Pénzügyi jog 1.tételsor

Kollokviumi tételek

Pénzügyi jog I. tárgyból

2017/2018. tanév I. félév

Jogász nappali és levelező tagozat

IV. évfolyam

 

Kötelező tananyag: az előadások, konzultációk és a vonatkozó jogszabályok anyaga

 

1. A pénzügyi jog elméleti megközelítése (fogalma, jogforrásai, részei, elhatárolása más jogágaktól)

2. A pénzügyi jog alkotmányos alapjai (A pénzügyi jogi rendelkezések az Alaptörvényben)

3. Az államháztartás fogalma, alrendszerei, bevételei, kiadásai, a közbevételek fajtái, jogcímei
 
4. Az államháztartás gazdálkodás jellemzői, elhatárolása a vállalkozások gazdálkodásától, a költségvetési tervezés alapelvei
 
5. A központi költségvetés rendszere, szerkezeti rendje, a befizetés jogcímei
 
6. A központi költségvetés tervezésének folyamata, hatásköri, eljárási szabályok, határidők.                                
 
7. A központi költségvetés jóváhagyása és a költségvetési beszámolási rendszer.          
 
8. A központi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok.
 
9. A Magyar Államkincstár, Államadósság-kezelő Központ Zrt.

10. Gazdálkodás a nemzeti vagyonnal, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

11. Az önkormányzati feladatrendszer és az önkormányzatok finanszírozásának modelljei. Az önkormányzatok saját bevételei.

12. Az önkormányzatok központi költségvetési támogatása, átengedett bevételek

13. Az önkormányzatok gazdálkodására és költségvetésére vonatkozó szabályok.

14. Az önkormányzatok vagyongazdálkodása. 

15. A költségvetési szervek jogállása típusai

16.  A költségvetési szervek alapítása, megszüntetése   

17. A költségvetési szervek tevékenysége és gazdálkodása

18. A költségvetési szervek kötelezettségvállalása

19. Az államháztartási kontroll rendszere

20. Az ÁSZ ellenőrzésére vonatkozó szabályok, az ÁSZ feladatai

21. A bankrendszer kialakulása és fejlődése. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ismérvei, szervezeti felépítése    

22. Az MNB alapvető feladatai I. (monetáris politika, bankjegy- és érmekibocsátás, deviza-és aranytartalék képzése)           

23. Az MNB alapvető feladatai II.(makroprudenciális felügyelet, pénzforgalmi feladatok, jegybanki információs rendszer)

24. Az MNB egyéb feladatai I. (alternatív vitarendezési eljárást kivéve)

25. Az MNB egyéb feladatai II. (Alternatív vitarendezési eljárás és fórum)

26. Az MNB hatósági eljárásának közös szabályai és az egyes hatósági eljárások          

27. A pénzügyi intézményrendszer, pénzügyi szolgáltatást végző intézmények fajtái

28. A pénzügyi szolgáltatások és engedélyezési rendszerük. A betétbiztosítás és intézményvédelem 

29. Az önkormányzat adó-megállapítási joga, korlátai. A helyi adók csoportosítása

30. Vagyoni típusú helyi adók     

31. Kommunális adók

32. Helyi iparűzési adó      

 

 

 Miskolc, 2017. szeptember                                        

                                                                    Pénzügyi Jogi Tanszék

 

 
 

Vissza