Pénzügyi jog 2.igazságügyi igazgatási_Nappali

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 1. félév; Pénzügyi jog 2., Igazságügyi igazgatási alapszak

(nappali)

Tantárgy neve:

Pénzügyi jog 2.

Tantárgy Neptun-kódja:

AJPEN131IÜN3

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Dr. Erdős ÉvaPhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Dr. Erdős ÉvaPhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Prof. Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár

Dr. Varga ZoltánPhD egyetemi docens

 

Javasolt félév:

3. félév

 

Előfeltétel: -

 

Óraszám/hét:

Nappali: 2 óra/hét

Keddenként 10 órától az A/1. 317-ben.

Számonkérés módja: Kollokvium

 

Kreditpont: 2

 

Munkarend:

nappali

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az adójogi, és az adóigazgatási eljárási jog alapismereteivel, ezen belül elsősorban a vállalakozások alapítására, működésére és megszűnésére vonatkozó magyar pénzügyi pozitív jog főbb elméleti kérdéseivel, és a magánszemélyekre vonatkozó adójogi, eljárásjogi és illetékjogi szabályokkal.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T2, T3, T8, T12, T14

képesség: K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8, K9

attitűd: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9

autonómia és felelősség: F1, F2, F3, F4, F5

 

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás:

 1. Bevezetés az adójogba. Az adó fogalma, az adójog jogforrásai, az adójogi jogviszony elemei.
 2. Gazdaságpolitika, pénzügypolitika, adópolitika és az adóreform.
 3. A magánszemélyek pénzügyei: a személyi jövedelemadó I. Bevétel, költség, jövedelem fogalma. Jövedelemtípusok és adózási szabályaik
 4. A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény II. A különadózó jövedelmek adójának meghatározása.
 5. Az EVA szabályai.
 6. Az ÁFA működési mechanizmusa, jellemzői, a törvény alapfogalmai.
 7. Az ÁFA mértéke, mentességek, kedvezmények
 8. A vállalkozások működésére vonatkozó pénzügyi jogi szabályok
 9. Vállalkozások működési rendje: a társasági adó. Az adó mértéke, az eredményt növelő és csökkentő tényezők, adókedvezmények. Az osztalékadó.
 10. Az adóigazgatási rendtartás.
 11. Az adózás rendje.
 12. Az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárások.
 13. Az illetékjog. Az illetékek fajtái, illetékmentesség, illeték-feljegyzési jog.
 14. A jövedéki adó szabályai

 

Okt. hét

Időpont

                                                                            

1.

IX. 11.

Bevezetés az adójogba, adójogi alapfogalmak    

2.

IX. 18.

Magánszemélyek jövedelemadója I.                    

3.

IX. 25.

Magánszemélyek jövedelemadója II.               

4.

X. 02.

Magánszemélyek jövedelemadója III.             

5.

X. 09.

Illeték                                                                   

6.

X. 16.

Társasági adó                                                        

7.

X. 23..

NEMZETI ÜNNEP

8.

X. 30.

PIHENŐNAP

9.

XI.06.

Általános forgalmi adó I.                                     

10.

XI. 13.

Általános forgalmi adó II.                                    

11

XI.20.

Az adózás rendje I.                                              

12.

XI. 27.

Az adózás rendje II.                                             

13.

XII. 04.

Jövedéki adó                                                                                                         

14.

XII. 11.

Gépjárműadó       

       

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: -

 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

Az írásbeli feladatlap értékelése:

-          0-50% - elégtelen (1)

-          51-63% - elégséges (2)

-          64-77% - közepes (3)

-          78%-89% - jó(4)

-          90-100% - jeles (5)

 

Kötelező irodalom:

 1. Pénzügyi Jog II. (szerk. Simon István) Osiris Kiadó, Budapest 2012.
 2. 2.      Elektronikus tananyag:

Erdős Éva – Varga Zoltán: E-adózás jogi aspektusai (In: Virtuális vállalatok, E-kormányzat, Információs és Kommunikációs Technológiák című tananyagban - http://miskolc.infotec.hu - E-kormányzat témakörön belül 20. Modul E-adózás jogi aspektusai. A projekt száma: TÁMOP – 4. 1.2.-08/1/A/2009-0049)

 1. Ben J. M. Terra, Peter J. Wattel: European tax law, Wolters Kluwer Law & Business 2012.

Ajánlott irodalom:

 1. Pénzügyi jog II. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2006
 2. Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria.: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)
 3. Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

 

 

 

Vissza