Pótfelvételi

PÓTFELVÉTELI

eljárásban meghirdetendő szakok

 a MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Karán

a 2017/2018. tanévre

 

Szak

Félév

Tagozat

Önköltség/félév

Jogász szak (Ma)

10

nappali

225.000 Ft

10

levelező

225.000 Ft

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási mester szak (Ma)

 

4

 

levelező

225.000 Ft

Kriminológia mester szak (Ma)

4

levelező

225.000 Ft

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak (Ba)

 

6

 

levelező

150.000 Ft

Igazságügyi igazgatási alapszak (Ba)

6

nappali

170.000 Ft

6

levelező

150.000 Ft

Jogi felsőoktatási szakképzés

4

nappali

150.000 Ft

4

levelező

120.000 Ft

 

A pótfelvételi eljárás során csak azoknak a jelentkezése fogadható el, akik a 2017. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban nem jelentkeztek vagy jelentkeztek, de nem nyertek felvételt.

Az augusztusban lezáruló pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe, csak egy képzésre lehet jelentkezni és kizárólag  önköltséges finanszírozási formában.

Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet a www.felvi.hu honlapon elérhető elektronikus felvételi rendszerben 2017. augusztus 7. napjáig.

A pótfelvételi döntések közzététele: 2017. augusztus 25. napján várható.

A kar által indított munkaügyi és társadalombiztosítási mester szakra és a kriminológia mester szakra jelentkezők esetében az előzetes kreditbeszámításhoz szükséges iratokat 2017. augusztus 7-ig kell megküldeni a jogbea@uni-miskolc.hu címre.

Felvételivel kapcsolatos felvilágosítás:

Barva Beáta jogbea@uni-miskolc.hu, 46/565-170

Juhász Edit  jogdhiv@uni-miskolc.hu, 46/565-171

 

Képzéseinkről, a felvételi elbeszélgetésekről, ösztöndíj lehetőségekről bővebben a honlapunkon tájékozódhat: http://jogikar.uni-miskolc.hu/

 

A felsőoktatási felvételi eljárásról, pontszámítási módszerekről, a felvételi eljárás során benyújtandó dokumentumokról bővebbet itt olvashatnak: http://www.felvi.hu/felveteli.

 

Szeretettel várjuk a Miskolci Jogi Kar képzéseire!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI KIVÁLÓSÁGI JOGÁSZÖSZTÖNDÍJÁRA a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a 2016/2017. tanév 1. félévében.

Részletes pályázati felhívás.
Emlékeztetőül: https://www.youtube.com/watch?v=qdcY9Tf59Gs 

A pályázat beadásának határideje:

2016. szeptember. 26. (hétfő) 12 óra

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus formában az UNISYS rendszeren keresztül

http://www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys/

ME - Unisys - mehok.uni-miskolc.hu

www.mehok.uni-miskolc.hu

Kedves Hallgatók! A Miskolci Egyetem elsőéves hallgatói internet alapú pályázati rendszeren keresztül kötelesek jelentkezni (www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys).

 

Elérhető: 2016. szeptember 16.

 

Az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjára pályázhatnak:           

a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának azon hallgatói, akik

  • nappali tagozaton, államilag támogatott illetve költségtérítéses osztatlan jogászképzésben vesznek részt;
  • a 2015/16-os tanév II. félévében elérték a 4.00 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet;
  • beiratkoztak a 2016/17. tanév I. félévére; és
  • tanulmányaikat legalább a 2009/10. tanévben megkezdték.

 

Az ösztöndíj mértéke: 5 hónapon keresztül havi 50.000 Forint a tanulmányi félév időtartamára (2016. szeptembertől – 2017. januárig)

BTI perbeszédverseny

Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat nyert el karunk oktatója

Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat nyert el karunk oktatója

A Magyar Tudományos Akadémia rangos posztdoktori-ösztöndíját nyerte el karunk Agrár- és Munkajogi Tanszékének újabb oktatója, Dr. Olajos István docens úr személyében. Tekintettel arra, hogy a magyar tudományban a Bolyai ösztöndíj  egy fontos fokmérője a kutatóhelyeken folyó tudományos munkának, ezért a miskolci jogi kar méltán lehet büszke kutatója sikerére.

A három éves ösztöndíjhoz szívből gratulálunk, a kitűzött célok megvalósításához pedig jó egészséget kívánunk Docens Úrnak!

Együttműködési megállapodást kötött a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Miskolci Egyetem

Együttműködési megállapodást kötött a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Miskolci Egyetem

A Miskolci Egyetem jogi kara a 350 éves evangélikus jogi oktatás szellemi örökségének hordozója

Számos előzmény után, 2016. június 30. napján, Budapesten új megállapodást írt alá a Magyarországi Evangélikus Egyház a Miskolci Egyetemmel...

Bővebben...

Kari kitüntetések

Kari kitüntetések

2016. június 23-án, az Állam- és Jogtudományi Kar diplomaosztó ünnepsége előtt került sor a kari kitüntetések és a Szemere Emlékérmek átadására.

A legmagasabb kari kitüntetésben, Signum Aureum Facultatis kitüntetésben részesült:

Dr. Sáry Pál intézetigazgató, habilitált egyetemi docens

Dr. Kenderes György egyetemi docens

Pro Facultate Iurisprudentiae kitüntetésben részesült:

Dr. Kuttor Zsuzsanna, a Miskolci Törvényszék cégbírója

Dr. Szitás Benedek, címzetes egyetemi docens, ügyvéd

Dr. Bajánházy István egyetemi docens

Dr. Hallók Tamás egyetemi docens

Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Kiváló felkészítő tanár elismerésben részesült:

Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, a Földes Ferenc Gimnázium tanárnője

Kiváló munkáért elismerő oklevélben részesült:

Hodosi Gabriella igazgatási ügyintéző

 

A diplomaosztó ünnepségen vette át a legmagasabb egyetemi kitüntetést, a Signum Aureum Universitatis kitüntetést:

Dr. Pásztorné Dr. Erdős Éva egyetemi docens, dékánhelyettes

A Miskolci Egyetem Díszpolgára lett:

Dr. Boleratzky Lóránd, a Miskolci Evangélikus Jogakadémia tanára

Összes találat: 141
Vissza