TÁJÉKOZTATÓ a 2019. június 27. 14.00 órakor TARTANDÓ DIPLOMA ÁTADÓ ÜNNEPSÉGRŐL

TÁJÉKOZTATÓ

a 2019. június 27. 14.00 órakor TARTANDÓ DIPLOMA ÁTADÓ ÜNNEPSÉGRŐL

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Időpont, hely: 2019. június 27. csütörtök 14.00 óra, Miskolci Egyetem Díszaula

 

Forgatókönyv

Program kezdete

Program

Program részletesen

Helyszín

Közreműködők

11.00-12.00

Hozzátartozói jegyek átvétele

Hozzátartozók belépőjegyének átvétele

A/6. ép. fsz. 5.

Dékáni Hivatal munkatársa: Barva Beáta jogbea@uni-miskolc.hu

 

11.00-12.00

Talárok felvétele

talárok és sapkák kiválasztása, öltözködés

A/6. ép. fsz. XX. előadó és folyosó

Dékáni Hivatal és Hallgatói Központ munkatársai

12.15

Tájékoztató az ünnepséggel kapcsolatban

1.)     jogász szak,

2.)     MTB mester szak,

3.)     kriminológia mester szak,

4.)     LLM,

5.)     igazságügyi igazgatási alapszak,

6.)     igazgatásszervező alapszak,

7.)     közigazgatás-szervező alapszak,

8.)     MTB alapszak,

9.)     jogi felsőoktatási szakképzés,

10.)  közlekedési szakjogász képzés,

11.)  fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza képzés

hallgatóinak rövid tájékoztatás

A/6. ép. fszt. XX. előadó

hivatalvezető

12:30

Fotózás

1.)     jogász szak,

2.)     MTB mester szak,

3.)     kriminológia mester szak,

4.)     LLM,

5.)     igazságügyi igazgatási alapszak,

6.)     igazgatásszervező alapszak,

7.)     közigazgatás-szervező alapszak,

8.)     MTB alapszak,

9.)     jogi felsőoktatási szakképzés,

10.)  közlekedési szakjogász képzés,

11.)  fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza képzés

fotózás szakonként

(késés esetén nem áll módunkban várni a fotózással!)

A/6. ép. fszt. XX. vagy XXI. előadó

dr. Marinkás György egyetemi adjunktus

13:15

Névsorolvasás

Gyülekezés, névsorolvasás, bevonulás a Díszaulába

A/6. épület fsz. folyosó

Dékáni Hivatal és Hallgatói Központ munkatársai

13:30

Központi ünnepségre bevonulás

Hallgatók elfoglalják helyüket a Díszaulában, vendégek gyülekeznek

Díszaula

Dékáni Hivatal és Hallgatói Központ munkatársai

14:00

Ünnepség kezdete

A Szenátus Elnöksége bevonul, megkezdődik az ünnepség

Díszaula

résztvevők

Az ünnepség végeztével

 

Egyéni ill. családi fotózás  (talárban)

 

ME

egyénileg

Az ünnepség végeztével

 

oklevél mellékletek átvétele, talárok, sapkák, jogász hengerek leadása (akik nem kértek díszes diplomát)

A/6. ép. folyosó

Hallgatói Központ és a Dékáni Hivatal munkatársai

 

Részletes tudnivalók:

 1. A diploma átadása fehér kesztyűben történik az ünnepségen, ezért azt a hallgatónak kell magával hozni.
 2. A jegyek 2019. június 24. naptólvehetők át a Dékáni Hivatalban (A/6. épület fsz. 5. szoba) legkésőbb az ünnepség napján 12.00 óráig. A jegyek egyenlően lesznek elosztva a szakok között. A kiadható jegyekről később tudunk tájékoztatást adni. Jegyet nem postázunk, azonban meghatalmazással átvehető.
 3. A vendégeknek 13.45-ig kell elfoglalni a helyüket az Aulában. Az ünnepségre a vendégek álló- vagy ülő helyjeggyel mehetnek be.
 4. A talárba öltözködés után rövid tájékoztatást adunk az ünnepség forgatókönyvéről, a diploma átvételének módjáról és egyéb tudnivalókról. Ezt követően a szakokon végzettekről csoportképek készülnek. Egyéni fotózásra csak az ünnepség után van lehetőség, mivel a forgatókönyvben szereplő időpontokat pontosan be kell tartani a központi ünnepség pontos megkezdése érdekében. A fotózás után névsorolvasás történik az A/6. épület földszintjén, majd a hallgatók elfoglalják helyeiket az Aulában.
 5. Az ünnepségről élő közvetítés készül és minden diplomát átvevőt lefényképeznek, ezért az ünnepségen fényképezni, videó felvételt egyénileg készíteni nem lehet. A hallgatói fotók az ME honlapján megtekinthetők és ingyenesen letölthetők lesznek kb. két héttel az ünnepség után.
 6. Az Ünnepi Szenátusi Ülésen a Díszaula ülőhelyein hat év alatti gyermek részvétele nem javasolt.
 7. Az ünnepség kivetítőn figyelemmel kísérhető lesz  az A/4. épület fsz. III. előadóban.
 8. A diplomaátadó ünnepség után a talárt, sapkát és a jogász hallgatóknak a hengert (kivéve díszes diploma) ugyanott kell leadni, ahol felvették (A/6. ép. fszt. folyosó). Ekkor átadásra kerülnek a további okmányok, oklevél mellékletek, leckekönyvek.

 

Felhívás:

 1. Felhívjuk végzős hallgatóink figyelmét, hogy haladéktalanul rendezzék pénzügyi tartozásukat (pl. kollégiumi díj, díszes diploma díj), és a Neptun-egyenlegen lévő maradvány összeget saját bankszámlára utalják vissza.
 2. Ellenőrizzék a NEPTUN-ban, hogy a képzettség menüpontban szerepel-e a nyelvvizsga bejegyzés.
 3. A régebben végzett hallgatók oklevél kiállítása érdekében a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatásával egyidejűleg be kell nyújtani „A kérelem oklevél kiállításához” c. nyomtatványt a Hallgatói Központba.
 4. Oklevelét az ünnepségen az a végzős hallgató veheti át, akinek
 • nincs tartozása,
 • nincs összeg a Neptun egyenlegén,
 • megfelelő nyelvvizsga bizonyítvány alapján kiállításra került az oklevele,
 • megfelelő nyelvvizsga mentességi határozat alapján kiállításra került az oklevele,
 • 2019. tavaszi záróvizsga időszak előtt államvizsgázott, és nyomtatványon kérte az oklevél kiállítását.
 1. Amennyiben a végzős hallgató nem tud az Ünnepi Szenátus Ülésen megjelenni, vagy nem tart igényt jegyére, kérjük 2019. június 21. csütörtök 16 óráig a 46/565-171 számon vagy a jogdhiv@uni-miskolc.hu címen.

  

Miskolc, 2019. május 21.

 

Állam- és Jogtudományi Kar

Dékáni Hivatal

XVI. Országos Agrárjogi Jogesetmegoldó Verseny

2019. március 1-jén került megrendezésre a XVI. Országos Agrárjogi Jogesetmegoldó Verseny a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. A nagy hagyománnyal rendelkező versenyen ez alkalommal 6 csapat mérte össze tudását az ország 6 különböző egyeteméről.

Karunk három hallgatójából -Csirszki Martin, Prokopics Zsófia, Zelina Renáta- álló csapat kitűnő teljesítménye révén három díjat is magáénak tudhat:

Felperes pozíció I. hely: Csirszki Martin

Alperes pozíció III. hely: Zelina Renáta

Legjobb jogesetmegoldás I. hely: Miskolci Egyetem csapata

Valamint karunk csapata elnyerte a legjobb csapatnak járó Vándorkupát, melyet egy évig immárom a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara őriz.

 

Ezúton is gratulálunk a Miskolci Egyetem csapatának a szép eredményért!

 

A verseny eredménye:

Felperes pozíció:

I. Csirszki Martin (Miskolci Egyetem)

II. Dús-Pongrácz Gabriella (ELTE)

III. Bus András Gábor (Szegedi Tudományegyetem)

 

Alperes pozíció:

I. Árvai Gergő (Szegedi Tudományegyetem)

II. Schiller-Dobrovitz Alexandra (ELTE)

III. Zelina Renáta (Miskolci Egyetem)

 

Jogesetmegoldás:

I. Miskolci Egyetem csapata (Csirszki Martin, Prokopics Zsófia, Zelina Renáta)

II. ELTE csapata (Dús-Pongrácz Gabriella, Schiller-Dobrovitz Alexandra, Pavelkó Imre Gergely)

III. Debreceni Egyetem csapata (Nagy Nelli, Perger Ádám, Soltész Péter Ádám)

 

HERCULE TÉLI AKADÉMIA

2019. február 14-16. között került sor a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és az Országos Bírói Hivatal szervezésében Magyar Igazságügyi Akadémián az „Aktuális kérdések és válaszok az Európai Unió pénzügyi érdekei büntetőjogi védelméről” c. Téli Akadémia, amely a Hercule projekt záróeseménye volt. A projekt nyitókonferenciáját majdnem egy évvel korábban, 2018. március 23-án tartották a Miskolci Egyetemen.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Hercule Poirot után elnevezett Hercule III (2014-2020) programjának támogatásával megvalósuló „Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme - tekintettel a pénzmosásra, az adócsalásra, a korrupcióra és a criminal compliance-re a nemzeti jogrendszerekbe és különös figyelemmel a cybercrime-ra” c. projektjének főszervezője a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara. A Téli Akadémia szervezésében közreműködött továbbá a Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület (MAJEB) és az Országos Bírósági Hivatal, a korábbi workshopok során pedig a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem és a Nagyváradi Egyetem működött közre. 

A rendezvényen számos szakmai és tudományos szervezet képviseltette magát; hat uniós tagállamból (Ausztria, Görögország, Magyarország, Németország, Olaszország és Románia) érkeztek gyakorló jogászok, akadémikusok és hivatalnokok az egyes eseményekre. A Téli Akadémia célja az Európai Unió pénzügyi érdekvédelmének előmozdítása, az ebben érintett jogászi hivatások figyelmének felkeltése a konferenciák és a jogi képzések által, valamint az ezek alapján elkészített magyar és angol nyelvű tanulmánykötettel. 

A háromnapos rendezvényt Dr. Handó Tünde, az Országos Bírói Hivatal elnöke, Dr. Osztovits András, a Magyar Igazságügyi Akadémia igazgatója és Prof. Dr. Farkas Ákos, egyetemi tanár, a kar volt dékánja nyitották meg. A fő konferencianapon Dr. Bóka János, az Igazságügyi Minisztérium európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkára tartott megnyitót. A Téli Akadémia során számos gyakorlati és elméleti kérdés került megvitatásra, így például a bizonyítékok felderítése és az EJEB és az eljárási garanciák tükrében, a pénzügyi érdekek védelméről szóló irányelv átültetése, a pénzmosás, valamint az Európai Ügyészség.

Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás és a nem csatlakozó tagállamokkal való együttműködés kérdésében Prof. Dr. Polt Péter, Magyarország legfőbb ügyésze is ismertette álláspontját fél órás előadásában. A konferencia eredményeit értékelő zárószekciót Prof. Dr. Wolfgang Brandstetter osztrák alkotmánybíró, volt igazságügyi miniszter vezette.

Összességében véve nagyon sikeresen zárult a rendezvény február 16-án, és az elhangzó előadások és gazdag szakmai viták nyomán támadt gondolatok, valamint az elfogadott konklúziók reményeink szerint sikeresen hasznosulnak a jövőben az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme során.

Videóösszefoglaló a konferenciáról

 

Fulbright ösztöndíjak

PhD felvételi

Tisztelt Hallgatók!

 

A Miskolci Egyetem felvételt hirdet a 2019/2020-as tanévre PhD képzésre államilag támogatott és önköltséges képzési formákra. A doktori képzésre jelentkezhetnek az utolsó éves egyetemi hallgatók, egyetemi oklevéllel, vagy mesterfokozat megszerzését tanúsító oklevéllel rendelkező hallgatók.

Bővebb információkat a http://web.uni-miskolc.hu/files/2411/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20felh%C3%ADv%C3%A1s%20egyetemi.pdf linken, valamint a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola honlapján (http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdeak/ ) a felvételi követelmények és képzési terv menüpont alatt találnak.

 

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

IM Nemzeti Kiválósági Ösztöndíj pályázati felhívás

Részletes értékelési szempontrendszer

Összes találat: 244
Vissza