2018/2019. tanév 2. félévi záróvizsga időpontok

 

Tavaszi záróvizsga időpontok

 

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

Értesítjük Önöket, hogy a 2018/2019. tanév tavaszi záróvizsgáira a NEPTUN rendszeren keresztül lehet majd jelentkezni. A jelentkezéshez a NEPTUN rendszerbe való belépés után az Ügyintézés/Záróvizsgák menü alatt tudnak vizsgaidőpontot választani. A záróvizsga időpontról a jelentkezést követően a Dékáni Hivatal külön értesítést nem küld.

Az esetleges változásokról Hallgatóink a Neptun rendszerben és a kari honlapon, a Hallgatói hirdetmények
http://jogikar.uni-miskolc.hu/hallgatohirdet alatt értesülhetnek.

JOGÁSZ SZAKOS HALLGATÓK - Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a 2019. március 25-től 28-ig nyitva álló időszakban lehet.

MEGHIRDETETT TÁRGYAK ÉS IDŐPONTOK:

Nappali tagozat

Április 2-3.                                Polgári jog/Kereskedelmi jog

Április 23-24.                            Büntetőjog

Május 13-14.                             Alkotmányjog/Közigazgatási jog

Június 3-4.                                Jog- és állambölcselet VAGY

Június 3-4.                                Európai és nemzetközi jog

Levelező tagozat

Április 4-5.                                Polgári jog/Kereskedelmi jog

Április 25-26.                            Büntetőjog

Május 15-16.                             Alkotmányjog/Közigazgatási jog

Június 4-5.                                Jog- és állambölcselet VAGY

Június 4.                                   Európai és nemzetközi jog

KIJELÖLT PÓTNAP:

Június 12.                                Polgári jog, Büntetőjog, Alkotmányjog/Közigazgatási jog,

Jog- és állambölcselet/Európai és nemzetközi jog

 

************************************************************************************

ALAPSZAKOS HALLGATÓK, KÖZIGAZGATÁSI, KRIMINOLÓGIA, EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG, VALAMINT MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTER SZAK

Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a 2019. május 2-től 6-ig nyitva álló időszakban  lehet.

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Munkaügyi és tb. igazgatási alapszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány)

Nappali tagozat (MUK): Május 21.

Levelező tagozat (MUK): Május 22.

Nappali/Levelező tagozat (TB): Május 23.

Pótnap (N/L, MUK/TB): Május 31.

 

Munkaügyi és tb. igazgatási mesterszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány)

Levelező tagozat (MUK/TB): Május 27.

Pótnap (MUK/TB): Május 31.

 

 

Igazgatásszervező alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 4.

 

Közigazgatás-szervező alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 4.

 

Közigazgatási mesterszak

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 4.

 

Igazságügyi igazgatási alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 29.

Nappali/Levelező tagozat: Május 30.

Pótnap: Június 6.

 

Kriminológia mesterszak

Nappali/Levelező tagozat: Május 30.

Pótnap (N/L): Június 7.

 

Európai és nemzetközi üzleti jog mesterszak

Záróvizsganap: Május 31.

 

************************************************************************************

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Szakmai vizsgákra jelentkezni a Neptunban a 2019. május 22-től 24-ig nyitva álló időszakban  lehet.

Május 29. írásbeli gyakorlati vizsga

Június 5. szóbeli vizsga

KIJELÖLT PÓTNAP:

Gyakorlati és szóbeli vizsga: Június 7.

 

************************************************************************************

SZAKJOGÁSZ KÉPZÉSEK (Közlekedési, FK)

Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a

2019. május 22-től 24-ig nyitva álló időszakban  lehet.

 

Közlekedési szakjogász

Záróvizsganap: Május 31.

Pótnap: Június 6.

 

 

Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza

Záróvizsganap: Május 31. – Június 1.

 

Amennyiben nem tud bejelentkezni a záróvizsgára, kérem, szíveskedjen a laszlo.varga@uni-miskolc.hu elektronikus címre ezt jelezni.

 

Miskolc, 2019. február 1.

 

Prof. Dr. Paulovics Anita

tanulmányi dékánhelyettes

 

Jogeset megoldó verseny helyezettei

A Közigazgatási Jogi Tanszék 2012. december 5-én jogeset megoldó verseny tartott jogász és munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakos hallgatók részére. A két szakról közel 80 hallgató képviseltette magát. Az egy oldalas jogesetben a résztvevőknek meg kellett találniuk az oktatók által elrejtett közigazgatási eljárásjogi hibákat. A díjazottak megajánlott jegyszerzési lehetőséget és a Hallgatói Önkormányzat által felajánlott könyvutalványban részesültek.

 

Díjazottak:

 

Jogász szakon:

 

1. helyezettek:

 

                          Kecskeméti Ágnes

                          Baksy Emese

 

2. helyezettek:

 

                          Gergely Beáta

                          Magda László

 

3. helyezettek:

 

                          Nyíri Adrienn

                          Pásztor Zsófia

                          Kocsis Loránd

                          Kucsma Luca

 

MTB szakon:      1. helyezett:

                                                               Bódis Eszter

                                2. helyezett:

                                                               Máté Dávid

                                3. helyezett:

                                                               Kiss Dániel

BTI perbeszédverseny

A Bűnügyi Tudományok Intézete az idei évben november 21-én rendezte meg perbeszédversenyét, ahol III., IV. és V. éves hallgatók mérték össze tudásukat és retorikai képességüket vád- és védőbeszéd kategóriákban...

Bővebben...

Grosschmid-konferencia a Zenepalotában

„Grosschmid gondolatai és az új magyar Ptk.” címmel rendeztek konferenciát 2012. november 9-én Grosschmid Béni magyar magánjogász professzor születésének 160., jogtanári működésének 130. és a „Fejetek kötelmi jogunk köréből” c. monumentális és mai napig nagyhatású műve megjelenésének 80. évfordulója alkalmából. A hármas Grosschmid-évforduló mellett a konferencia másik apropóját az új magyar Ptk. közelgő (várhatóan 2012 novemberében történő) elfogadása adta.

A rendezvényt, amelynek a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének épülete, a Zenepalota adott méltó otthont, karunk dékánja, Prof. Dr. Torma András és a Civilisztikai Tudományok Intézetének vezetője, Prof. Dr. Bíró György nyitotta meg, mindketten kiemelvén a konferencia aktualitását.

A konferencia előadói között üdvözölhettük Prof. Dr. Vékás Lajos akadémikust és Prof. Dr. Harmathy Attila akadémikust, volt alkotmánybírót, akik mindketten szerves résztvevői voltak a magyar Ptk. csaknem két évtizede tartó kodifikációs folyamatának. Szintén előadóként volt jelen Dr. Lábady Tamás, volt alkotmánybíró, a Pécsi Ítélőtábla volt elnöke (jelenleg a PPKE-JÁK egyetemi docense), valamint Dr. Papp Tekla, a szegedi jogi kar Polgári Jogi Tanszékének egyetemi docense és Dr. Balogh Judit, karunk volt oktatója, a debreceni jogi kar Alkotmányjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense. A miskolci jogi kar képviseletében Dr. Leszkoven László egyetemi docens tartott előadást.

A rendezvény az elmélet és a gyakorlat képviselői körében egyaránt komoly érdeklődést váltott ki: az ország valamennyi és a kassai Jozef Safarik egyetem jogi karának polgári jogi tanszékéről is érkeztek oktató kollégák, s a jogi szakma oldaláról számos ügyvéd, városi, törvényszéki és ítélőtáblai bíró, valamint a Kúria és az Alkotmánybíróság képviselője is megtisztelte jelenlétével a konferenciát.

Karunk docense, Kirs Eszter kapta a Herczegh Géza Nemzetközi Jogi Emlékérmet

A Herczegh Géza Nemzetközi Jogi Emlékérmet és Ösztöndíjat 2012. október 11-én adták át Kirs Eszternek, az Európai és Nemzetközi Jogi Intézet oktatójának a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A Herczegh Géza özvegye által létrehozott alapítvány az emlékérem és ösztöndíj adományozásával elismerni és támogatni kívánja azokat a fiatal kutatókat, akik nemzetközi jogi témakörben elmélyült munkát végeznek.

 


Herczegh Géza 1928-ban született és 2010-ben hunyt el. 1990-től a Magyar Tudományos Akadémia és az Alkotmánybíróság tagja, majd a taláros testület elnökhelyettese volt 1993-ig. Akkor a hágai Nemzetközi Bíróság magyar tagjává választották, ahol 2003-ig tevékenykedett. Fő kutatási területe a nemzetközi jog, illetve annak kapcsolata az alkotmánybíráskodással és az európai közösségi joggal, a nemzetközi bíráskodás, az emberi jogok nemzetközi érvényesülése, a nemzeti kisebbségek védelme, a humanitárius jog nemzetközi fejlődése és a diplomáciatörténet.

Kovács Péter egyetemi tanár, alkotmánybíró méltatta az első helyen díjazott Kirs Eszternek a Demokratikus átmenet a háborús bűntettek árnyékában című PhD dolgozatból készített könyvét, melyet az alapítvány háromtagú szakmai testülete egyhangú döntéssel a legjobb pályaműnek ítélt.

További öt pályázó emlékoklevélben részesült. A rendezvényen előadást tartott Bruhács János jogászprofesszor a nemzetközi jogi kötelezettségek relativizálódásáról.

Kutatók Éjszakája 2012

Ismét nagy sikert aratott Karunk programja Kutatók Éjszakája rendezvényén, szeptember 28.-án...

Bővebben...

Vissza