Polgári Eljárásjogi Tanszék

Polgári Eljárásjogi Tanszék

Tanszékvezető: Prof. Dr. Wopera Zsuzsa egyetemi tanár

A Polgári Eljárásjogi Tanszék 1986 óta működik a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. A tanszék alapítója Gáspárdy László professzor volt, aki 2006-ban bekövetkezett haláláig professor emeritusként aktívan közreműködött a tanszék munkájában. Ő dolgozta ki a tanszék oktatási koncepcióját is, mely 2005-ig gyakorlatilag változatlan maradt. A korábbi tantárgyi tematikát megbontva ekkortól vezettük be a Pp. III. tantárgy keretei közé az Európai Unió polgári eljárásjogának oktatását, elsőként a jogi karok között Magyarországon.

A tanszék 2006. december 31-éig a Civilisztikai Tudományok Intézetének szervezeti keretei között működött, 2007. január 1-jétől, a működését akkor megkezdő Európai és Nemzetközi Jogi Intézet részeként, intézeti tanszékként illeszkedik a Kar szervezeti struktúrájába.

2002. július 1-je óta a tanszék munkáját Wopera Zsuzsa egyetemi tanár irányítja.

2006-tól a tanszék négy főállású oktatóval, a tanszékvezető mellett Nagy Adrienn PhD, egyetemi docenssel, Nagy Andrea PhD, egyetemi docenssel és Tóth Barbara egyetemi tanársegéddel látja el oktatási, kutatási feladatait. A főállású oktatók mellett címzetes egyetemi docensként Kormos Erzsébet PhD segíti a tanszék, az intézet oktatási, vizsgáztatási tevékenységét.

Tanszékünk az oktatási tevékenység mellett sikeresnek mondható a tudományos kutatás terén is, napjainkig három államilag támogatott OTKA kutatást valósítottunk meg, és több TÁMOP projektben, külföldi kutatásban veszünk részt.

A tanszéken az elmúlt években több nappali és levelező tagozatos doktorandusz hallgató folytatta PhD. tanulmányait. Jelenleg két nappali tagozatos doktoranduszunk Zámpori Anna és Laurik László.

A tanszék szeretettel várja a polgári eljárásjog, uniós jog iránt érdeklődő hallgatók jelentkezését TDK kutatásokban való részvételre, demonstrátornak, és szakdolgozati témákra.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissza