Tanszéki hírek

Novotni Zoltán-díj

2018-12-04

 

Novotni Zoltán-díj

 

A Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért Novotni Zoltán jogász professzor halálának 25. évfordulóján, a névadó emlékének adózva publikációs pályázatot hirdet.

 

Kiknek szól a felhívás?

A pályázaton részt vehetnek a felsőoktatási intézmények államtudományi illetve jogi képzési területen mesterképzési szakon tanuló nappali vagy levelező tagozatos hallgatói.

A pályamunka:

A pályázat tárgya egy minimum 1 maximum 1,5 ív (40.000–60.000 leütés) terjedelmű, magyar nyelvű tanulmány megírása a civilisztika tárgyköréből, Novotni Zoltán professzor nagyívű munkásságához kapcsolódó témában. A munka egyéni; együttes pályamunkákat az Alapítvány nem fogad be.

Pályázati anyag és leadási határidő

A pályamunkát kísérőlevéllel kell benyújtani 2019. március 30-ig. A kísérőlevélben a pályázónak röviden fel kell tárnia témaválasztásának indokát, azt, hogy tanulmánya hogyan kapcsolódik Novotni Zoltán munkásságához, ebben meg kell jelölni a professzor által írt azon tanulmányokat, egyéb munkákat, amelyekre a pályamunka elkészítése során támaszkodott.

A pályamunkákat a Miskolci Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Civilisztikai Tudományok Intézete adminisztrációján, Révész Katalin főelőadó részére (A/6. ép. 112.) kell személyesen leadni vagy postai úton feladni (Miskolci Egyetem, Civilisztikai Tudományok Intézete, 3515 Miskolc-Egyetemváros).

Bíráló Bizottság

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Civilisztikai Tudományok Intézetének felkért oktatóiból álló zsűri bírálja el a pályázatokat, és sorrendet felállítva tesz javaslatot a Novotni Alapítvány kuratóriumának a pályadíjak odaítéléséről.

 

A pályadíj

I. Helyezett: 150.000 Ft

II. Helyezett: 100.000 Ft

III. Helyezett: 50.000 Ft

A Novotni Alapítvány kuratóriuma fenntartja magának a jogot, hogy a Bíráló Bizottság javaslatára a pályázatot részben vagy egészben eredménytelennek (sikertelennek) nyilvánítsa.

A pályázóknak lehetőséget biztosít a Miskolci Jogtudó Szerkesztőbizottsága, hogy a http://jogtudo.uni-miskolc.hu/ honlapon közzétett publikációs feltételeknek megfelelő munkáikat a Miskolci Jogtudó 2019 őszi számában megjelentessék.

 

Miskolc, 2018. november 28.

Dr. Gaál Zoltán

A Novotni Alapítvány kuratóriumának elnöke

 

 

 


 

Civilisztika I. tankönyv

2018-11-27

 

Tisztelt Hallgatók!

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Civilisztikai Intézetének és Tanszékünk oktatóinak közös munkája, a Civilisztika I. tankönyv. 

A tankönyv az alábbi linken érhető el:

 

https://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php?search=%2Fid%3A120&fbclid=IwAR0pevG-jPStR3nhZWOMnN_Sx39AzKyzsc7rH_g8oZYYEGmjRsMJbCNyy6g

 

Emlékkonferencia Novotni Zoltán Professzor tiszteletére, halálának 25. évfordulóján

2018-10-12

 

 

MEGHÍVÓ

 

Emlékkonferencia Novotni Zoltán Professzor Úr tiszteletére   halálának 25. évfordulóján

 

2018. november 16.

ME Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Tanácsterem (A6 ép. fsz. 31.)

 

 

 

 

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Civilisztikai Tudományok Intézete, a MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága és a Novotni Alapítvány 2018. november 16-án emlékkonferenciát szervez. Iskolaalapító Professzorunk, Novotni Zoltán emlékét a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, tudományos konferencia megrendezésével kívánjuk ápolni.

Novotni Professzor iskolateremtő erejét, tudományos munkásságát az elmúlt negyed évszázad szüntelenül formálódó politikai, gazdasági és szociális változásai sem kisebbíthetik. Az általa megteremtett miskolci civilisztikai iskola és a tanszék (intézet) várja vissza most hajdanvolt tanítványait, munkatársait, hogy egy tudományos konferencia keretében felidézzük szellemiségét, lényét, sziporkázó személyiségét. Felkért előadóink Novotni Professzor munkái nyomán tartják meg előadásaikat.

Az Emlékkonferencia a ME ÁJK Polgári Jogi Tanszéke által folytatott, Az érvénytelenség és hatálytalanság kérdéskörének vizsgálata az új Ptk. tükrében című NKFI kutatási projekt keretében megvalósítandó workshop szerepét is be kívánja tölteni, ezért az előadások erre a problémakörre is reflektálnak.

 

Program (letölthető):

 • 9.30 – 10.00: Regisztráció
 • 10.00: A konferenciát megnyitja Prof. Dr. Csák Csilla, a Kar dékánja
 • 10.10 – 10.30: Prof. Dr. Novotni Zoltán jogfejlesztő tevékenysége az agrárjog és a környezetjog területén
        Csák Csilla PhD, egyetemi tanár, dékán (ME ÁJK)
 • 10.30 – 10.50 Kisvállalkozások jogi környezete. Érvénytelenség a társaságalapításhoz kapcsolódóan
        Miskolczi-Bodnár Péter PhD, egyetemi tanár (KRE ÁJK)
 • 10.50 – 11.10: Novotni Zoltán és a szellemi tulajdonvédelem
        Csécsy György CSc, egyetemi tanár (DE-ÁJK)
 • 11.10 – 11.40: A fogyasztóvédelmi jog  helye a jogrendszerben  és Novotni Zoltán munkásságában
        Fazekas Judit PhD, egyetemi tanár (SZE-DFÁJK)
 • 11.40 – 12.00: Novotni Zoltán, a tanszék-, intézet- és iskolaalapító jogtudós
         Cserba Lajos, egyetemi adjunktus, ügyvéd, B.-A.-Z. Megyei Ügyvédi Kamara elnöke

   

12.00 –13.00: Ebédszünet

 • 13.00 – 13.20: Egymással kapcsolatban álló jogi intézmény-tagozódások Novotni Zoltán életművében a civilisztikában – különös tekintettel az érvénytelenségi kérdésekre
        Prugberger Tamás DSc, emeritus professzor (ME ÁJK)
 • 13.20 – 13.40: Érvénytelenségi kérdések a gazdasági társaság keretei között
        Barta Judit PhD, tanszékvezető egyetemi docens (ME ÁJK)
 • 13.40 – 14.00: Az érvénytelenség kérdésköre Novotni Zoltán munkásságában
         Leszkoven László PhD, egyetemi docens (ME-ÁJK)
 • 14.00 – 14.20: Az érvénytelenség szabályozása a polgári jogban és a munkajogban
        Rácz Zoltán PhD, egyetemi docens (ME-ÁJK)
 • 14.20 – 14.40: A vezetői jogviszony társasági jogi és munkajogi anomáliái
        Kenderes György PhD, egyetemi docens (ME-ÁJK)

 

A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy részvételi szándékát a https://goo.gl/forms/Vb8othqHd8ithxNc2 linken elérhető űrlap kitöltésével, legkésőbb 2018. november 12. 12:00 óráig jelezze!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grosschmid Béni emlékülés a pécsi jogi karon

2018-08-29

Grosschmid Béni néhai professzor halálának 80. évfordulója okán szervez emlékülést a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara. A rendezvényre  sok szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt. 

POT konferencia 2018

2018-05-07

Idén is megrendezésre kerül a Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozója, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket. 

A konferencia meghívóját itt  érhetik el.

Összes találat: 35
Vissza