PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI KIVÁLÓSÁGI JOGÁSZÖSZTÖNDÍJÁRA a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a 2016/2017. tanév 1. félévében.

Részletes pályázati felhívás.
Emlékeztetőül: https://www.youtube.com/watch?v=qdcY9Tf59Gs 

A pályázat beadásának határideje:

2016. szeptember. 26. (hétfő) 12 óra

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus formában az UNISYS rendszeren keresztül

http://www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys/

ME - Unisys - mehok.uni-miskolc.hu

www.mehok.uni-miskolc.hu

Kedves Hallgatók! A Miskolci Egyetem elsőéves hallgatói internet alapú pályázati rendszeren keresztül kötelesek jelentkezni (www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys).

 

Elérhető: 2016. szeptember 16.

 

Az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjára pályázhatnak:           

a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának azon hallgatói, akik

  • nappali tagozaton, államilag támogatott illetve költségtérítéses osztatlan jogászképzésben vesznek részt;
  • a 2015/16-os tanév II. félévében elérték a 4.00 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet;
  • beiratkoztak a 2016/17. tanév I. félévére; és
  • tanulmányaikat legalább a 2009/10. tanévben megkezdték.

 

Az ösztöndíj mértéke: 5 hónapon keresztül havi 50.000 Forint a tanulmányi félév időtartamára (2016. szeptembertől – 2017. januárig)

BTI perbeszédverseny

Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat nyert el karunk oktatója

Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat nyert el karunk oktatója

A Magyar Tudományos Akadémia rangos posztdoktori-ösztöndíját nyerte el karunk Agrár- és Munkajogi Tanszékének újabb oktatója, Dr. Olajos István docens úr személyében. Tekintettel arra, hogy a magyar tudományban a Bolyai ösztöndíj  egy fontos fokmérője a kutatóhelyeken folyó tudományos munkának, ezért a miskolci jogi kar méltán lehet büszke kutatója sikerére.

A három éves ösztöndíjhoz szívből gratulálunk, a kitűzött célok megvalósításához pedig jó egészséget kívánunk Docens Úrnak!

Együttműködési megállapodást kötött a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Miskolci Egyetem

Együttműködési megállapodást kötött a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Miskolci Egyetem

A Miskolci Egyetem jogi kara a 350 éves evangélikus jogi oktatás szellemi örökségének hordozója

Számos előzmény után, 2016. június 30. napján, Budapesten új megállapodást írt alá a Magyarországi Evangélikus Egyház a Miskolci Egyetemmel...

Bővebben...

Kari kitüntetések

Kari kitüntetések

2016. június 23-án, az Állam- és Jogtudományi Kar diplomaosztó ünnepsége előtt került sor a kari kitüntetések és a Szemere Emlékérmek átadására.

A legmagasabb kari kitüntetésben, Signum Aureum Facultatis kitüntetésben részesült:

Dr. Sáry Pál intézetigazgató, habilitált egyetemi docens

Dr. Kenderes György egyetemi docens

Pro Facultate Iurisprudentiae kitüntetésben részesült:

Dr. Kuttor Zsuzsanna, a Miskolci Törvényszék cégbírója

Dr. Szitás Benedek, címzetes egyetemi docens, ügyvéd

Dr. Bajánházy István egyetemi docens

Dr. Hallók Tamás egyetemi docens

Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Kiváló felkészítő tanár elismerésben részesült:

Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, a Földes Ferenc Gimnázium tanárnője

Kiváló munkáért elismerő oklevélben részesült:

Hodosi Gabriella igazgatási ügyintéző

 

A diplomaosztó ünnepségen vette át a legmagasabb egyetemi kitüntetést, a Signum Aureum Universitatis kitüntetést:

Dr. Pásztorné Dr. Erdős Éva egyetemi docens, dékánhelyettes

A Miskolci Egyetem Díszpolgára lett:

Dr. Boleratzky Lóránd, a Miskolci Evangélikus Jogakadémia tanára

Összes találat: 150
Vissza