A tanszék kiadványai

Jegyzet:

  • Erdős Éva – Nagy Zoltán – Varga Zoltán: Bevezetés az adójogba (előkészületben)

 

  •  Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria: Pénzügyi jog az igazságügyi ügyintéző szakos hallgatóknak, Virtuóz Kiadó, Miskolc, 2006

Elektronikus tananyag:

  • Erdős Éva – Varga Zoltán: E-adózás jogi aspektusai (In: Virtuális vállalatok, E-kormányzat, Információs és Kommunikációs Technológiák című tananyagban E-adózás modul, A projekt száma: TÁMOP – 4. 1.2.-08/1/A/2009-0049)

Konferenciakötet:

  • Pénzügyi Jogot Oktatók Konferenciái  A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszékének szervezésében 2006-2009. Novotni Kiadó, Miskolc 2010.
 
Vissza