Dr. Tománé dr. Szabó Rita a Országos Bírói Tanács elnöke

Tománé Szabó Rita, Karunk oktatója, címzetes egyetemi docens, és a Miskolci Munkaügyi Bíróság elnöke, a 2012. március 24-én megalakuló Országos Bírói Tanács elnöke lett korelnökként.

 

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetés vette át Dr. Torma András, az állam- és jogtudomány kandidátusa, Karunk egyetemi tanára, dékánhelyettese, az Államtudományi Intézet igazgatója.
A nemzeti ünnepünk alkalmából adományozott kitüntetés a korszerű közigazgatás-szervezési technológiák fejlesztésében és egyetemi képzésének megszervezésében végzett munkáját, több évtizedes kutatói-oktatói és szakmai-közéleti tevékenységét ismeri el.

 

 

Joghallgatók Jubileumi Nemzetközi Konferenciája

Joghallgatók nemzetközi seregszemléje a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán

 

A Jubileumi Tanév keretében rendezte meg Karunk 2012. március 5-6. napján a Joghallgatók Jubileumi Nemzetközi Tudományos Konferenciáját. A programon 12 jogi kar (pl. a Zágrábi, az Innsbrucki, a Göttingeni, a Nagyváradi, a Marosvásárhelyi, a Kijevi, a Kassai, a Grazi, a Bukaresti és az Ungvári Jogi Karok) több mint negyven hallgatója tartott előadást és az érdeklődő résztvevők száma megközelítette a száz főt. A rendezvényen a joghallgatók három nyelven, az angol, a német vagy a magyar nyelvű szekcióban számolhattak be az eddig elért tudományos eredményeikről, az őket foglalkoztató jogkérdésekről, új jogintézményekről.

A rendezvény célja a tudományos eredmények bemutatásán túl a hallgatók közötti kapcsolatépítés elősegítése is volt. Erre jó lehetőséget biztosított az ÁJK HÖK által szervezett ismerkedési est, valamint a konferenciát követő kari bemutatkozások, városnézés és vacsoraest, ahol a Karunkat többek között a JÖBE és az ÁJK VALÉTA Bizottság is képviselte.

A szép emlékeken és a szakmai információcserén túl a rendezvény hozadékaként két együttműködési megállapodás aláírására kerül sor a közeljövőben.

A rendezvény megszervezésében a lelkes joghallgatók és segítő doktoranduszok mellett Csemáné Dr. Váradi Erika, Dr. Jacsó Judit, Dr. Kazuska Melinda vettek részt.

 

 

Nemzetközi projekttalálkozó a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara - az Egyetem történetében elsőként elnyert Leonardo da Vinci Partnerségi projekt keretében - interkulturális konfliktuskezelési technikák kialakítására vállalkozott.

A Csemáné Dr. Váradi Erika és Dr. Jacsó Judit közreműködésével zajló nemzetközi projektben a Steinbeis Beratungszentrum Wirtschaftsmediation (Leipzig-Stuttgart-Wien-Budapest), Association for Probation and Mediation in Justice (SPJ Prága), Culture Communication GmR (Hannover) és a College of Mediators (Bukarest) szakértői is részt vesznek. A program célja olyan képzési módszer kifejlesztése és elterjesztése, mely a romák és nem romák közötti konfliktusok kezelése során a kisebbségi és a többségi társadalomban gyökerező kulturális hagyományokat is felhasználja.

 

A projekt keretében 2012. március 23-25. között megtartott második szakmai találkozón a külföldi szakemberek Lakatos Attila cigányvajda előadását is meghallgathatták a cigánybíró szerepéről a konfliktusok feloldásában.

 

Magyar Fulbright Bizottság

20 éves a Magyar Fulbright Bizottság: Karunk adott otthont a miskolci tagozat kerekasztal-beszélgetésének...

 

Bővebben...

Vissza