COLLEGIUM DOCTORUM

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a 2011/12-es tanévben ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Ez az ünnep nemcsak a kar alapításának kerek évfordulója, hanem a Miskolcon végzett jogászgenerációk közös ünnepe is. Az ünnepi eseménysorozat tervezett rendezvénye „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt támogatásával szervezett „COLLEGIUM DOCTORUM” című konferencia volt, amelyet 2012. április 19-én, csütörtökön 10.00 -16.00 óra között rendeztünk meg a Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központjában...

 

 Bővebben...

CONSTANT 2012 – Hallgatói tudományos konferencia Bukarestben

Karunk 10 hallgatója - köztük négy PhD hallgatóval - (Forgács Tünde, Maksó Bianka, Németh Nóra, Gyovai Márk, Kardos András, Kiss Patrik, Lakatos Máté, Marinkás György, Pogány Márton, Pohubi Máté) és dr. Varga Zoltán, a Tudományos Diákköri Tanács titkára immáron második alkalommal vett részt a bukaresti Nicolae Titulescu Egyetem „CONSTANT” elnevezésű tudományos konferenciáján 2012.március 23-24-én.

            A megnyitó ünnepségen Prof. Dr. Viorel Cornescu, a Nicolae Titulescu Egyetem rektorhelyettese majd magyar részről dr. Varga Zoltán köszöntötte a konferencia résztvevőit, aki Karunk nevében köszönetet mondott e színvonalas konferenciára történő meghívásért.

            Diákjaink a büntetőjogi, közjogi és magánjogi szekcióban tartottak angol nyelvű előadást, amelyeket a szekció zsűrik olyan kiemelkedőnek ítéltek, hogy mindannyiukat dobogós helyezésben részesítették a záró ceremónián.

            Marinkás György elsőéves doktoranduszt az a megtiszteltetés érte, hogy a plenáris ülésen több száz joghallgató előtt beszélhetett a Tóásó-ügyben végzett kutatásairól.

            A román fővárosban tett látogatás igazán jó hangulatban telt el, hiszen a vendéglátók, a jogi kar diák szövetségének aktív tagsága, mindenben a vendégek kedvében igyekezett járni. Így kulturális programként megszervezték a természettörténeti múzeum állandó kiállításának megtekintését, majd a belvárosban tett séta után a történelmi városközpontban található Caru cu Bere- A Sör Háza elnevezésű étteremben vendégelték meg a magyar vendégeket. Szombati napra pedig a román parlamentnek helyt adó Népek Házát is bemutatták.

            A konferencia különös jelentőségét a nemzetközi jó kapcsolatok építése mellett talán az adja, hogy a résztvevők idegen nyelvű publikációinak számát gazdagítja a CD-n megjelentett konferencia-kiadvány.

            A konferencia részvétellel kapcsolatos előzetes szervezési munkákért külön köszönet illeti  Dr. Róth Erika tanszékvezető egyetemi docens asszonyt.

Dr. Tománé dr. Szabó Rita a Országos Bírói Tanács elnöke

Tománé Szabó Rita, Karunk oktatója, címzetes egyetemi docens, és a Miskolci Munkaügyi Bíróság elnöke, a 2012. március 24-én megalakuló Országos Bírói Tanács elnöke lett korelnökként.

 

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetés vette át Dr. Torma András, az állam- és jogtudomány kandidátusa, Karunk egyetemi tanára, dékánhelyettese, az Államtudományi Intézet igazgatója.
A nemzeti ünnepünk alkalmából adományozott kitüntetés a korszerű közigazgatás-szervezési technológiák fejlesztésében és egyetemi képzésének megszervezésében végzett munkáját, több évtizedes kutatói-oktatói és szakmai-közéleti tevékenységét ismeri el.

 

 

Joghallgatók Jubileumi Nemzetközi Konferenciája

Joghallgatók nemzetközi seregszemléje a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán

 

A Jubileumi Tanév keretében rendezte meg Karunk 2012. március 5-6. napján a Joghallgatók Jubileumi Nemzetközi Tudományos Konferenciáját. A programon 12 jogi kar (pl. a Zágrábi, az Innsbrucki, a Göttingeni, a Nagyváradi, a Marosvásárhelyi, a Kijevi, a Kassai, a Grazi, a Bukaresti és az Ungvári Jogi Karok) több mint negyven hallgatója tartott előadást és az érdeklődő résztvevők száma megközelítette a száz főt. A rendezvényen a joghallgatók három nyelven, az angol, a német vagy a magyar nyelvű szekcióban számolhattak be az eddig elért tudományos eredményeikről, az őket foglalkoztató jogkérdésekről, új jogintézményekről.

A rendezvény célja a tudományos eredmények bemutatásán túl a hallgatók közötti kapcsolatépítés elősegítése is volt. Erre jó lehetőséget biztosított az ÁJK HÖK által szervezett ismerkedési est, valamint a konferenciát követő kari bemutatkozások, városnézés és vacsoraest, ahol a Karunkat többek között a JÖBE és az ÁJK VALÉTA Bizottság is képviselte.

A szép emlékeken és a szakmai információcserén túl a rendezvény hozadékaként két együttműködési megállapodás aláírására kerül sor a közeljövőben.

A rendezvény megszervezésében a lelkes joghallgatók és segítő doktoranduszok mellett Csemáné Dr. Váradi Erika, Dr. Jacsó Judit, Dr. Kazuska Melinda vettek részt.

 

 

Vissza