Polgári jog Záróvizsgafelkészítő (nappali és levelező tagozat)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Polgári jog Záróvizsga felkészítő c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT135IÜ6

Igazságügyi igazgatási alapszak levelező tagozat

2018/2019 tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka, egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Tóth Gergő József tudományos segédmunkatárs

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 3 / félév

Számonkérés módja: aláírás

Kreditpont: -

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A záróvizsga felkészítő célja, hogy az záróvizsga követelményekhez igazodva röviden átismételje a polgári jogi joganyagot. Az záróvizsga felkészítő oly módon nyújt segítséget a hallgatók számára, hogy tömörítve rendszerezi az egyes tételekhez tartozó anyagot, áttekinti a vonatkozó jogszabályokat, kitér a problémásabb vagy hangsúlyozottabban jelentkező jogintézményekre, valamint felhívja a figyelmet az időközben bekövetkezett jogszabályi módosításokra.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2019. II. 22. (péntek) – 12.30-15-ig – XIX. ea. – Dr. Tóth Gergő – 3 óra

 

-      Általános rész

-      Személyek joga

-      Szellemi alkotások joga

-      Dologi jog

-      Öröklési jog

-      Kötelmi jog közös szabályai

-      Szerződéstan

-      Felelősségtan

-      Szerződési alaptípusok

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Nincs.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Nincs.

 

5.    Kötelező tananyag

Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Jogi alapismeretek (ideiglenes jegyzet) Novotni Kiadó 2016. elektronikusan közzétett: http://jogikar.uni-miskolc.hu/polgari_jogi_tanszek_tansegedletek oldalon

 

6.    Ajánlott irodalom

Jogszabály:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben (Novotni Kiadó, Miskolc, 2014)

 

Egyéb tudnivalók: -

 

Miskolc, 2019. február 4.

Polgári Jogi Tanszék

 letöltés

 

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Polgári jog Záróvizsga felkészítő c. tantárgyból

tárgykód: AJPJT140IÜN6

Igazságügyi igazgatási alapszak nappali tagozat

2018/2019 tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka, egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Tóth Gergő József tudományos segédmunkatárs

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 1 óra

Számonkérés módja: aláírás

Kreditpont: -

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A záróvizsga felkészítő célja, hogy az záróvizsga követelményekhez igazodva röviden átismételje a polgári jogi joganyagot. Az záróvizsga felkészítő oly módon nyújt segítséget a hallgatók számára, hogy tömörítve rendszerezi az egyes tételekhez tartozó anyagot, áttekinti a vonatkozó jogszabályokat, kitér a problémásabb vagy hangsúlyozottabban jelentkező jogintézményekre, valamint felhívja a figyelmet az időközben bekövetkezett jogszabályi módosításokra.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

       Az előadások ideje és helye: Csütörtök 8-9-ig – A/6. 216.

 

-      Általános rész

-      Személyek joga

-      Szellemi alkotások joga

-      Dologi jog

-      Öröklési jog

-      Kötelmi jog közös szabályai

-      Szerződéstan

-      Felelősségtan

-      Szerződési alaptípusok

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Nincs.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Nincs.

 

5.    Kötelező tananyag

Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Jogi alapismeretek (ideiglenes jegyzet) Novotni Kiadó 2016. elektronikusan közzétett: http://jogikar.uni-miskolc.hu/polgari_jogi_tanszek_tansegedletek oldalon

 

6.    Ajánlott irodalom

  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben (Novotni Kiadó, Miskolc, 2014)
  • Dr. Barzó Tímea: A magyar család jogi rendje (Patrocinium Kft., Bp. 2017)
  • Dr. Leszkoven László: Szerződésszegés a polgári jogban (Wolters Kluwers, Bp. 2017) 

 

 

Egyéb tudnivalók: -

 

Miskolc, 2019. február 4.

Polgári Jogi Intézeti Tanszék

 letöltés

Vissza