Oktatók

Adatlap Dr. Barzó Tímea egyetemi docens civba@uni-miskolc.hu 46/565-111/10-88
Adatlap Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus civagnes@uni-miskolc.hu 46/565-111/16-28
Adatlap dr. Kárpáti Zoltán egyetemi tanársegéd karpati@uni-miskolc.hu 46/565-111/23-26
Adatlap dr. Kovácsné Kaiser Klára egyetemi tanársegéd kaiser@uni-miskolc.hu 46/565-111/12-43
Adatlap Dr. Leszkoven László egyetemi docens joglacus@uni-miskolc.hu 46/565-111/23-26
Adatlap Dr. Pusztahelyi Réka adjunktus jogreka@uni-miskolc.hu 46/565-111/12-56
Adatlap dr. Sápi Edit egyetemi tanársegéd jogsapi@uni-miskolc.hu 46/565-111/16-28
Adatlap dr. Tóth Gergő egyetemi tanársegéd civtothg@uni-miskolc.hu 46/565-111/10-76

 

FOGADÓ ÓRÁK

FOGADÓ ÓRÁK

2018/2019-es tanév 2. félévére

Polgári jogi intézeti Tanszék

Dr. Heinerné dr. Barzó Tímea egyetemi docens

hallgatói fogadóórája

kedd 10-12 óráig

 

Dr. Leszkoven László egyetemi docens hallgatói fogadóórája

kedd 12-14 óráig

 

Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus hallgatói fogadóórája

szerda 12-14 óráig

 

Kovácsné dr. Kaiser Klára egyetemi tanársegéd hallgatói fogadóórája

szerda 14-16 óráig

tel.: 06-20-9287-742

 

Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus hallgatói fogadóórája

 

-

 

dr. Kárpáti Zoltán egyetemi tanársegéd hallgatói fogadóórája

 

 

Dr. Sápi Edit tudományos segédmunkatárs hallgatói fogadóórája

kedd 12-14 óráig

 

dr. Tóth Gergő József tudományos segédmunkatárs hallgatói fogadóórája

kedd 10-12 óráig

 

dr. Kriston Edit tudományos segédmunkatárs hallgatói fogadóórája

kedd 8-10 óráig

 

dr. Béres Nóra tanársegéd hallgatói fogadóórája

kedd 14-16 óráig

 

 

 

„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet. 
Csak az hal meg, kit felednek, 
Örökké él, kit igazán szeretnek.”

(Kosztolányi Dezső)

http://jogikar.uni-miskolc.hu/projectSetup/files/oktatok_fotok/biro.jpg

 

 

Prof. Dr. Bíró György

(1955-2015)

Életének 60. évében, hosszú betegség után, 2015. szeptember 10-én elhunyt Prof. Dr. Bíró György, a Miskolci Egyetem hajdani rektorhelyettese, az Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézetének igazgatója, a Polgári Jogi Tanszék vezetője, a Deák Ferenc Doktori Iskola oszlopos tagja.

Bíró György 1955. április 21-én született Sajószentpéteren. Egyetemi tanulmányait Szegeden folytatta, 1978-ban szerzett diplomát. A Diósgyőri Gépgyárban végzett jogtanácsosi munkát követően 1982-től kezdődött egyetemi oktatói pályafutása.

Kandidátusi értekezését „Az értékállandóság biztosítékai a kötelmi jogviszonyokban” címmel védte meg 1993-ban, mely évtől kezdve vezette a Polgári Jogi Tanszéket is. 1996 és 1999 között volt dékánhelyettes. 1999-ben habilitált „A megbízási szerződés” és „A magyar polgári jog szerződési rendszere” témakörében tartott előadásaival és ugyanebben az évben kapta meg egyetemi tanári kinevezését. 2006-tól vezette töretlen lelkesedéssel a Civilisztikai Tudományok Intézetét.

2000-től két cikluson át volt a Miskolci Egyetem tanulmányi rektorhelyettese.

Az oktatás és a tudomány mellett sikeres ügyvédi tevékenységet folytatott a 10. számú Ügyvédi Iroda vezetőjeként, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara elnökhelyetteseként.

1998-tól volt főszerkesztője a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara szakmai lapjának, az ADVOCAT-nak. Közel 100 kiadvány jelent meg szerkesztése vagy lektorálása alatt a szívügyének tekintett Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért Kiadó gondozásában. Több egyetemi jegyzet szerzője, társzerzője, számtalan cikk és tanulmány szellemi atyja.

Tudatosan építette a kar, az intézet és a tanszék nemzetközi és hazai kapcsolatrendszerét, építő vitákat generált mind a tudományos diákköri munkában, mind pedig az elméleti és gyakorló jogászok körében. A hallgatóit is erre készítette fel áldozatos és igényes tanári tevékenysége során. Három évtizeden át oktatott, iskolateremtő tevékenysége eredményeképpen több tanítványa lépett tudományos pályára, többen saját tanszéke oktatójaként, kutatójaként.

Szakmai, tudományos és oktatói munkásságát számos kari és egyetemi kitüntetéssel ismerték el. Mindezek mellett 2013-ban megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést is. Az MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága pedig eddigi kiemelkedő tudományos eredményeire tekintettel 2014-ben „Kitüntető Tudományos Díjban” részesítette.

Prof. Dr. Bíró Györgyöt a Miskolci Egyetem saját halottjának tekinti.

Nemcsak egy kiemelkedő jogtudós, tanítómester és zseniális gyakorlati szakember ment el közülünk, hanem egy mindig vidám, életkedvvel, tervekkel teli, nagyszerű ember és barát is. Halála nagy veszteség kollégáinak, tanítványainak és barátainak egyaránt.

„Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek.”

Emlékét igaz szeretettel és kegyelettel őrizzük.

 

Vissza