Polgári jog II. alapfogalmak

 

POLGÁRI JOG II.

Alapfogalmak

II. évfolyam

 

 1. Dolog, dologösszesség
 2. Casus nocet domino
 3. Rangsor elve
 4. Igényper
 5. Alkotórész és tartozék
 6. Növedékjog és a növedék
 7. Aedificium solo cedit (superficies solo cedit)
 8. Gyümölcs és haszon
 9. Rei vindicatio
 10. Szükséghelyzet
 11. Nemo plus iuris
 12. Elbirtoklás
 13. Ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonszerzés esetei
 14. Vagyont terhelő zálogjog (lebegő zálogjog)
 15. Elővásárlási jog
 16. Földhasználati jog
 17. Haszonélvezet
 18. Telki szolgalom
 19. Szükségbeli út
 20. Lex comissoria a zálogjogban
 21. Jogos önhatalom
 22. Possessorius birtokvédelem
 23. Ius tollendi
 24. Túlépítés
 25. Petitórius birtokvédelem
 26. Ráépítés
 27. Keretbiztosítéki jelzálogjog
 28. Ingatlan-nyilvántartás
 29. Ranghely biztosítás, ranghely fenntartás
 30. Ingatlan megoszthatósága
 31. Öröklési bizonyítvány
 32. Közvégrendelet
 33. Birtokkal megerősített jogcímvédelem
 34. Helyettes és utóörökös
 35. Ipso iure öröklés, additionális öröklés
 36. Örökös
 37. Hagyomány (kötelmi, dologi)
 38. Öröklési szerződés
 39. Kötelesrész
 40. Kizárás
 41. Kitagadás
 42. Lemondás
 43. Végrendelet hatálytalansága
 44. Visszautasítás
 45. Parentéla
 46. Ági öröklés feltételei
 47. Osztályrabocsátás
 48. Osztályos egyezség
 49. Betudás
 50. Végintézkedés
 51. Allográf végrendelet, holográf végrendelet
 52. Végintézkedési képesség
 53. Favor testamenti elve és alkalmazhatósága
 54. Meghagyás
 55. Cum viribus, pro viribus felelősség
 56. Hagyatéki tartozások kielégítési sorrendje
 57. Özvegyi jog
 58. Az inter partes érvénytelenség
 59. Közjegyzőnél letett végrendelet
 60. Érdemtelenségi okok

Vissza