A tanszék kiadványai

 

 

A Polgári Jogi Tanszék és a "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért" Kiadó együttműködésében megjelent kiadványok

 

BARZÓ Tímea – JUHÁSZ Ágnes – LESZKOVEN László – PUSZTAHELYI Réka : Kötelmi jog -A kötelmek közös és a szerződések általános szabályai (2015)

 

JUHÁSZ Ágnes – LESZKOVEN László – PUSZTAHELYI Réka: Dologi Jog (ideiglenes jegyzet) (2014)

 

KRISTON Edit – PUSZTAHELYI Réka – SÁPI Edit: Polgári jogi alapok (főiskolai jegyzet) (2014)

 

BARZÓ Tímea – BÍRÓ György – JUHÁSZ Ágnes – LENKOVICS Barnabás – PUSZTAHELYI Réka: Tankönyv, Általános Tanok és Személyek Joga (2013)

 

JUHÁSZ Ágnes (szerk.) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény tükrös szerkezetben (A hatályos joganyaggal) I-II. kötet (2013)

 

JUHÁSZ Ágnes - PLAJOS Rita - PUSZTAHELYI Réka: Kötelmi jogi példatár (2012)

 

A Polgári Törvénykönyv (Novotni Kiadó, Miskolc, 2011)

 

PUSZTAHELYI Réka (szerk.): Polgári jogi alapok (főiskolai jegyzet) (2011)

 

BÍRÓ György: Szerződési alaptípusok (Novotni Kiadó, Miskolc, 2010)

 

BÍRÓ György-BESENYEI Lajos: Személyek joga (Novotni Kiadó, Miskolc, 2010)

 

BÍRÓ György-LENKOVICS Barnabás: Általános tanok (Novotni Kiadó, Miskolc, 2010)

 

BÍRÓ György: Kötelmi jog. Közös szabályok. Szerződéstan (Novotni Kiadó Miskolc, 2010)

 

BÍRÓ György (szerk.): Jogi ismeretek (Novotni Kiadó, Miskolc, 2009)

 

CSÉCSY György: Szellemi alkotások joga (Novotni Kiadó, Miskolc, 2007)

 

BARZÓ Tímea (szerk.): Családi jogi példatár (Novotni Kiadó, Miskolc, 2005)

 

BARZÓ Tímea: Családjog (Novotni Kiadó, Miskolc, 2004)

 

TÓTHNÉ Révész Anna: Dologi jogi és öröklési jogi példatár (Novotni Kiadó, Miskolc 2002)

 

 UJVÁRINÉ Antal Edit: Felelősségtan (Novotni Kiadó, Miskolc, 2002)

 

 

 


 

 

A „Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” Kiadó pályázatot hirdet a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói számáraaz adott félév során az oktatásban felhasznált egyetemi jegyzet és tansegédletek ingyenes jutattására.

A pályázat részletei elérhetők a http://jogikar.uni-miskolc.hu/palyazat címen.

Vissza