Polgári Jogi Tanszék

 

 A Polgári Jogi Tanszék a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézetének egyik egysége. A Tanszék oktatási feladatainak legnagyobb részét a klasszikus polgári jogi területek (a polgári jog általános szabályai, a személyek joga, a szellemi alkotások joga, a családi jog, a dologi jog, az öröklési jog és a kötelmi jog) oktatása teszi ki. Komoly szerepet vállal azonban a Tanszék a munkaügyi- és társadalombiztosítási alap- és mesterszakos, igazságügyi igazgatási alapszakos, valamint jogi felsőoktatási szakképzésben részesülő hallgatók polgári jogi okításában is, továbbá – átoktatás keretében - a jogi ismeretek tantárgyat gondozza a közgazdász-, mérnök-, bölcsész- és egészségügyi szakon tanuló hallgatók képzésében.

 

 A graduális képzésben az előadásokat és gyakorlatokat félévente kollokvium, a képzés befejezésekor pedig komplex "záróvizsga" zárja le. A Tanszék által oktatott területeken korszerű jegyzetek, példatárak, jogszabálygyűjtemények állnak a hallgatók rendelkezésére, amelyeket a "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért" Kiadó gondoz. E tananyagokat nagyrészt oktatóink írták és azokat az ország más jogi karai is használják. Az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése óta – már az új szabályokat feldolgozva – jelentek meg a joghallgatók számára kötelező tananyagként az Új Magyar Polgári Jog tankönyvsorozat részét képező Általános Tanok és Személyek Joga, Dologi Jog, valamint Kötelmi Jog tankönyvek, az alapképzésben részt vevő hallgatók számára pedig a Polgári Jogi alapok című jegyzet. A tanulás megkönnyítését célzó Tükrös Ptk. a 2013. évi V. és az 1959. évi IV. törvényeket tükrös szerkezetben tárja a hallgatók elé.

 

 A tudományos kutatómunka a felsorolt képzési területek szinte mindegyikén megvalósul. A Tanszék oktatóinak nagyszámú publikációit országos szakfolyóiratok rendszeresen közlik. A Professzor Bíró György által megjelölt úton haladva a Tanszék mind a tudományos kutatás, mind pedig az utánpótlással megvalósuló iskolateremtés jegyében a polgári jog körében különös érdeklődést mutató és tehetséges hallgatók számára Tudományos Diákkört szervez Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus vezetésével, melynek népszerűségét és színvonalát a helyi és országos versenyek komoly helyezései is bizonyítanak. Sokan választanak a Tanszék által gondozott tudományterületet évfolyamdolgozati vagy szakdolgozati témának is.

 

 A Tanszék számos belföldi és külföldi jogi kar társtanszékével működik együtt és építi kapcsolatait az oktatásfejlesztés érdekében. Az együttműködés szálai különösen a joggyakorlat, illetve a gazdasági élet képviselőivel szorosak, számos bíró és ügyvéd meghívott előadóként, vizsgaelnökként, valamint alternatív tárgyak jegyzőjeként segíti a Tanszék munkáját.

 

 Nagy hangsúlyt helyezve a tudományszervezésre a Tanszék a Kereskedelmi Jogi Tanszékkel felváltva minden második évben megrendezi a Polgári Jogot Oktatók konferenciáját. Emellett minden évben sor kerül további rendezvények, elsősorban emlékkonferenciák (pl. Grosschmid Béni, Novotni Zoltán vagy Beck Salamon Emlékkonferencia) lebonyolítására is.

 

Tanszékvezető: Dr. Barzó Tímea egyetemi docens PhD

 

Az intézet tanszéki előadója: Révész Katalin, A/6. I. em. 112,  565-180 (12-43)
                                             civkatus@uni-miskolc.hu

 

Tanszék helye: Miskolci Egyetem, A/6 épület, I. emelet

 

Postacím: Miskolci Egyetem, Állam és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc-Egyetemváros 3515

 

Ügyintézés helye és időpontja: A/6. épület, I. emelet, 112. szoba, de. 8-11 h

 

A weblapokkal kapcsolatos kommunikáció: dr. Sápi Edit
                                                                    jogsapi@uni-miskolc.hu

 

 

Vissza