2018/2019/1. félévi (őszi) záróvizsga időpontok

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

A 2018/2019-es tanév őszi záróvizsgáira a NEPTUN rendszeren keresztül lehet jelentkezni. A jelentkezéshez a NEPTUN rendszerbe való belépés után az Ügyintézés/Záróvizsgák menü alatt kell vizsgaidőpontot választani. A záróvizsga időpontról a jelentkezést követően a Dékáni Hivatal külön értesítést nem küld!

Az esetleges változásokról a Neptun rendszerben és a kari honlapon, a Hallgatói hirdetmények http://jogikar.uni-miskolc.hu/hallgatohirdet alatt küldünk értesítést.

JOGÁSZ SZAKOS HALLGATÓK – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban a 2018. október 1-től 5-ig nyitva álló időszakban lehet.

MEGHIRDETETT TÁRGYAK ÉS IDŐPONTOK:   

Nappali tagozat

Október 24-25.                         Polgári jog

November 12-13.                     Büntetőjog

December 3-4.                         Alkotmányjog/Közigazgatási jog

December 19.                          Jog- és állambölcselet VAGY

December 19.                          Európai és nemzetközi jog

Levelező tagozat

Október 25-26.                         Polgári jog

November 14-15.                     Büntetőjog

December 5-6.                         Alkotmányjog/Közigazgatási jog

December 20.                          Jog- és állambölcselet VAGY

December 20.                          Európai és nemzetközi jog

Pót záróvizsga kérelmek leadási határideje december 20.!!!!

PÓTNAP:

2019. január 3.                  Polgári jog, Büntetőjog, Alkotmányjog/Közigazgatási jog, Jog- és állambölcselet/Európai és

nemzetközi jog

************************************************************************************

ALAPSZAKOS ÉS MESTER KÉPZÉSES HALLGATÓK – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban 2018. október 
8-12-ig nyitva álló időszakban lehet. 

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Igazgatásszervező alapszak, Közigazgatás-szervező alapszak, valamint Közigazgatási mesterképzés:

Nappali/Levelező tagozat:November 12.

Pótnap: november 26.

Igazságügyi igazgatási alapszak:

Nappali tagozat: November 19.

Levelező tagozat:November 20.

Pótnap: november 26.

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány):

Nappali tagozat: November 21.

Levelező tagozat: November 22.

Pótnap (N/L, MUK/TB): December 4.

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási mesterszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány):

Nappali tagozat:November 26.

Levelező tagozat: November 27.

Pótnap (N/L, MUK/TB): December 4. 

****************************************************************************************

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban 2018. október 8-12-ig nyitva álló időszakban lehet. 

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Nappali/Levelező tagozat: November 23. írásbeli gyakorlati

November 30. szóbeli

Pótnap (gyakorlati/szóbeli): December 10.

************************************************************************************

Amennyiben a Neptunban nem tud bejelentkezni a záróvizsgára, a laszlo.varga@uni-miskolc.hu elektronikus címen szíveskedjék jelezni.

Miskolc, 2018. augusztus 1.

Prof. Dr. Paulovics Anita

tanulmányi dékánhelyettes

Országos Munkajogi Perbeszédverseny – Első a miskolci jogi csapat!

2012. április 13-án került megrendezésre az Országos Munkajogi Perbeszédverseny. A jeles eseménynek az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara adott otthont...

Bővebben...

COLLEGIUM DOCTORUM

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a 2011/12-es tanévben ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Ez az ünnep nemcsak a kar alapításának kerek évfordulója, hanem a Miskolcon végzett jogászgenerációk közös ünnepe is. Az ünnepi eseménysorozat tervezett rendezvénye „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt támogatásával szervezett „COLLEGIUM DOCTORUM” című konferencia volt, amelyet 2012. április 19-én, csütörtökön 10.00 -16.00 óra között rendeztünk meg a Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központjában...

 

 Bővebben...

CONSTANT 2012 – Hallgatói tudományos konferencia Bukarestben

Karunk 10 hallgatója - köztük négy PhD hallgatóval - (Forgács Tünde, Maksó Bianka, Németh Nóra, Gyovai Márk, Kardos András, Kiss Patrik, Lakatos Máté, Marinkás György, Pogány Márton, Pohubi Máté) és dr. Varga Zoltán, a Tudományos Diákköri Tanács titkára immáron második alkalommal vett részt a bukaresti Nicolae Titulescu Egyetem „CONSTANT” elnevezésű tudományos konferenciáján 2012.március 23-24-én.

            A megnyitó ünnepségen Prof. Dr. Viorel Cornescu, a Nicolae Titulescu Egyetem rektorhelyettese majd magyar részről dr. Varga Zoltán köszöntötte a konferencia résztvevőit, aki Karunk nevében köszönetet mondott e színvonalas konferenciára történő meghívásért.

            Diákjaink a büntetőjogi, közjogi és magánjogi szekcióban tartottak angol nyelvű előadást, amelyeket a szekció zsűrik olyan kiemelkedőnek ítéltek, hogy mindannyiukat dobogós helyezésben részesítették a záró ceremónián.

            Marinkás György elsőéves doktoranduszt az a megtiszteltetés érte, hogy a plenáris ülésen több száz joghallgató előtt beszélhetett a Tóásó-ügyben végzett kutatásairól.

            A román fővárosban tett látogatás igazán jó hangulatban telt el, hiszen a vendéglátók, a jogi kar diák szövetségének aktív tagsága, mindenben a vendégek kedvében igyekezett járni. Így kulturális programként megszervezték a természettörténeti múzeum állandó kiállításának megtekintését, majd a belvárosban tett séta után a történelmi városközpontban található Caru cu Bere- A Sör Háza elnevezésű étteremben vendégelték meg a magyar vendégeket. Szombati napra pedig a román parlamentnek helyt adó Népek Házát is bemutatták.

            A konferencia különös jelentőségét a nemzetközi jó kapcsolatok építése mellett talán az adja, hogy a résztvevők idegen nyelvű publikációinak számát gazdagítja a CD-n megjelentett konferencia-kiadvány.

            A konferencia részvétellel kapcsolatos előzetes szervezési munkákért külön köszönet illeti  Dr. Róth Erika tanszékvezető egyetemi docens asszonyt.

Dr. Tománé dr. Szabó Rita a Országos Bírói Tanács elnöke

Tománé Szabó Rita, Karunk oktatója, címzetes egyetemi docens, és a Miskolci Munkaügyi Bíróság elnöke, a 2012. március 24-én megalakuló Országos Bírói Tanács elnöke lett korelnökként.

 

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetés vette át Dr. Torma András, az állam- és jogtudomány kandidátusa, Karunk egyetemi tanára, dékánhelyettese, az Államtudományi Intézet igazgatója.
A nemzeti ünnepünk alkalmából adományozott kitüntetés a korszerű közigazgatás-szervezési technológiák fejlesztésében és egyetemi képzésének megszervezésében végzett munkáját, több évtizedes kutatói-oktatói és szakmai-közéleti tevékenységét ismeri el.

 

 

Vissza