzésben vesznek részt;
  • a 2017/18-as tanév II. félévében elérték a 4.55 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet;
  • a 2018/19-es tanév I. félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

 A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani, és a pályázathoz mellékelten csatolni kell a 2017/18-as tanév II. félévének leckekönyvét.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 5.

 A pályázat elbírálására a Kar dékánja jogosult.

A hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlás vagy igazolási kérelem előterjesztésének helye nincs!

 A pályázatot Dr. Udvarhelyi Bence kari referensnek kell benyújtani alábbi email címen: jogbence@uni-miskolc.hu.

 

 Miskolc, 2018. november 21.

  

Prof. Dr. Csák Csilla

          dékán

Baker and Mckenzie gyakornoki program

Az európai uniós büntetőjog egyes kérdései konferencia

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának Bűnügyi Tudományok Intézete, az MTA Miskolci Területi Bizottságának Állam-és Jogtudományi Szakbizottsága és a  Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán működő Európai és Nemzetközi Büntetőjogi Kutatóközpont,valamint az Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutató Központ szervezésében, „Az európai uniós büntetőjog egyes kérdései ” címmel 2018. november 9. napján konferencia megtartására került sor az MTA Miskolci Területi Bizottságának a nagytermében.

A Magyar Tudomány Napjára tekintettel a rendezvény lehetőséget kívánt nyújtani ahhoz, hogy az európai uniós büntetőjog aktuális kérdéseit a Miskolci Egyetem Bűnügyi Tudományok Intézetének oktatói által tartott előadások közvetítésével megismerhessék a résztvevők, valamint azokat az elméleti és a gyakorlati szakemberek közösen megvitassák.

 E rendezvényt megelőzően az Igazságügyi Minisztérium Jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében, a Bűnügyi Tudományok Intézete oktatóinak közreműködésével megjelent a Fejezetek az európai büntetőjogból című, 17 tanulmányt tartalmazó kötet.

A fotókat készítette: Gera László

Meghívó II. Német-Magyar Őszi Akadémia

Tisztelettel meghívjuk Önt és érdeklődő Munkatársait

a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpontja (AKIK), a Magyar Tudományos Akadémia Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Munkabizottsága, valamint a Steinbeis Beratungszentrum Wirtschaftsmediation szervezet által

a II. Német-Magyar Őszi Akadémia

programsorozat keretében megrendezésre kerülő

 Mediáció és gazdasági konfliktusok

A mediátor szerepe a compliance intézkedéseknél”

 / Mediation und Wirtschaftsunternehmen - Konflikte bei Compliance Maßnahmen 

című nemzetközi konferenciára

 

Időpont: 2018. november 8. (csütörtök) 13 óra

Helyszíne: Miskolci Egyetem (3515 Miskolc-Egyetemváros) 31.terem (A/6 ép.)

 

A rendezvény magyar, angol és német nyelvű, de a tolmácsolás biztosított. A program nyilvános és ingyenes, azonban kérjük, hogy előzetesen regisztráljon

legkésőbb 2018. november hó 7. napja 20.00 óráig az alábbi linken:

 https://tinyurl.com/mediacio-compliance vagy a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának honlapján.

Telefon: (46) 565-170 Telefax: (46) 565-179 Web: www.uni-miskolc.hu

 

Részletes program

Összes találat: 210
Vissza