2018/2019/1. félévi (őszi) záróvizsga időpontok

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

A 2018/2019-es tanév őszi záróvizsgáira a NEPTUN rendszeren keresztül lehet jelentkezni. A jelentkezéshez a NEPTUN rendszerbe való belépés után az Ügyintézés/Záróvizsgák menü alatt kell vizsgaidőpontot választani. A záróvizsga időpontról a jelentkezést követően a Dékáni Hivatal külön értesítést nem küld!

Az esetleges változásokról a Neptun rendszerben és a kari honlapon, a Hallgatói hirdetmények http://jogikar.uni-miskolc.hu/hallgatohirdet alatt küldünk értesítést.

JOGÁSZ SZAKOS HALLGATÓK – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban a 2018. október 1-től 5-ig nyitva álló időszakban lehet.

MEGHIRDETETT TÁRGYAK ÉS IDŐPONTOK:   

Nappali tagozat

Október 24-25.                         Polgári jog

November 12-13.                     Büntetőjog

December 3-4.                         Alkotmányjog/Közigazgatási jog

December 19.                          Jog- és állambölcselet VAGY

December 19.                          Európai és nemzetközi jog

Levelező tagozat

Október 25-26.                         Polgári jog

November 14-15.                     Büntetőjog

December 5-6.                         Alkotmányjog/Közigazgatási jog

December 20.                          Jog- és állambölcselet VAGY

December 20.                          Európai és nemzetközi jog

Pót záróvizsga kérelmek leadási határideje december 20.!!!!

PÓTNAP:

2019. január 3.                  Polgári jog, Büntetőjog, Alkotmányjog/Közigazgatási jog, Jog- és állambölcselet/Európai és

nemzetközi jog

************************************************************************************

ALAPSZAKOS ÉS MESTER KÉPZÉSES HALLGATÓK – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban 2018. október 
8-12-ig nyitva álló időszakban lehet. 

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Igazgatásszervező alapszak, Közigazgatás-szervező alapszak, valamint Közigazgatási mesterképzés:

Nappali/Levelező tagozat:November 12.

Pótnap: november 26.

Igazságügyi igazgatási alapszak:

Nappali tagozat: November 19.

Levelező tagozat:November 20.

Pótnap: november 26.

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány):

Nappali tagozat: November 21.

Levelező tagozat: November 22.

Pótnap (N/L, MUK/TB): December 4.

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási mesterszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány):

Nappali tagozat:November 26.

Levelező tagozat: November 27.

Pótnap (N/L, MUK/TB): December 4. 

****************************************************************************************

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban 2018. október 8-12-ig nyitva álló időszakban lehet. 

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Nappali/Levelező tagozat: November 23. írásbeli gyakorlati

November 30. szóbeli

Pótnap (gyakorlati/szóbeli): December 10.

************************************************************************************

Amennyiben a Neptunban nem tud bejelentkezni a záróvizsgára, a laszlo.varga@uni-miskolc.hu elektronikus címen szíveskedjék jelezni.

Miskolc, 2018. augusztus 1.

Prof. Dr. Paulovics Anita

tanulmányi dékánhelyettes

dr. Illés Zoltán előadása

 

 

2011. október 18-án ½ 6 órai kezdettel a XX. előadóban tartott előadást a kar hallgatóinak dr. Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár úr „A 2010-es vörösiszap-katasztrófa és annak közigazgatási tapasztalatai” címmel. Az előadás nagy érdeklődés és siker mellett zajlott le.

 

Beiratkozás 2011 szeptember

Szeptember 1-én (nappali) és 2-án (levelező) megtörtént a 2011-es felvételi eljárásokban felvet joghallgatók beiratkozása...

 

 

Bővebben...

Megrendezésre került a VII. Miskolci EU Vándorkupa szóbeli döntője

A Joghallgatók szekciójában a karunk hallgatóiból álló csapat nyerte el idén a Miskolci EU Vándorkupát...

Bővebben...

II. Intézményközi Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny

II. Intézményközi Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny – Miskolci joghallgató győzelme...

 

Bővebben...

BESZÁMOLÓ A „CONSTANT 2011” KONFERENCIÁRÓL

Karunk kilenc hallgató képviseletével (Bernáth Bernadett, Farkas Helga, Gyovai Márk, Kiss Patrik, Pósa Edina, Szabó Szandra, Széplaky Erzsébet, Polgár Attila, Péter Sebestyén) 2010. március 25-26-án az Universitatea Nicole Titulescu din Bucuresti Egyetem által „Constant 2011” címmel megrendezett angol nyelvű konferencián vett részt, ahol hallgatóink eredményesen szerepeltek.

 

 

Bővebben...

Vissza