IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 

Az Igazságügyi Minisztérium 2016-ban indított jogászképzés színvonalát emelő, a jogászhallgatók ösztöndíj alapú támogatását célzó programja a 2017/18-es tanév I. félévében is meghirdetésre kerül a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

I. Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíja a nappali tagozatos államilag finanszírozott és önköltséges jogászhallgatók számára egyaránt meghirdetésre kerül. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az évfolyamok legkiválóbb hallgatói kaphatják meg a félévente elnyerhető juttatást az első évfolyam első félévétől kezdve, 5 hónapon keresztül havi 50.000 Ft összegű ösztöndíj formájában. Az ösztöndíj odaítélésének alapfeltétele az 2016/17-os tanév II. félévében a 4.00 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindex elérése. A tanulmányi eredmény mellett további kiválósági szempontok: nyelvvizsgák, tudományos diákköri tevékenység, perbeszédverseny, egyéb versenyek, demonstrátori tevékenység, szakkollégiumi tagság, jogi klinikai programban, jogi szakfordító képzésben, ill. kari vagy egyetemi újság szerkesztésében részvétel, tudományos publikáció. Nem pályázhat az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjra az a hallgató, aki a 2017/2018-as tanévben Új Nemzeti Kiválósági Program keretében ösztöndíjban részesül.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további információk a kari honlapon érhetőek el. Pályázni elektronikus formában az UNISYS rendszeren keresztül lehet. (http://www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys/)

II. Az IM tanulmányi jogászösztöndíjában azon önköltséges nappali tagozatos jogászhallgatók részesülhetnek, akik a 3,51-es tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet elérték és nem kaptak IM Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjat. Erre a támogatási formára nem kell külön pályázatot benyújtani, azt a hallgatók a 2016/17. tanév II. félévében elért tanulmányi eredményük alapján automatikusan megkapják. Az ösztöndíjak mértéke igazodik az állami finanszírozásban részesülő hallgatók esetében használt „sávos” tanulmányi ösztöndíjrendszerhez. A hallgatói rangsort a kreditindex alapján a Kar állítja fel.

Részletes pályázati felhívás és értékelési szempontrendszer.

Vendégelőadók Trierből és Friebourg-ból

Vendégelőadók Trierből és Friebourg-ból

2016. Március 7- 12. között egymást követően karunk vendége volt Prof. Dr. h.c. Monika Schlachter az IAAEU igazgatója Trierből.és Philipp Haymoz Institut Agricole de l’Etat de Fribourg jogi igazgatója Friebourgból. Mindkét előadó évek óta visszatérő vendége karunknak és minden alkalommal a nemzetközi munkajog és a nemzetközi földjog aktuális kérdéseiről tartanak kurzusokat mind a PhD hallgatóknak, mind a joghallgatók számára. 
Idei kurzusok az alábbiak voltak:

Prof. Dr. h.c. Monika Schlachter:
- Social Rights' Protection in the EU
- Regulating atypical work on EU level

Philipp Haymoz
Bäuerliches Bodenrecht in der Schweiz

Kitüntették karunk oktatóját

Kitüntették karunk oktatóját

A Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetést kapta meg Prof. Dr.  Prugberger Tamás, az állam- és jogtudományok doktora, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munka- és Agrárjogi Tanszékének professor emeritusa. A jogtudományok, főként a munkajog és a szövetkezeti jog területén kiemelkedő, nemzetközi szinten is nagyra becsült tudományos életműve, valamint műhelyteremtő egyetemi oktatói munkája elismeréseként vehette át a kitüntetést.

Szívből gratulálunk az elismeréshez Tanár úr!

BÜNTETŐJOGI PERBESZÉDVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉS

BÜNTETŐJOGI PERBESZÉDVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉS

2015. február 23-án a Bűnügyi Tudományok Intézete szervezésében büntetőjogi perbeszédverseny került megrendezése a III-IV-V. évfolyamos joghallgatók részére. A mind a diákok, mind pedig a tanárok által nagy érdeklődéssel kísért versenyen 23 hallgató mérte össze jogi tudását és szónoki képességeit. Az előző napon átadott jogeset egy valódi, anonimizált büntetőeljárás történeti tényállásán alapult, így a hallgatók a verseny végén azt is megtudhatták, álláspontjuk mennyire felel meg az eljáró bíróság által meghozott döntésnek.

Vádbeszéd kategória

I. helyezett

Varga László Bánk, V. évfolyam J-505

II. helyezett

Csizmár Réka, IV. évfolyam J-404

III. helyezett

Čertický Mário, V. évfolyam J-505

Különdíjas

Tóth Flórián, V. évfolyam J-502

Védőbeszéd kategória

I. helyezett

Kiss Dalma, V. évfolyam J-502

II. helyett

Menyhért Enikő, IV. évfolyam J-404

III. helyezett

Kormos Ádám, IV. évfolyam J-404

Különdíjas

Halász Csenge, IV. évfolyam J-401

Zsűri tagjai

Dr. Czibrik Attila kollégiumvezető-helyettes, Miskolci Törvényszék

Dr. Kálmán Árpád, BAZ Megyei Ügyvédi Kamara főtitkára

Dr. Martossy György főügyészségi szóvivő, BAZ Megyei Főügyészség

Prof. Dr. Farkas Ákos ME-ÁJK dékán, intézetvezető egyetemi tanár

Dr. habil. Róth Erika egyetemi docens, BTI intézeti tanszékvezető

Minden helyezettnek és a versenyen részt vett hallgatónak szívből gratulál a Bűnügyi Tudományok Intézete!

 2016. március

Bűnügyi Tudományok Intézete

Praesens-díj

Praesens-díj

A Budapesti Jogászbál szervezői által 2015-ben alapított szakmai és tanulmányi díjat, a Praesens-díjat „Jogász kategóriában” 2016-ban karunk I. éves doktorandusz hallgatója, dr. Nagy Alexandra vehette át. A doktoranda témavezetője Dr. Sántha Ferenc PhD. egyetemi docens.

Az elismerés 2016-ban 4 kategóriában, a már végzett jogászok, jelenlegi joghallgatók, tudományos területen tevékenykedő kutatók, és tudományos területre készülő hallgatók között került átadásra szakmai és tanulmányi sikereiket alapul véve. A díjazottak tiszteletjegyekkel vehettek részt a Budapesti Jogászbálon, ahol az este folyamán kerültek átadásra a névre szóló emlékplakettek. 

Az elért eredményhez szívből gratulálunk!

Jogászképzés színvonalát emelő program

FIGYELEM! FELVÉTELIZŐK FIGYELMÉBE IS AJÁNLJUK!

Két ösztöndíjtípusra lehet pályázni kizárólag a vidéki jogi karok nappali tagozatos jogászhallgatóinak, valamint a jogász szak nappali tagozatára felvételiző és a Karra felvett I. éves nappali tagozatos jogászhallgatóknak: 

  • Az IM nemzeti kiválósági jogászösztöndíj valamennyi vidéki Jogi Kar – így a Miskolci Jogi Kar - nappali tagozatán tanuló jogászhallgatói, vagy a nappali tagozatra felvételiző és felvett jogászhallgatói számára nyitott. A juttatást az I. évfolyam első félévétől kezdve az évfolyamok legkiválóbb jogászhallgatói kaphatják félévente, a félév során (5 hónapon keresztül) havi 50 ezer Ft összegű ösztöndíj formájában. 
  • Az IM tanulmányi jogászösztöndíjra a nappali tagozaton önköltséges képzésben részt vevők pályázhatnak szintén az I. év I. félévétől kezdődően.

 A vidéki jogi karokon érintett jelenlegi mintegy 3300 hallgató 6 százaléka, az utóbbiban 9 százaléka részesülhet az IM ösztöndíjakban.

 A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szak nappali tagozatára 2016-ban felvételizők figyelmébe is ajánljuk a programot! Az I. évfolyam 1. félévében a jogászhallgatók a felvételi pontszám alapján kaphatnak ösztöndíjat.

 http://www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium/hirek/a-jogaszkepzes-szinvonalat-emelo-programokat-indit-jovore-az-igazsagugyi-miniszterium

 

Összes találat: 143
Vissza