2018/2019/1. félévi (őszi) záróvizsga időpontok

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

A 2018/2019-es tanév őszi záróvizsgáira a NEPTUN rendszeren keresztül lehet jelentkezni. A jelentkezéshez a NEPTUN rendszerbe való belépés után az Ügyintézés/Záróvizsgák menü alatt kell vizsgaidőpontot választani. A záróvizsga időpontról a jelentkezést követően a Dékáni Hivatal külön értesítést nem küld!

Az esetleges változásokról a Neptun rendszerben és a kari honlapon, a Hallgatói hirdetmények http://jogikar.uni-miskolc.hu/hallgatohirdet alatt küldünk értesítést.

JOGÁSZ SZAKOS HALLGATÓK – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban a 2018. október 1-től 5-ig nyitva álló időszakban lehet.

MEGHIRDETETT TÁRGYAK ÉS IDŐPONTOK:   

Nappali tagozat

Október 24-25.                         Polgári jog

November 12-13.                     Büntetőjog

December 3-4.                         Alkotmányjog/Közigazgatási jog

December 19.                          Jog- és állambölcselet VAGY

December 19.                          Európai és nemzetközi jog

Levelező tagozat

Október 25-26.                         Polgári jog

November 14-15.                     Büntetőjog

December 5-6.                         Alkotmányjog/Közigazgatási jog

December 20.                          Jog- és állambölcselet VAGY

December 20.                          Európai és nemzetközi jog

Pót záróvizsga kérelmek leadási határideje december 20.!!!!

PÓTNAP:

2019. január 3.                  Polgári jog, Büntetőjog, Alkotmányjog/Közigazgatási jog, Jog- és állambölcselet/Európai és

nemzetközi jog

************************************************************************************

ALAPSZAKOS ÉS MESTER KÉPZÉSES HALLGATÓK – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban 2018. október 
8-12-ig nyitva álló időszakban lehet. 

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Igazgatásszervező alapszak, Közigazgatás-szervező alapszak, valamint Közigazgatási mesterképzés:

Nappali/Levelező tagozat:November 12.

Pótnap: november 26.

Igazságügyi igazgatási alapszak:

Nappali tagozat: November 19.

Levelező tagozat:November 20.

Pótnap: november 26.

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány):

Nappali tagozat: November 21.

Levelező tagozat: November 22.

Pótnap (N/L, MUK/TB): December 4.

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási mesterszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány):

Nappali tagozat:November 26.

Levelező tagozat: November 27.

Pótnap (N/L, MUK/TB): December 4. 

****************************************************************************************

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban 2018. október 8-12-ig nyitva álló időszakban lehet. 

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Nappali/Levelező tagozat: November 23. írásbeli gyakorlati

November 30. szóbeli

Pótnap (gyakorlati/szóbeli): December 10.

************************************************************************************

Amennyiben a Neptunban nem tud bejelentkezni a záróvizsgára, a laszlo.varga@uni-miskolc.hu elektronikus címen szíveskedjék jelezni.

Miskolc, 2018. augusztus 1.

Prof. Dr. Paulovics Anita

tanulmányi dékánhelyettes

Miskolci Jogtudó publikációs felhívás

PÓTJELENTKEZÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRE

MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐVEL, SZEPTEMBER 15-IG ADHATÓ BE JELENTKEZÉS A MISKOLCI JOGI KAR ALÁBBI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEIRE:

Adatvédelmi szakjogász (3 félév; szakfelelős: Prof. Dr. Majtényi László egyetemi tanár; 160.000 Ft/félév) 

Általános és igazságügyi mediátor (Miskolcon, magyar nyelven) (3 félév; szakfelelős: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens; 160.000 Ft/félév)

Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza (2 félév; szakfelelős: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens; 160.000 Ft/félév)

Végrehajtási jogi szakjogász (3 félév; szakfelelős: Turkovicsné Dr. Nagy Adrienn egyetemi docens; 160.000 Ft/félév)

 

A jelentkezési lap és további információ elérhető a http://jogikar.uni-miskolc.hu/szakiranyu címen és felvilágosítás kérhető a jogdhiv@uni-miskolc.hu e-mail címen.

 

ELSŐÉVES HALLGATÓK TANKÖRBEOSZTÁSA

Jogász osztatlan szak

Igazságügyi igazgatási alapszak

Munka- és társadalombiztosítási igazgatási alapszak

Munka- és társadalombiztosítási igazgatási mesterszak

Kriminológia mesterszak

Jogi felsőoktatási szakképzés

„(JOG)VITÁK A GAZDASÁGBAN – ALTERNATÍVÁK A MEGOLDÁSBAN. JÓ GYAKORLATOK AZ USA-BAN, ROMÁNIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON” nemzetközi konferencia

Tisztelettel meghívjuk Önt és érdeklődő Kollégáit 

a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpontja (AKIK), és az MTA MTB Alternatív Vitarendezés és Konfliktuskezelés Munkabizottság által megrendezésre kerülő  

„(Jog)viták a gazdaságban – alternatívák a megoldásban. Jó gyakorlatok az USA-ban, Romániában és Magyarországon” 

című nemzetközi konferenciára

Időpont: 2018. szeptember 5. (szerda) 9.30 óra 

HelyszíneMiskolci Egyetem (3515 Miskolc-Egyetemváros) 31. terem (A/6 ép.)

 

A rendezvény magyar és angol nyelvű, nyilvános és ingyenes, azonban kérjük, hogy előzetesen regisztráljon legkésőbb 2018. szeptember hó 4. napján 18.00 óráig az alábbi linken: https://tinyurl.com/economic-mediation vagy a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának honlapján (Web: www.jogikar.uni-miskolc.hu).

Felvilágosítás: Telefon: (46) 565-170 Telefax: (46) 565-179 

 

A konferencia programja

 

09.00 – 09.30

Regisztráció / Registration

09.30 – 09.40

Megnyitó / Opening ceremony

Dr. Varga Zoltán, dékánhelyettes, ME ÁJK / vice-dean, Faculty of Law UoM

Csemáné Dr. Váradi Erika, elnök, ME ÁJK AKIK / chairman, IRC4ADR

 

AVR és gazdaság? / ADR and economy?  

09.40 – 10.00

Csemáné Dr. Váradi Erika PhD, LLM, elnök, ME ÁJK AKIK / chairman, IRC4ADR UoM

Alternatív vitarendezési lehetőségek - módszerek és eljárások / ADR-possibilities - methods and procedures

10.00 – 10.20

Kaiserné Dr. Temesi Rita LLM, ügyvéd / lawyer

Jogviták a gazdasági életben – egy gyakorló ügyvéd szemével / Legal disputes in the economic life - with the eyes of a practicing lawyer

 

AVR az USA-ban, Romániában és Magyarországon / ADR in the USA, Romania and Hungary

10.20 – 11.10

Prof. Dr. David Weiss, alapító, igazgató, Vitarendezési Intézet, New Jersey City Egyetem / founder, director, Institute for Dispute Resolution (IDR) at the NJCU School of Business

Az alternatív vitarendezés módszerei és eredményei az USA-ban – különös tekintettel a gazdasági mediációra / The methods and results of ADR in the USA – with special regards to the economic mediation

11.10 – 11.20

Kávészünet / Coffee break

11.20 – 11.40

Dr. Tóth Barbara, egyetemi tanársegéd, ME ÁJK ENI / assistant professor, European and International Law Institute Faculty of Law UoM

A (gazdasági) mediáció lehetőségei az új Pp alapján / Possibilities for (economic) mediation based on the new Code of Civil Procedure

11.40 – 12.00

Dr. Inzelt Éva PhD egyetemi adjunktus, ELTE; gazdasági mediátor, tréner, BKIK / assistant professor, ELTE; commercial mediator, coach, Budapest Chamber of Commerce and Industry

Gazdasági vitarendezés a gyakorlatban / Economic ADR in the practice

12.00 – 12.20

Dr. Diana Cirmaciu (felkérés alatt) dékánhelyettes, Nagyváradi Egyetem Jogtudományi Kar; ügyvéd / vice-dean, University of Oradea, Faculty of Law and Jurisprudence; lawyer

A gazdasági (jog)viták gyakorlata / The practice of business (legal) disputes

 

Gyakorlati tapasztalatok, jó gyakorlatok / Practical experiences, good practices

12.20 – 12.40

Dr. S. Horváth Ágota ügyvéd, gazdasági mediátor – Horváth Dénes MBA jogi szakokleveles közgazdász, mediátor / lawyer, economic mediator - legal specialization economist, mediator

Az evaluatív mediáció, mint a gazdasági jogviták kezelésének jó gyakorlata / Evaluative mediation as a good practice for economic disputes

12.40 – 13.00

Kérdések, hozzászólások / Q& C

Primus Ösztöndíj 2018

  1. 1.     Halász Szilárd

osztatlan jogász szak nappali tagozat

  1. 2.     Lindt Roland

osztatlan jogász szak nappali tagozat

  1. 3.     Bihari Petra

osztatlan jogász szak nappali tagozat

  1. 4.     Szűcs Gréta Violetta

osztatlan jogász szak nappali tagozat

  1. 5.     Karsza Petra

osztatlan jogász szak nappali tagozat

  1. 6.     Katinszki Boglárka

osztatlan jogász szak nappali tagozat

  1. 7.     Barta Tamás

osztatlan jogász szak nappali tagozat

  1. 8.     Keményfy Nóra

osztatlan jogász szak nappali tagozat

  1. 9.     Somoskői Soma

osztatlan jogász szak nappali tagozat

  1. 10.  Vincze Vanessza

osztatlan jogász szak nappali tagozat

 

Az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa 2009-ben „Primus Ösztöndíj” adományozásáról döntött.

A Kar által alapított ösztöndíj program keretében tíz állami ösztöndíjas és/vagy önköltséges finanszírozási formára felvételt nyert és beiratkozott joghallgató számára összesen tíz ösztöndíj kerül odaítélésre, személyenként 100.000.- Ft összegben, amely az első évfolyam első szemeszterének öt naptári hónapjára (szeptember-október-november-december-január), havonta 20.000.- Ft összegű részletekben kerül kiutalásra a hallgató számára az alábbi feltételek szerint:

- a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által rendezett szónokversenyen a jelentkezés évét megelőző 5 éven belül első, második vagy harmadik helyezést elért vagy különdíjat kapott és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatára jelentkezett és felvett, első éves joghallgató részére egy ösztöndíj,

- a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által rendezett angol nyelvű perbeszédversenyen helyezést elért és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatára jelentkezett és felvett, első éves joghallgató részére egy ösztöndíj,

-        azon Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatára jelentkezett és felvett, elsőéves joghallgatók részére, akiknek a legmagasabb volt a felvételi pontszáma, nyolc ösztöndíj.

Az ösztöndíj a hallgatót csak egy jogcímen illeti meg függetlenül attól, hogy több feltételnek is megfelelne. Amennyiben az első és a második pont szerinti kritériumnak a felvett hallgató(k) nem felel meg, abban az esetben az összes díj kiosztása felvételi pontszám alapján történik. 

 

A DÍJAZOTTAKNAK SZÍVBŐL GRATULÁLUNK!

 

Az ösztöndíjról szóló oklevél átadása a kari tanévnyitó ünnepségen történik, melyről az érintetteknek meghívót küld a Kar.

Összes találat: 210
Vissza