IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 

Az Igazságügyi Minisztérium 2016-ban indított jogászképzés színvonalát emelő, a jogászhallgatók ösztöndíj alapú támogatását célzó programja a 2017/18-es tanév I. félévében is meghirdetésre kerül a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

I. Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíja a nappali tagozatos államilag finanszírozott és önköltséges jogászhallgatók számára egyaránt meghirdetésre kerül. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az évfolyamok legkiválóbb hallgatói kaphatják meg a félévente elnyerhető juttatást az első évfolyam első félévétől kezdve, 5 hónapon keresztül havi 50.000 Ft összegű ösztöndíj formájában. Az ösztöndíj odaítélésének alapfeltétele az 2016/17-os tanév II. félévében a 4.00 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindex elérése. A tanulmányi eredmény mellett további kiválósági szempontok: nyelvvizsgák, tudományos diákköri tevékenység, perbeszédverseny, egyéb versenyek, demonstrátori tevékenység, szakkollégiumi tagság, jogi klinikai programban, jogi szakfordító képzésben, ill. kari vagy egyetemi újság szerkesztésében részvétel, tudományos publikáció. Nem pályázhat az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjra az a hallgató, aki a 2017/2018-as tanévben Új Nemzeti Kiválósági Program keretében ösztöndíjban részesül.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további információk a kari honlapon érhetőek el. Pályázni elektronikus formában az UNISYS rendszeren keresztül lehet. (http://www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys/)

II. Az IM tanulmányi jogászösztöndíjában azon önköltséges nappali tagozatos jogászhallgatók részesülhetnek, akik a 3,51-es tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet elérték és nem kaptak IM Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjat. Erre a támogatási formára nem kell külön pályázatot benyújtani, azt a hallgatók a 2016/17. tanév II. félévében elért tanulmányi eredményük alapján automatikusan megkapják. Az ösztöndíjak mértéke igazodik az állami finanszírozásban részesülő hallgatók esetében használt „sávos” tanulmányi ösztöndíjrendszerhez. A hallgatói rangsort a kreditindex alapján a Kar állítja fel.

Részletes pályázati felhívás és értékelési szempontrendszer.

Együttműködési megállapodást kötött a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Miskolci Egyetem

Együttműködési megállapodást kötött a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Miskolci Egyetem

A Miskolci Egyetem jogi kara a 350 éves evangélikus jogi oktatás szellemi örökségének hordozója

Számos előzmény után, 2016. június 30. napján, Budapesten új megállapodást írt alá a Magyarországi Evangélikus Egyház a Miskolci Egyetemmel...

Bővebben...

Kari kitüntetések

Kari kitüntetések

2016. június 23-án, az Állam- és Jogtudományi Kar diplomaosztó ünnepsége előtt került sor a kari kitüntetések és a Szemere Emlékérmek átadására.

A legmagasabb kari kitüntetésben, Signum Aureum Facultatis kitüntetésben részesült:

Dr. Sáry Pál intézetigazgató, habilitált egyetemi docens

Dr. Kenderes György egyetemi docens

Pro Facultate Iurisprudentiae kitüntetésben részesült:

Dr. Kuttor Zsuzsanna, a Miskolci Törvényszék cégbírója

Dr. Szitás Benedek, címzetes egyetemi docens, ügyvéd

Dr. Bajánházy István egyetemi docens

Dr. Hallók Tamás egyetemi docens

Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Kiváló felkészítő tanár elismerésben részesült:

Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, a Földes Ferenc Gimnázium tanárnője

Kiváló munkáért elismerő oklevélben részesült:

Hodosi Gabriella igazgatási ügyintéző

 

A diplomaosztó ünnepségen vette át a legmagasabb egyetemi kitüntetést, a Signum Aureum Universitatis kitüntetést:

Dr. Pásztorné Dr. Erdős Éva egyetemi docens, dékánhelyettes

A Miskolci Egyetem Díszpolgára lett:

Dr. Boleratzky Lóránd, a Miskolci Evangélikus Jogakadémia tanára

A Miskolci Egyetem díszpolgára lett Dr. Boleratzky Lóránd, az egykori Miskolci Evangélikus Jogakadémia tanára

A Miskolci Egyetem díszpolgára lett Dr. Boleratzky Lóránd, az egykori Miskolci Evangélikus Jogakadémia tanára

2016. június 23-án a Miskolci Egyetem jogi karának diplomaátadó ünnepi szenátusi ülésén szűnni nem akaró vastaps kíséretében vette át a Miskolci Egyetem Díszpolgára kitüntetést a 97. életévében járó Dr. Boleratzky Lóránd, a Miskolci Evangélikus Jogakadémia egykori hallgatója és későbbi tanára a Miskolci Egyetem rektorától, Prof. Dr. Torma Andrástól, valamint az egyetem hét karának dékánjától. A tanár úr élete egy igaz ügyért való állhatatos kiállás valódi keresztényi példája.

 

Boleratzky Lóránd tanár úr a kommunista diktatúra évtizedei alatt is őrizte az 1949-ben a diktatúra által igaztalanul megszüntetett miskolci evangélikus jogakadémia emlékét, és mihelyst erre lehetősége adódott, komoly tanulmányokat jelentetett meg a jogakadémia múltját illetően. Ezek a tanulmányok és Boleratzky tanár úr személyes iránymutatásai komoly segítséget jelentenek a jogakadémia szellemi örökségének hordozójának, a miskolci jogi karnak az akadémiai múlt feltárásában.

 

Tanár úrnak ezúton is gratulálunk a magas szintű kitüntetéshez, egyúttal kívánunk Neki jó egészséget.

Megállapodás az Eperjesi Egyetemmel

Eperjesi - Miskolci Evangélikus Jogakadémia 1919-1949

Szemere Emlékéremben részesülő hallgatók

Szemere Emlékéremben részesülő hallgatók

Állam- és Jogtudományi Kar

2016.

  

Aranyosi Gergő           J-501

Braun Péter                 J-505

Certicky Mário            J-505

Horváth Viktória          J-503

Jámbor Bianka          J-505

Pásztor Petra Judit      J- 505

Takács Nikolett            J- 504

 

A kitüntetett V. évfolyamos jogász hallgatóinknak

szívből gratulálunk!

Tudományos – szakmai- és irodalmi elismerések az Agrár- és Munkajogi Tanszék oktatói részére

Az Agrár – és Munkajogi Tanszék oktatói az elmúlt időszakban több különböző elismerésben részesültek szakmai és közéleti tevékenységükkel kapcsolatban:

Prof. Dr. Prugberger Tamás egyetemi tanár Miskolc Város napja alkalmából május 11.-én vehette át az Ünnepi Közgyűlésen  a Herman Ottó Tudományos díjat, melyet eddigi tudományos és oktatói munkája elismeréseként vehetett át.

Dr. Gecse Istvánné egyetemi adjunktus, címzetes törvényszéki bíró a 2016. május 20.-án a Miskolcon tartott összbírói értekezleten az „Év bírája” kitüntető címet kapta, mely eddigi már korábban is elismerésekkel övezett bírói munkásságának újabb elismerése. A díj fontosságát kiemeli, hogy a díj odaítélése a szakma, a bírósági dolgozók szavazatai alapján történt.

dr. Mélypataki Gábor egyetemi tanársegéd  2016. június 11.-én a budapesti Csokonai Mihály Művelődési Központban az Irodalmi Rádió által szervezett rendezvényen elismerő oklevélben részesült az Év jogász költője 2016 irodalmi  pályázatra benyújtott portfóliójával.

Összes találat: 143
Vissza