2018/2019. tanév 2. félévi záróvizsga időpontok

 

Tavaszi záróvizsga időpontok

 

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

Értesítjük Önöket, hogy a 2018/2019. tanév tavaszi záróvizsgáira a NEPTUN rendszeren keresztül lehet majd jelentkezni. A jelentkezéshez a NEPTUN rendszerbe való belépés után az Ügyintézés/Záróvizsgák menü alatt tudnak vizsgaidőpontot választani. A záróvizsga időpontról a jelentkezést követően a Dékáni Hivatal külön értesítést nem küld.

Az esetleges változásokról Hallgatóink a Neptun rendszerben és a kari honlapon, a Hallgatói hirdetmények
http://jogikar.uni-miskolc.hu/hallgatohirdet alatt értesülhetnek.

JOGÁSZ SZAKOS HALLGATÓK - Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a 2019. március 25-től 28-ig nyitva álló időszakban lehet.

MEGHIRDETETT TÁRGYAK ÉS IDŐPONTOK:

Nappali tagozat

Április 2-3.                                Polgári jog/Kereskedelmi jog

Április 23-24.                            Büntetőjog

Május 13-14.                             Alkotmányjog/Közigazgatási jog

Június 3-4.                                Jog- és állambölcselet VAGY

Június 3-4.                                Európai és nemzetközi jog

Levelező tagozat

Április 4-5.                                Polgári jog/Kereskedelmi jog

Április 25-26.                            Büntetőjog

Május 15-16.                             Alkotmányjog/Közigazgatási jog

Június 4-5.                                Jog- és állambölcselet VAGY

Június 4.                                   Európai és nemzetközi jog

KIJELÖLT PÓTNAP:

Június 12.                                Polgári jog, Büntetőjog, Alkotmányjog/Közigazgatási jog,

Jog- és állambölcselet/Európai és nemzetközi jog

 

************************************************************************************

ALAPSZAKOS HALLGATÓK, KÖZIGAZGATÁSI, KRIMINOLÓGIA, EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG, VALAMINT MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTER SZAK

Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a 2019. május 2-től 6-ig nyitva álló időszakban  lehet.

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Munkaügyi és tb. igazgatási alapszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány)

Nappali tagozat (MUK): Május 21.

Levelező tagozat (MUK): Május 22.

Nappali/Levelező tagozat (TB): Május 23.

Pótnap (N/L, MUK/TB): Május 31.

 

Munkaügyi és tb. igazgatási mesterszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány)

Levelező tagozat (MUK/TB): Május 27.

Pótnap (MUK/TB): Május 31.

 

 

Igazgatásszervező alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 4.

 

Közigazgatás-szervező alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 4.

 

Közigazgatási mesterszak

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 4.

 

Igazságügyi igazgatási alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 29.

Nappali/Levelező tagozat: Május 30.

Pótnap: Június 6.

 

Kriminológia mesterszak

Nappali/Levelező tagozat: Május 30.

Pótnap (N/L): Június 7.

 

Európai és nemzetközi üzleti jog mesterszak

Záróvizsganap: Május 31.

 

************************************************************************************

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Szakmai vizsgákra jelentkezni a Neptunban a 2019. május 22-től 24-ig nyitva álló időszakban  lehet.

Május 29. írásbeli gyakorlati vizsga

Június 5. szóbeli vizsga

KIJELÖLT PÓTNAP:

Gyakorlati és szóbeli vizsga: Június 7.

 

************************************************************************************

SZAKJOGÁSZ KÉPZÉSEK (Közlekedési, FK)

Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a

2019. május 22-től 24-ig nyitva álló időszakban  lehet.

 

Közlekedési szakjogász

Záróvizsganap: Május 31.

Pótnap: Június 6.

 

 

Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza

Záróvizsganap: Május 31. – Június 1.

 

Amennyiben nem tud bejelentkezni a záróvizsgára, kérem, szíveskedjen a laszlo.varga@uni-miskolc.hu elektronikus címre ezt jelezni.

 

Miskolc, 2019. február 1.

 

Prof. Dr. Paulovics Anita

tanulmányi dékánhelyettes

 

Nemzetközi projekttalálkozó a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara - az Egyetem történetében elsőként elnyert Leonardo da Vinci Partnerségi projekt keretében - interkulturális konfliktuskezelési technikák kialakítására vállalkozott.

A Csemáné Dr. Váradi Erika és Dr. Jacsó Judit közreműködésével zajló nemzetközi projektben a Steinbeis Beratungszentrum Wirtschaftsmediation (Leipzig-Stuttgart-Wien-Budapest), Association for Probation and Mediation in Justice (SPJ Prága), Culture Communication GmR (Hannover) és a College of Mediators (Bukarest) szakértői is részt vesznek. A program célja olyan képzési módszer kifejlesztése és elterjesztése, mely a romák és nem romák közötti konfliktusok kezelése során a kisebbségi és a többségi társadalomban gyökerező kulturális hagyományokat is felhasználja.

 

A projekt keretében 2012. március 23-25. között megtartott második szakmai találkozón a külföldi szakemberek Lakatos Attila cigányvajda előadását is meghallgathatták a cigánybíró szerepéről a konfliktusok feloldásában.

 

Magyar Fulbright Bizottság

20 éves a Magyar Fulbright Bizottság: Karunk adott otthont a miskolci tagozat kerekasztal-beszélgetésének...

 

Bővebben...

IX. Országos Agrárjogi Jogesetmegoldó és Perbeszédverseny

IX. Országos Agrárjogi Jogesetmegoldó és Perbeszédverseny - Ismét első a miskolci jogi csapat!

 

 

Immár kilencedik alkalommal, 2012. március 22-én került megrendezésre az Országos Agrárjogi Jogesetmegoldó és Perbeszédverseny. E jeles eseménynek idén a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara adott otthont. Az agrárjogon túl komoly kereskedelmi jogi és polgári eljárásjogi ismereteket igénylő versenyen hat jogi kar (ELTE, KRE, SZE, SZTE, DE, ME) csapata képviseltette magát. A háromfős miskolci csapat – Gál Fruzsina, Hornyák Zsófia, Rónai Orsolya – a gyakorlati szakemberekből álló zsűri véleménye szerint meggyőző fölénnyel – mind az alperesi, mind a felperesi pozícióban kimagaslót alkotva – nyerte vissza a miskolci alapítású Hollóházi Vándorkupát a tavalyi év első helyezettjétől. A versenyzők idei felkészítését Dr. Csák Csilla tanszékvezető koordinálta.

 

Dr. Karsai Dániel a Nemzetközi Jogi Tanszék TDK-ülésének vendége

2012. március 8-án került sor a Nemzetközi Jogi Tanszék (Európai és Nemzetközi Jogi Intézet) Tudományos Diákköri ülésére, melyen Dr. Karsai Dániel ügyvéd, alkotmányjogász osztotta meg a résztvevőkkel a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán szerzett tapasztalatait. Sor került a Bíróság működésének, a panaszok elfogadhatósági kritériumainak megvitatására. Ezt követően a Magyarországot érintő ügyek részleteivel és az azokkal kapcsolatos jogi problémákkal ismerkedhetett a hallgatóság.

 

Tehetségeket nevelnek, elismerést kaptak

Kiváló Konzulensi Okleveleket, valamint Esélyért díjakat adtak át szerdán a Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa ünnepélyes ülésén. Az oklevél azoknak az egyetemi oktatóknak, valamint mestertanároknak járt, akik évek óta részt vesznek a tehetséggondozásban, hallgatóikat segítik a tudományos diákköri dolgozatok elkészítésében. Az Esélyért díjjal pedig azokat hallgatókat és konzulens tanárukat jutalmazták, akik a Tudományos Diákköri Konferencián a legtöbbet tették az esélyegyenlőség érdekében és a társadalmi kirekesztés ellen.

Kiváló Konzulensi oklevélben részesülő mestertanárok Karunkról:

                       

Dr. Erdős Éva   

Dr. Wopera Zsuzsa

Dr. Olajos István

 

Kiváló Konzulensi oklevélben részesülő oktatók Karunkról:

Prof. Dr. Paulovics Anita

Dr. Kirs Eszter

Dr. Raisz Anikó

Dr. Leszkoven László

dr. Varga Zoltán

 

Esélyért oklevelet kaptak:

 

Prieger Adrienn (hallgató), Dr. Raisz Anikó (oktató)

Vissza