„Párbeszéd a hallgatókkal az Európai Unió jövőjéről”

„Párbeszéd a hallgatókkal az Európai Unió  jövőjéről”

.

Meghívó "A modern állam kihívásai" című konferenciára

Állami kitüntetéseket vettek át Karunk professzorai

Állami kitüntetéseket vettek át Karunk professzorai

Trócsányi László igazságügyi miniszter Magyarország Köztársasági Elnöke megbízásából, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést adott át a római és az ókeresztény jog hiteles feldolgozása, illetve közvetítése érdekében végzett magas szintű szakmai munkája, valamint tudományszervező tevékenysége elismeréseként Dr. Sáry Pál, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Jogtörténeti és Jogelméleti Intézetének igazgatója, Római Jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére.

Az igazságügyi miniszter munkája elismeréseként Moór Gyula-díjat adott át Dr. Wopera Zsuzsa, egyetemi tanár, miniszteri biztos részére, aki a Miskolci Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, 2014-től a polgári perjogi kodifikációért és a kapcsolódó jogszabályok előkészítéséért felelős miniszteri biztos. A polgári perrendtartásról szóló törvény kodifikációja mellett az igazságügyi tárca által előterjesztett számos törvényjavaslat előkészítésében működött közre. Kutatási területe a polgári eljárásjog mellett kiterjed az uniós jog igazságügyi együttműködést érintő területeire, különösen a határon átnyúló családjogi jogvitákra.

 

A kitüntetetteknek szívből gratulálunk!

Szép miskolci eredmény az ország legrégebbi jogesetmegoldó versenyén

Szép miskolci eredmény az ország legrégebbi jogesetmegoldó versenyén

Magyarország - éppen miskolci kezdeményezésre indult - legrégebbi országos jogesetmegoldó versenyének, az Országos Agrárjogi Jogesetmegoldó Verseny tizenötödik, jubileumi fordulójának idén a Debreceni Egyetemen adott otthont. A Harnócz Dorina, Csirszky Martin és Hojnyák Dávid összeállítású miskolci csapat a versenyen szépen helytállt, a csapat Hölgy tagjának, Harnócz Dorinának pedig a legjobb felperes címet adományozta a jeles gyakorlati szakértőkből álló zsűri. Mind a Csapatnak, mind pedig a Felkészítő Tanároknak - Prof. Dr. Csák Csillának és Dr. Olajos Istvánnak - szívből gratulálunk, és további sok sikert kívánunk.

Miskolci Jogtudó hallgató online tudományos folyóirat publikációs felhívása

A Miskolci Jogtudó szerkesztőbizottsága a folyóirat 2018 tavaszi számába is szeretettel várja a jogi tanulmányokat folytató hallgatók tudományos és szakmai igényességgel készített munkáit.

A folyóiratba szánt önálló vagy a témavezetővel közösen alkotott írásokat 2018. március 30-ig kérjük megküldeni, elektronikusan a miskolci.jogtudo@gmail.com email címre, az alábbi paraméterek betartása mellett.

A Miskolci Jogtudó elsősorban a miskolci joghallgatók önálló vagy a témavezető oktatóval közös tudományos eredményeinek megjelentetési fóruma. Támogatja azonban más intézmények joghallgatóinak és PhD hallgatóinak publikációs törekvéseit is. Az online folyóirat a tanulmányokon túl jogeset-elemzéseket, szakkönyv-recenziókat, konferencia-beszámolókat is közöl. A Szerkesztőbizottság nemcsak magyar, hanem idegen nyelvű (német, angol, francia) tanulmányokat is befogad, ugyanakkor fenntartja magának a jogot a beérkező anyagok visszautasítására. A Szerkesztőbizottság szükség esetén a beérkező munkákat mind nyelvi, mind szakmai szempontból lektoráltatja.

Tanulmányok: A tudományosan és szakmailag megalapozott, 1 ív (40.000 leütés) terjedelmet meg nem haladó tanulmányokat az alább elérhető szerkesztési elvekben rögzített pontos hivatkozási rendszerrel kell ellátni.

Fórum rovat: A folyóirat befogad jogeset-elemzéseket, recenziókat, konferencia-beszámolókat, interjúkat is, maximum fél ív terjedelemben.

Ha a megjelentetésre szánt mű önálló hallgatói írás, akkor témavezetői ajánlás csatolása is szükséges.

 
Az első szám tartalma, a szerkesztési elvek és formai követelmények az alábbi linken érhetők el:
 
Összes találat: 179
Vissza