2018/2019. tanév 2. félévi záróvizsga időpontok

 

Tavaszi záróvizsga időpontok

 

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

Értesítjük Önöket, hogy a 2018/2019. tanév tavaszi záróvizsgáira a NEPTUN rendszeren keresztül lehet majd jelentkezni. A jelentkezéshez a NEPTUN rendszerbe való belépés után az Ügyintézés/Záróvizsgák menü alatt tudnak vizsgaidőpontot választani. A záróvizsga időpontról a jelentkezést követően a Dékáni Hivatal külön értesítést nem küld.

Az esetleges változásokról Hallgatóink a Neptun rendszerben és a kari honlapon, a Hallgatói hirdetmények
http://jogikar.uni-miskolc.hu/hallgatohirdet alatt értesülhetnek.

JOGÁSZ SZAKOS HALLGATÓK - Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a 2019. március 25-től 28-ig nyitva álló időszakban lehet.

MEGHIRDETETT TÁRGYAK ÉS IDŐPONTOK:

Nappali tagozat

Április 2-3.                                Polgári jog/Kereskedelmi jog

Április 23-24.                            Büntetőjog

Május 13-14.                             Alkotmányjog/Közigazgatási jog

Június 3-4.                                Jog- és állambölcselet VAGY

Június 3-4.                                Európai és nemzetközi jog

Levelező tagozat

Április 4-5.                                Polgári jog/Kereskedelmi jog

Április 25-26.                            Büntetőjog

Május 15-16.                             Alkotmányjog/Közigazgatási jog

Június 4-5.                                Jog- és állambölcselet VAGY

Június 4.                                   Európai és nemzetközi jog

KIJELÖLT PÓTNAP:

Június 12.                                Polgári jog, Büntetőjog, Alkotmányjog/Közigazgatási jog,

Jog- és állambölcselet/Európai és nemzetközi jog

 

************************************************************************************

ALAPSZAKOS HALLGATÓK, KÖZIGAZGATÁSI, KRIMINOLÓGIA, EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG, VALAMINT MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTER SZAK

Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a 2019. május 2-től 6-ig nyitva álló időszakban  lehet.

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Munkaügyi és tb. igazgatási alapszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány)

Nappali tagozat (MUK): Május 21.

Levelező tagozat (MUK): Május 22.

Nappali/Levelező tagozat (TB): Május 23.

Pótnap (N/L, MUK/TB): Május 31.

 

Munkaügyi és tb. igazgatási mesterszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány)

Levelező tagozat (MUK/TB): Május 27.

Pótnap (MUK/TB): Május 31.

 

 

Igazgatásszervező alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 4.

 

Közigazgatás-szervező alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 4.

 

Közigazgatási mesterszak

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 4.

 

Igazságügyi igazgatási alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 29.

Nappali/Levelező tagozat: Május 30.

Pótnap: Június 6.

 

Kriminológia mesterszak

Nappali/Levelező tagozat: Május 30.

Pótnap (N/L): Június 7.

 

Európai és nemzetközi üzleti jog mesterszak

Záróvizsganap: Május 31.

 

************************************************************************************

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Szakmai vizsgákra jelentkezni a Neptunban a 2019. május 22-től 24-ig nyitva álló időszakban  lehet.

Május 29. írásbeli gyakorlati vizsga

Június 5. szóbeli vizsga

KIJELÖLT PÓTNAP:

Gyakorlati és szóbeli vizsga: Június 7.

 

************************************************************************************

SZAKJOGÁSZ KÉPZÉSEK (Közlekedési, FK)

Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a

2019. május 22-től 24-ig nyitva álló időszakban  lehet.

 

Közlekedési szakjogász

Záróvizsganap: Május 31.

Pótnap: Június 6.

 

 

Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza

Záróvizsganap: Május 31. – Június 1.

 

Amennyiben nem tud bejelentkezni a záróvizsgára, kérem, szíveskedjen a laszlo.varga@uni-miskolc.hu elektronikus címre ezt jelezni.

 

Miskolc, 2019. február 1.

 

Prof. Dr. Paulovics Anita

tanulmányi dékánhelyettes

 

Pályázati felhívás kiemelt tanulmányi ösztöndíjra

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a 2018-2019-es tanév I. félévére pályázatot hirdet kiemelt tanulmányi ösztöndíjra. A kiemelt tanulmányi ösztöndíjat a legmagasabb kreditindexet elérő pályázó hallgató nyerheti el. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj összege az állami ösztöndíjjal együtt összesen 40.000 Ft/hó.

 A kiemelt tanulmányi ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának azon hallgatói, akik

  • nappali tagozaton, államilag támogatott/állami ösztöndíjas jogászképzésben vesznek részt;
  • a 2017/18-as tanév II. félévében elérték a 4.55 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet;
  • a 2018/19-es tanév I. félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

 A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani, és a pályázathoz mellékelten csatolni kell a 2017/18-as tanév II. félévének leckekönyvét.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 5.

 A pályázat elbírálására a Kar dékánja jogosult.

A hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlás vagy igazolási kérelem előterjesztésének helye nincs!

 A pályázatot Dr. Udvarhelyi Bence kari referensnek kell benyújtani alábbi email címen: jogbence@uni-miskolc.hu.

 

 Miskolc, 2018. november 21.

  

Prof. Dr. Csák Csilla

          dékán

Baker and Mckenzie gyakornoki program

Az európai uniós büntetőjog egyes kérdései konferencia

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának Bűnügyi Tudományok Intézete, az MTA Miskolci Területi Bizottságának Állam-és Jogtudományi Szakbizottsága és a  Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán működő Európai és Nemzetközi Büntetőjogi Kutatóközpont,valamint az Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutató Központ szervezésében, „Az európai uniós büntetőjog egyes kérdései ” címmel 2018. november 9. napján konferencia megtartására került sor az MTA Miskolci Területi Bizottságának a nagytermében.

A Magyar Tudomány Napjára tekintettel a rendezvény lehetőséget kívánt nyújtani ahhoz, hogy az európai uniós büntetőjog aktuális kérdéseit a Miskolci Egyetem Bűnügyi Tudományok Intézetének oktatói által tartott előadások közvetítésével megismerhessék a résztvevők, valamint azokat az elméleti és a gyakorlati szakemberek közösen megvitassák.

 E rendezvényt megelőzően az Igazságügyi Minisztérium Jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében, a Bűnügyi Tudományok Intézete oktatóinak közreműködésével megjelent a Fejezetek az európai büntetőjogból című, 17 tanulmányt tartalmazó kötet.

A fotókat készítette: Gera László

Meghívó II. Német-Magyar Őszi Akadémia

Tisztelettel meghívjuk Önt és érdeklődő Munkatársait

a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpontja (AKIK), a Magyar Tudományos Akadémia Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Munkabizottsága, valamint a Steinbeis Beratungszentrum Wirtschaftsmediation szervezet által

a II. Német-Magyar Őszi Akadémia

programsorozat keretében megrendezésre kerülő

 Mediáció és gazdasági konfliktusok

A mediátor szerepe a compliance intézkedéseknél”

 / Mediation und Wirtschaftsunternehmen - Konflikte bei Compliance Maßnahmen 

című nemzetközi konferenciára

 

Időpont: 2018. november 8. (csütörtök) 13 óra

Helyszíne: Miskolci Egyetem (3515 Miskolc-Egyetemváros) 31.terem (A/6 ép.)

 

A rendezvény magyar, angol és német nyelvű, de a tolmácsolás biztosított. A program nyilvános és ingyenes, azonban kérjük, hogy előzetesen regisztráljon

legkésőbb 2018. november hó 7. napja 20.00 óráig az alábbi linken:

 https://tinyurl.com/mediacio-compliance vagy a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának honlapján.

Telefon: (46) 565-170 Telefax: (46) 565-179 Web: www.uni-miskolc.hu

 

Részletes program

MEGHÍVÓ „Az európai uniós büntetőjog egyes kérdései” konferencia

Tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait

2018. november 9-án 9.00 órai kezdettel az MTA Miskolci Területi Bizottságának nagytermében (Miskolc, Erzsébet tér 3.)

a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete, az MTA Miskolci Területi Bizottság Állam- és Jogtudományi Szakbizottsága és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, az Európai és Nemzetközi Büntetőjogi Kutatóközpontja, valamint és Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutató Központja közös szervezésében megrendezésre kerülő

„Az európai uniós büntetőjog egyes kérdései”

című 

konferenciára.

 

Részletes program

 

Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2018. november 5. napjáig szíveskedjék jelezni a https://tinyurl.com/y9fnbmya linken.

 

Összes találat: 230
Vissza