2018/2019. tanév 2. félévi záróvizsga időpontok

 

Tavaszi záróvizsga időpontok

 

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

Értesítjük Önöket, hogy a 2018/2019. tanév tavaszi záróvizsgáira a NEPTUN rendszeren keresztül lehet majd jelentkezni. A jelentkezéshez a NEPTUN rendszerbe való belépés után az Ügyintézés/Záróvizsgák menü alatt tudnak vizsgaidőpontot választani. A záróvizsga időpontról a jelentkezést követően a Dékáni Hivatal külön értesítést nem küld.

Az esetleges változásokról Hallgatóink a Neptun rendszerben és a kari honlapon, a Hallgatói hirdetmények
http://jogikar.uni-miskolc.hu/hallgatohirdet alatt értesülhetnek.

JOGÁSZ SZAKOS HALLGATÓK - Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a 2019. március 25-től 28-ig nyitva álló időszakban lehet.

MEGHIRDETETT TÁRGYAK ÉS IDŐPONTOK:

Nappali tagozat

Április 2-3.                                Polgári jog/Kereskedelmi jog

Április 23-24.                            Büntetőjog

Május 13-14.                             Alkotmányjog/Közigazgatási jog

Június 3-4.                                Jog- és állambölcselet VAGY

Június 3-4.                                Európai és nemzetközi jog

Levelező tagozat

Április 4-5.                                Polgári jog/Kereskedelmi jog

Április 25-26.                            Büntetőjog

Május 15-16.                             Alkotmányjog/Közigazgatási jog

Június 4-5.                                Jog- és állambölcselet VAGY

Június 4.                                   Európai és nemzetközi jog

KIJELÖLT PÓTNAP:

Június 12.                                Polgári jog, Büntetőjog, Alkotmányjog/Közigazgatási jog,

Jog- és állambölcselet/Európai és nemzetközi jog

 

************************************************************************************

ALAPSZAKOS HALLGATÓK, KÖZIGAZGATÁSI, KRIMINOLÓGIA, EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG, VALAMINT MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTER SZAK

Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a 2019. május 2-től 6-ig nyitva álló időszakban  lehet.

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Munkaügyi és tb. igazgatási alapszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány)

Nappali tagozat (MUK): Május 21.

Levelező tagozat (MUK): Május 22.

Nappali/Levelező tagozat (TB): Május 23.

Pótnap (N/L, MUK/TB): Május 31.

 

Munkaügyi és tb. igazgatási mesterszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány)

Levelező tagozat (MUK/TB): Május 27.

Pótnap (MUK/TB): Május 31.

 

 

Igazgatásszervező alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 4.

 

Közigazgatás-szervező alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 4.

 

Közigazgatási mesterszak

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 4.

 

Igazságügyi igazgatási alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 29.

Nappali/Levelező tagozat: Május 30.

Pótnap: Június 6.

 

Kriminológia mesterszak

Nappali/Levelező tagozat: Május 30.

Pótnap (N/L): Június 7.

 

Európai és nemzetközi üzleti jog mesterszak

Záróvizsganap: Május 31.

 

************************************************************************************

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Szakmai vizsgákra jelentkezni a Neptunban a 2019. május 22-től 24-ig nyitva álló időszakban  lehet.

Május 29. írásbeli gyakorlati vizsga

Június 5. szóbeli vizsga

KIJELÖLT PÓTNAP:

Gyakorlati és szóbeli vizsga: Június 7.

 

************************************************************************************

SZAKJOGÁSZ KÉPZÉSEK (Közlekedési, FK)

Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a

2019. május 22-től 24-ig nyitva álló időszakban  lehet.

 

Közlekedési szakjogász

Záróvizsganap: Május 31.

Pótnap: Június 6.

 

 

Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza

Záróvizsganap: Május 31. – Június 1.

 

Amennyiben nem tud bejelentkezni a záróvizsgára, kérem, szíveskedjen a laszlo.varga@uni-miskolc.hu elektronikus címre ezt jelezni.

 

Miskolc, 2019. február 1.

 

Prof. Dr. Paulovics Anita

tanulmányi dékánhelyettes

 

XVIII. JUBILEUMI POT KONFERENCIA

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar fennállásának 30. évfordulója alkalmából a Civilisztikai Tudományok Intézetének Kereskedelmi Jogi Intézeti Tanszéke a Polgári Jogi Intézeti Tanszékkel és a Novotni Alapítvánnyal együttműködve megrendezte a Polgári Jogot Oktatók (POT XVIII.) Jubileumi Konferenciáját, 2012. június 15. (péntek) napján. A Konferencia témaköre: Az új Polgári Törvénykönyv Harmadik Könyve: A Jogi Személy volt.

 

 

 

 

A nyitóelőadást Dr. Vékás Lajos professzor emeritus (ELTE ÁJK) tartotta „A magánautonómia és az új Polgári Törvénykönyv” címmel.

 

 

 

 

A további előadók Dr. Prugberger Tamás professzor emeritus (ME ÁJK), Dr. Csehi Zoltán tanszékvezető egyetemi docens (PPKE JÁK), Prof. Dr. Kisfaludi András egyetemi tanár (ELTE ÁJK), Dr. Barzó Tímea egyetemi docens (ME ÁJK), Dr. Szegedi András tanszékvezető egyetemi docens (SZIE ÁJK), Dr. Nochta Tibor tanszékvezető egyetemi docens (PTE ÁJK), Dr. Papp Tekla habil. egyetemi docens (SZTE ÁJK), Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter tanszékvezető egyetemi tanár (KGRE ÁJK), Dr. Szalma József DSC akadémikus az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kar egyetemi tanára és Dr. Barta Judit tanszékvezető egyetemi docens (ME ÁJK) voltak.

 

A kitűnő, témájukban és előadásmódjukban is páratlan előadásoknak köszönhetően, a jelenlévőknek felejthetetlen konferencia-élményben lehetett részük.

  

 

„A vadászat aktuális jogkérdései” c. Ünnepi Konferencia

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar fennállásának 30. évfordulója alkalmából a Civilisztikai Tudományok Intézetének három tanszéke, az Agrár- és Munkajogi Intézeti Tanszék, a Kereskedelmi Jogi Intézeti Tanszék és a Polgári Jogi Intézeti Tanszék ünnepi konferenciát szervezett „A vadászat aktuális jogkérdései” címmel 2012. június 14. (csütörtök) napján.

 

A konferencia nyitó előadását Dr. Székely István az Országos Magyar Vadászkamara Jogi Bizottságának Elnöke tartotta, aki az orvvadászat jogi szabályozásának aktuális kodifikációs és szakmai kérdéseit ismertette. Megnyitójában tolmácsolta a külföldön lévő. Dr. Semjén Zsolt Miniszterelnök-helyettes, valamint az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnökének üdvözletét és az országban egyedülálló vadászati jogi oktatást, továbbá az első vadászati jogi konferencia kezdeményezését elismerő, folytatásra bátorító szavait.

 

Az előadók között tisztelhettük Wallendums Péter újságírót a Vadászati Kulturális Egyesület Ifjúsági Tagozatának Elnökét, aki a vadászati etika szabályozásának időszerű problémáiról tartott előadást, továbbá. Dr. Kormos Erzsébetet a B-A-Z Megyei Főügyészség Csoportvezető Ügyészét, Dr. Kiss Istvánt a Miskolci Törvényszék gazdasági kollégiumvezető bíráját, Dr. Nyitrai Péter egyetemi docenst a Közigazgatási Jogi Intézeti Tanszék vezetőjét. A Civilisztikai Tudományok Intézetét a három tanszék egy-egy oktatója képviselte az előadók sorában: Dr. Barta Judit tszv. egyetemi docens, Dr. Leszkoven László egyetemi docens és Dr. Olajos István egyetemi docens.

 

Vendégeink reprezentálták a vadásztársadalom teljes keresztmetszetét (mind szakmai, mind tudományos-és sport oldalról), számos egyetemi oktató, ügyvéd, a Miskolci Városi Bíróság elnöke, a B-A-Z Megyei Vadászati Kamara elnöke és elnökségi tagja, a B-A.-Z Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának igazgatója és vadászati felügyelői, a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság, az Ózdi Rendőrkapitányság, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság vezető munkatársai, és több sportvadász volt jelen.

 


Karunkon került megrendezésre az EU Jogot Oktatók Első Találkozója

2012. május 3-án az Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék szervezésében első alkalommal került megrendezésre az EU Jogot Oktatók Találkozója. A rendezvény díszvendége Dr. Czúcz Ottó, a Törvényszék magyar bírája volt.


A rendezvényről szóló fényképes beszámoló letöltése.

Megrendezésre került a VIII. Miskolci EU Vándorkupa szóbeli döntője

2012-ben nyolcadik alkalommal került megrendezésre az Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék által szervezett Miskolci EU Vándorkupa elnevezésű országos szintű európai uniós jogi jogesetmegoldó- és perbeszédverseny. A 2012. május 4-én megrendezésre került szóbeli döntőről készült fényképes beszámolót lásd:

 

Beszámoló a VIII. Miskolci EU Vándorkupáról.

Országos Munkajogi Perbeszédverseny – Első a miskolci jogi csapat!

2012. április 13-án került megrendezésre az Országos Munkajogi Perbeszédverseny. A jeles eseménynek az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara adott otthont...

Bővebben...

Vissza