Közlemény a polgári jogi vizsgák tananyagáról

2014-09-09 Tájékoztató a 2014/2015. tanév őszi félévi polgári jogi vizsgák (rendes és CV) anyagáról

 

Tájékoztató a 2014/2015. tanév őszi félévi polgári jogi vizsgák (rendes és CV) anyagáról

 

A Civilisztikai Tudományok Intézete

Polgári Jogi intézeti Tanszékének közleménye

 

Tárgy: az új Polgári Törvénykönyv tananyagkénti számonkérése 

 

Tisztelt Hallgatók es Kollégák!

 

Ismert, hogy a 2013. évi V. törvénnyel új Polgári Törvénykönyv született, amely 2014. március 15-én lépett hatályba. A Kúria időközben a 1/2014. PJE sz. jogegységi határozatával a bírói állásfoglalásokat is felülvizsgálta.

Hozzá kell tennünk, hogy a hatálybaléptetés nem ilyen egyszerű, mert a 2013. évi CLXXVII. törvény (új Ptké.) részletesen, egyes polgári jogi jogintézményenként tartalmazza a különleges hatálybaléptető rendelkezéseket. Ennek köszönhetően számos jogviszonyra 2014. március 15-ét követően is az 1959. évi IV. törvény, a korábban hatályos Ptk. lesz alkalmazandó.

 

Mindazok az évfolyamok, amelyek a másodévben, a polgári jogi tanulmányokat 2013 szeptemberében (valamint ezt követően) kezdték el a mintatanterv szerint, már az új Ptk anyagát tanulják.

Akik a Polgári jog tárgyakat korábban lehallgatták, még a régi Ptk. szerint, még a 2013/2014. tanév tavaszi félévében a régi tananyagból vizsgázhattak.

A Polgári jogi intézeti Tanszék rendes előadás keretében immár csak az új Ptk. szerint oktatja a Polgári jog I-V. tárgyakat, továbbá Új magyar polgári jog I. és II. néven szabadon választható tárgyat is hirdetett, amelyeknek látogatása bárki számára szabad.

 

* * *

Mindezeket figyelembe véve a tananyag oktatását és számonkérését illetően a Polgári Jogi Tanszék az alábbi döntést hozta:

 

Akik sikeres vizsgát nem tettek még Polgári jog I.-V. tárgyakból, azoknak a felvett akár rendes, akár CV kurzus keretében az új Ptk. alapján kell vizsgán számot adni a tudásukról, már a  2014/2015-ös tanév őszi félévében is.

 

* * *

Ezen közleményünket a Tanszék honlapján lehet olvasni.

 

Miskolc, 2014. szeptember  9.

 

Prof. Dr. Bíró György

Intézetigazgató

Vissza