Idén is gyakornoki programot hirdet a Miskolci Törvényszék

Idén is gyakornoki programot hirdet a Miskolci Törvényszék

A tavalyi szemeszterhez hasonlóan ebben a félévben is meghirdeti gyakornoki programját a Miskolci Egyetem és a Miskolci Törvényszék. Ezúttal a büntető és polgári ügyszak mellett közigazgatási ügyszakban is lehetősége nyílik a hallgatóknak kipróbálniuk magukat. A benyújtás határideje 2018. június 29.


Pályázati adatlap

CONSTANT 2018 – Hallgatói tudományos konferencia Bukarestben

CONSTANT 2018 – Hallgatói tudományos konferencia Bukarestben

Karunk 5 hallgatója (Csirszki Martin Milán, Hojnyák Dávid, Máté Dávid Adrián, Nyilasi Zoltán és Sztojkó Dániel) és Dr. Varga Zoltán, egyetemi docens, a Tudományos Diákköri Tanács titkára vett részt a bukaresti Nicolae Titulescu Egyetemen immáron nyolcadik alkalommal megrendezett „CONSTANT” elnevezésű nemzetközi tudományos konferencián 2018. április 20-21-én.

A megnyitó ünnepségen Prof. Dr. Gabriel Boroi, a Nicolae Titulescu Egyetem rektora, Nicoleta Panait, a konferencia főszervezője majd Dr. Varga Zoltán köszöntötte a konferencia résztvevőit, aki egyúttal köszönetet is mondott e színvonalas konferenciára történő ismételt meghívásért. A köszöntő beszédeket a konferencián első alkalommal részt vevő bolgár Ruse Egyetem képviseletében Vanya Panteleeva zárta.

A hivatalos köszöntőket követően hallgatói plenáris előadások következtek a megnyitón, amelyet Karunk részéről Nyilasi Zoltán tartott „Several issues on damage caused by legislation” címmel.

A plenáris ülést követően diákjaink a közjogi és magánjogi szekcióban tartottak angol nyelvű előadást. Csirszki Martin Milán: Closed gardens: the peripheries of agriculture, Hojnyák Dávid: Regulated objects of the agricultural law mentioned in the constitutions of the European Union member states, Máté Dávid Adrián: Effects of working time on work-morale, Sztojkó Dániel: The compensation liability of the employer – examples from the Hungarian Supreme Court's judgments címmel. A szekció zsűrik olyan kiemelkedőnek ítélték mind a plenáris előadást, mind a szekciókban elhangzott előadásokat is, hogy minden hallgatónkat dobogós helyezésben részesítették a záró ceremónián.

A román fővárosban tett látogatás igazán jó hangulatban telt el, hiszen a vendéglátó intézmény és a jogi kar diák szövetségének (ASUNT) vezetői, mindenben a vendégek kedvében igyekeztek járni. Így kulturális programként megszervezték a bukaresti Falumúzeum megtekintését, amely világszerte egyedülálló, 10 hektárnyi területen 64 csoportban 297 épületet, falusi gazdaságokat, felszereléseket, műhelyeket, templomokat rejt. Ezután a történelmi városközpontban található nívós étteremben vendégelték meg a konferencia magyar vendégeit. Szombati napra pedig megszervezték a román parlamentnek helyt adó Népek Házának a megtekintését.

A konferencia különös jelentőségét a nemzetközi jó kapcsolatok ápolása mellett talán az adja, hogy a résztvevők idegen nyelvű publikációinak számát gazdagítja a CD-n megjelentett konferencia-kiadvány.

    

Miskolci sikerek a kolozsvári büntetőjogi és polgári jogi jogesetmegoldó versenyen

Miskolci sikerek a kolozsvári büntetőjogi és polgári jogi jogesetmegoldó versenyen

A SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudományegyetem szervezésében 2018. május 4-6. között Kolozsváron került megrendezésre a „Jog a gyakorlatban – hallgatói szakmai tábor” elnevezésű jogesetmegoldó verseny. A rendezvényen polgári-kereskedelmi jogi és büntetőjogi területen a házigazdákon kívül hat magyarországi jogi kar csapatai vettek részt. A jogesetek írásban történő megoldására három óra állt rendelkezésre, és a megoldásokat szóban is meg kellett védeni az oktatókból álló zsűri előtt. Büntetőjogból a Harnócz Dorina, Károlyi Fanni és Koncz Barbara által alkotott csapat I. helyezést ért el, polgári-kereskedelmi jogból pedig a Kántor Kinga, Máté Dávid és Nyilasi Zoltán összetételű csapat a III. helyen végzett. Felkészítő tanáraik büntetőjogból Dr. Gula József egyetemi docens és Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens voltak. A polgári-kereskedelmi jog területén versenyző csapatot dr. Čertický Mário doktorhallgató kísérte a versenyre.

Karunkon megrendezsére került a „Hazámat szolgálom!” c. konferencia

Karunkon megrendezsére került a „Hazámat szolgálom!” c. konferencia

„Hazámat szolgálom!” címmel rendeztek tudományos konferenciát a Miskolci Egyetemen Szent Flórián emlékére és tiszteletére pénteken. Az egész napos eseményen a hazánkat védő és szolgáló szervek, valamint a tudományos élet képviselőinek előadásait hallgathatták meg az érdeklődők.

A konferencia fővédnökei Prof. Dr. Torma András, a Miskolci Egyetem rektora és Prof. Dr. Farkas Ákos, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja voltak. A rektor a konferencia megnyitóján elmondta: ő még azok közé tartozik, akiknek kötelező sorkatonai szolgálatot kellett teljesíteniük.

Megnyitójában hangsúlyozta, a „Hazámat szolgálom” mondat talán egyszerűnek hangzik, nekünk, magyaroknak azonban nagyon sokat jelent. – A mai napon hazánk védői – mások mellett a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a Katasztrófavédelem képviselői, bírók, ügyvédek, ügyészek – mondják el nekünk, hogy saját intézményükben hogyan működik a fegyveres hon- és rendvédelmi szerveket érintő jogi szabályozás – emelte ki a rektor.

Dr. Mirczik Ádám, az országos tudományos konferencia főszervezője Szent Flórián életét és a róla szóló legendákat mutatta be. Többek között elmondta, a római hadsereg légiósaként egy hatalmas tűzvész során katonáit a legszörnyűbb tűzhaláltól mentette meg. Flórián emberfeletti, isteni erejének tulajdonították a tűzvész elmúltát, s hírét szájról szájra adva, megszületett a Flórián-legenda. Ma többek között a tűzoltók védőszentjeként tisztelik, május 4-én emlékeznek meg róla. 304-ben ezen a napon malomkövet akasztva a nyakában az Enns folyóba lökték.

A konferencia előadói a plenáris ülés során húszperces prezentációk során mutatták be, hogy az általuk képviselt szervnek mi a szerepe a honvédelemben, a haza szolgálatában.

A Honvédelmi Minisztérium Tervezési és Koordinációs Főosztályának vezetője, Dr. Kádár Pál dandártábornok előadásában a honvédelmi rendszer elemeit ismertette. Úgy fogalmazott: az emberek legtöbbször a televízióból ismerik meg a munkájukat, manapság azonban sajnos kevés tudásuk van arról, hogyan is működik a honvédelmi rendszer, amelynek szervezeti és társadalmi alapjait röviden fel is vázolta.

A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka Dr. Ruszin Romulusz dandártábornok több külföldi missziót is megjárt parancsnok, ismertette harci tapasztalatait és ezen túlmenően érintette a migrációs válság miatt épített határzár kivitelezési és felügyeleti munkálatait. Kihangsúlyozta, hogy a katonák az ország déli határai mentén a belügyi szervek munkáját támogatják, majd a jogászok és a fegyveres szervek kapcsolatáról beszélt, külön figyelmet szentelve a harctéri felelősségi kérdéseknek. A tábornok számos kérdésre is válaszolt. 

Dr. Schweickhhardt Gotthilf tűzoltó alezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének adjunktusa a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által alkalmazható kényszerítő eszközökkel kapcsolatos vezetői feladatokat mutatta be, mely során elmondta, hogy három egyidejű feltételnek kell megfelelnie a kényszerítő eszköz alkalmazására feljogosított ellenőrnek:

  • Veszélyes áru szállítás ellenőrzési jogosultságot biztosító tanfolyam(ok) megléte, időszakos továbbképzéseken részvétel
  • Kényszerítő eszköz alkalmazására feljogosító tanfolyam eredményes elvégzése,
  • A félévente megtartandó továbbképzésen való részvétel.

A kényszerítő eszköz alkalmazása minden esetben jogszerű és szakszerű kell hogy legyen. Nem lehet  jogszerű, de szakszerűtlen, sem jogszerűtlen, és szakszerűtlen.

Dr. Martinka Miklós főhadnagy a Központi Nyomozó Főügyészség Debreceni Regionális Osztályának főügyészségi ügyésze a katonai ügyész szemszögéből mutatta be a katonai büntetőeljárást, figyelemmel annak, az általános büntetőeljárási szabályoktól eltérő voltára.. Több kérdésre válaszolván, számos jogeset rövid ismertetése kapcsán tette szemlétessé az érdeklődők számára milyen összetett a katonai ügyész jogállása, feladat- és munkaköre.  

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara képviseletében Dr. Orosz István Oszkár ügyvéd osztotta meg sok éves tapasztalatát, hiszen egy terhelti képviselet során elképzelhetetlen, hogy ne találkozzon a jogi képviselő a fegyveres rendvédelmi szervek, különösen a rendőrség, jogi szabályozásával, akár egy gyanúsítotti kihallgatás foganatosítása során. 

A bíró rend képviseletében a Miskolci Közigazgatási- és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettese Dr. Bagjos Csaba tartott izgalmas előadást a fegyveres rendvédelmi szervek munkaügyi pereiből. Majd a fegyveres hon- és rendvédelem személyi állományába tartozók alapvető jogainak korlátozásának bemutatásával zárta az előadását, amely után az érdeklődők kérdéseire is válaszolt.

A színvonalas konferencia plenáris ülését Dr. Dornfeld László, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Doktori Iskola harmadéves PhD hallgatójának és a konferencia társszervezőjének előadása zárta, aki a kibertérben zajló hadviselést mutatta be. Az állami kibertámadások bemutatását követően, gondolatébresztő felvetései során olyan kérdésekre is választ kaptunk, hogy értékelhető-e fegyveres támadásként a kibertérben zajló konfliktus, avagy alkalmazható-e önállóan és más fegyveres támadások támogatására, valamint információ szerzésére a kibertérben indított támadás. Az Egyesült Államok és Kína kiberhadseregeinek bemutatása mellett a magyar kibervédelem bemutatásának szentelt figyelmet az előadó.

A tudományos konferenciára jelentkező doktoranduszok, bírósági és ügyészségi fogalmazók, titkárok, alügyészek és ügyvédjelöltek előadásait délután hallgathatták meg a jelenlévők, különböző szekciókban, így a büntetőjogi, pszichológiai, közigazgatási- és munkajogi témájú előadások mellett idegen nyelven is érdekes felvetések hangzottak el. A konferencia utókiadványában publikálásra kerülnek az elhangzott előadások.

„Párbeszéd a hallgatókkal az Európai Unió jövőjéről”

„Párbeszéd a hallgatókkal az Európai Unió  jövőjéről”

.

Összes találat: 198
Vissza