A Miskolci Egyetem díszpolgára lett Dr. Boleratzky Lóránd, az egykori Miskolci Evangélikus Jogakadémia tanára

A Miskolci Egyetem díszpolgára lett Dr. Boleratzky Lóránd, az egykori Miskolci Evangélikus Jogakadémia tanára

2016. június 23-án a Miskolci Egyetem jogi karának diplomaátadó ünnepi szenátusi ülésén szűnni nem akaró vastaps kíséretében vette át a Miskolci Egyetem Díszpolgára kitüntetést a 97. életévében járó Dr. Boleratzky Lóránd, a Miskolci Evangélikus Jogakadémia egykori hallgatója és későbbi tanára a Miskolci Egyetem rektorától, Prof. Dr. Torma Andrástól, valamint az egyetem hét karának dékánjától. A tanár úr élete egy igaz ügyért való állhatatos kiállás valódi keresztényi példája.

 

Boleratzky Lóránd tanár úr a kommunista diktatúra évtizedei alatt is őrizte az 1949-ben a diktatúra által igaztalanul megszüntetett miskolci evangélikus jogakadémia emlékét, és mihelyst erre lehetősége adódott, komoly tanulmányokat jelentetett meg a jogakadémia múltját illetően. Ezek a tanulmányok és Boleratzky tanár úr személyes iránymutatásai komoly segítséget jelentenek a jogakadémia szellemi örökségének hordozójának, a miskolci jogi karnak az akadémiai múlt feltárásában.

 

Tanár úrnak ezúton is gratulálunk a magas szintű kitüntetéshez, egyúttal kívánunk Neki jó egészséget.

Megállapodás az Eperjesi Egyetemmel

Eperjesi - Miskolci Evangélikus Jogakadémia 1919-1949

Szemere Emlékéremben részesülő hallgatók

Szemere Emlékéremben részesülő hallgatók

Állam- és Jogtudományi Kar

2016.

  

Aranyosi Gergő           J-501

Braun Péter                 J-505

Certicky Mário            J-505

Horváth Viktória          J-503

Jámbor Bianka          J-505

Pásztor Petra Judit      J- 505

Takács Nikolett            J- 504

 

A kitüntetett V. évfolyamos jogász hallgatóinknak

szívből gratulálunk!

Tudományos – szakmai- és irodalmi elismerések az Agrár- és Munkajogi Tanszék oktatói részére

Az Agrár – és Munkajogi Tanszék oktatói az elmúlt időszakban több különböző elismerésben részesültek szakmai és közéleti tevékenységükkel kapcsolatban:

Prof. Dr. Prugberger Tamás egyetemi tanár Miskolc Város napja alkalmából május 11.-én vehette át az Ünnepi Közgyűlésen  a Herman Ottó Tudományos díjat, melyet eddigi tudományos és oktatói munkája elismeréseként vehetett át.

Dr. Gecse Istvánné egyetemi adjunktus, címzetes törvényszéki bíró a 2016. május 20.-án a Miskolcon tartott összbírói értekezleten az „Év bírája” kitüntető címet kapta, mely eddigi már korábban is elismerésekkel övezett bírói munkásságának újabb elismerése. A díj fontosságát kiemeli, hogy a díj odaítélése a szakma, a bírósági dolgozók szavazatai alapján történt.

dr. Mélypataki Gábor egyetemi tanársegéd  2016. június 11.-én a budapesti Csokonai Mihály Művelődési Központban az Irodalmi Rádió által szervezett rendezvényen elismerő oklevélben részesült az Év jogász költője 2016 irodalmi  pályázatra benyújtott portfóliójával.

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS JOGHALLGATÓKKAL

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS JOGHALLGATÓKKAL

2016. május 19-én a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karára látogatott Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Dr. Sisák Péter, a Miskolci Törvényszék elnöke és Dr. Csillám Katalin, a Miskolci Törvényszék elnökhelyettese. A vendégeket és a mintegy 50 joghallgatót Prof. Dr. Torma András, a Miskolci Egyetem rektora és prof. Dr. Farkas Ákos, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja köszöntötte. A kerekasztal-beszélgetés célja a bíróságok és az OBH szervezetének, intézményrendszerének bemutatása, a bírói munka és a bírósági életpálya megismertetése, a bíróságok és az OBH iránti bizalom növelése volt.

Az interaktív beszélgetés keretében karunk hallgatói kérdéseket tettek fel a bíróságra való jelentkezés feltételeire, a bíróságon folyó szakvizsga-felkészítésre, valamint a bírói munkával együtt járó szépségekre és nehézségekre vonatkozóan, továbbá szakmai hozzászólások is elhangzottak részükről például az időszerűségre és az ésszerű pertartamra vonatkozóan.

Beszámoló a XI. Miskolci EU Vándorkupa országos szintű európai uniós jogi jogesetmegoldó-és perbeszédversenyről

Beszámoló a XI. Miskolci EU Vándorkupa országos szintű európai uniós jogi jogesetmegoldó-és perbeszédversenyről

Az idei megmérettetésről

 

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Európa Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszéke immáron tizenegyedik alkalommal rendezte meg a „Miskolci EU Vándorkupa” országos európai uniós jogi jogesetmegoldó- és perbeszédversenyt. Nagy örömmel jelenthetjük ki, hogy a versenyre idén összesen 12 csapat regisztrált két szekcióban (a fiatal jogászok és a joghallgatók szekciójában), mely évről évre növekvő csapatszám és versenyzői létszám igazolja a verseny szükségességét, s mutatja annak egyre erősödő népszerűségét is.

A versenyt Karunk dékánja, Prof. Dr. Farkas Ákos nyitotta meg beszédével, mely során köszöntötte a versenyzőket, felkészítőiket és a zsűri tagjait. Dékán Úr kijelentette, hogy igencsak üdvözlendőnek tartja azt, hogy egyre több hallgató és fiatal jogász érdeklődik az uniós jog iránt, hiszen Magyarország uniós tagságára tekintettel nélkülözhetetlen ennek a joganyagnak az ismerete bármilyen jogterülettel is foglalkozik a jogász mindennapjai során. 

A verseny ünnepi megnyitóját követően a verseny szervezői ismertették a szóbeli forduló menetrendjét, szabályait és a teljesítmény pontozásának szempontjait. Ezután a perbeszédek következtek.

A szóbeli fordulón a joghallgatók perbeszédei hangzottak el először, majd a fiatal jogászok versenyezhettek. A hallgatói csapatok (9) összesen 5 jogi karról (Debreceni Egyetem ÁJK, Szegedi Tudományegyetem ÁJK, ELTE ÁJK, Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK, Miskolci Jogi Kar) érkeztek, a fiatal jogászok szekciójában pedig a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola doktoranduszhallgatói csapata, a Miskolci Törvényszék fogalmazóinak csapata és a Szombathelyi Törvényszék fogalmazóinak csapata mérte össze tudását.  

A csapatoknak 4 rövidebb terjedelmű, ám sarkalatos jogértelmezési kérdéseket tartalmazó, igazán rafináltnak mondható légiközlekedési jogi jogesettel kellett megbirkózniuk, s felperesi és alperesi érveiket egy-egy maximum 15 oldalas beadványban összefoglalniuk. A jogesetet a tradíciókhoz hűen az Európai Unió Bíróságának egyik magyar munkatársa állította össze tekintettel a legaktuálisabb Bíróság előtt folyamatban levő vagy frissen zárult ügyekre.

A szóbeli fordulón maximum 10-10 percben elő kellett adniuk a csapatoknak alperesi és felperesi beadványuk tartalmát, melyre 3-3 percben viszontválasszal is élhettek az ellenérdekű feleket megtestesítő csapatok. A zsűri tagjai Prof. Dr. Lévayné Fazekas Judit a győri jogi kar dékánja, Dr. Rácz Rita a Miniszterelnökség főosztályvezetője és Dr. Luszcz Viktor, az Európai Törvényszék bírósági tanácsadója voltak, akik a bíróságot jelenítették meg a tárgyalóteremben. Kérdéseket intéztek a csapatokhoz a perbeszédekhez kapcsolódóan, mely kérdésekre ki kellett térniük a versenyzőknek a viszontválaszaikban.

A verseny két felvonásban zajlott, délben a Kari Könyvtárban felszolgált ünnepi ebéd adott lehetőséget a csapatoknak a felfrissülésre, pihenésre, s egymás megismerésére.

A verseny a sok csapat részvételének köszönhetően hosszadalmasra nyúlt és igencsak izgalmasra sikerült. Az értékes nyereményeket és különdíjakat jelentő nagylelkű felajánlásoknak köszönhetően a versenyzők kellően motiváltan szállhattak versenybe egymással.

A verseny fődíja az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete jóvoltából felajánlott kétnapos brüsszeli tanulmányút, melyet mindkét szekció első helyezett csapatai nyertek a Vándorkupa egy éven át tartó dicső birtoklása mellett. Joghallgatók szekciójában a Debreceni Egyetem „Les trois hôtesses de l’air” csapata (Kanyuk Petra Ágnes és Széles Krisztina), Fiatal jogász szekcióban a „Deák Ferenc Doktori Iskola hEUréka” csapata: dr. Dornfeld László, dr. Nagy Alexandra és dr. Seres Eszter Lilla), valamint a szekciók legjobb alperes (Joghallgatók szekciójában: Pándi Gergő a Debreceni ÁJK versenyzője, Fiatal jogászok szekciójában: dr. Pecsenye Máté a Miskolci Törvényszék fogalmazója) és felperes (Joghallgatók szekciójában László Renáta az ELTE ÁJK versenyzője, Fiatal jogászok szekciójában: dr. Nagy Alexandra a Deák Ferenc Doktori Iskola versenyzője) versenyzői nyertek.

A versenyen a legjobb csapatmunkával elért eredményt is értékelte a zsűri, mely teljesítményt a HVG-Orac Kiadó különdíja jutalmazta mindkét szekcióban, melyet joghallgatók szekciójában második pontszámmal az ELTE ÁJK csapata (EUtazók csapat: Merkel Csenge és László Renáta) nyertek, harmadik pontszámmal pedig a Miskolci Jogi Kar másodéves hallgatói a TRIPLE H csapat tagjai (Harnócz Dorina Lilla, Hoppa Alexandra és Herczeg Gergő). A fiatal jogászok szekciójában a Szombathelyi Törvényszék fogalmazói (dr. Koller Kata, dr. Szentgyörgyvári Tamás, dr. Szabó Márk) vihették haza ezt a különdíjat.

A legjobban érvelő versenyző megnyerte a HVG-Orac Kiadó által felajánlott Európai Jog c. folyóirat éves előfizetését. Ezt a különdíjat Dankó Gréta debreceni joghallgató és dr. Nagy Alexandra doktoranduszhallgató nyerték.

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Hallgatói Önkormányzata pedig mindkét szekcióban könyvutalványokat ajánlott fel a zsűri által arra érdemesnek ítélt csapatok számára. Joghallgatók szekciójában a LAW is in the AIR nevű debreceni csapat (Dankó Gréta és Pándi Gergő) nyerték ezt a díjat, Fiatal jogászok szekciójában pedig a Miskolci Törvényszék versenyzői (Simkóné dr. Réti Réka, dr. Pescenye Máté és dr. Tóth László).

A verseny nyerteseinek, helyezettjeinek és különdíjasainak ezúton is gratulálunk és köszönjük megtisztelő részvételüket. Reméljük, hogy jövőre legalább ennyi, vagy még több versenyző csapattal folytathatjuk a Miskolci EU Vándorkupát! A nagylelkű felajánlásokért ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni.

 

Miskolc, 2016. május 20.

 

            A verseny szervezőbizottsága:

 

Dr. Angyal Zoltán,                 dr. Marinkás György                                   dr. Kiss Lilla Nóra

egyetemi docens                    egyetemi tanársegéd                          doktoranda

Összes találat: 150
Vissza