Dr. Karsai Dániel a Nemzetközi Jogi Tanszék TDK-ülésének vendége

2012. március 8-án került sor a Nemzetközi Jogi Tanszék (Európai és Nemzetközi Jogi Intézet) Tudományos Diákköri ülésére, melyen Dr. Karsai Dániel ügyvéd, alkotmányjogász osztotta meg a résztvevőkkel a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán szerzett tapasztalatait. Sor került a Bíróság működésének, a panaszok elfogadhatósági kritériumainak megvitatására. Ezt követően a Magyarországot érintő ügyek részleteivel és az azokkal kapcsolatos jogi problémákkal ismerkedhetett a hallgatóság.

 

Tehetségeket nevelnek, elismerést kaptak

Kiváló Konzulensi Okleveleket, valamint Esélyért díjakat adtak át szerdán a Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa ünnepélyes ülésén. Az oklevél azoknak az egyetemi oktatóknak, valamint mestertanároknak járt, akik évek óta részt vesznek a tehetséggondozásban, hallgatóikat segítik a tudományos diákköri dolgozatok elkészítésében. Az Esélyért díjjal pedig azokat hallgatókat és konzulens tanárukat jutalmazták, akik a Tudományos Diákköri Konferencián a legtöbbet tették az esélyegyenlőség érdekében és a társadalmi kirekesztés ellen.

Kiváló Konzulensi oklevélben részesülő mestertanárok Karunkról:

                       

Dr. Erdős Éva   

Dr. Wopera Zsuzsa

Dr. Olajos István

 

Kiváló Konzulensi oklevélben részesülő oktatók Karunkról:

Prof. Dr. Paulovics Anita

Dr. Kirs Eszter

Dr. Raisz Anikó

Dr. Leszkoven László

dr. Varga Zoltán

 

Esélyért oklevelet kaptak:

 

Prieger Adrienn (hallgató), Dr. Raisz Anikó (oktató)

Mestertanár Aranyérem Kitüntetésben részesült Dr. Erdős Éva

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács a XXX. Jubileumi Országos  Tudományos Diákköri Konferencia befejezése alkalmából fiatal tudósokat és a tehetséggondozás területén elkötelezett oktatókat, kutatókat és közéleti személyiségeket ismert el ünnepi ülésén 2011. november 23-án  a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében. Ezen az ülésen vette át témavezetői tevékenységéért és tudományos diákköri szervező munkájáért Mestertanár Aranyérem Kitüntetését Karunk Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke Dr. Erdős Éva dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi docens.

 

Kitüntetéséhez ezúton is gratulálunk.

Mock Trial 2012

Nagy sikerrel zárult az idén negyedik alkalommal megrendezett, középiskolásoknak szóló, angol nyelvű  perbeszédverseny, a Mock Trial.  A versenyen 5 iskola 8 csapata képviseltette magát 32 versenyzővel, ami a legmagasabb szám a rendezvény történetében.
A verseny jó hangulatban zajlott, nagy csatákat hozott, a diákok ügyesen érveltek mindkét oldalon, egyrészt a vádlott bűnösségének, másrészt ártatlanságának bizonyítása érdekében .
A legjobb iskolának járó vándorserleget idén a  miskolci Herman Ottó Gimnázium hódította el. A részletes eredmények itt olvashatók...

 

 English version...

 

Bővebben...

Eldőlt, hogy ki Miskolc Város Ifjú Szónoka!

Karunk Miskolc városával karöltve immáron IV. alkalommal rendezte meg december 16-án a Miskolc Város Ifjú Szónoka retorikai versenyét...

Bővebben...

Vissza