IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 

Az Igazságügyi Minisztérium 2016-ban indított jogászképzés színvonalát emelő, a jogászhallgatók ösztöndíj alapú támogatását célzó programja a 2017/18-es tanév I. félévében is meghirdetésre kerül a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

I. Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíja a nappali tagozatos államilag finanszírozott és önköltséges jogászhallgatók számára egyaránt meghirdetésre kerül. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az évfolyamok legkiválóbb hallgatói kaphatják meg a félévente elnyerhető juttatást az első évfolyam első félévétől kezdve, 5 hónapon keresztül havi 50.000 Ft összegű ösztöndíj formájában. Az ösztöndíj odaítélésének alapfeltétele az 2016/17-os tanév II. félévében a 4.00 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindex elérése. A tanulmányi eredmény mellett további kiválósági szempontok: nyelvvizsgák, tudományos diákköri tevékenység, perbeszédverseny, egyéb versenyek, demonstrátori tevékenység, szakkollégiumi tagság, jogi klinikai programban, jogi szakfordító képzésben, ill. kari vagy egyetemi újság szerkesztésében részvétel, tudományos publikáció. Nem pályázhat az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjra az a hallgató, aki a 2017/2018-as tanévben Új Nemzeti Kiválósági Program keretében ösztöndíjban részesül.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további információk a kari honlapon érhetőek el. Pályázni elektronikus formában az UNISYS rendszeren keresztül lehet. (http://www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys/)

II. Az IM tanulmányi jogászösztöndíjában azon önköltséges nappali tagozatos jogászhallgatók részesülhetnek, akik a 3,51-es tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet elérték és nem kaptak IM Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjat. Erre a támogatási formára nem kell külön pályázatot benyújtani, azt a hallgatók a 2016/17. tanév II. félévében elért tanulmányi eredményük alapján automatikusan megkapják. Az ösztöndíjak mértéke igazodik az állami finanszírozásban részesülő hallgatók esetében használt „sávos” tanulmányi ösztöndíjrendszerhez. A hallgatói rangsort a kreditindex alapján a Kar állítja fel.

Részletes pályázati felhívás és értékelési szempontrendszer.

Brüsszeli kirándulás

Brüsszeli kirándulás

Az Európai Bizottságnál és a Brüsszeli Magyar Állandó Képviseletnél tettek látogatást a Miskolci EU Vándorkupa országos jogesetmegoldó-és perbeszédverseny nyertes csapatai és felkészítőik, a verseny mindkét szekciójában legjobb alperes és felperes versenyzők az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete felajánlásából és szervezésében. A résztvevők angol és magyar nyelvű előadásokat hallgattak aktuális uniós jogi és szakpolitikai kérdésekben, s betekintést nyertek az EU intézményeiben dolgozók mindennapjaiba.
Karunk delegációja: dr. Nagy Alexandra, dr. Seres Eszter Lilla, dr. Dornfeld László PhD hallgatók - a Fiatal Jogászok szekciójának nyertes csapata, dr. Pecsenye Máté legjobb alperes, Dr. Marinkás György felkészítő oktató, dr. Kiss Lilla Nóra a verseny szervezőbizottságának képviseletében és Dr. Erdős Éva dékánhelyettes-asszony a Kar képviseletében.

I. Német-Magyar Őszi Akadémia nyitókonferencia a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a „Herbstakademie” – „Őszi Akadémia” komplex nemzetközi szakmai program, tanulmánykötet megjelentetése és on-line folyóirat alapítása” c. programjával elnyerte az Igazságügyi Minisztérium Kutatási és Oktatásfejlesztési Program pályázatát.

Ennek keretében 2016. október hó 6-9. napja között kerül megrendezésre az Első Német-Magyar Őszi Akadémia, melynek célja szakmai tapasztalatcsere, kapcsolatépítés és az új fejlődési területek áttekintése a perelterelő technikák, a konfliktusfeloldási módszerek és a közvetítői eljárás vonatkozásában.

2016. október 6. napján a Miskolci Egyetem ad otthont az első Német-Magyar Őszi Akadémia nyitórendezvényének. Az egyben nemzetközi konferenciát is jelentő program képet nyújt a perelterelő technikák, így különösen a közvetítői eljárás német és magyar jogszabályi kereteiről, gyakorlati megvalósulási területeiről. Az előadók között köszönthetjük Dr. Szecskó József, igazságügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár urat (Igazságügyi Minisztérium), RA Bernhard Böhm elnök urat (Steinbeis Beratungszentrum Wirtschaftsmediation) és Ulrike Arndt igazgató asszonyt (Steinbeis-Mediationsforum e. V.).

A rendezvény a hazai jó gyakorlatok keretében bemutatja a MNB Pénzügyi Békéltető Testület munkáját, Dr. Kovács Erika elnök asszony tolmácsolásában, valamint az interkulturális konfliktusok kezelési lehetőségeit. A program zárásaként a perelterelő technikák területén található perspektívaváltás tartalmi kérdéseivel ismerkedhetünk meg német és magyar aspektusból, Gaál-Baier Ildikó ügyvéd, gazdasági mediátor (gaal.mediation) előadásában.

A konferencia német és magyar nyelven zajlik. Tolmácsolás biztosított.

A rendezvény ingyenes, azonban regisztrálni a

http://tinyurl.com/j5f8rxyoldalon szükséges.

 

A rendezvény időpontja és helyszíne:

2016. október hó 06. 17.00-19.00; Miskolci Egyetem Szenátusi Tanácsterem (A/4. 32.)

 A rendezvény programja.

A nyitórendezvényre minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a Szervezők!

 

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, ÁJK Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpont (AKIK), Steinbeis Mediationsforum e. V.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI KIVÁLÓSÁGI JOGÁSZÖSZTÖNDÍJÁRA a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a 2016/2017. tanév 1. félévében.

Részletes pályázati felhívás.
Emlékeztetőül: https://www.youtube.com/watch?v=qdcY9Tf59Gs 

A pályázat beadásának határideje:

2016. szeptember. 26. (hétfő) 12 óra

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus formában az UNISYS rendszeren keresztül

http://www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys/

ME - Unisys - mehok.uni-miskolc.hu

www.mehok.uni-miskolc.hu

Kedves Hallgatók! A Miskolci Egyetem elsőéves hallgatói internet alapú pályázati rendszeren keresztül kötelesek jelentkezni (www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys).

 

Elérhető: 2016. szeptember 16.

 

Az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjára pályázhatnak:           

a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának azon hallgatói, akik

  • nappali tagozaton, államilag támogatott illetve költségtérítéses osztatlan jogászképzésben vesznek részt;
  • a 2015/16-os tanév II. félévében elérték a 4.00 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet;
  • beiratkoztak a 2016/17. tanév I. félévére; és
  • tanulmányaikat legalább a 2009/10. tanévben megkezdték.

 

Az ösztöndíj mértéke: 5 hónapon keresztül havi 50.000 Forint a tanulmányi félév időtartamára (2016. szeptembertől – 2017. januárig)

BTI perbeszédverseny

Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat nyert el karunk oktatója

Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat nyert el karunk oktatója

A Magyar Tudományos Akadémia rangos posztdoktori-ösztöndíját nyerte el karunk Agrár- és Munkajogi Tanszékének újabb oktatója, Dr. Olajos István docens úr személyében. Tekintettel arra, hogy a magyar tudományban a Bolyai ösztöndíj  egy fontos fokmérője a kutatóhelyeken folyó tudományos munkának, ezért a miskolci jogi kar méltán lehet büszke kutatója sikerére.

A három éves ösztöndíjhoz szívből gratulálunk, a kitűzött célok megvalósításához pedig jó egészséget kívánunk Docens Úrnak!

Összes találat: 143
Vissza