2018/2019. tanév 2. félévi záróvizsga időpontok

 

Tavaszi záróvizsga időpontok

 

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

Értesítjük Önöket, hogy a 2018/2019. tanév tavaszi záróvizsgáira a NEPTUN rendszeren keresztül lehet majd jelentkezni. A jelentkezéshez a NEPTUN rendszerbe való belépés után az Ügyintézés/Záróvizsgák menü alatt tudnak vizsgaidőpontot választani. A záróvizsga időpontról a jelentkezést követően a Dékáni Hivatal külön értesítést nem küld.

Az esetleges változásokról Hallgatóink a Neptun rendszerben és a kari honlapon, a Hallgatói hirdetmények
http://jogikar.uni-miskolc.hu/hallgatohirdet alatt értesülhetnek.

JOGÁSZ SZAKOS HALLGATÓK - Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a 2019. március 25-től 28-ig nyitva álló időszakban lehet.

MEGHIRDETETT TÁRGYAK ÉS IDŐPONTOK:

Nappali tagozat

Április 2-3.                                Polgári jog/Kereskedelmi jog

Április 23-24.                            Büntetőjog

Május 13-14.                             Alkotmányjog/Közigazgatási jog

Június 3-4.                                Jog- és állambölcselet VAGY

Június 3-4.                                Európai és nemzetközi jog

Levelező tagozat

Április 4-5.                                Polgári jog/Kereskedelmi jog

Április 25-26.                            Büntetőjog

Május 15-16.                             Alkotmányjog/Közigazgatási jog

Június 4-5.                                Jog- és állambölcselet VAGY

Június 4.                                   Európai és nemzetközi jog

KIJELÖLT PÓTNAP:

Június 12.                                Polgári jog, Büntetőjog, Alkotmányjog/Közigazgatási jog,

Jog- és állambölcselet/Európai és nemzetközi jog

 

************************************************************************************

ALAPSZAKOS HALLGATÓK, KÖZIGAZGATÁSI, KRIMINOLÓGIA, EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG, VALAMINT MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTER SZAK

Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a 2019. május 2-től 6-ig nyitva álló időszakban  lehet.

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Munkaügyi és tb. igazgatási alapszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány)

Nappali tagozat (MUK): Május 21.

Levelező tagozat (MUK): Május 22.

Nappali/Levelező tagozat (TB): Május 23.

Pótnap (N/L, MUK/TB): Május 31.

 

Munkaügyi és tb. igazgatási mesterszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány)

Levelező tagozat (MUK/TB): Május 27.

Pótnap (MUK/TB): Május 31.

 

 

Igazgatásszervező alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 4.

 

Közigazgatás-szervező alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 4.

 

Közigazgatási mesterszak

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 4.

 

Igazságügyi igazgatási alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 29.

Nappali/Levelező tagozat: Május 30.

Pótnap: Június 6.

 

Kriminológia mesterszak

Nappali/Levelező tagozat: Május 30.

Pótnap (N/L): Június 7.

 

Európai és nemzetközi üzleti jog mesterszak

Záróvizsganap: Május 31.

 

************************************************************************************

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Szakmai vizsgákra jelentkezni a Neptunban a 2019. május 22-től 24-ig nyitva álló időszakban  lehet.

Május 29. írásbeli gyakorlati vizsga

Június 5. szóbeli vizsga

KIJELÖLT PÓTNAP:

Gyakorlati és szóbeli vizsga: Június 7.

 

************************************************************************************

SZAKJOGÁSZ KÉPZÉSEK (Közlekedési, FK)

Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a

2019. május 22-től 24-ig nyitva álló időszakban  lehet.

 

Közlekedési szakjogász

Záróvizsganap: Május 31.

Pótnap: Június 6.

 

 

Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza

Záróvizsganap: Május 31. – Június 1.

 

Amennyiben nem tud bejelentkezni a záróvizsgára, kérem, szíveskedjen a laszlo.varga@uni-miskolc.hu elektronikus címre ezt jelezni.

 

Miskolc, 2019. február 1.

 

Prof. Dr. Paulovics Anita

tanulmányi dékánhelyettes

 

Tájékoztató az európai uniós karrierlehetőségekről

 

A regisztráció linkje: https://tinyurl.com/y3kvnpsf

 

XVI. Országos Agrárjogi Jogesetmegoldó Verseny

2019. március 1-jén került megrendezésre a XVI. Országos Agrárjogi Jogesetmegoldó Verseny a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. A nagy hagyománnyal rendelkező versenyen ez alkalommal 6 csapat mérte össze tudását az ország 6 különböző egyeteméről.

Karunk három hallgatójából -Csirszki Martin, Prokopics Zsófia, Zelina Renáta- álló csapat kitűnő teljesítménye révén három díjat is magáénak tudhat:

Felperes pozíció I. hely: Csirszki Martin

Alperes pozíció III. hely: Zelina Renáta

Legjobb jogesetmegoldás I. hely: Miskolci Egyetem csapata

Valamint karunk csapata elnyerte a legjobb csapatnak járó Vándorkupát, melyet egy évig immárom a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara őriz.

 

Ezúton is gratulálunk a Miskolci Egyetem csapatának a szép eredményért!

 

A verseny eredménye:

Felperes pozíció:

I. Csirszki Martin (Miskolci Egyetem)

II. Dús-Pongrácz Gabriella (ELTE)

III. Bus András Gábor (Szegedi Tudományegyetem)

 

Alperes pozíció:

I. Árvai Gergő (Szegedi Tudományegyetem)

II. Schiller-Dobrovitz Alexandra (ELTE)

III. Zelina Renáta (Miskolci Egyetem)

 

Jogesetmegoldás:

I. Miskolci Egyetem csapata (Csirszki Martin, Prokopics Zsófia, Zelina Renáta)

II. ELTE csapata (Dús-Pongrácz Gabriella, Schiller-Dobrovitz Alexandra, Pavelkó Imre Gergely)

III. Debreceni Egyetem csapata (Nagy Nelli, Perger Ádám, Soltész Péter Ádám)

 

HERCULE TÉLI AKADÉMIA

2019. február 14-16. között került sor a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és az Országos Bírói Hivatal szervezésében Magyar Igazságügyi Akadémián az „Aktuális kérdések és válaszok az Európai Unió pénzügyi érdekei büntetőjogi védelméről” c. Téli Akadémia, amely a Hercule projekt záróeseménye volt. A projekt nyitókonferenciáját majdnem egy évvel korábban, 2018. március 23-án tartották a Miskolci Egyetemen.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Hercule Poirot után elnevezett Hercule III (2014-2020) programjának támogatásával megvalósuló „Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme - tekintettel a pénzmosásra, az adócsalásra, a korrupcióra és a criminal compliance-re a nemzeti jogrendszerekbe és különös figyelemmel a cybercrime-ra” c. projektjének főszervezője a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara. A Téli Akadémia szervezésében közreműködött továbbá a Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület (MAJEB) és az Országos Bírósági Hivatal, a korábbi workshopok során pedig a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem és a Nagyváradi Egyetem működött közre. 

A rendezvényen számos szakmai és tudományos szervezet képviseltette magát; hat uniós tagállamból (Ausztria, Görögország, Magyarország, Németország, Olaszország és Románia) érkeztek gyakorló jogászok, akadémikusok és hivatalnokok az egyes eseményekre. A Téli Akadémia célja az Európai Unió pénzügyi érdekvédelmének előmozdítása, az ebben érintett jogászi hivatások figyelmének felkeltése a konferenciák és a jogi képzések által, valamint az ezek alapján elkészített magyar és angol nyelvű tanulmánykötettel. 

A háromnapos rendezvényt Dr. Handó Tünde, az Országos Bírói Hivatal elnöke, Dr. Osztovits András, a Magyar Igazságügyi Akadémia igazgatója és Prof. Dr. Farkas Ákos, egyetemi tanár, a kar volt dékánja nyitották meg. A fő konferencianapon Dr. Bóka János, az Igazságügyi Minisztérium európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkára tartott megnyitót. A Téli Akadémia során számos gyakorlati és elméleti kérdés került megvitatásra, így például a bizonyítékok felderítése és az EJEB és az eljárási garanciák tükrében, a pénzügyi érdekek védelméről szóló irányelv átültetése, a pénzmosás, valamint az Európai Ügyészség.

Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás és a nem csatlakozó tagállamokkal való együttműködés kérdésében Prof. Dr. Polt Péter, Magyarország legfőbb ügyésze is ismertette álláspontját fél órás előadásában. A konferencia eredményeit értékelő zárószekciót Prof. Dr. Wolfgang Brandstetter osztrák alkotmánybíró, volt igazságügyi miniszter vezette.

Összességében véve nagyon sikeresen zárult a rendezvény február 16-án, és az elhangzó előadások és gazdag szakmai viták nyomán támadt gondolatok, valamint az elfogadott konklúziók reményeink szerint sikeresen hasznosulnak a jövőben az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme során.

Videóösszefoglaló a konferenciáról

 

Fulbright ösztöndíjak

PhD felvételi

Tisztelt Hallgatók!

 

A Miskolci Egyetem felvételt hirdet a 2019/2020-as tanévre PhD képzésre államilag támogatott és önköltséges képzési formákra. A doktori képzésre jelentkezhetnek az utolsó éves egyetemi hallgatók, egyetemi oklevéllel, vagy mesterfokozat megszerzését tanúsító oklevéllel rendelkező hallgatók.

Bővebb információkat a http://web.uni-miskolc.hu/files/2411/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20felh%C3%ADv%C3%A1s%20egyetemi.pdf linken, valamint a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola honlapján (http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdeak/ ) a felvételi követelmények és képzési terv menüpont alatt találnak.

 

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Összes találat: 239
Vissza