A "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért" pályázati felhívása

2012-09-10 Novotni Alapítvány pályázati felhívása

A „NOVOTNI ALAPÍTVÁNY A MAGÁNJOG FEJLESZTÉSÉÉRT” PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

 

 

 A „Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” pályázatot hirdet a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói számára az alábbiakban ismertetett támogatási formák elnyerésére:

 

1. A pályázat tárgya

 

A pályázat tárgya a „Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” által kiadott valamennyi, az adott félév során megjelentetett és az oktatásban felhasznált egyetemi jegyzetek és tansegédletek juttatása.

 

A 2013/2014-es tanév I. félévében a pályázat tárgyát képező jegyzetek a következők:

 

a)      II. évfolyamon a Polgári jog I. c. tantárgyhoz kapcsolódóan

 

  • Bíró György - Lenkovics Barnabás: Általános tanok, Novotni Kiadó, Miskolc, 2013 (megjelenés alatt)
  • Barzó Tímea - Juhász Ágnes - Leszkoven László - Pusztahelyi Réka: Személyek joga, Novotni Kiadó, Miskolc, 2013 (megjelenés alatt)
  • A Polgári Törvénykönyv (Novotni Kiadó, Miskolc, 2012)

 

b)      III. évfolyamon a Polgári jog III. c. tantárgyhoz kapcsolódóan

 

  • Bíró György: Kötelmi jog. (Közös szabályok. Szerződéstan) (Novotni Kiadó Miskolc, 2010)
  • A Polgári Törvénykönyv (Novotni Kiadó Miskolc, 2012)

 

2. Pályázati feltételek

 

A „Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért” által nyújtott támogatásban a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának azon hallgatói részesülhetnek, akiknek anyagi helyzete nem teszi lehetővé valamennyi egyetemi jegyzet megvásárlását.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a rászorultság igazolására alkalmas okirat-másolatot (kereseti vagy egyéb igazolás, nyilatkozat),
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy milyen, az Alapítvány céljának megvalósulását segítő tevékenység végzését vállalja (idegen nyelvű szövegek fordítása, korrektúra, konferenciaszervezés, szakirodalom gyűjtés stb.).

 

A pályázat beadási határideje: folyamatos

 

A pályázat benyújtásának helye: A/6. épület, 112. sz. szoba

 

A pályázatokat a Novotni Alapítvány Kuratóriuma havonta bírálja el.

 

 

 

Miskolc, 2013. augusztus 31.                                                        

                                                                                                           Dr. Gaál Zoltán

                                                                                                      a Kuratórium Elnöke

Vissza