A tanszék kiadványai

Tanszék kiadványai

Wopera Zsuzsa: A közigazgatási bíráskodás, Novotni Kiadó, Miskolc, 2009.

Wopera Zsuzsa: Polgári eljárásjog – tankönyv alapképzésben (Ba) és jogi asszisztens képzésben résztvevők számára, Novotni Kiadó, Miskolc, 2010. 

„50 éves a Polgári Perrendtartás” Wopera Zsuzsa (szerk.) a Miskolci Egyetem és a Debreceni Egyetem Polgári Eljárásjogi Tanszékei közös konferenciájának kiadványa Miskolc, Novotni Kiadó 2003.

A jogtudomány aktuális kérdései, Wopera Zsuzsa, Olajos István, Csáki Gyula Balázs (szerk.) - a Miskolci Egyetem ÁJK díjnyertes TDK dolgozatai 2005, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2006. 525. o.  

Az Európai Unió polgári eljárásjoga, Wopera Zsuzsa (szerk.), Complex Kiadó, Budapest, 2007.

Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században, Wopera Zsuzsa, Harsági Viktória (szerk.)– Tanulmányok Gáspárdy László professzor emlékére, HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2007. 453. o. ISBN 978 963 258 006 7 

Polgári perjog – Általános rész, Wopera Zsuzsa (szerk.), Budapest, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. 2008.

Egységesülő polgári eljárásjog Európában, Wopera Zsuzsa, Asztalos Zsófia (szerk.), Tanulmánykötet, HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2009. 260. o. ISBN 978 963 9360 70 9 

Az igazságszolgáltatás szervezete és ügyviteli szabályai, Wopera Zsuzsa, Nagy Adrienn (szerk.), Miskolc, Novotni Kiadó, 2010.

Kodifikációs tanulmányok a polgári jog és a polgári eljárásjog témakörében, Wopera Zsuzsa, Barta Judit (szerk.), Miskolci konferenciák 2010, Novotni Kiadó, Miskolc, 2011.

Polgári eljárásjog I., Osztovits András (szerk.), Budapest, HVG-ORAC Kiadó, 2013.

Polgári eljárásjog II., Wopera Zsuzsa (szerk.), Budapest, HVG-ORAC Kiadó, 2013.

Polgári eljárásjog I.,  Nagy Adrienn- Wopera Zsuzsa (szerk.),. Wolters Kluwer, Budapest 2017.

Polgári eljárásjog II.,  Nagy Adrienn- Wopera Zsuzsa (szerk.),. Wolters Kluwer, Budapest 2017.

Vissza