Új Erasmus kapcsolat

Karunk eddig is kiterjedt nemzetközi kapcsolatai a napokban tovább bővültek.

A Miskolci Egyetem és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem keretmegállapodást kötött a hallgatói és oktatói mobilitás ösztönzése érdekében az  Erasmus + projekt keretein belül. A megkötött keretmegállapodás a jogi képzési területek közötti mobilitást ösztönzi Karunk és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományoegyetem kolozsvári székhelyű jogi képzése között. A mobilitási szerződés kiterjed a hallgatókra, oktatókra, és a nem oktató személyzetre is.

Az oktatók vonatkozásában 2016/17-es őszi félévre is lehet már pályázni, a hallgatók esetében legkorábbra 2016/17 II. félévére nyújtható be pályázat.

A Heidelbergi Egyetem intézetigazgató professzora tartott előadásokat a Miskolci Jogi Karon és a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában

A Heidelbergi Egyetem intézetigazgató professzora tartott előadásokat a Miskolci Jogi Karon és a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában

Prof. Dr. Gerhard Dannecker a Heidelbergi Egyetem Német, Európai és Nemzetközi Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Intézetének intézetigazgató professzora 2016. március 6-8. között Karunkon tett szakmai látogatást Prof. Dr. Farkas Ákos dékán úr meghívására.

Dannecker professzor az európai büntetőjog fejlődésének aktuális tendenciáról tartott nagy sikerű előadásokat a Kar hallgatóinak, PhD hallgatóinak az alábbi témákról:

- Internationale Vorgaben für die Korruptionsbekämpfung und Überprüfung der Umsetzung in der Praxis (A korrupció elleni harc a nemzetközi elvárások tükrében. A nemzeti jogba való átültetés gyakorlati problémái);

- Europäischer Grundrechtsschutz auf dem Gebiet des Straf- und Strafverfahrensrechts (Európai alapjogvédelem a büntető anyagi és eljárásjog területén)

Dannecker professzor találkozott Prof. Dr. Torma András rektor úrral és a Kar több vezetőjével. A JÖBE közreműködésével megismerkedett a Selmeci diákhagyományokkal is. Professzor úr kifejezte, hogy fontosnak tartja a Miskolci Egyetem és a Heidelbergi Egyetem közötti szakmai kapcsolat ápolását és örömmel fog máskor is ellátogatni a Miskolci Jogi Karra, hogy megossza velünk legújabb kutatási eredményeit.

Vendégelőadók Trierből és Friebourg-ból

Vendégelőadók Trierből és Friebourg-ból

2016. Március 7- 12. között egymást követően karunk vendége volt Prof. Dr. h.c. Monika Schlachter az IAAEU igazgatója Trierből.és Philipp Haymoz Institut Agricole de l’Etat de Fribourg jogi igazgatója Friebourgból. Mindkét előadó évek óta visszatérő vendége karunknak és minden alkalommal a nemzetközi munkajog és a nemzetközi földjog aktuális kérdéseiről tartanak kurzusokat mind a PhD hallgatóknak, mind a joghallgatók számára. 
Idei kurzusok az alábbiak voltak:

Prof. Dr. h.c. Monika Schlachter:
- Social Rights' Protection in the EU
- Regulating atypical work on EU level

Philipp Haymoz
Bäuerliches Bodenrecht in der Schweiz

Kitüntették karunk oktatóját

Kitüntették karunk oktatóját

A Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetést kapta meg Prof. Dr.  Prugberger Tamás, az állam- és jogtudományok doktora, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munka- és Agrárjogi Tanszékének professor emeritusa. A jogtudományok, főként a munkajog és a szövetkezeti jog területén kiemelkedő, nemzetközi szinten is nagyra becsült tudományos életműve, valamint műhelyteremtő egyetemi oktatói munkája elismeréseként vehette át a kitüntetést.

Szívből gratulálunk az elismeréshez Tanár úr!

BÜNTETŐJOGI PERBESZÉDVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉS

BÜNTETŐJOGI PERBESZÉDVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉS

2015. február 23-án a Bűnügyi Tudományok Intézete szervezésében büntetőjogi perbeszédverseny került megrendezése a III-IV-V. évfolyamos joghallgatók részére. A mind a diákok, mind pedig a tanárok által nagy érdeklődéssel kísért versenyen 23 hallgató mérte össze jogi tudását és szónoki képességeit. Az előző napon átadott jogeset egy valódi, anonimizált büntetőeljárás történeti tényállásán alapult, így a hallgatók a verseny végén azt is megtudhatták, álláspontjuk mennyire felel meg az eljáró bíróság által meghozott döntésnek.

Vádbeszéd kategória

I. helyezett

Varga László Bánk, V. évfolyam J-505

II. helyezett

Csizmár Réka, IV. évfolyam J-404

III. helyezett

Čertický Mário, V. évfolyam J-505

Különdíjas

Tóth Flórián, V. évfolyam J-502

Védőbeszéd kategória

I. helyezett

Kiss Dalma, V. évfolyam J-502

II. helyett

Menyhért Enikő, IV. évfolyam J-404

III. helyezett

Kormos Ádám, IV. évfolyam J-404

Különdíjas

Halász Csenge, IV. évfolyam J-401

Zsűri tagjai

Dr. Czibrik Attila kollégiumvezető-helyettes, Miskolci Törvényszék

Dr. Kálmán Árpád, BAZ Megyei Ügyvédi Kamara főtitkára

Dr. Martossy György főügyészségi szóvivő, BAZ Megyei Főügyészség

Prof. Dr. Farkas Ákos ME-ÁJK dékán, intézetvezető egyetemi tanár

Dr. habil. Róth Erika egyetemi docens, BTI intézeti tanszékvezető

Minden helyezettnek és a versenyen részt vett hallgatónak szívből gratulál a Bűnügyi Tudományok Intézete!

 2016. március

Bűnügyi Tudományok Intézete

Összes találat: 139
Vissza