A Miskolci Jogtudó publikációs felhívása

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2017 júniusában megalapította a Miskolci Jogtudó online hallgatói tudományos periodikát, amely évente két alkalommal fog megjelenni.

A folyóiratba szánt önálló vagy a témavezetővel közösen alkotott írásokat 2017. szeptember 30-ig kérjük megküldeni, elektronikusan a miskolci.jogtudo@gmail.com email címre, az alábbi paraméterek betartása mellett.

A Miskolci Jogtudó elsősorban a miskolci joghallgatók önálló vagy a témavezető oktatóval közös tudományos eredményeinek megjelentetési fóruma. Támogatja azonban más intézmények joghallgatóinak és PhD hallgatóinak publikációs törekvéseit is. Az online folyóirat a tanulmányokon túl jogeset-elemzéseket, szakkönyv-recenziókat, konferencia-beszámolókat is közöl. A Szerkesztőbizottság nemcsak magyar, hanem idegen nyelvű (német, angol, francia) tanulmányokat is befogad, ugyanakkor fenntartja magának a jogot a beérkező anyagok visszautasítására. A Szerkesztőbizottság szükség esetén a beérkező munkákat mind nyelvi, mind szakmai szempontból lektoráltatja.

Tanulmányok: A tudományosan és szakmailag megalapozott, 1 ív (40.000 leütés) terjedelmet meg nem haladó tanulmányokat az alább elérhető szerkesztési elvekben rögzített pontos hivatkozási rendszerrel kell ellátni.

Fórum rovat: A folyóirat befogad jogeset-elemzéseket, recenziókat, konferencia-beszámolókat, interjúkat is, maximum fél ív terjedelemben.

Ha a megjelentetésre szánt mű önálló hallgatói írás, akkor témavezetői ajánlás csatolása is szükséges.

Részletes információk

Nemzetközi emberi jogi konferencia Törökországban

Nemzetközi emberi jogi konferencia Törökországban

Prof. Dr. Farkas Ákos, a Miskolci Egyetem jogi karának dékánja és dr. Nagy Alexandra, III. évfolyamos doktoranduszhallgató a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának képviseletében 2017. szeptember 8. és szeptember 15. között részt vett az İstanbul Kültür Üniversitesi szervezésében megrendezésre kerülő „20. Internationale Menschenrechtsakademie” című konferencián Törökországban, Cesmében. A többek között az Universität Leipzig és a Justus-Liebig Universität Giessen közreműködésével zajló rendezvény keretében az Emberi Jogok Európai Bírósága aktuális joggyakorlatáról és a tisztességes eljáráshoz való jog, a menedékjog, a médiaszabadság és a magán-és családi élet tiszteletben tartásához való jog tárgykörét érintve a német, magyar és török jog legújabb fejlődési irányairól szóltak az előadások. Dékán Úr „Die ungarischen Beziehungen der Beschlüsse vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bezüglich der Gefangenen”, karunk PhD hallgatója pedig „Die sexuelle Selbstbestimmung in Ungarn” címmel mutatta be kutatási eredményeit.

A konferencia során Prof. Dr. Bahri Öztürk, az İstanbul Kültür Üniversitesi jogi karának dékánja hangsúlyozta, hogy rendkívül fontosnak tartja a Miskolci Egyetemmel való tudományos együttműködést és a két egyetem közötti jó kapcsolat ápolását.

IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 

Az Igazságügyi Minisztérium 2016-ban indított jogászképzés színvonalát emelő, a jogászhallgatók ösztöndíj alapú támogatását célzó programja a 2017/18-es tanév I. félévében is meghirdetésre kerül a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

I. Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíja a nappali tagozatos államilag finanszírozott és önköltséges jogászhallgatók számára egyaránt meghirdetésre kerül. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az évfolyamok legkiválóbb hallgatói kaphatják meg a félévente elnyerhető juttatást az első évfolyam első félévétől kezdve, 5 hónapon keresztül havi 50.000 Ft összegű ösztöndíj formájában. Az ösztöndíj odaítélésének alapfeltétele az 2016/17-os tanév II. félévében a 4.00 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindex elérése. A tanulmányi eredmény mellett további kiválósági szempontok: nyelvvizsgák, tudományos diákköri tevékenység, perbeszédverseny, egyéb versenyek, demonstrátori tevékenység, szakkollégiumi tagság, jogi klinikai programban, jogi szakfordító képzésben, ill. kari vagy egyetemi újság szerkesztésében részvétel, tudományos publikáció. Nem pályázhat az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjra az a hallgató, aki a 2017/2018-as tanévben Új Nemzeti Kiválósági Program keretében ösztöndíjban részesül.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további információk a kari honlapon érhetőek el. Pályázni elektronikus formában az UNISYS rendszeren keresztül lehet. (http://www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys/)

II. Az IM tanulmányi jogászösztöndíjában azon önköltséges nappali tagozatos jogászhallgatók részesülhetnek, akik a 3,51-es tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet elérték és nem kaptak IM Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjat. Erre a támogatási formára nem kell külön pályázatot benyújtani, azt a hallgatók a 2016/17. tanév II. félévében elért tanulmányi eredményük alapján automatikusan megkapják. Az ösztöndíjak mértéke igazodik az állami finanszírozásban részesülő hallgatók esetében használt „sávos” tanulmányi ösztöndíjrendszerhez. A hallgatói rangsort a kreditindex alapján a Kar állítja fel.

Részletes pályázati felhívás és értékelési szempontrendszer.

Magas állami kitüntetésekkel ismerték el jogi karunk egykori és jelenlegi oktatóit

Magas állami kitüntetésekkel ismerték el jogi karunk egykori és jelenlegi oktatóit

Prof. Dr. Kovács Péter, a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság bírája, egykori alkotmánybíró és hosszú időn keresztül a Miskolci Egyetem jogi karának tanszékvezető professzora a Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozata kitüntetést vehetett át ,,a jogtudományok területén, mindenekelőtt a nemzetközi jog, az emberi jogok, a kisebbségvédelem, valamint a nemzetközi büntetőjog területén elért eredményei, iskolateremtő kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként".

 

Dr. habil. Csák Csilla, a Miskolci Egyetem jogi karának dékánhelyettese, az Európai Agrárjogi Tanács elnökhelyettese a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést vehetett át ,,a jogtudományok, mindenekelőtt az agrárjog területén folytatott kutatásai, valamint a fiatal jogász generációk pályájának támogatását elhivatottan szolgáló tevékenysége elismeréseként".

 

Prof. Dr. Szabadfalvi József, a Miskolci Egyetem jogi karának egykori professzora Moór Gyula-díjat vehetett át ,,a jogtudományok, mindenekelőtt a magyar jogbölcselet területén végzett kiemelkedő munkásságáért, különös tekintettel Szabó József, Moór Gyula és Horváth Barna szellemi hagyatékának megismertetésében, valamint a miskolci és a debreceni jogi karok vezetésében és a jogi oktatásban végzett áldozatos munkájáért".

 

A kitüntetéseket Prof. Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter adta át illetve adományozta az államalapítás alkalmából. Egykori és jelenlegi oktatóink munkájának elismeréséhez gratulálunk, és további sok sikert kívánunk elképzeléseik megvalósításához!

 

A csoportképen középen, közvetlenül az igazságügyi miniszter mellett, bal oldalon Dr. Csák Csilla, a kép jobb oldalán legszélen Dr. Szabadfalvi József.

A képeket készítette: Véssey Endre/IM

Különdíjat nyert Herczeg Gergő Gábor

Különdíjat nyert Herczeg Gergő Gábor

Különdíjat nyert Herczeg Gergő Gábor Karunk harmadéves joghallgatója a Magyarország és a Közép-Európai Térség az Európai Unióban az Európai Unió a Világban c. pályázaton, melyet Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője hirdetett meg. 
Az ünnepélyes díjátadóra május 19-én került sor a Parlamentben.

Gergő pályamunkája "Az Európai Unió helyzete a Brexit népszavazás után. Az Egyesült Királyság kilépésének lehetséges hatásai az EU27-re, az uniós intézményekre és politikákra" témában készült.

Munkájához gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

Összes találat: 178
Vissza