IM Nemzeti Kiválósági és Tanulmányi Jogászösztöndíj 2018/19. 1. félév

TÁJÉKOZTATÓ

a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán meghirdetésre kerülő Igazságügyi Minisztériumi jogászösztöndíjakról

- 2018/19. tanév I. félév -

 

 Kedves Joghallgatók!

Ezúton szeretném felhívni arra az örömteli hírre a figyelmüket, hogy az Igazságügyi Minisztérium 2016-ban indított jogászképzés színvonalát emelő, a jogászhallgatók ösztöndíj alapú támogatását célzó programja a 2018/19-es tanév I. félévében is meghirdetésre kerül a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

 

I. Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíja a nappali tagozatos államilag finanszírozott és önköltséges jogászhallgatók számára egyaránt meghirdetésre kerül. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az évfolyamok legkiválóbb hallgatói kaphatják meg a félévente elnyerhető juttatást az első évfolyam első félévétől kezdve, 5 hónapon keresztül havi 60.000 Ft összegű ösztöndíj formájában. Az ösztöndíj odaítélésének alapfeltétele az 2017/18-as tanév II. félévében a 4.00 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindex elérése. A tanulmányi eredmény mellett további kiválósági szempontok: nyelvvizsgák, tudományos diákköri tevékenység, perbeszédverseny, egyéb versenyek, demonstrátori tevékenység, szakkollégiumi tagság, jogi klinikai programban, jogi szakfordító képzésben, ill. kari vagy egyetemi újság szerkesztésében részvétel, tudományos publikáció. Nem pályázhat az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjra az a hallgató, aki a 2018/2019-es tanévben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Új Nemzeti Kiválósági Program keretében ösztöndíjban részesül.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további információk a kari honlapon érhetőek el. Pályázni elektronikus formában az UNISYS rendszeren keresztül lehet. (http://www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys/)

 

Pályázati felhívás és értékelési szempontrendszer

II. Az IM Tanulmányi Jogászösztöndíjában azon önköltséges nappali tagozatos jogászhallgatók részesülhetnek, akik a 3,51-es tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet elérték. Nem részesíthető IM Tanulmányi Jogászösztöndíjban 2018/2019-es tanév I. félévében az a hallgató, aki sikeres pályázata alapján ugyanezen időszakban IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjra vagy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Új Nemzeti Kiválóság Program keretében ösztöndíjra jogosult.

Erre a támogatási formára nem kell külön pályázatot benyújtani, azt a hallgatók a 2017/18-as tanév II. félévében elért tanulmányi eredményük alapján automatikusan megkapják. Az ösztöndíjak mértéke igazodik az állami finanszírozásban részesülő hallgatók esetében használt „sávos” tanulmányi ösztöndíjrendszerhez. A hallgatói rangsort a kreditindex alapján a Kar állítja fel.

 

MEGHÍVÓ „KÁBÍTÓSZER KERESKEDELEM ÉS FOGYASZTÁS GYAKORLATI KÉRDÉSEI” c. kerekasztal-beszélgetésre

 Regisztráció

Az emberi tényező és a civilek a környezetvédelemben

Karunk vendégeként tartott előadást október27.-én dr. Fülöp Sándor a Jövő Nemzedéke Ombudsman és F. Nagy Zsuzsa az Országos Környezetvédelmi Tanács Elnöke.

Mindkét előadó a környezetvédelem aktuális problémáit tálalta a hallgatóság elé. Dr. Fülöp Sándor a Balaton Csoport aktuális témáit vázolta fel, mely idén az emberi tényezőt vizsgálta. Az emberi tényező egyik fontos alakítója a mindennapi környezetünknek, és annak, hogyan lehet mind globálisan, mind lokálisan kezelni a problémákat.

Az emberi tényező egyik eleme a civil összefogás is, amelyről F. Nagy Zsuzsa tartott gyakorlatias szempontú előadást. Kiemelte, hogy a környezeti katasztrófákhoz rossz emberi döntések vezetnek, amelyek enyhítésére, megakadályozására, vagy épp megelőzésére hatással lehetnek a civilek.

dr. Illés Zoltán előadása

 

 

2011. október 18-án ½ 6 órai kezdettel a XX. előadóban tartott előadást a kar hallgatóinak dr. Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár úr „A 2010-es vörösiszap-katasztrófa és annak közigazgatási tapasztalatai” címmel. Az előadás nagy érdeklődés és siker mellett zajlott le.

 

Beiratkozás 2011 szeptember

Szeptember 1-én (nappali) és 2-án (levelező) megtörtént a 2011-es felvételi eljárásokban felvet joghallgatók beiratkozása...

 

 

Bővebben...

Megrendezésre került a VII. Miskolci EU Vándorkupa szóbeli döntője

A Joghallgatók szekciójában a karunk hallgatóiból álló csapat nyerte el idén a Miskolci EU Vándorkupát...

Bővebben...

II. Intézményközi Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny

II. Intézményközi Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny – Miskolci joghallgató győzelme...

 

Bővebben...

Vissza