Évfolyamdolgozati és szakdolgozati témák

Évfolyamdolgozati témák

 

JOGÁSZ HALLGATÓK SZÁMÁRA

 

 

Prof. Dr. Wopera Zsuzsa tanszékvezető egyetemi tanár – AJPOESZD27N

A polgári per ésszerű időn belül való befejezésének elméleti és gyakorlati problémái

A polgári per megindításának alternatívái

Az apasági perek sajátosságai a polgári eljárásjogban

A polgári eljárásjog egységesítésének lehetőségei és területei az EU-ban

Joghatósági szabályok az EU-ban és MO-on

Jogi segítségnyújtás a polgári eljárásokban

Családjogi jogegységesítési tendenciák az EU-ban

A házassági perek szabályozásának sajátosságai, tekintettel az uniós jogegységesítésre

Hagyatéki eljárás elméletben és gyakorlatban

A jogorvoslathoz való jog korlátozása a polgári perekben

A közigazgatás bíráskodás története

A közigazgatási perek sajátosságai a hatályos polgári eljárásjogban

Szabadon választható téma

 

Dr. Cserba Lajos adjunktus – AJPOESZD29N

A polgári eljárásjog jogorvoslati rendszerének gyakorlati problémái

Képviselet a polgári eljárásban

A rászorultak jogi segélyezése

A végrehajtás gyakorlata

Választható nem peres eljárás elemzése

Szabadon választható téma

 

Dr. Cserbáné Dr. Nagy Andrea adjunktus – AJPOESZD28N

Jogcímhez kötöttség a polgári perben

A kérelemhez kötöttség elvének elméleti és gyakorlati kérdései

Perújítás

Házassági perek speciális szabályai

Házassági bontóper különleges szabályai

A házassági perek szabályozása az EU.-ban

A házassági perek egyes jogegységesítési törekvései az EU.-ban

Gondnoksági perek a gyakorlatban

A közigazgatási per magyar szabályai

A cégbíróság eljárása a törvényességi felügyelet körében

A cégeljárás egyes problémái

Bizonyítás az apasági perekben

A végrehajtási eljárás egyes kérdései

Az ügyvédi hivatás

Szabadon választható téma

 

Dr. Nagy Adrienn egyetemi docens – AJPOESZD30N

A perhatékonyság a polgári perekben

Az apasági perek speciális eljárási szabályai

Az általános és a kizárólagos joghatósági okok Magyarországon és az Európai Unióban

A gondnoksági perek speciális eljárási szabályai

A bíróság tájékoztatási kötelezettségének alakulása napjainkig

A felülvizsgálat jogintézményének alakulása napjainkig

Rendkívüli jogorvoslatok a polgári eljárásjogban

A házassági perek speciális eljárási szabályai

Az európai fizetésképtelenségi eljárás

Bizonyítás az Európai Unióban

Bizonyítás a polgári perben

A végrehajtási jog aktuális kérdései, különös tekintettel a gyermektartásdíj végrehajtására

Az ingó és ingatlan végrehajtás aktuális kérdései

Végrehajtás az Európai Unió tagállamaiban

Törvényességi felügyeleti eljárás különös tekintettel az új jogszabályi rendelkezésekre

A közigazgatási perek speciális eljárási szabályai

Személyiségvédelem polgári eljárásjogi aspektusai

Szabadon választható téma

 

 

 

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAKON

 

 

Prof. Dr. Wopera Zsuzsa egyetemi tanár, tanszékvezető AJPOESZDKM1

A közigazgatási bíráskodás története

A közigazgatási perek sajátosságai a hatályos Pp-ben

A jogorvoslathoz való jog korlátozása közigazgatási perekben

 

 

Dr. Cserbáné Dr. Nagy Andrea adjunktus AJPOESZDKM2

Jogcímhez kötöttség a polgári perben

A kérelemhez kötöttség elvének elméleti és gyakorlati kérdései

Perújítás

Házassági perek speciális szabályai

Házassági bontóper különleges szabályai

A házassági perek szabályozása az EU.-ban

A házassági perek egyes jogegységesítési törekvései az EU.-ban

Gondnoksági perek a gyakorlatban

A közigazgatási per magyar szabályai

A cégbíróság eljárása a törvényességi felügyelet körében

A cégeljárás egyes problémái

Bizonyítás az apasági perekben

A végrehajtási eljárás egyes kérdései

Az ügyvédi hivatás

 

 

Dr. Nagy Adrienn egyetemi docens AJPOESZDKM3

A közigazgatási perek speciális eljárási szabályai

A közigazgatási perek kialakulása, modelljei és fejlődési tendenciái

Szabadon választható téma

 

 

 

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI ALAPSZAKON

 

 

 

 

AJPOESZDF20 - Prof. Dr. Wopera Zsuzsa tanszékvezető egyetemi tanár

Polgári eljárásjogi jogegységesítése az EU-ban

A rendelkezési és tárgyalási elv a VI. Perrendtartási Novellát követően

Az apasági perek szabályozásának sajátosságai

Személyállapoti perek a Pp-ben

Családjogi jogviszonyok rendezésének bírói és közigazgatási útjai

A közvetítői eljárás, mint a polgári per alternatívája

A rendkívüli perorvoslatok fejlődése napjainkig

A személyiségvédelem polgári eljárásjogi eszközei

Az igazságszolgáltatási alapelvek érvényesülése a polgári perben

A jogorvoslathoz való jog korlátozása közigazgatási perekben

 

 

AJPOESZDF21- Dr. Cserba Lajos adjunktus

A költségtényező és perhatékonyság

A személyiségvédelem polgári eljárásjogi eszközei

 

 

AJPOESZDF22 - Dr. Cserbáné Dr. Nagy Andrea adjunktus

Jogcímhez kötöttség a polgári perben

A kérelemhez kötöttség elvének elméleti és gyakorlati kérdései

Perújítás

Házassági perek speciális szabályai

Házassági bontóper különleges szabályai

A házassági perek szabályozása az EU.-ban

A házassági perek egyes jogegységesítési törekvései az EU.-ban

Gondnoksági perek a gyakorlatban

A közigazgatási per magyar szabályai

A cégbíróság eljárása a törvényességi felügyelet körében

A cégeljárás egyes problémái

Bizonyítás az apasági perekben

A végrehajtási eljárás egyes kérdései

Az ügyvédi hivatás

 

 

AJPOESZDF24 - Dr. Nagy Adrienn egyetemi docens 

A perhatékonyság a polgári perekben

Az apasági perek speciális eljárási szabályai

Az általános és a kizárólagos joghatósági okok Magyarországon és az Európai Unióban

A gondnoksági perek speciális eljárási szabályai

A bíróság tájékoztatási kötelezettségének alakulása napjainkig

A felülvizsgálat jogintézményének alakulása napjainkig

Rendkívüli jogorvoslatok a polgári eljárásjogban

A házassági perek speciális eljárási szabályai

Az európai fizetésképtelenségi eljárás

Bizonyítás az Európai Unióban

Bizonyítás a polgári perben

A végrehajtási jog aktuális kérdései, különös tekintettel a gyermektartásdíj végrehajtására

Az ingó és ingatlan végrehajtás aktuális kérdései

Végrehajtás az Európai Unió tagállamaiban

Törvényességi felügyeleti eljárás különös tekintettel az új jogszabályi rendelkezésekre

A közigazgatási perek speciális eljárási szabályai

Személyiségvédelem polgári eljárásjogi aspektusai

 

 

 

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI ALAPSZAKON

 

 

AJPOESZDM01 - Prof. Dr. Wopera Zsuzsa egyetemi tanár

A munkaügyekkel kapcsolatos közigazgatási perek

A polgári per sajátos alapelveinek érvényesülése a munkaügyi perekben

 

 

AJPOESZDM02 - Dr. Cserba Lajos adjunktus

Munkajogi peres eljárások

Munkajogi nemperes eljárások (egy választott téma részletes kidolgozása)

 

 

AJPOESZDM03 - Dr. Cserbáné Dr. Nagy Andrea adjunktus

Jogcímhez kötöttség a polgári perben

A kérelemhez kötöttség elvének elméleti és gyakorlati kérdései

Perújítás

Házassági perek speciális szabályai

Házassági bontóper különleges szabályai

A házassági perek szabályozása az EU.-ban

A házassági perek egyes jogegységesítési törekvései az EU.-ban

Gondnoksági perek a gyakorlatban

A közigazgatási per magyar szabályai

A cégbíróság eljárása a törvényességi felügyelet körében

A cégeljárás egyes problémái

Bizonyítás az apasági perekben

A végrehajtási eljárás egyes kérdései

Az ügyvédi hivatás

 

 

AJPOESZDM04 - Dr. Nagy Adrienn egyetemi docens

A közigazgatási perek speciális eljárási szabályai

Munkaügyi perek a gyakorlatban

A társadalombiztosítási perek elmélete és gyakorlata

 

 

Szakdolgozati témák

Notice: Undefined offset: 1 in /home/web/jogikar/public_html/modules/17/public/view.php on line 30
Vissza