BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI ÁLLÁSHELYEK

A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK

BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI 

ÁLLÁSHELYEKRE 

 

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ 

2018. augusztus 24. 

14 óra 00 perc

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

Ki pályázhat?

cselekvőképes

 magyar állampolgár

aki egyetemi állam- és jogtudományi diplomával rendelkezik, és

 hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn 

FIGYELEM! A kizárólag büntetlen előéletet igazoló, „sima” bizonyítvány nem fogadható el!

Ki nevezhető ki fogalmazónak?

aki sikeres fogalmazói versenyvizsgát tesz és

akinek pályázatát a kinevező a személyes meghallgatást követően eredményesnek nyilvánítja

FIGYELEM! Nem köteles újabb versenyvizsgát tenni az a pályázó, aki:

 a pályázati feltételeknek megfelel és

a kiírást megelőző 1 éven belül már sikeres felvételi versenyvizsgát tett

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 

Mit köteles a pályázó benyújtani?

 az álláshely elnyerésére vonatkozó motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációs levelet

  a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét

amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét

 az önéletrajzát

 jogi diplomájának közjegyző által hitelesített másolatát

ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást

 a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

ennek hiányában a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot

 

FIGYELEM! Személyesen vagy postai útonlegkésőbb a szóbeli versenyvizsga kezdetéig is érvényesen benyújtható:

 a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata

  a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

  a többletpontra való jogosultságot igazoló dokumentum

úgy, hogy legkésőbb a szóbeli versenyvizsga napján, a vizsgák megkezdésének időpontjában rendelkezésre álljon.

A jelentkezési lap és melléklete, valamint egy kitöltött segédlet letölthető a mia.birosag.hu honlapról!

Mit csatolhat a pályázó többletpont eléréséhez?

 a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást arról, hogy a pályázó az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlatot, vagy egyéb, legalább 6 hetes szakmai gyakorlatot a bíróságon töltötte

  a bíróságon, illetve egyéb területen teljesített szakmai gyakorlat esetében a bíróság elnöke és a szakmai gyakorlóhely vezetője által aláírt és lepecsételt igazolást

  a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást a bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről

  a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel

  a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról

  az OTDK-n elért 1.,2.,3. helyezést igazoló okirat másolatát

  a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát

  a jogi diploma megszerzéséhez szükséges középfokú nyelvvizsgán túl megszerzett középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát.

FIGYELEM! Annak a pályázónak, aki az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el vagy különdíjban részesült, elegendő e tényre a jelentkezési lapon hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell!

 Hová kell benyújtani a pályázatot? 

  az Országos Bírósági Hivatalhoz (1055 Budapest, Szalay u. 16.)

személyesen vagy postai úton

  igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának tájékoztatásával

  1 példányban

FIGYELEM! A pályázatnak legkésőbb 2018. augusztus 24-én 14 óra 00 percig meg kell érkeznie az Országos Bírósági Hivatalhoz!

  

 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Fontos időpontok

 

  2018. szeptember 6. írásbeli versenyvizsga

  2018. szeptember 19. szóbeli versenyvizsga

  2018. október 24. a pályázatok elbírálásának határideje

  2018. november 5. állások betöltése

 

Meghirdetett álláshelyek

 

Bíróság

Álláshelyek száma

Fővárosi Törvényszék

 törvényszék

10

 

Balassagyarmati Törvényszék

Salgótarjáni Járásbíróság

1

 

Budapest Környéki Törvényszék

Ceglédi Járásbíróság

1

 

Szentendrei Járásbíróság

1

 

Váci Járásbíróság

1

 

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

1

 

Győri Törvényszék

Győri Járásbíróság

2

 

Gyulai Törvényszék

Békéscsabai Járásbíróság

1

 

Gyulai Járásbíróság

1

 

Kaposvári Törvényszék

Marcali Járásbíróság

1

 

Kecskeméti Törvényszék

 

törvényszék

3

 

Kiskunfélegyházi Járásbíróság

1

 

Nyíregyházi Törvényszék

törvényszék

1

 

Pécsi Törvényszék

Pécsi Járásbíróság

1

 

Siklósi Járásbíróság

1

 

Szekszárdi Törvényszék

Szekszárdi Járásbíróság

2

 

Székesfehérvári Törvényszék

 

Sárbogárdi Járásbíróság

1

 

Székesfehérvári Járásbíróság

1

 

Szolnoki Törvényszék

Szolnoki Járásbíróság

1

 

Szombathelyi Törvényszék

Szombathelyi Járásbíróság

1

 

Veszprémi Törvényszék

Veszprémi Járásbíróság

1

 

Zalaegerszegi Törvényszék

Nagykanizsai Járásbíróság

1

 

Zalaegerszegi Járásbíróság

1

 

Összesen 

36

 

Illetmény 

A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók.

 

További információk 

http://mia.birosag.hu

 

TÁJÉKOZTATÓ az Európai és nemzetközi jog angol nyelven mesterképzési szakra pótfelvételizőknek

TÁJÉKOZTATÓ

 az Európai és nemzetközi jog angol nyelven mesterképzési szakra pótfelvételizőknek

Felvételi elbeszélgetés időpontja, helye: 2018. augusztus 14. 10 óra, Állam- Jogtudományi Kar Dékáni Tanácsterem (A/6. épület fszt. 30. terem) vagy A/6.ép. I. em. 117.  

A jelentkezés feltétele: okleveles jogász végzettség, legalább B2 complex középfokú nyelvvizsga megléte angol nyelvből.

Motivációs  elbeszélgetés témakörei:

- motivációs beszélgetés közéleti-szakmai tevékenységről, motiváció, szakmai tájékozottság és ismeretek, verbális képességek, elhivatottság, pályaorientáció (max. 90 pont)

Eredeti iratok bemutatásaa felvételi elbeszélgetésen: személyi igazolványát, eredeti oklevelek, leckekönyv, bizonyítványok és egyéb igazoló dokumentumok


Felvételi pontok számítása
Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alap vagy mester képzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2018. augusztus 6-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerésc. fejezetben.
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségbenrészesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

  

Pontszámítás:


Felvételi pontok:
 - motivációs beszélgetés: max. 90 pont
Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 2 pont
    - fogyatékosság: 2 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 1 pont
 - 2. nyelvvizsga: 5 pont
 - angol nyelvű nemzetközi versenyen való részvétel: 5 pont


Csatolandó dokumentumok

Felvétel feltétele: felsőfokú jogász oklevél, nyelvvizsgát igazoló dokumentum
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása

A felvételi eljárásban az Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatalába a jogdhiv@uni-miskolc.hu címre  2018. augusztus 6-ig kérjük megküldeni a szak bemeneti követelményét tanúsító jogász oklevél és nyelvvizsga bizonyítvány másolatát, ill. a többletpontokat igazoló okirat másolatát.

Felvételi vizsgatárgyak

motivációs beszélgetés

 

Miskolc, 2018. augusztus

Üdvözlettel:

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

 Felvételi Bizottság 

PÓTFELVÉTELI JELENTKEZÉS PHD KÉPZÉSRE A 2018/2019. TANÉVRE

A Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola pótfelvételi eljárást hirdet nappali (államilag támogatott) és levelező (önköltséges) tagozatos PhD képzésre.

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. augusztus 17. 

Részletes információk és a szükséges nyomtatványok a http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdeak/ oldalon érhetőek el.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2018/19 Kari rangsor

Rangsor száma

Neptun-kód

A bírálat során kapott
pontszám

1

NC24SP

130

2

LZ8DY5

113

3

Q0NTU4

111

4

QF0LWO

106

5

EG74U1

103

6

SAHPN0

101

7

O72BIQ

90

8

C1CRKE

88

9

ANK8VJ

87

IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj

Szívből gratulálunk a 2017/18. tanév 2. félévében IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjban részesülő hallgatóknak:
 • Eke Viktória
 • Petró Angéla
 • Csiger Tünde
 • Búzás Barbara
 • Fazekas Szonja Júlia
 • Balla Eszter
 • Ritter Hajnalka
 • Varga Eszter Zsanett
 • Kántor Kinga
 • Nyilasi Zoltán
 • Hojnyák Dávid
 • Budai Georgina
 • Berényi Laura
 • Stefán Ibolya
 • Kardos Sára Patrícia
 • Szikszai Marcell
 • Czibrik Eszter
 • Kókai Dániel
 • Prokopics Zsófia
 • Krajnyák Enikő
 • Szunyogh Örs Péter
 • Molnár Barbara
 • Balázsdi-Szabó Kinga
 • Csík Aurél
 • Toplenszki Zalán
 • Balogh Alexandra Petra
 • Mercz Mónika
 • Figeczki Blanka
 • Taba Márk Bence
 • Kaposvári Lóránt Attila
Összes találat: 198
Vissza