Kiegészítő együttműködési megállapodást írt alá a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar és a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium

Kiegészítő együttműködési megállapodást írt alá a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar és a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium

2016. november 28-án került sor a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar közötti kiegészítő együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására. A kiegészítő megállapodás illeszkedik a 2012. június 7-én kelt, a Miskolci Egyetem és a Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium Cigány Szakkollégium által kötött Együttműködési Megállapodás tartalmához.

A szakkollégium tevékenységében annak működésének kezdetétől, tehát 2011 óta a ME ÁJK részéről összesen 6 oktató (köztük egy doktorandusz) vett és vesz részt mentorként rövidebb-hosszabb ideig, és összesen kb. 10 olyan hallgató tanult és tanul jelenleg is a Karon, akik a szakkollégium tagjai. Nagyon eredményesnek és gyümölcsözőnek mondható az elmúlt 5 éves közös munka, és az egyetemi valamint egyházi vezetők a jövőbeni, még intenzívebb együttműködés reményében írták alá a megállapodást. A ME ÁJK kiemelten és egyre fontosabbnak tartja, hogy minden lehetséges eszközzel segítse a régió hátrányos helyzetű diákjait, ahogyan azt a 2015-ben elfogadott kari koncepcióban is megfogalmazta. A különféle típusú hátrányok kompenzálása a felsőoktatásban hatalmas feladatot és felelősséget ró a Kar oktatóira, amiben komoly stratégiai partnerként tekint a Szakkollégiumra, amely jelentős tapasztalatokkal rendelkezik ezen a területen.

A kiegészítő megállapodás alapvető célja az eddigi együttműködés elmélyítése és lehetőség szerint kiterjesztése oly módon, hogy mind a Szakkollégium, mind a Kar külön figyelmet fordít a jövőben a beiskolázási tevékenysége során arra, hogy a másik intézmény képzéseire illetve lehetőségeire felhívja a felvételi előtt álló középiskolás diákok figyelmét. Emellett a Kar azt is vállalja, hogy esélyegyenlőséggel kapcsolatos programjaiba bevonja és rendezvényeire meghívja a Szakkollégium vezetőit annak érdekében, hogy a roma származású vagy egyébként hátrányos társadalmi helyzetű hallgatók érdekei hangsúlyosan helyet kapjanak a Kar képzési stratégiájában.

Az Egyetem részéről Prof. Dr. Torma András rektor, a Kar részéről Prof. Dr. Farkas Ákos dékán, a Görögkatolikus Egyház részéről Dr. Orosz Atanáz megyéspüspök, a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium részéről pedig Makkai László igazgató írta alá a kiegészítő együttműködési megállapodást.

Miskolci ügyvédjelölt nyerte az ügyvédi kamara országos perbeszédversenyét!

Miskolci ügyvédjelölt nyerte az ügyvédi kamara országos perbeszédversenyét!

Karunk egykori hallgatója, dr. Sleibi R. Alán nyerte a Magyar Ügyvédi Kamara által szervezett Országos Ügyvédjelölti Perbeszédversenyt Budapesten 2016. november 7. napján. Kedves Kollégánk felkészítésében karunk tanára, dr. Szitás Benedek docens úr, a Retorika tárgy jegyzője vállalt szerepet. Mindkettőjüknek szívből gratulálunk a szép sikerhez!

Büntetőjogi perbeszédverseny eredményhirdetés

Büntetőjogi perbeszédverseny eredményhirdetés

2016. október 26-án a Bűnügyi Tudományok Intézete szervezésében büntetőjogi perbeszédverseny került megrendezése a III-IV-V. évfolyamos joghallgatók részére. A mind a diákok, mind pedig a tanárok által nagy érdeklődéssel kísért versenyen 18 graduális hallgató mérte össze jogi tudását és szónoki képességeit. Az előző napon átadott jogeset egy valódi, anonimizált büntetőeljárás történeti tényállásán alapult, így a hallgatók a verseny végén azt is megtudhatták, álláspontjuk mennyire felel meg az eljáró bíróságok által meghozott döntésnek.

Vádbeszéd kategória

I. helyezett

Tucsek Blanka, IV. évfolyam

II. helyezett

Sereg Péter, V. évfolyam

III. helyezett

Halász Csenge, V. évfolyam

 

Védőbeszéd kategória

I. helyezett

Balla Eszter, IV. évfolyam

II. helyett

László Vivien, V. évfolyam

III. helyezett

Kállai Klaudia, V. évfolyam

Különdíjas

Menyhért Enikő, V. évfolyam

 

A zsűri tagjai

Dr. Czibrik Attila kollégiumvezető-helyettes, Miskolci Törvényszék

Dr. Háger Miklós a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara képviseletében

Dr. Kolozsvári Beáta főügyészségi osztályvezető ügyész, BAZ Megyei Főügyészség

Dr. habil. Róth Erika egyetemi docens, BTI intézeti tanszékvezető

Dr. habil. Nagy Anita egyetemi docens, BTI

Szervezők:

Dr. habil. Nagy Anita egyetemi docens, főszervező

dr. Dornfeld László doktorandusz, BTI

Minden helyezettnek és a versenyen részt vett hallgatónak szívből gratulál a Bűnügyi Tudományok Intézete!

 

2016. október 27.

Bűnügyi Tudományok Intézete

Brüsszeli kirándulás

Brüsszeli kirándulás

Az Európai Bizottságnál és a Brüsszeli Magyar Állandó Képviseletnél tettek látogatást a Miskolci EU Vándorkupa országos jogesetmegoldó-és perbeszédverseny nyertes csapatai és felkészítőik, a verseny mindkét szekciójában legjobb alperes és felperes versenyzők az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete felajánlásából és szervezésében. A résztvevők angol és magyar nyelvű előadásokat hallgattak aktuális uniós jogi és szakpolitikai kérdésekben, s betekintést nyertek az EU intézményeiben dolgozók mindennapjaiba.
Karunk delegációja: dr. Nagy Alexandra, dr. Seres Eszter Lilla, dr. Dornfeld László PhD hallgatók - a Fiatal Jogászok szekciójának nyertes csapata, dr. Pecsenye Máté legjobb alperes, Dr. Marinkás György felkészítő oktató, dr. Kiss Lilla Nóra a verseny szervezőbizottságának képviseletében és Dr. Erdős Éva dékánhelyettes-asszony a Kar képviseletében.

I. Német-Magyar Őszi Akadémia nyitókonferencia a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a „Herbstakademie” – „Őszi Akadémia” komplex nemzetközi szakmai program, tanulmánykötet megjelentetése és on-line folyóirat alapítása” c. programjával elnyerte az Igazságügyi Minisztérium Kutatási és Oktatásfejlesztési Program pályázatát.

Ennek keretében 2016. október hó 6-9. napja között kerül megrendezésre az Első Német-Magyar Őszi Akadémia, melynek célja szakmai tapasztalatcsere, kapcsolatépítés és az új fejlődési területek áttekintése a perelterelő technikák, a konfliktusfeloldási módszerek és a közvetítői eljárás vonatkozásában.

2016. október 6. napján a Miskolci Egyetem ad otthont az első Német-Magyar Őszi Akadémia nyitórendezvényének. Az egyben nemzetközi konferenciát is jelentő program képet nyújt a perelterelő technikák, így különösen a közvetítői eljárás német és magyar jogszabályi kereteiről, gyakorlati megvalósulási területeiről. Az előadók között köszönthetjük Dr. Szecskó József, igazságügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár urat (Igazságügyi Minisztérium), RA Bernhard Böhm elnök urat (Steinbeis Beratungszentrum Wirtschaftsmediation) és Ulrike Arndt igazgató asszonyt (Steinbeis-Mediationsforum e. V.).

A rendezvény a hazai jó gyakorlatok keretében bemutatja a MNB Pénzügyi Békéltető Testület munkáját, Dr. Kovács Erika elnök asszony tolmácsolásában, valamint az interkulturális konfliktusok kezelési lehetőségeit. A program zárásaként a perelterelő technikák területén található perspektívaváltás tartalmi kérdéseivel ismerkedhetünk meg német és magyar aspektusból, Gaál-Baier Ildikó ügyvéd, gazdasági mediátor (gaal.mediation) előadásában.

A konferencia német és magyar nyelven zajlik. Tolmácsolás biztosított.

A rendezvény ingyenes, azonban regisztrálni a

http://tinyurl.com/j5f8rxyoldalon szükséges.

 

A rendezvény időpontja és helyszíne:

2016. október hó 06. 17.00-19.00; Miskolci Egyetem Szenátusi Tanácsterem (A/4. 32.)

 A rendezvény programja.

A nyitórendezvényre minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a Szervezők!

 

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, ÁJK Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpont (AKIK), Steinbeis Mediationsforum e. V.

Összes találat: 150
Vissza