2018/2019/1. félévi (őszi) záróvizsga időpontok

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

A 2018/2019-es tanév őszi záróvizsgáira a NEPTUN rendszeren keresztül lehet jelentkezni. A jelentkezéshez a NEPTUN rendszerbe való belépés után az Ügyintézés/Záróvizsgák menü alatt kell vizsgaidőpontot választani. A záróvizsga időpontról a jelentkezést követően a Dékáni Hivatal külön értesítést nem küld!

Az esetleges változásokról a Neptun rendszerben és a kari honlapon, a Hallgatói hirdetmények http://jogikar.uni-miskolc.hu/hallgatohirdet alatt küldünk értesítést.

JOGÁSZ SZAKOS HALLGATÓK – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban a 2018. október 1-től 5-ig nyitva álló időszakban lehet.

MEGHIRDETETT TÁRGYAK ÉS IDŐPONTOK:   

Nappali tagozat

Október 24-25.                         Polgári jog

November 12-13.                     Büntetőjog

December 3-4.                         Alkotmányjog/Közigazgatási jog

December 19.                          Jog- és állambölcselet VAGY

December 19.                          Európai és nemzetközi jog

Levelező tagozat

Október 25-26.                         Polgári jog

November 14-15.                     Büntetőjog

December 5-6.                         Alkotmányjog/Közigazgatási jog

December 20.                          Jog- és állambölcselet VAGY

December 20.                          Európai és nemzetközi jog

Pót záróvizsga kérelmek leadási határideje december 20.!!!!

PÓTNAP:

2019. január 3.                  Polgári jog, Büntetőjog, Alkotmányjog/Közigazgatási jog, Jog- és állambölcselet/Európai és

nemzetközi jog

************************************************************************************

ALAPSZAKOS ÉS MESTER KÉPZÉSES HALLGATÓK – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban 2018. október 
8-12-ig nyitva álló időszakban lehet. 

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Igazgatásszervező alapszak, Közigazgatás-szervező alapszak, valamint Közigazgatási mesterképzés:

Nappali/Levelező tagozat:November 12.

Pótnap: november 26.

Igazságügyi igazgatási alapszak:

Nappali tagozat: November 19.

Levelező tagozat:November 20.

Pótnap: november 26.

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány):

Nappali tagozat: November 21.

Levelező tagozat: November 22.

Pótnap (N/L, MUK/TB): December 4.

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási mesterszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány):

Nappali tagozat:November 26.

Levelező tagozat: November 27.

Pótnap (N/L, MUK/TB): December 4. 

****************************************************************************************

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban 2018. október 8-12-ig nyitva álló időszakban lehet. 

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Nappali/Levelező tagozat: November 23. írásbeli gyakorlati

November 30. szóbeli

Pótnap (gyakorlati/szóbeli): December 10.

************************************************************************************

Amennyiben a Neptunban nem tud bejelentkezni a záróvizsgára, a laszlo.varga@uni-miskolc.hu elektronikus címen szíveskedjék jelezni.

Miskolc, 2018. augusztus 1.

Prof. Dr. Paulovics Anita

tanulmányi dékánhelyettes

eCitizen II

Az eCitizen II projekt keretében az Európai Unióból 12 önkormányzat két éven át dolgozott az elektronikus kapcsolatok helyi szintű kiépítésében és fejlesztésében. Megismerték a legjobb gyakorlatokat és a folyamatos konzultációk során kidolgozzák azt az elektronikus önkormányzati modellt, amely remélhetőleg Európa szerte mintaként szolgálhat az önkormányzatok számára...

 

Bővebben...

XVIII. JUBILEUMI POT KONFERENCIA

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar fennállásának 30. évfordulója alkalmából a Civilisztikai Tudományok Intézetének Kereskedelmi Jogi Intézeti Tanszéke a Polgári Jogi Intézeti Tanszékkel és a Novotni Alapítvánnyal együttműködve megrendezte a Polgári Jogot Oktatók (POT XVIII.) Jubileumi Konferenciáját, 2012. június 15. (péntek) napján. A Konferencia témaköre: Az új Polgári Törvénykönyv Harmadik Könyve: A Jogi Személy volt.

 

 

 

 

A nyitóelőadást Dr. Vékás Lajos professzor emeritus (ELTE ÁJK) tartotta „A magánautonómia és az új Polgári Törvénykönyv” címmel.

 

 

 

 

A további előadók Dr. Prugberger Tamás professzor emeritus (ME ÁJK), Dr. Csehi Zoltán tanszékvezető egyetemi docens (PPKE JÁK), Prof. Dr. Kisfaludi András egyetemi tanár (ELTE ÁJK), Dr. Barzó Tímea egyetemi docens (ME ÁJK), Dr. Szegedi András tanszékvezető egyetemi docens (SZIE ÁJK), Dr. Nochta Tibor tanszékvezető egyetemi docens (PTE ÁJK), Dr. Papp Tekla habil. egyetemi docens (SZTE ÁJK), Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter tanszékvezető egyetemi tanár (KGRE ÁJK), Dr. Szalma József DSC akadémikus az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kar egyetemi tanára és Dr. Barta Judit tanszékvezető egyetemi docens (ME ÁJK) voltak.

 

A kitűnő, témájukban és előadásmódjukban is páratlan előadásoknak köszönhetően, a jelenlévőknek felejthetetlen konferencia-élményben lehetett részük.

  

 

„A vadászat aktuális jogkérdései” c. Ünnepi Konferencia

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar fennállásának 30. évfordulója alkalmából a Civilisztikai Tudományok Intézetének három tanszéke, az Agrár- és Munkajogi Intézeti Tanszék, a Kereskedelmi Jogi Intézeti Tanszék és a Polgári Jogi Intézeti Tanszék ünnepi konferenciát szervezett „A vadászat aktuális jogkérdései” címmel 2012. június 14. (csütörtök) napján.

 

A konferencia nyitó előadását Dr. Székely István az Országos Magyar Vadászkamara Jogi Bizottságának Elnöke tartotta, aki az orvvadászat jogi szabályozásának aktuális kodifikációs és szakmai kérdéseit ismertette. Megnyitójában tolmácsolta a külföldön lévő. Dr. Semjén Zsolt Miniszterelnök-helyettes, valamint az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnökének üdvözletét és az országban egyedülálló vadászati jogi oktatást, továbbá az első vadászati jogi konferencia kezdeményezését elismerő, folytatásra bátorító szavait.

 

Az előadók között tisztelhettük Wallendums Péter újságírót a Vadászati Kulturális Egyesület Ifjúsági Tagozatának Elnökét, aki a vadászati etika szabályozásának időszerű problémáiról tartott előadást, továbbá. Dr. Kormos Erzsébetet a B-A-Z Megyei Főügyészség Csoportvezető Ügyészét, Dr. Kiss Istvánt a Miskolci Törvényszék gazdasági kollégiumvezető bíráját, Dr. Nyitrai Péter egyetemi docenst a Közigazgatási Jogi Intézeti Tanszék vezetőjét. A Civilisztikai Tudományok Intézetét a három tanszék egy-egy oktatója képviselte az előadók sorában: Dr. Barta Judit tszv. egyetemi docens, Dr. Leszkoven László egyetemi docens és Dr. Olajos István egyetemi docens.

 

Vendégeink reprezentálták a vadásztársadalom teljes keresztmetszetét (mind szakmai, mind tudományos-és sport oldalról), számos egyetemi oktató, ügyvéd, a Miskolci Városi Bíróság elnöke, a B-A-Z Megyei Vadászati Kamara elnöke és elnökségi tagja, a B-A.-Z Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának igazgatója és vadászati felügyelői, a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság, az Ózdi Rendőrkapitányság, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság vezető munkatársai, és több sportvadász volt jelen.

 


Karunkon került megrendezésre az EU Jogot Oktatók Első Találkozója

2012. május 3-án az Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék szervezésében első alkalommal került megrendezésre az EU Jogot Oktatók Találkozója. A rendezvény díszvendége Dr. Czúcz Ottó, a Törvényszék magyar bírája volt.


A rendezvényről szóló fényképes beszámoló letöltése.

Megrendezésre került a VIII. Miskolci EU Vándorkupa szóbeli döntője

2012-ben nyolcadik alkalommal került megrendezésre az Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék által szervezett Miskolci EU Vándorkupa elnevezésű országos szintű európai uniós jogi jogesetmegoldó- és perbeszédverseny. A 2012. május 4-én megrendezésre került szóbeli döntőről készült fényképes beszámolót lásd:

 

Beszámoló a VIII. Miskolci EU Vándorkupáról.

Vissza