Tudományos diákkör

 

Tudományos Diákkör

Polgári Jogi Tanszék

 

A Tudományos Diákkör tanszéki felelőse: Dr. Pusztahelyi Réka, egyetemi adjunktus. 

A Tudományos Diákköri versenyen a Polgári Jogi Tanszéken minden évben számos dolgozat szerzője vesz részt, melyek magas színvonalát mutatja az Országos Tudományos Diákkörön való részvételek és helyezések száma. A Tudományos Diákköri dolgozatok továbbdolgozott és fejlesztett anyagából több alkalommal született már magas színvonalú szakdolgozat, PhD kutatási téma és sikeres pályázati anyag. Minderre tekintettel a Polgári Jogi Tanszék különösen fontosnak tartja a tehetséges hallgatók mentorálását és támogatását, és nagy örömmel folytatja a fiatal tehetségek konzultálását. 

 


 

MEGHÍVÓ

 

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt

Veress Emőd professzor, ügyvéd, EMTE Sapientia, Kolozsvár

előadására

 

A SZERZŐDÉSEK  ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSÁNAK REFORMJA
 AZ ÚJ ROMÁN POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVBEN

 

2017. november 9. csütörtök 15 órától

Kari tanácsterem A/6. ép. fsz. 31.

 

 

 


 

MEGHÍVÓ

 

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt
a Polgári Jogi Tudományos Diákkör kötetlen beszélgetésére!

 

Témánk: 

Az ingatlan közös tulajdona megszüntetésével kapcsolatos problémák

 

"alkalmatlan idő˝ vagy joggal való visszaélés
társasházzá alakítás helye a megszüntetési módok között
lakásban bennmaradó volt tulajdonostárs jogállása
a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése
alternatív ítéleti rendelkezés 

 

 2017. szeptember 26., kedd, 17:00 órától, Kari tanácsterem A/6. ép. fsz. 31.

 

Javasolt irodalom:

Ptk.

Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának összefoglaló véleménye 2016. április 7.

http://www.lb.hu/sites/default/files/joggyak/jgy_kozos_tulajdon_osszefoglalo_orosza.pdf

BH2016:207.; BH2013. 214.; BH2015. 275.;

 

 

Polgári Jogi Tanszék

 


 

FELHÍVÁS

  

A Polgári Jogi Tudományos Diákkör  2017 őszén is várja a hallgatók jelentkezését 
a TDK konferenciára

 

A Tudományos Diákköri Dolgozatok versenyére  november második felében kerül sor, ám a versenyen való részvétel előzetes elektronikus regisztrációhoz kötött. 

A regisztráció menete és feltételei az alábbiak.

1. A jelentkezéshez keresse fel a http://www.tdk.uni-miskolc.hu/ oldalt! A felületen regisztrálni kell.

2. A sikeres regisztrációt követően az Online jelentkezés menüpontban kell megadni a szerzői  adatokat és a TDK munka adatait.

3. A kitöltött jelentkezési lapot kinyomtatva és aláírva kell leadni az A/6. 209. szoba mellett e célra elhelyezett borítékban! A jelentkezési lapot és a rezümét e-mailben is meg kell küldeni a következő címre: civdrvz@uni-miskolc.hu.

 

Jelentkezési határidő: 2017. október 2. hétfő

 

További információk és a kitöltendő dokumentumok http://jogikar.uni-miskolc.hu/tdk_jelentkezes címen hozzáférhetők, illetve ebben segítséget nyújt: Pusztahelyi Réka A6. ép. 116. szoba

A kari TDT titkára: Dr. Varga Zoltán docens

 

 

Polgári Jogi Tanszék

 

 

 


 

POLGÁRI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR

Sok szeretettel gratulálunk minden kedves versenyzőnek!

 


 

A Polgári Jogi Tanszék által meghirdetett

 

POLGÁRI  JOGI  JOGESETMEGOLDÓ  VERSENY

 

I. helyezettje

 

Čertický Mário (IV. évf. joghallgató)

 

A Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért
 15.000. Ft-os ösztöndíjában részesül.

 

Az eredményhez szívből gratulálunk!

 

 Polgári Jogi Tanszék

 

 

 

 


 


 

 

a Polgári Jogi Tanszék

 

 

POLGÁRI  JOGI  JOGESETMEGOLDÓ  VERSENYT

 

 

hirdet

 

a miskolci jogi kar nappali és levelező tagozatos 
II., III., IV., és V. éves jogász hallgatói részére

 

A versenyen a rendelkezésre álló két óra alatt kell mindenkinek ugyanazon tényállás alapján kérelmet szerkesztenie. Az új Polgári törvénykönyv használata a versenyen  lehetséges.

 

Az elkészített beadványok értékelési szempontjai

  • a tényállás helyes minősítése(i)
  • a kereseti kérelmet alátámasztó érvelés meggyőző volta, felépítettsége
  • a  keresetlevél  alakszerűsége vizsgálatától eltekintünk

 

A verseny kezdete és helyszíne:

 

2015. március 26. csütörtök 14 óra

XII. előadó (A/3. ép. III. emelet 313. ajtó)

 

 

A verseny I. helyezettje a Novotni Alapítvány 15.000. Ft-os ösztöndíjában részesül.

 

 

 

Polgári Jogi Tanszék

 


 

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt 
a Polgári Jogi Tudományos Diákkör soron következő ülésére, kötetlen beszélgetésére!

 

 

Mennyi az annyi? - A devizahitelek aktuális kérdései

 

A vitaindító előadást tartja:

Kriston Edit doktorandusz

 

2015. március 11. szerda, 14:00-től

 

CTI intézeti könyvtár A6/117/a. terem  

 

Ajánlott anyagok:

 

1. Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazhatósága kölcsönszerződéseknél (a Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja  összefoglaló véleménye) http://www.kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/osszefoglalo_velemeny_i.pdf

2.  „A fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződésifeltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelensége megítélése”tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye http://www.kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/joggyakorlat_osszefoglalo_velemeny.pdf

 

 

Polgári Jogi Tanszék

 


 

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt 
a Polgári Jogi Tudományos Diákkör kötetlen beszélgetésére!

 

Régi-új irányok és kérdések a polgári jogi felelősség körében

 

A vitaindító előadásokat tartják:     

 

Horváth Viktória (IV. évf. joghallgató): Sérelemdíj vagy nem vagyoni kártérítés?

 

és Sápi Edit (doktorandusz):  A szerzői jogi jogsértés egyes következményeiről (sérelemdíj, kártérítés, alaptalan gazdagodás)

 

2015. február 18. szerda, 14:00-től

ÁJK KariTanácsterem A6. fsz. 31.  

 

Ajánlott irodalom:

 

  • 2013. évi V.- törvény
  • A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma 1/2013. (VI. 17.) számú határozatával elfogadott kollégiumi véleménye a nem vagyoni kártérítés/sérelemdíj megtérítése iránti követelések elbírálásának a polgári perben felmerülő egyes kérdéseiről
  • Beck Salamon: Kártérítés vagy gazdagodás , (B.S.)  Polgári Jog 1930 213. o.
  • Marton Géza: A polgári jogi felelősség. Triorg K, Bp., 1983. 165.-166.o.

 

Polgári Jogi Tanszék

 

 


 

 

NOVOTNI ALAPÍTVÁNY PUBLIKÁCIÓS PÁLYÁZAT

EREDMÉNYHIRDETÉS

 

A fennállásának 20. évfordulóját idén ünneplő Novotni Alapítvány január végén közzétett pályázati felhívására öt hallgató jelentkezett pályamunkával. Az Alapítvány Kuratóriuma ülésén elfogadta a Polgári Jogi Tanszék oktatóinak javaslatát a helyezéseket illetően, és amelyről az alábbiakban tájékoztatunk minden kedves érdeklődőt.

I. Helyezett:

Kriston Edit (V. évf.) „Az élettársi kapcsolatok szabályozása az új polgári törvénykönyv tükrében” című pályamunkájával

A Novotni Alapítványtól 100.000 Ft ösztöndíjban részesül.

 

Megosztott II. Helyezettek:

Szántó Krisztina (V. évf.) „Az orvosi műhibák esetén felmerülő kártérítési felelősség” című tanulmányával

és

Čertický Mário (III. évf.) „Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben” című munkájával

A Novotni Alapítványtól 50.000 - 50.000 Ft ösztöndíjban részesülnek.

 

A díjazott szerzőket előadás tartására kértük fel a 2014. május 8-án megrendezésre kerülő jubileumi kuratóriumi ülésen és rendhagyó Polgári Jogi TDK ülésen.

Tanulmányaikból készített cikküket az Advocat folyóirat meg fogja jelentetni.

 

Miskolc. 2014. április 14.

Prof. Bíró György

kurátor

„Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért”

 

 A BENYÚJTOTT PÁLYAMUNKÁK ÉS OKTATÓI ÉRTÉKELÉSÜK

 

Kriston Edit (V. évf.): Az élettársi kapcsolatok szabályozása az új polgári törvénykönyv tükrében

Pusztahelyi Réka értékelése

Szántó Krisztina (V. évf.): Az orvosi műhibák esetén felmerülő kártérítési felelősség

Barzó Tímea értékelése

 Čertický Mário (III. évf.): Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben

Leszkoven László értékelése

Gál Krisztina (IV. évf.): Az örökbefogadott örök befogadott?

Juhász Ágnes értékelése

Kecskeméti Ágnes (IV. évf.): Gondolatok a jogalap nélküli gazdagodás jogintézményének változásairól

Sápi Edit értékelése

 

 

 


 

 

 

 

 

POLGÁRI JOGI TDK

MEGHÍVÓ

 

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a Polgári Jogi Tudományos Diákkör kötetlen beszélgetésére!

 

 A TDK ülés témája:

"Kötelmi elemek a dologi jogban  -  úton egy dinamikus dologi jog felé"

 2014. március 5. szerda, 15:00-től,  Dékáni tanácsterem A/6. fsz. 31.

A vitaindító előadást tartja:  Leszkoven László egyetemi docens 

 

Ajánlott irodalom:  2013. évi V. törvény az új Polgári Törvénykönyv

 Polgári Jogi Tanszék

 

 


 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

2014-ben ünnepli a „Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” alapításának 20. évfordulóját. E jeles alkalomból és az új Ptk. közelgő hatálybalépését is szem előtt tartva az Alapítvány TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓS PÁLYÁZATOT ír ki a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara hallgatói számára az alábbi feltételek szerint.

Kiknek szól a felhívás?

A jogász képzésben részt vevő nappali és levelezős másodéves, harmadéves, negyedéves és ötödéves/végzős hallgatóknak.

A pályamunka:

A pályázat tárgya egy minimum 1,5 maximum 2 ív terjedelmű tanulmány megírása a polgári jog tárgyköréből egy olyan szabadon választott témában, amelyet a pályázónak az új Polgári Törvénykönyv rendelkezései tükrében kell feldolgoznia. A munka egyéni; együttes pályamunkákat nem fogadunk be. A pályamunka nem egyezhet meg a hallgató évfolyamdolgozatával, szakdolgozatával vagy TDK dolgozatával.

A pályamunka megírásához a Polgári Jogi Tanszék oktatói konzultációs lehetőséget igény szerint biztosítanak.

Határidők és elbírálás menete:

A tanulmányokat legkésőbb március 17-ig kell elkészíteni és leadni a tanszéken. A dolgozatok elbírálására és a nyertes dolgozatok kiválasztására március 31.-ig kerül sor.

A pályamunka díjazása:

A nyertes tanulmányok írói a díjazásra javasolt pályamunkák számától és a kiíró  döntésétől függően 50.000 – 100.000 Ft. közötti ösztöndíjban részesülnek.

Publikációs lehetőség

Polgári Jogi Tudományos Diákkör a Novotni Alapítvánnyal közösen rendkívüli ünnepi ülést, konferenciát tart április közepén, ahol a nyertes munkákat a pályázók előadhatják. Továbbá vállalja az Alapítvány e munkák írott formában való megjelentetését is.

 

Miskolc, 2014. január 20.

Prof. Dr. Bíró György

intézetigazgató, CTI

a Novotni Alapítvány kurátora

  


 

A POLGÁRI JOGI TDK RÉSZTVEVŐINEK TANULMÁNYAI

 

 

Sápi Edit: A sajtó-helyreigazítás szabályozása. Múlt, jelen. Jövő?

 

Szántó Krisztina: A támogatott döntéshozatal

 

 


TOVÁBBI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK HALLGATÓKTÓL

 

 

Szántó Krisztina: A sport- és szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó egyes kártérítési kérdések

 

 

 

Vissza