Pénzügyi jog 2.tételsor

 Kollokviumi tételek

Pénzügyi jog 2.

2016/2017. II. félév

 

 1. Adójogi alapfogalmak (Az adó fogalom elemei, adójogviszony, adórendszerek, adók csoportosítása)
 2. Az Adózás rendjéről szóló törvény területi, tárgyi, személyi hatálya, Alapelvek Az adózó jogai, adókötelezettségek I. (bejelentési kötelezettség, adó-megállapítás) (ART)
 3. Adókötelezettségek II. (adóbevallás, adó megfizetése, nyilvántartás, adatszolgáltatás) Adóhatóságok hatásköre, illetékessége.(ART)
 4. Adóigazgatási eljárás, Az ellenőrzés szabályai (önellenőrzés, az adóellenőrzés fajtái) Adóhatósági ellenőrzés (az adóhatóság és az adózó jogai és kötelezettségei az ellenőrzés során, az ellenőrzés folyamata) (ART)
 5. Az ellenőrzés különös szabályai (egyszerűsített ellenőrzés, becslés, vagyongyarapodás, eljárási illeték, ismételt ellenőrzés)
 6. Az adóellenőrzés jogkövetkezményei. Szankciók, intézkedések (ART)
 7. Hatósági és végrehajtási eljárás, az elévülés szabályai (ART)
 8. A személyi jövedelemadó törvény jellemzői, alapelvei, hatálya, illetőség. Bevétel, költség, jövedelem fogalma, tartalma. Belföldi és külföldi illetőség meghatározása. A jövedelemtípusok fajtái, csoportosítása.(SZJA)
 9. Összevonandó jövedelmek. Önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó szabályok. A mezőgazdasági őstermelő adózása. (SZJA)
 10. Nem önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó szabályok. Egyéb jövedelem (SZJA)
 11. Az adó megállapításának módja és menete a személyi jövedelemadóról szóló törvényben. Az összevont adóalapot csökkentő kedvezmény. (SZJA)
 12. A számított adót csökkentő tételek. Adókedvezmények és egyéb adót csökkentő kedvezmények, adómentességek (SZJA)
 13. Az egyéni vállalkozó vállalkozói jövedelem szerinti adózási szabályai (SZJA)
 14. Átalányadózás és tételes átalányadózás szabályai) (SZJA)
 15. Vagyonátruházás utáni adókötelezettség I. (Ingó vagyon átruházása, tartási és öröklési szerződésből származó jövedelem) (SZJA)
 16.  Vagyonátruházás utáni adókötelezettség II. (Ingatlan vagyon átruházása) (SZJA)
 17. Tőkejövedelmek adózása (SZJA)
 18. Egyes juttatások adózása. Vegyes jövedelmek (SZJA)
 19. Az egyszerűsített vállalkozói adó fontosabb szabályai (EVA)
 20. Az illeték fogalma, fajtái, a törvény hatálya.
 21. Illetékmentesség, illeték-feljegyzési jog.
 22. Ingyenes vagyonszerzési illetékek szabályai, mentességek
 23. Visszterhes vagyonszerzési illeték szabályai, mentességek
 24. Eljárási illetékek szabályai
 25. Az illetékkötelezettség bejelentése, az illeték megállapítása, megfizetése, elévülése.
 26. ÁFA jellemzői, működési mechanizmusa (ÁFA)
 27. Az adóalanyiság általános és speciális szabályai (ÁFA)
 28. Az ÁFA törvény tárgyi hatálya I. (termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás) (ÁFA)
 29. Az ÁFA törvény tárgyi hatálya II. (Közösségen belüli termékbeszerzés, termékimport) (ÁFA)
 30. Teljesítés helye, adófizetési kötelezettség keletkezése. (ÁFA)
 31. Az adó alapja, mértéke. (ÁFA)
 32. Adómentességek adólevonási jog nélkül. (Alanyi, tárgyi adómentesség és az adómentes Közösségen belüli termékbeszerzés) (ÁFA)
 33. Adólevonási joggal járó adómentességek. (ÁFA)
 34. Eljárási szabályok. Az adó megállapítása, bevallása, megfizetése, visszaigénylése, adólevonási jog, számlaadási kötelezettség (ÁFA)
 35. A társasági adó jellemzői, alapelvek, adókötelezettség (TA)
 36. A társasági adó alanyai, adómentesség (TA)
 37. Az adózás előtti eredményt csökkentő ás növelő tételek a társasági adóban. Az adóalap megállapítása, minimum adóalap, adómérték a társasági adóban. (TA)
 38. Adókedvezmények a társasági adóban (TA)
 39. A jövedéki adó szabályozás jövedéki adótörvény célja, jellemzői. A jövedéki adóról szóló törvény területi, személyi, tárgyi hatálya, adókötelezettség, Adómentesség, adófelfüggesztés, adóraktár.)
 40. A jövedéki adó alapja, adómértékek, eljárási szabályok a jövedéki adózásban. (adójegy, zárjegy).
 

 2017. február

                                                                  Pénzügyi Jogi Tanszék

 

Vissza