Tansegédletek

A polgári jogi tanszék által közreadott tansegédletek

 1. Ellenőrző kérdések a Jogi ismeretek c. tantárgyhoz (MFK)
 2. Ellenőrző kérdések a Polgári jogi alapok c. tantárgyhoz (jogi asszisztens képzés)
 3. Ellenőrző kérdések a Jogi alapismeretek c. tantárgyhoz (felsőfokú közgazdász szakképzés)
 4. Ellenőrző kérdések az Ingatlan-nyilvántartási jog c. tantárgyhoz (igazságügyi igazgatási alapszak)
 5. Ellenőrző kérdések a Családjog c. tantárgyhoz (igazságügyi igazgatási alapszak)
 6. Ellenőrző kérdések a Polgári jog I. c. tantárgyhoz (igazságügyi igazgatási alapszak)
 7. Ellenőrző kérdések a Gazdasági és turizmusjog c. tantárgyhoz (GTK, nappali tagozat)
 8. Ellenőrző kérdések a Gazdasági és turizmusjog c. tantárgyhoz (GTK, levelező tagozat)
 9. Ellenőrző kérdések a Jogi ismeretek c. tantárgyhoz (GEIK)
 10. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás (előadásvázlat)
 11. Ingatlan-nyilvántartási jog I. előadás (igazságügyi igazgatási alapszak)
 12. Ingatlan-nyilvántartási jog II. előadás (igazságügyi igazgatási alapszak)
 13. Ingatlan-nyilvántartási jog III. előadás (igazságügyi igazgatási alapszak)
 14. Ellenőrző kérdések a Polgári jog II. c. tantárgyhoz (igazságügyi igazgatási alapszak)
 15. Korrigendum az Általános Tanok és Személyek joga (2013) jegyzethez
 16. Új magyar polgári jog II. - vállalkozás-megbízás
 17. Felelősségtan 2015: 1. előadás
 18. Felelősségtan 2015: 3. előadás
 19. Felelősségtan 2015: 4. előadás
 20. Polgári Jog IV. - 2015. április 27.
 21. Polgári jog II. - 2015. április 29.
 22. Polgári jog IV. - 2015. április 13.
 23. Polgári Jog II. - 2015. május 6.
 24. Polgári Jog IV. - 2015. május 4.
 25. Ingatlan-nyilvántartás közhitelessége és a nemo plus iuris elve (IGI szv)
 26. Polgári jog II. - 2015. május 13.
 27. A felelősségtan alapkérdései - 2016. február 8.
 28. Felelősségtan - 2016. február 15.
 29. Polgári jog II. Végintézkedések (végrendeletek fogalma, fajtái, érvénytelenség) 2016.
 30. Jogi alapismeretek (ideiglenes jegyzet)
 31. Felelősségtan, 2017.03.08. Épületkárok, állatkárok.
 32. Polgári jog II. - 2017. március 20. (zálogjog)
 33. Szerződési alaptípusok. 2017.04.12. - Vállalkozási szerződés
 34. Szerződési alaptípusok. 2017.03.22. - Adásvételi szerződés 1.
 35. Szerződési alaptípusok. 2017.04.05. - Adásvételi szerződés 2.
 36. Általános Tanok - első előadás - 2017. szeptember 12.
 37. Jogi személyek - első előadás - 2017. november 14.
 38. Jogi személyek - második előadás - 2017. november 21.
 39. Szerzői jog előadás - 2017/18 I. félév
 40. Iparjogvédelem - 2017/18 I. félév
 41. Épületkár, állatkár, kártalanítás a jogszerű károkozásért (Polgári jog IV.)
 42. Civilisztika I. tankönyv (általános tanok, személyek joga, szellemi alkotások joga)
 43. Civilisztika I. tankönyv (általános tanok, személyek joga, szellemi alkotások joga)
 44. Civilisztika II. tankönyv (Dologi jog - Felelősségtan)
 45. Záróvizsga felkészítő - szellemi alkotások joga
 46. Záróvizsga felkészítő - öröklési jog
 47. Közös tulajdon - társasház tulajdon (2018/2019. tanév II. félév)
 48. Záróvizsga felkészítő - családjog
 49. Öröklési jog előadás (2019. április 2.) - alapfogalmak
 50. Gyermekvédelem - Családjogi, gyermekvédelmi és gyámügyi ismeretek” tantárgyhoz
 51. Vállalkozási szerződés és utazási szerződés (2019. 04. 09.)
 52. Öröklési jog - a végrendeletek tartalma és érvénytelensége (2019. 04. 22.)
 53. családi jog VÁZLAT - szülői felügyelet és örökbefogadás
 54. családi jog - VÁZLAT - apasági vélelmek és rokontartás
 55. Öröklési jog - Az örökösök jogállása. A hagyatéki eljárás. 2019. május 7.
Vissza