Miskolci Jogtudó hallgató online tudományos folyóirat publikációs felhívása

A Miskolci Jogtudó szerkesztőbizottsága a folyóirat 2018 tavaszi számába is szeretettel várja a jogi tanulmányokat folytató hallgatók tudományos és szakmai igényességgel készített munkáit.

A folyóiratba szánt önálló vagy a témavezetővel közösen alkotott írásokat 2018. március 30-ig kérjük megküldeni, elektronikusan a miskolci.jogtudo@gmail.com email címre, az alábbi paraméterek betartása mellett.

A Miskolci Jogtudó elsősorban a miskolci joghallgatók önálló vagy a témavezető oktatóval közös tudományos eredményeinek megjelentetési fóruma. Támogatja azonban más intézmények joghallgatóinak és PhD hallgatóinak publikációs törekvéseit is. Az online folyóirat a tanulmányokon túl jogeset-elemzéseket, szakkönyv-recenziókat, konferencia-beszámolókat is közöl. A Szerkesztőbizottság nemcsak magyar, hanem idegen nyelvű (német, angol, francia) tanulmányokat is befogad, ugyanakkor fenntartja magának a jogot a beérkező anyagok visszautasítására. A Szerkesztőbizottság szükség esetén a beérkező munkákat mind nyelvi, mind szakmai szempontból lektoráltatja.

Tanulmányok: A tudományosan és szakmailag megalapozott, 1 ív (40.000 leütés) terjedelmet meg nem haladó tanulmányokat az alább elérhető szerkesztési elvekben rögzített pontos hivatkozási rendszerrel kell ellátni.

Fórum rovat: A folyóirat befogad jogeset-elemzéseket, recenziókat, konferencia-beszámolókat, interjúkat is, maximum fél ív terjedelemben.

Ha a megjelentetésre szánt mű önálló hallgatói írás, akkor témavezetői ajánlás csatolása is szükséges.

 
Az első szám tartalma, a szerkesztési elvek és formai követelmények az alábbi linken érhetők el:
 

Meghívó „Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme – alapvetések és speciális kérdések” című nemzetközi konferenciára

Tisztelettel meghívjuk Önt és érdeklődő Munkatársait a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület szervezésében 2018. március 23. napján megrendezésre kerülő Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme – alapvetések és speciális kérdések”című nemzetközi konferenciára.

Meghívó és program

A konferencia az Európai Unió HERCULE III (2014-2020) „Legal Training and Studies 2017” programja részeként a Criminal law protection of the financial interests of the EU – Focusing on money laundering, tax fraud, corruption and on criminal compliance in the national legal systems with reference to cybercrime” című projekt (HUUNIMISKOLCPFI - 786253) keretében kerül megrendezésre.

A konferencia célja az Európai Unió pénzügyi érdekei büntetőjogi védelmével kapcsolatos alapkérdések és speciális megjelenési formákgyakorlatközpontú megvitatása, a tagállami jó gyakorlatok bemutatásán keresztül. A konferencia fókuszában a szűkebb értelemben vett uniós csalás fogalmi köréhez tartozó bűncselekmények állnak, a cybercrime és a compliance témája horizontálisan jelenik meg, amely témákra elsősorban az Unió pénzügyi érdekeinek védelmével összefüggésben kívánunk rávilágítani. A konferencia aktualitását az adja, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2017-ben fogadta el az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló új irányelvet (EU) 2017/1371, amely az 1995. évi Pénzügyi Érdekek Védelméről szóló egyezményt váltja fel. Az irányelv, melyet a tagállamoknak 2019. július 6-ig kell nemzeti szabályozásukba átültetni, több újítást vezetett be a korábbi szabályozáshoz képest, ezek vizsgálata az egyik fő iránya a konferenciának a tagállami szabályozások tükrében a megjelölt problémakérdéseken keresztül.

A konferencián kooperációs partnerként hazánkon kívül további öt uniós tagország (így Németország, Ausztria, Olaszország, Görögország és Románia) szakértői is részt vesznek.

 

A konferencia helyszíne:

Miskolci Egyetem (3515 Miskolc-Egyetemváros), XXXVII. ea. A/3-A/4. épület között

A konferencia nyelve magyar és angol (a szinkrontolmácsolás biztosított).

A rendezvény nyilvános és ingyenes, azonban kérjük, hogy előzetesen regisztráljon legkésőbb 2018. március hó 20. napjáig az alábbi linken: https://tinyurl.com/ybpm8glg vagy a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának honlapján (ha a link nem működik, kattintson ide).

Térkép a konferencia helyszínéhez

Felhívás a Hazámat szolgálom! c. tudományos konferencián való részvételre

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Szent Flórián emlékére és tiszteletére 2018. május 4-én (péntek) tudományos konferenciát szervez, Hazámat szolgálom! címmel.

A konferencia fővédnökei: Prof. Dr. Torma András a Miskolci Egyetem rektora és Prof. Dr. Farkas Ákos a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánja.

A rendezvény témája a fegyveres hon- és rendvédelmi szerveket érintő jogi szabályozás, melynek plenáris blokkjában (10:00 - 12:00) a fővédnöki köszöntőket követően

  • Dr. Kádár Pál dandártábornok a Honvédelmi Minisztérium Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezetője,
  • Lipták Attila tűzoltó dandártábornok a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
  • Dr. Ruszin Romulusz dandártábornok a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka
  • Dr. Schweickhhardt Gotthilf tűzoltó alezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének adjuktusa, továbbá
  • a Központi Nyomozó Főügyészség Debreceni Regionális Osztályának főügyésze,
  • a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara ügyvédje,
  • a Miskolci Törvényszék bírája, továbbá
  • a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar doktorandusza

tartanak előadást.

Az ebédet követően a konferenciára jelentkezők (doktoranduszok, bírósági és ügyészségi fogalmazók, titkárok, alügyészek és ügyvédjelöltek) szekciói 13:30 és 16:00 között zajlanak, jogági bontás szerint, valamint a jelentkezők számától függően, egy idegen nyelvű szekcióban. Az ebéd 12:00-tól 13:00-ig tart, melyre minden előadót szeretettel várunk.

 Felhívjuk a konferenciára jelentkezők figyelmét, hogy az előadásról szóló igazolás feltétele a plenáris ülésen való részvétel.

A konferenciára jelentkezni űrlapon keresztül lehet, amely az alábbi linken elérhető. A jelentkezés határideje: 2018. március 30. (péntek).

A konferenciára három formában lehet jelentkezni:

1. csak szóbeli előadással (publikálás nélkül)

2. szóbeli előadással és publikációval

3. csak publikációval, szóbeli előadás tartása nélkül

A konferencián való részvétel (beleértve az ebédet is) minden előadó számára ingyenes. Lehetőség van publikálásra a konferencia utókiadványában.

A formai kritériumokról a jelentkezőknek e-mailben küldünk részletes tájékoztatást, a regisztráció visszaigazolásával egyidejűleg. A publikációk leadási határideje
2018. május 30. (szerda).

Létszámtól függően egy, esetleg két idegen nyelvű szekció is megrendezésre kerül, viszont nem jogági bontásban. Ide bármilyen idegen nyelvű állam- és jogtudományi tárgyú előadással lehet jelentkezni.

A szekciókba az előadásokat korlátozott számban tudjuk befogadni, ezért amennyiben rendezvényünk felkeltette érdeklődését, kérjük, mihamarabb jelezzék részvételi szándékukat. A jelentkezések elfogadásáról és a szekciók beosztásáról és a publikációs lehetőség részleteiről 2018. április 2-ig (hétfő) tájékoztatjuk a jelentkezőket.

Amennyiben a jelentkezéssel kapcsolatban kérdésük van, azt Mirczik Ádámnak (jogadam@uni-miskolc.hu, vagy az adam.mirczik@gmail.com) címezve e-mailben megküldhetik, vagy jelezhetik a +3670/386-4194-es telefonszámon.    

Felavatták és Karunknak adományozták az 1906-os jogakadémiai zászlót

A 2018. február 24. napján sikeresen került lebonyolításra a Miskolci Egyetem Díszaulájában a Tradicionális Miskolci Jogászbál a több jogi hivatásrend, a jogi kar és a joghallgatók helyi képviselőiből álló Miskolci Jogásztradíciók Megőrzéséért Egyesület (MIJOG) szakmai koordinációjával.

A jogászbál fő apropóját az Eperjesi-Miskolci Evangélikus Jogakadémia 1906-os zászló-másolatának avatása képezte, amely Jogakadémiának a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara szellemi örökösének vallja magát, és amely státuszát a Magyarországi Evangélikus Egyház is elismerte.

A jogászbál fővédnöki tisztségét Prof. Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, a tiszteletbeli fővédnöki tisztséget pedig Dr. Boleratzky Lóránd a Miskolci Evangélikus Jogakadémia egykori hallgatója és tanára vállalta. A rendezvény védnöki kollégiumában helyet foglaltak a Miskolci Egyetem vezetőin – nevezetesen Prof. Dr. Torma András rektoron, Dr. habil. Deák Csaba kancelláron és Prof. Dr. Farkas Ákos jogi kari dékánon – túl a főbb megyei, regionális jogi hivatásrendek vezetői, így Dr. Répássy Árpád, a Miskolci Törvényszék elnöke, Dr. Miskolci László, a B.A.Z. Megyei Főügyészség vezetője, Dr. Petraskó István, a Miskolci Közjegyzői Kamara elnöke, Dr. Cserba Lajos, a B.A.Z. Megyei Ügyvédi Kamara elnöke egyúttal a Magyar Jogász Egylet B.A.Z. megyei elnöke, valamint Dr. Vereckei Csaba, a B.A.Z. Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya, r. dandártábornok.

A jogászbált megelőző kora délutáni időpontban a miskolci jogi kar és a koordináló MIJOG Egyesület az észak-magyarországi jogásztradíciók iránt mélyebben érdeklődők számára szakmai konferenciát is rendezett a Magyar Jogász Egylet B.A.Z. megyei szervének támogatásával. A konferencián Dr. Répássy Róbert, az Országgyűlés törvényalkotási bizottságának alelnöke, az Egri Érseki Jogakadémia történetét, Sándor Frigyes, evangélikus esperes, az eperjesi lutheri teológiát, Dr. Panyi Béla, B.A.Z. megyei főügyész-helyettes a párbajkódexet, Csemáné Dr. Váradi Erika, jogi kari dékán-helyettes, az Eperjesi-Miskolci Evangélikus Jogakadémia történetét, Dr. habil. Szilágyi János Ede, a MIJOG Egyesület elnöke, pedig az eperjesi-miskolci jogakadémisták hagyományait mutatta be.

A jogakadémiai zászló másolatának avatására illő ünnepi keretek között került sor. A megközelítőleg négy méteres, Szecskó István művész által készített zászlót Alkoda Enes, a jogi kar hallgatói önkormányzatának elnöke, a jogászbál rendezőbizottságának egyik tagja hozta be a Báli Közönség álló sorfala előtt, a Rákóczi induló dallamára. A zászló MIJOG Elnök által történő bemutatását követően, a zászló avató beszédét a jogászbál egyik díszvendége, Sándor Frigyes evangélikus esperes úr tartotta. Ezt követően a zászló elkészítéséhez anyagi támogatást nyújtó személyek – Dr. Nánási-Kocsis Norbert miskolci önkormányzati képviselő, Dr. Szinay Attila helyettes államtitkár, valamint a tavalyi Tradicionális Miskolci Jogászbál Rendezőbizottságának képviseletében Dr. Bancsi Gyöngyi bírónő és Dr. Zelenáné Dr. Rácz Gabriella ügyésznő – átadták a zászlót Prof. Dr. Farkas Ákos dékánnak, aki megköszönte azt a támogatóknak. A jogi kar hallgatói ezt követően az ismételten álló Báli Közönségtől kísérve elénekelték a miskolci Jogászhimnuszt. A bál egy későbbi időpontjában végül a Báli Közönség egészével is fotó készült a jogakadémia zászlóról.

A jogászbál mindezen túl más fontos attrakciókkal is szolgált a báli közönség számára. Fontos szerepet kapott például a magyar jogásztársadalom 19. századi sajátosan magyar szimbóluma, a jurátusszablya, amelynek egy eredeti 1848 körüli példányával lehetőség nyílt fotót is készíteni. Jól mutatja e programpont népszerűségét, hogy a jurátusszablyával való fotózásra várva kígyózó sorok alakultak ki az erre a célra kijelölt sarok előtt. A Magyar Szablyavívó Iskola miskolci képviselői szintén sikeres bemutatót tartottak a Borsody-vívórendszerről, nehézszablyákkal demonstrálva egy párbajszerű vívást. Természetesen a tánc sem maradhatott ki a rendezvény programjából. A főprogram idején a többszörösen elismert Szinvavölgyi Táncműhely valamint Dr. Hornyák Zsófia és Vígh András sonderklasse sztenderdtáncosok szolgáltattak méltó szórakozást, a jogászbál későbbi részében pedig Dr. Szegőfi Luca és barátai engedtek betekintést a tánckultúra latinos világába.

A jogászbál gerincét természetesen itt is a kulináris élvezetek és a teli táncparkettet eredményező minőségi báli zene képezte. Előbbit az Ebédfutár, utóbbit pedig a Szilágyi Dorka Band biztosította.

Az idei jogászbál Rendezőbizottságának elnökei Dr. Bancsi Gyöngyi bírónő, Prof. Dr. Csák Csilla dékán-helyettes, Csemáné Dr. Váradi Erika dékán-helyettes, Dr. Panyi Zsuzsanna ügyésznő, Dr. Zelenáné Dr. Rácz Gabriella ügyésznő és Dr. Szilágyi János Ede egyetemi docens voltak.

A rendezvény Védnökeinek, Díszvendégeinek, Résztvevőinek és Támogatóinak ez úton is köszönetét fejezi ki a jogászbál Rendezőbizottsága és a rendezvény fő támogatója, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara.

Videóbeszámoló az eseményről

Arsboni karriernap - a HÖK támogatásával

Arsboni karriernap - a HÖK támogatásával

Mit szólnál egy budapesti utazáshoz, ahol a legmenőbb irodák képviselőivel is találkozhatsz? A HÖK és az Arsboni most állja a teljes utadat!
Gyere el barátaiddal, és építsd a karriered jó hangulatban! Ez nem lenne elég...? Ha a helyszínen odafigyelsz az irodák 5 perces előadásaira, nyerhetsz egy iPadet!
karrier.arsboni.hu/arsboni-karriernap-kedvezmenyes-utazas/

Összes találat: 185
Vissza