IM Nemzeti Kiválósági és Tanulmányi Jogászösztöndíj 2018/19. 1. félév

TÁJÉKOZTATÓ

a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán meghirdetésre kerülő Igazságügyi Minisztériumi jogászösztöndíjakról

- 2018/19. tanév I. félév -

 

 Kedves Joghallgatók!

Ezúton szeretném felhívni arra az örömteli hírre a figyelmüket, hogy az Igazságügyi Minisztérium 2016-ban indított jogászképzés színvonalát emelő, a jogászhallgatók ösztöndíj alapú támogatását célzó programja a 2018/19-es tanév I. félévében is meghirdetésre kerül a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

 

I. Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíja a nappali tagozatos államilag finanszírozott és önköltséges jogászhallgatók számára egyaránt meghirdetésre kerül. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az évfolyamok legkiválóbb hallgatói kaphatják meg a félévente elnyerhető juttatást az első évfolyam első félévétől kezdve, 5 hónapon keresztül havi 60.000 Ft összegű ösztöndíj formájában. Az ösztöndíj odaítélésének alapfeltétele az 2017/18-as tanév II. félévében a 4.00 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindex elérése. A tanulmányi eredmény mellett további kiválósági szempontok: nyelvvizsgák, tudományos diákköri tevékenység, perbeszédverseny, egyéb versenyek, demonstrátori tevékenység, szakkollégiumi tagság, jogi klinikai programban, jogi szakfordító képzésben, ill. kari vagy egyetemi újság szerkesztésében részvétel, tudományos publikáció. Nem pályázhat az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjra az a hallgató, aki a 2018/2019-es tanévben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Új Nemzeti Kiválósági Program keretében ösztöndíjban részesül.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további információk a kari honlapon érhetőek el. Pályázni elektronikus formában az UNISYS rendszeren keresztül lehet. (http://www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys/)

 

Pályázati felhívás és értékelési szempontrendszer

II. Az IM Tanulmányi Jogászösztöndíjában azon önköltséges nappali tagozatos jogászhallgatók részesülhetnek, akik a 3,51-es tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet elérték. Nem részesíthető IM Tanulmányi Jogászösztöndíjban 2018/2019-es tanév I. félévében az a hallgató, aki sikeres pályázata alapján ugyanezen időszakban IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjra vagy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Új Nemzeti Kiválóság Program keretében ösztöndíjra jogosult.

Erre a támogatási formára nem kell külön pályázatot benyújtani, azt a hallgatók a 2017/18-as tanév II. félévében elért tanulmányi eredményük alapján automatikusan megkapják. Az ösztöndíjak mértéke igazodik az állami finanszírozásban részesülő hallgatók esetében használt „sávos” tanulmányi ösztöndíjrendszerhez. A hallgatói rangsort a kreditindex alapján a Kar állítja fel.

 

MEGHÍVÓ „KÁBÍTÓSZER KERESKEDELEM ÉS FOGYASZTÁS GYAKORLATI KÉRDÉSEI” c. kerekasztal-beszélgetésre

 Regisztráció

TÁJÉKOZTATÓ az Európai és nemzetközi jog angol nyelven mesterképzési szakra pótfelvételizőknek

TÁJÉKOZTATÓ

 az Európai és nemzetközi jog angol nyelven mesterképzési szakra pótfelvételizőknek

Felvételi elbeszélgetés időpontja, helye: 2018. augusztus 14. 10 óra, Állam- Jogtudományi Kar Dékáni Tanácsterem (A/6. épület fszt. 30. terem) vagy A/6.ép. I. em. 117.  

A jelentkezés feltétele: okleveles jogász végzettség, legalább B2 complex középfokú nyelvvizsga megléte angol nyelvből.

Motivációs  elbeszélgetés témakörei:

- motivációs beszélgetés közéleti-szakmai tevékenységről, motiváció, szakmai tájékozottság és ismeretek, verbális képességek, elhivatottság, pályaorientáció (max. 90 pont)

Eredeti iratok bemutatásaa felvételi elbeszélgetésen: személyi igazolványát, eredeti oklevelek, leckekönyv, bizonyítványok és egyéb igazoló dokumentumok


Felvételi pontok számítása
Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alap vagy mester képzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2018. augusztus 6-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerésc. fejezetben.
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségbenrészesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

  

Pontszámítás:


Felvételi pontok:
 - motivációs beszélgetés: max. 90 pont
Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 2 pont
    - fogyatékosság: 2 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 1 pont
 - 2. nyelvvizsga: 5 pont
 - angol nyelvű nemzetközi versenyen való részvétel: 5 pont


Csatolandó dokumentumok

Felvétel feltétele: felsőfokú jogász oklevél, nyelvvizsgát igazoló dokumentum
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása

A felvételi eljárásban az Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatalába a jogdhiv@uni-miskolc.hu címre  2018. augusztus 6-ig kérjük megküldeni a szak bemeneti követelményét tanúsító jogász oklevél és nyelvvizsga bizonyítvány másolatát, ill. a többletpontokat igazoló okirat másolatát.

Felvételi vizsgatárgyak

motivációs beszélgetés

 

Miskolc, 2018. augusztus

Üdvözlettel:

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

 Felvételi Bizottság 

PÓTFELVÉTELI JELENTKEZÉS PHD KÉPZÉSRE A 2018/2019. TANÉVRE

A Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola pótfelvételi eljárást hirdet nappali (államilag támogatott) és levelező (önköltséges) tagozatos PhD képzésre.

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. augusztus 17. 

Részletes információk és a szükséges nyomtatványok a http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdeak/ oldalon érhetőek el.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2018/19 Kari rangsor

Rangsor száma

Neptun-kód

A bírálat során kapott
pontszám

1

NC24SP

130

2

LZ8DY5

113

3

Q0NTU4

111

4

QF0LWO

106

5

EG74U1

103

6

SAHPN0

101

7

O72BIQ

90

8

C1CRKE

88

9

ANK8VJ

87

IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj

Szívből gratulálunk a 2017/18. tanév 2. félévében IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjban részesülő hallgatóknak:
 • Eke Viktória
 • Petró Angéla
 • Csiger Tünde
 • Búzás Barbara
 • Fazekas Szonja Júlia
 • Balla Eszter
 • Ritter Hajnalka
 • Varga Eszter Zsanett
 • Kántor Kinga
 • Nyilasi Zoltán
 • Hojnyák Dávid
 • Budai Georgina
 • Berényi Laura
 • Stefán Ibolya
 • Kardos Sára Patrícia
 • Szikszai Marcell
 • Czibrik Eszter
 • Kókai Dániel
 • Prokopics Zsófia
 • Krajnyák Enikő
 • Szunyogh Örs Péter
 • Molnár Barbara
 • Balázsdi-Szabó Kinga
 • Csík Aurél
 • Toplenszki Zalán
 • Balogh Alexandra Petra
 • Mercz Mónika
 • Figeczki Blanka
 • Taba Márk Bence
 • Kaposvári Lóránt Attila

Idén is gyakornoki programot hirdet a Miskolci Törvényszék

Idén is gyakornoki programot hirdet a Miskolci Törvényszék

A tavalyi szemeszterhez hasonlóan ebben a félévben is meghirdeti gyakornoki programját a Miskolci Egyetem és a Miskolci Törvényszék. Ezúttal a büntető és polgári ügyszak mellett közigazgatási ügyszakban is lehetősége nyílik a hallgatóknak kipróbálniuk magukat. A benyújtás határideje 2018. június 29.


Pályázati adatlap

Összes találat: 194
Vissza