Pénzügyi Jogi Tanszék

Intézeti tanszékvezető:Dr. Erdős Éva PhD egyetemi docens

Postacím: Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tanszék helye: A/6.épület II. emelet 208., 209. és 211. szoba

A Tanszék oktatói:

 • Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens (A/6. 208. szoba)
 • Prof. Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár (A/6. 211. szoba)
 • Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens (A/6. 209. szoba)

Tanszéki telefonszámok és email címek:

 • Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens: 06 46 565 176, jogerdos@uni-miskolc.hu
 • Prof. Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár: 06 46 565 111/13-54 mellék, jogdrnz@uni-miskolc.hu
 • Dr. Varga Zoltán PhD: 06 46 565 111/11-43 mellék, civdrvz@uni-miskolc.hu

 

Fogadóórák a 2018/2019.tanév II. félévében:

 • Dr. Erdős Éva: szerda 14:00-16:00
 • Prof. Dr. Nagy Zoltán: kedd 10:00 -12:00
 • Dr. Varga Zoltán: csütörtök 12:00-14:00

 

Államtudományi Intézet igazgatási ügyintézője: Hodosi Gabriella

 

Elérhetősége: A/6. 222.

 

Telefonszáma:06 46 565 186

 

E-mail címe: joghodos@uni-miskolc.hu

 

A Tanszék bemutatása

 

A Pénzügyi Jogi Tanszék az Államtudományi Intézet keretei között vesz részt az Állam- és Jogtudományi Kar oktatói és kutatói munkájában. A Pénzügyi Jogi Tanszék 1984 óta működik az ME Állam- és Jogtudományi Karán, kezdetben tanszéki csoportként, majd az Államtudományi Intézet egyik tanszékeként.

A Tanszék oktatási koncepciójának kidolgozását Dr. Ferenczy Endre egyetemi docens végezte el, aki 1984 és 1998 között vezette a Tanszéket, majd 1998 és 2001 között Dr. Kalas Tibor egyetemi tanár vezetése alá került a Tanszék. 2001. július 1-től jelenleg is, Dr. Erdős Éva egyetemi docens vezeti a Tanszéket.

A Pénzügyi Jogi Tanszék a Pénzügyi jog főkollégium keretében, annak klasszikus és modern tárgyköreit öleli fel, mint az államháztartás pénzügyei, a költségvetési rendszer, a bankjog, a vállalkozások pénzügyei, állampolgárok pénzügyei, adójogi ismeretek valamint az Európai Unió költségvetési jogi, bankjogi és adójogi vonatkozásai.

 

A Tanszék munkatársai:

 • Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens
 • Prof. Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár
 • Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

A  Tanszék korábbi munkatársai voltak még: dr. Molnár Valéria egyetemi adjunktus, 2007-es nyugdíjazásáig, valamint dr. Fekete Zoltán, aki a Tanszék külső munkatársa volt egészen 2005-ig, illetve dr. Sipos Ágnes nappali tagozatos doktoranduszként, majd egy évig tudományos segédmunkatársként.

Dr. Erdős Éva PhD egyetemi docens a „A pénzügyek jogának tudományos megalapozása” témakörben akkreditált PhD programot vezeti.  Dr. Erdős Éva 2001. április 4-én védte meg „A privatizáció és annak tőzsdei útja” című PhD disszertációját.

Dr. Nagy Zoltán  PhD egyetemi docens "Az államháztartás, az adózás és a pénzügyi intézményrendszer jogfejlődésének tendenciái a hazai és az európai uniós szabályozás tükrében" témakörben hirdet PhD programot. 2008 áprilisában védte meg PhD disszertációját A modern finanszírozási faktoring közjogi és magánjogi szabályozásának alapkérdései címmel.

Dr. Varga Zoltán  PhD egyetemi docens 2013 áprilisában védte meg "A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei" című PhD értekezését.

 A Tanszék a hazai és külföldi pénzügyi jogtudomány művelőivel kapcsolatot tart. Az utóbbiak közül kiemelhető a Warwick-i Egyetem Jogi Karával és a spanyolországi Oviedoi Egyetem Pénzügyi Jogi Tanszékével, a Versaillesi Saint Quentin Egyetem Jogi Karával, a Marosvásárhelyi Petru Maior Egyetemmel és a Nagyváradi Állami Egyetem Jogi Karával kialakított kapcsolat, valamint említésre méltó az  EATLP –ben (European Association of Tax Law Professors) való tanszéki tagság.

 

 

 

 

Vissza