Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjak ünnepélyes átadása

Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjak ünnepélyes átadása

Az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjainak ünnepélyes átadására került sor a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán Prof. Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter részvételével. A Miskolci Jogi Karon összesen 43 joghallgató részesülhetett a legsikeresebb diákok számára első alkalommal meghirdetett támogatásban.

Az oklevelek ünnepélyes átadására 2016. április 14. (csütörtök) 16 órakor került sor, elő videó-közvetítéssel: 


Az átadás képei:

 

IM NEMZETI KIVÁLÓSÁGI JOGÁSZÖSZTÖNDÍJAT ELNYERT JOGHALLGATÓK

(Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar; 2015/16-os tanév 2. félév)

 

V. évfolyam

IV. évfolyam

III. évfolyam

II. évfolyam

I. évfolyam

Név / összpontszám

1.

Horváth Viktória

154

Sereg Péter

112

Pellei Fruzsina

107

Máté Dávid Adrián

91

Kardos Sára Patrícia

49

2.

Pásztor Petra

117

Bukodi Blanka Eszter

99

Kozma Dániel

75

Berényi Laura

72

Prokopics Zsófia

49

3.

Czető Bettina

108

Szász Kata

89

Búzás Barbara

73

Stefán Ibolya

62

Petrasovszky Berta

20

4.

Certicky Márió

99

Csizmár Réka

87

Petró Angéla

72

Jecs Franciska

49

Károlyi Fanni

17

5.

Fedák Judit

87

Juhász Judit

82

Hostyisószky Dániel

69

Szabó Anikó

45

 

6.

Csiszár Anett

80

Kovács Dóra

82

Tucsek Blanka

65

 

7.

Páhi Barbara

76

Ritó Evelin

77

Csiger Tünde

50

8.

Aranyosi Gergő

65

Kiss Andrea

76

 

9.

Sándor Katalin

62

Orosz Flóra

74

10.

Braun Péter

62

Kállai Klaudia

74

11.

Krupár Ida

62

Halász Csenge

72

12.

Hajdu Eszter Júlia

61

Katona Balázs

65

13.

Sipos Ildikó

54

Böszörményi Dóra

62

14.

Varga László Bánk

52

 

 

Szívből gratulálunk ösztöndíjas joghallgatóinknak!

 

Új Erasmus kapcsolat

Karunk eddig is kiterjedt nemzetközi kapcsolatai a napokban tovább bővültek.

A Miskolci Egyetem és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem keretmegállapodást kötött a hallgatói és oktatói mobilitás ösztönzése érdekében az  Erasmus + projekt keretein belül. A megkötött keretmegállapodás a jogi képzési területek közötti mobilitást ösztönzi Karunk és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományoegyetem kolozsvári székhelyű jogi képzése között. A mobilitási szerződés kiterjed a hallgatókra, oktatókra, és a nem oktató személyzetre is.

Az oktatók vonatkozásában 2016/17-es őszi félévre is lehet már pályázni, a hallgatók esetében legkorábbra 2016/17 II. félévére nyújtható be pályázat.

A Heidelbergi Egyetem intézetigazgató professzora tartott előadásokat a Miskolci Jogi Karon és a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában

A Heidelbergi Egyetem intézetigazgató professzora tartott előadásokat a Miskolci Jogi Karon és a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában

Prof. Dr. Gerhard Dannecker a Heidelbergi Egyetem Német, Európai és Nemzetközi Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Intézetének intézetigazgató professzora 2016. március 6-8. között Karunkon tett szakmai látogatást Prof. Dr. Farkas Ákos dékán úr meghívására.

Dannecker professzor az európai büntetőjog fejlődésének aktuális tendenciáról tartott nagy sikerű előadásokat a Kar hallgatóinak, PhD hallgatóinak az alábbi témákról:

- Internationale Vorgaben für die Korruptionsbekämpfung und Überprüfung der Umsetzung in der Praxis (A korrupció elleni harc a nemzetközi elvárások tükrében. A nemzeti jogba való átültetés gyakorlati problémái);

- Europäischer Grundrechtsschutz auf dem Gebiet des Straf- und Strafverfahrensrechts (Európai alapjogvédelem a büntető anyagi és eljárásjog területén)

Dannecker professzor találkozott Prof. Dr. Torma András rektor úrral és a Kar több vezetőjével. A JÖBE közreműködésével megismerkedett a Selmeci diákhagyományokkal is. Professzor úr kifejezte, hogy fontosnak tartja a Miskolci Egyetem és a Heidelbergi Egyetem közötti szakmai kapcsolat ápolását és örömmel fog máskor is ellátogatni a Miskolci Jogi Karra, hogy megossza velünk legújabb kutatási eredményeit.

Vendégelőadók Trierből és Friebourg-ból

Vendégelőadók Trierből és Friebourg-ból

2016. Március 7- 12. között egymást követően karunk vendége volt Prof. Dr. h.c. Monika Schlachter az IAAEU igazgatója Trierből.és Philipp Haymoz Institut Agricole de l’Etat de Fribourg jogi igazgatója Friebourgból. Mindkét előadó évek óta visszatérő vendége karunknak és minden alkalommal a nemzetközi munkajog és a nemzetközi földjog aktuális kérdéseiről tartanak kurzusokat mind a PhD hallgatóknak, mind a joghallgatók számára. 
Idei kurzusok az alábbiak voltak:

Prof. Dr. h.c. Monika Schlachter:
- Social Rights' Protection in the EU
- Regulating atypical work on EU level

Philipp Haymoz
Bäuerliches Bodenrecht in der Schweiz

Kitüntették karunk oktatóját

Kitüntették karunk oktatóját

A Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetést kapta meg Prof. Dr.  Prugberger Tamás, az állam- és jogtudományok doktora, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munka- és Agrárjogi Tanszékének professor emeritusa. A jogtudományok, főként a munkajog és a szövetkezeti jog területén kiemelkedő, nemzetközi szinten is nagyra becsült tudományos életműve, valamint műhelyteremtő egyetemi oktatói munkája elismeréseként vehette át a kitüntetést.

Szívből gratulálunk az elismeréshez Tanár úr!

Összes találat: 150
Vissza