FELVÉTELI a MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Karán a 2019/20. tanévre

 

Képzéseinkről, a felsőoktatási felvételi eljárás részleteiről, pontszámítási módszerekről, a felvételi eljárás során benyújtandó dokumentumokról bővebbet itt olvashatnak:

 http://www.felvi.hu/felveteli.

https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=25&elj=19a

FELVÉTELI a MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakára

MESTER-M Díj 2018

Minden sikeres tanítvány mögött ott áll egy Mester. Ő az, aki felfedezi a fiatalban a tehetséget, tanítja, bátorítja, példát mutat neki.

Nevét azonban ritkán említik diákjaik eredményei mellett, pedig áldozatkészségén, elhivatottságán sok múlik.

MESTER-M Díjunkkal ezeknek a pedagógusoknak a munkáját szeretnénk elismerni.

 

Hogyan lehet jelölni?

2018. december 15-ig az alábbi online felületen:

https://www.molalapitvany.hu/cikk/mol-mester-m-dij

 

Második alkalommal került megrendezésre a Miskolci Jogi Disputa Verseny

A vita nem csupán a rábeszélés és a meggyőzés eszköze. Sőt, a köznapi értelemmel szemben, nem is csak a társas kapcsolatokban lappangó feszültség levezetésére szolgál. Annál sokkal többet jelent. A szellemi megmérettetés, a kreatív kommunikáció, az építő diskurzusok alapköve is egyben. Ezért nem véletlen, hogy 2018. november 19-e délutánján az Állam és Jogtudományi Kar Dékáni Tanácstermében minden eköré a szó köré szerveződött. 

A Kar három PhD hallgatója, Halász Csenge, Orosz Flóra és Ritó Evelin szervezésében második alkalommal került megrendezésre a Miskolci Jogi Disputa Verseny. A szakmai vetélkedő kimagasló hallgatói érdeklődés mellett zajlott, kilenc csapatban, közel 30 hallgató mérte össze érvelési képességeit. A verseny témáját az internet társas kapcsolatokra gyakorolt hatása jelentette, melynek előnyeiről és hátrányairól kellett hatékony érveket megfogalmazniuk az állító és tagadó pozíciót betöltő csapatoknak. A verseny magas szakmai minőségét a Kar három oktatója, Prof. Dr. Paulovics Anita dékán helyettes asszony, Dr. Barzó Tímea tanszékvezető asszony és Czékmann Zsolt tanszék vezetője garantálták, akik zsűriként értékelték a hallgatók teljesítményét. A délután folyamán rengeteg színes és elgondolkodtató érv hangzott el a disputa témáját illetően, valamint derűs, minden jelenlévő arcára mosolyt csaló pillanatokban is bővelkedett a verseny. 

Miután minden versengő csapat ismertette álláspontját és reflektált a vele szemben felállított érvekre, egy jó hangulatú vacsora vette kezdetét, ahol lehetőség nyílt eszmét cserélni a verseny eseményeiről, valamint a különböző évfolyamok hallgatói is jobban megismerhették egymást. Az esemény az eredményhirdetéssel zárult, ahol a zsűri tagjai által elismerő oklevelek kerültek kiosztásra, továbbá Marczis Gábor Donát, a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Elnöke átadta a szervezet által felajánlott jutalmakat is. 

Összességében egy rendkívül jó hangulatú, a jogászi szakmához szükséges kvalitásokat fejlesztő eseményt sikerült megvalósítani, melynek jövőbeli folyatását a szervezők határozott célként tűzik ki. 

Eredmények:

Pro csapatok:

I. Kardos Sára Patrícia, Izrók Luca Sára, Czibrik Eszter

II. Pétervári Melinda, Sliz Virág, László Vivien

III. Molnár Barbara, Légrádi Sophie, Csécsi Eszter

Kontra csapatok:

I. Hámori Cintia, Pece Klaudia, Aranyi Szimonetta

II. Juhász Tamara, Karácsony Bernadett

III. Szikszai Marcell, Nagy Zsuzsanna, Suba Renáta

 

 

Pályázati felhívás kiemelt tanulmányi ösztöndíjra

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a 2018-2019-es tanév I. félévére pályázatot hirdet kiemelt tanulmányi ösztöndíjra. A kiemelt tanulmányi ösztöndíjat a legmagasabb kreditindexet elérő pályázó hallgató nyerheti el. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj összege az állami ösztöndíjjal együtt összesen 40.000 Ft/hó.

 A kiemelt tanulmányi ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának azon hallgatói, akik

  • nappali tagozaton, államilag támogatott/állami ösztöndíjas jogászképzésben vesznek részt;
  • a 2017/18-as tanév II. félévében elérték a 4.55 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet;
  • a 2018/19-es tanév I. félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

 A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani, és a pályázathoz mellékelten csatolni kell a 2017/18-as tanév II. félévének leckekönyvét.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 5.

 A pályázat elbírálására a Kar dékánja jogosult.

A hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlás vagy igazolási kérelem előterjesztésének helye nincs!

 A pályázatot Dr. Udvarhelyi Bence kari referensnek kell benyújtani alábbi email címen: jogbence@uni-miskolc.hu.

 

 Miskolc, 2018. november 21.

  

Prof. Dr. Csák Csilla

          dékán

Baker and Mckenzie gyakornoki program

Az európai uniós büntetőjog egyes kérdései konferencia

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának Bűnügyi Tudományok Intézete, az MTA Miskolci Területi Bizottságának Állam-és Jogtudományi Szakbizottsága és a  Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán működő Európai és Nemzetközi Büntetőjogi Kutatóközpont,valamint az Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutató Központ szervezésében, „Az európai uniós büntetőjog egyes kérdései ” címmel 2018. november 9. napján konferencia megtartására került sor az MTA Miskolci Területi Bizottságának a nagytermében.

A Magyar Tudomány Napjára tekintettel a rendezvény lehetőséget kívánt nyújtani ahhoz, hogy az európai uniós büntetőjog aktuális kérdéseit a Miskolci Egyetem Bűnügyi Tudományok Intézetének oktatói által tartott előadások közvetítésével megismerhessék a résztvevők, valamint azokat az elméleti és a gyakorlati szakemberek közösen megvitassák.

 E rendezvényt megelőzően az Igazságügyi Minisztérium Jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében, a Bűnügyi Tudományok Intézete oktatóinak közreműködésével megjelent a Fejezetek az európai büntetőjogból című, 17 tanulmányt tartalmazó kötet.

A fotókat készítette: Gera László

Összes találat: 218
Vissza