2018/2019. tanév 2. félévi záróvizsga időpontok

 

Tavaszi záróvizsga időpontok

 

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

Értesítjük Önöket, hogy a 2018/2019. tanév tavaszi záróvizsgáira a NEPTUN rendszeren keresztül lehet majd jelentkezni. A jelentkezéshez a NEPTUN rendszerbe való belépés után az Ügyintézés/Záróvizsgák menü alatt tudnak vizsgaidőpontot választani. A záróvizsga időpontról a jelentkezést követően a Dékáni Hivatal külön értesítést nem küld.

Az esetleges változásokról Hallgatóink a Neptun rendszerben és a kari honlapon, a Hallgatói hirdetmények
http://jogikar.uni-miskolc.hu/hallgatohirdet alatt értesülhetnek.

JOGÁSZ SZAKOS HALLGATÓK - Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a 2019. március 25-től 28-ig nyitva álló időszakban lehet.

MEGHIRDETETT TÁRGYAK ÉS IDŐPONTOK:

Nappali tagozat

Április 2-3.                                Polgári jog/Kereskedelmi jog

Április 23-24.                            Büntetőjog

Május 13-14.                             Alkotmányjog/Közigazgatási jog

Június 3-4.                                Jog- és állambölcselet VAGY

Június 3-4.                                Európai és nemzetközi jog

Levelező tagozat

Április 4-5.                                Polgári jog/Kereskedelmi jog

Április 25-26.                            Büntetőjog

Május 15-16.                             Alkotmányjog/Közigazgatási jog

Június 4-5.                                Jog- és állambölcselet VAGY

Június 4.                                   Európai és nemzetközi jog

KIJELÖLT PÓTNAP:

Június 12.                                Polgári jog, Büntetőjog, Alkotmányjog/Közigazgatási jog,

Jog- és állambölcselet/Európai és nemzetközi jog

 

************************************************************************************

ALAPSZAKOS HALLGATÓK, KÖZIGAZGATÁSI, KRIMINOLÓGIA, EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG, VALAMINT MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTER SZAK

Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a 2019. május 2-től 6-ig nyitva álló időszakban  lehet.

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Munkaügyi és tb. igazgatási alapszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány)

Nappali tagozat (MUK): Május 21.

Levelező tagozat (MUK): Május 22.

Nappali/Levelező tagozat (TB): Május 23.

Pótnap (N/L, MUK/TB): Május 31.

 

Munkaügyi és tb. igazgatási mesterszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány)

Levelező tagozat (MUK/TB): Május 27.

Pótnap (MUK/TB): Május 31.

 

 

Igazgatásszervező alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 4.

 

Közigazgatás-szervező alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 4.

 

Közigazgatási mesterszak

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 4.

 

Igazságügyi igazgatási alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 29.

Nappali/Levelező tagozat: Május 30.

Pótnap: Június 6.

 

Kriminológia mesterszak

Nappali/Levelező tagozat: Május 30.

Pótnap (N/L): Június 7.

 

Európai és nemzetközi üzleti jog mesterszak

Záróvizsganap: Május 31.

 

************************************************************************************

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Szakmai vizsgákra jelentkezni a Neptunban a 2019. május 22-től 24-ig nyitva álló időszakban  lehet.

Május 29. írásbeli gyakorlati vizsga

Június 5. szóbeli vizsga

KIJELÖLT PÓTNAP:

Gyakorlati és szóbeli vizsga: Június 7.

 

************************************************************************************

SZAKJOGÁSZ KÉPZÉSEK (Közlekedési, FK)

Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a

2019. május 22-től 24-ig nyitva álló időszakban  lehet.

 

Közlekedési szakjogász

Záróvizsganap: Május 31.

Pótnap: Június 6.

 

 

Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza

Záróvizsganap: Május 31. – Június 1.

 

Amennyiben nem tud bejelentkezni a záróvizsgára, kérem, szíveskedjen a laszlo.varga@uni-miskolc.hu elektronikus címre ezt jelezni.

 

Miskolc, 2019. február 1.

 

Prof. Dr. Paulovics Anita

tanulmányi dékánhelyettes

 

Novotni Zoltán díj

Országgyűlési Hivatal szakmai gyakorlat

 

 

 

Részletes pályázati felhívás és adatkezelési tájékoztató

MEGHÍVÓ "AZ E-ÜGYINTÉZÉS JELENE ÉS JÖVŐJE - PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK" KONFERENCIÁRA

Az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban c. projekt az Állam működésének innovatív vizsgálata c. almoduljának kutatói, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpontja  

tisztelettel meghívják Önt 

„AZ E-ÜGYINTÉZÉS JELENE ÉS JÖVŐJE - PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK”

című szakmai konferenciára. A modern technológia nem csak eddig nem ismert kihívások elé állítja az államot, de egyben megoldási alternatívákat is kínál az új illetve a régi problémákra. 

A rendezvény célja, hogy megvizsgálja az e-ügyintézés kínálta lehetőségeket és a gyakorlati alkalmazás során felmerülő akadályokat, illetve azok feloldási formáit.

A rendezvény időpontja: 2018. december 6. csütörtök 9:00 óra

A rendezvény helyszíne: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, A/6. épület fsz. XX. előadó.  

A program nyilvános és ingyenes, azonban kérjük, hogy legkésőbb 2018. december 4.napján 20.00 óráig előzetesen regisztráljon a https://tinyurl.com/e-ugyintezes linken.

 

A konferencia részletes programja

MESTER-M Díj 2018

Minden sikeres tanítvány mögött ott áll egy Mester. Ő az, aki felfedezi a fiatalban a tehetséget, tanítja, bátorítja, példát mutat neki.

Nevét azonban ritkán említik diákjaik eredményei mellett, pedig áldozatkészségén, elhivatottságán sok múlik.

MESTER-M Díjunkkal ezeknek a pedagógusoknak a munkáját szeretnénk elismerni.

 

Hogyan lehet jelölni?

2018. december 15-ig az alábbi online felületen:

https://www.molalapitvany.hu/cikk/mol-mester-m-dij

 

Második alkalommal került megrendezésre a Miskolci Jogi Disputa Verseny

A vita nem csupán a rábeszélés és a meggyőzés eszköze. Sőt, a köznapi értelemmel szemben, nem is csak a társas kapcsolatokban lappangó feszültség levezetésére szolgál. Annál sokkal többet jelent. A szellemi megmérettetés, a kreatív kommunikáció, az építő diskurzusok alapköve is egyben. Ezért nem véletlen, hogy 2018. november 19-e délutánján az Állam és Jogtudományi Kar Dékáni Tanácstermében minden eköré a szó köré szerveződött. 

A Kar három PhD hallgatója, Halász Csenge, Orosz Flóra és Ritó Evelin szervezésében második alkalommal került megrendezésre a Miskolci Jogi Disputa Verseny. A szakmai vetélkedő kimagasló hallgatói érdeklődés mellett zajlott, kilenc csapatban, közel 30 hallgató mérte össze érvelési képességeit. A verseny témáját az internet társas kapcsolatokra gyakorolt hatása jelentette, melynek előnyeiről és hátrányairól kellett hatékony érveket megfogalmazniuk az állító és tagadó pozíciót betöltő csapatoknak. A verseny magas szakmai minőségét a Kar három oktatója, Prof. Dr. Paulovics Anita dékán helyettes asszony, Dr. Barzó Tímea tanszékvezető asszony és Czékmann Zsolt tanszék vezetője garantálták, akik zsűriként értékelték a hallgatók teljesítményét. A délután folyamán rengeteg színes és elgondolkodtató érv hangzott el a disputa témáját illetően, valamint derűs, minden jelenlévő arcára mosolyt csaló pillanatokban is bővelkedett a verseny. 

Miután minden versengő csapat ismertette álláspontját és reflektált a vele szemben felállított érvekre, egy jó hangulatú vacsora vette kezdetét, ahol lehetőség nyílt eszmét cserélni a verseny eseményeiről, valamint a különböző évfolyamok hallgatói is jobban megismerhették egymást. Az esemény az eredményhirdetéssel zárult, ahol a zsűri tagjai által elismerő oklevelek kerültek kiosztásra, továbbá Marczis Gábor Donát, a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Elnöke átadta a szervezet által felajánlott jutalmakat is. 

Összességében egy rendkívül jó hangulatú, a jogászi szakmához szükséges kvalitásokat fejlesztő eseményt sikerült megvalósítani, melynek jövőbeli folyatását a szervezők határozott célként tűzik ki. 

Eredmények:

Pro csapatok:

I. Kardos Sára Patrícia, Izrók Luca Sára, Czibrik Eszter

II. Pétervári Melinda, Sliz Virág, László Vivien

III. Molnár Barbara, Légrádi Sophie, Csécsi Eszter

Kontra csapatok:

I. Hámori Cintia, Pece Klaudia, Aranyi Szimonetta

II. Juhász Tamara, Karácsony Bernadett

III. Szikszai Marcell, Nagy Zsuzsanna, Suba Renáta

 

 

Összes találat: 230
Vissza