Pénzügyi jog 2.tételsor

 

PÉNZÜGYI JOG 2.

KOLLOKVIUMI TÉTELSOR

2017/2018. TANÉV II.FÉLÉV

 1. Adójogi alapfogalmak (Az adó fogalom elemei, adójogviszony, adórendszerek, adók csoportosítása)
 2. Az Adózás rendjéről szóló törvény alapelvei, hatálya. Adókötelezettségek (A bejelentkezés és a bejelentés szabályai. Az adómegállapítás, az adóbevallás, az adófizetés és a bizonylat kiállítás szabályai. (Art.)
 3. Egyes adóigazgatási eljárások szabályai I. (Kockázatelemzési eljárás, Hatósági adómegállapítás bejelentés, bevallás alapján, Utólagos adómegállapítás, Adó soron kívüli megállapítása.) (Art.)
 4. Egyes adóigazgatási eljárások szabályai II. (Az adózó minősítési eljárása. Fizetési kedvezmények. Az elévülés szabályai) Jogkövetkezmények. (Art.)
 5. Az adóigazgatási rendtartás alapelvei, hatálya. Az adózó és az adóhatóságok. Az adóhatóságok hatásköre, illetékessége. Az adóigazgatási eljárás általános szabályai. (Air.)
 6. Az adóellenőrzés és a jogorvoslat szabályai (Air.)
 7. Az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárások (Avt.)
 8. A személyi jövedelemadó törvény jellemzői, alapelvei, hatálya, illetőség. Bevétel, költség, jövedelem fogalma, tartalma. Belföldi és külföldi illetőség meghatározása. A jövedelemtípusok fajtái, csoportosítása.(SZJA)
 9. Összevonandó jövedelmek. Önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó szabályok. A mezőgazdasági őstermelő adózása. (SZJA)
 10. Nem önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó szabályok. Egyéb jövedelem (SZJA)
 11. Az adó megállapításának módja és menete a személyi jövedelemadóról szóló törvényben. Az összevont adóalapot csökkentő kedvezmény. (SZJA)
 12. A számított adót csökkentő tételek. Adókedvezmények és egyéb adót csökkentő kedvezmények, adómentességek (SZJA)
 13. Az egyéni vállalkozó vállalkozói jövedelem szerinti adózási szabályai (SZJA)
 14. Átalányadózás és tételes átalányadózás szabályai) (SZJA)
 15. Vagyonátruházás utáni adókötelezettség I. (Ingó vagyon átruházása, tartási és öröklési szerződésből származó jövedelem) (SZJA)
 16.  Vagyonátruházás utáni adókötelezettség II. (Ingatlan vagyon átruházása) (SZJA)
 17. Tőkejövedelmek adózása (SZJA)
 18. Egyes juttatások adózása. Vegyes jövedelmek (SZJA)
 19. Az egyszerűsített vállalkozói adó fontosabb szabályai (EVA)
 20. Az illeték fogalma, fajtái, a törvény hatálya.
 21. Illetékmentesség, illeték-feljegyzési jog.
 22. Ingyenes vagyonszerzési illetékek szabályai, mentességek
 23. Visszterhes vagyonszerzési illeték szabályai, mentességek
 24. Eljárási illetékek szabályai
 25. Az illetékkötelezettség bejelentése, az illeték megállapítása, megfizetése, elévülése.
 26. ÁFA jellemzői, működési mechanizmusa (ÁFA)
 27. Az adóalanyiság általános és speciális szabályai (ÁFA)
 28. Az ÁFA törvény tárgyi hatálya I. (termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás) (ÁFA)
 29. Az ÁFA törvény tárgyi hatálya II. (Közösségen belüli termékbeszerzés, termékimport) (ÁFA)
 30. Teljesítés helye, adófizetési kötelezettség keletkezése. (ÁFA)
 31. Az adó alapja, mértéke. (ÁFA)
 32. Adómentességek adólevonási jog nélkül. (Alanyi, tárgyi adómentesség és az adómentes Közösségen belüli termékbeszerzés) (ÁFA)
 33. Adólevonási joggal járó adómentességek. (ÁFA)
 34. Eljárási szabályok. Az adó megállapítása, bevallása, megfizetése, visszaigénylése, adólevonási jog, számlaadási kötelezettség (ÁFA)
 35. A társasági adó jellemzői, alapelvek, adókötelezettség (TA)
 36. A társasági adó alanyai, adómentesség (TA)
 37. Az adózás előtti eredményt csökkentő ás növelő tételek a társasági adóban. Az adóalap megállapítása, minimum adóalap, adómérték a társasági adóban. (TA)
 38. Adókedvezmények a társasági adóban (TA)
 39. A jövedéki adó szabályozás jövedéki adótörvény célja, jellemzői. A jövedéki adóról szóló törvény területi, személyi, tárgyi hatálya, adókötelezettség, Adómentesség, adófelfüggesztés, adóraktár.)
 40. A jövedéki adó alapja, adómértékek, eljárási szabályok a jövedéki adózásban, Közösségen belüli termékforgalom.
 

Vissza