Büntetőjogi perbeszédverseny eredményhirdetés

Büntetőjogi perbeszédverseny eredményhirdetés

2016. október 26-án a Bűnügyi Tudományok Intézete szervezésében büntetőjogi perbeszédverseny került megrendezése a III-IV-V. évfolyamos joghallgatók részére. A mind a diákok, mind pedig a tanárok által nagy érdeklődéssel kísért versenyen 18 graduális hallgató mérte össze jogi tudását és szónoki képességeit. Az előző napon átadott jogeset egy valódi, anonimizált büntetőeljárás történeti tényállásán alapult, így a hallgatók a verseny végén azt is megtudhatták, álláspontjuk mennyire felel meg az eljáró bíróságok által meghozott döntésnek.

Vádbeszéd kategória

I. helyezett

Tucsek Blanka, IV. évfolyam

II. helyezett

Sereg Péter, V. évfolyam

III. helyezett

Halász Csenge, V. évfolyam

 

Védőbeszéd kategória

I. helyezett

Balla Eszter, IV. évfolyam

II. helyett

László Vivien, V. évfolyam

III. helyezett

Kállai Klaudia, V. évfolyam

Különdíjas

Menyhért Enikő, V. évfolyam

 

A zsűri tagjai

Dr. Czibrik Attila kollégiumvezető-helyettes, Miskolci Törvényszék

Dr. Háger Miklós a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara képviseletében

Dr. Kolozsvári Beáta főügyészségi osztályvezető ügyész, BAZ Megyei Főügyészség

Dr. habil. Róth Erika egyetemi docens, BTI intézeti tanszékvezető

Dr. habil. Nagy Anita egyetemi docens, BTI

Szervezők:

Dr. habil. Nagy Anita egyetemi docens, főszervező

dr. Dornfeld László doktorandusz, BTI

Minden helyezettnek és a versenyen részt vett hallgatónak szívből gratulál a Bűnügyi Tudományok Intézete!

 

2016. október 27.

Bűnügyi Tudományok Intézete

Brüsszeli kirándulás

Brüsszeli kirándulás

Az Európai Bizottságnál és a Brüsszeli Magyar Állandó Képviseletnél tettek látogatást a Miskolci EU Vándorkupa országos jogesetmegoldó-és perbeszédverseny nyertes csapatai és felkészítőik, a verseny mindkét szekciójában legjobb alperes és felperes versenyzők az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete felajánlásából és szervezésében. A résztvevők angol és magyar nyelvű előadásokat hallgattak aktuális uniós jogi és szakpolitikai kérdésekben, s betekintést nyertek az EU intézményeiben dolgozók mindennapjaiba.
Karunk delegációja: dr. Nagy Alexandra, dr. Seres Eszter Lilla, dr. Dornfeld László PhD hallgatók - a Fiatal Jogászok szekciójának nyertes csapata, dr. Pecsenye Máté legjobb alperes, Dr. Marinkás György felkészítő oktató, dr. Kiss Lilla Nóra a verseny szervezőbizottságának képviseletében és Dr. Erdős Éva dékánhelyettes-asszony a Kar képviseletében.

I. Német-Magyar Őszi Akadémia nyitókonferencia a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a „Herbstakademie” – „Őszi Akadémia” komplex nemzetközi szakmai program, tanulmánykötet megjelentetése és on-line folyóirat alapítása” c. programjával elnyerte az Igazságügyi Minisztérium Kutatási és Oktatásfejlesztési Program pályázatát.

Ennek keretében 2016. október hó 6-9. napja között kerül megrendezésre az Első Német-Magyar Őszi Akadémia, melynek célja szakmai tapasztalatcsere, kapcsolatépítés és az új fejlődési területek áttekintése a perelterelő technikák, a konfliktusfeloldási módszerek és a közvetítői eljárás vonatkozásában.

2016. október 6. napján a Miskolci Egyetem ad otthont az első Német-Magyar Őszi Akadémia nyitórendezvényének. Az egyben nemzetközi konferenciát is jelentő program képet nyújt a perelterelő technikák, így különösen a közvetítői eljárás német és magyar jogszabályi kereteiről, gyakorlati megvalósulási területeiről. Az előadók között köszönthetjük Dr. Szecskó József, igazságügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár urat (Igazságügyi Minisztérium), RA Bernhard Böhm elnök urat (Steinbeis Beratungszentrum Wirtschaftsmediation) és Ulrike Arndt igazgató asszonyt (Steinbeis-Mediationsforum e. V.).

A rendezvény a hazai jó gyakorlatok keretében bemutatja a MNB Pénzügyi Békéltető Testület munkáját, Dr. Kovács Erika elnök asszony tolmácsolásában, valamint az interkulturális konfliktusok kezelési lehetőségeit. A program zárásaként a perelterelő technikák területén található perspektívaváltás tartalmi kérdéseivel ismerkedhetünk meg német és magyar aspektusból, Gaál-Baier Ildikó ügyvéd, gazdasági mediátor (gaal.mediation) előadásában.

A konferencia német és magyar nyelven zajlik. Tolmácsolás biztosított.

A rendezvény ingyenes, azonban regisztrálni a

http://tinyurl.com/j5f8rxyoldalon szükséges.

 

A rendezvény időpontja és helyszíne:

2016. október hó 06. 17.00-19.00; Miskolci Egyetem Szenátusi Tanácsterem (A/4. 32.)

 A rendezvény programja.

A nyitórendezvényre minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a Szervezők!

 

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, ÁJK Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpont (AKIK), Steinbeis Mediationsforum e. V.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI KIVÁLÓSÁGI JOGÁSZÖSZTÖNDÍJÁRA a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a 2016/2017. tanév 1. félévében.

Részletes pályázati felhívás.
Emlékeztetőül: https://www.youtube.com/watch?v=qdcY9Tf59Gs 

A pályázat beadásának határideje:

2016. szeptember. 26. (hétfő) 12 óra

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus formában az UNISYS rendszeren keresztül

http://www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys/

ME - Unisys - mehok.uni-miskolc.hu

www.mehok.uni-miskolc.hu

Kedves Hallgatók! A Miskolci Egyetem elsőéves hallgatói internet alapú pályázati rendszeren keresztül kötelesek jelentkezni (www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys).

 

Elérhető: 2016. szeptember 16.

 

Az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjára pályázhatnak:           

a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának azon hallgatói, akik

  • nappali tagozaton, államilag támogatott illetve költségtérítéses osztatlan jogászképzésben vesznek részt;
  • a 2015/16-os tanév II. félévében elérték a 4.00 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet;
  • beiratkoztak a 2016/17. tanév I. félévére; és
  • tanulmányaikat legalább a 2009/10. tanévben megkezdték.

 

Az ösztöndíj mértéke: 5 hónapon keresztül havi 50.000 Forint a tanulmányi félév időtartamára (2016. szeptembertől – 2017. januárig)

BTI perbeszédverseny

Összes találat: 158
Vissza