Politikai szociológia

Politikai szociológia

Jogi asszisztens szak, levelező tagozat

AJJOE713JAL1

2012/13. tanév I. félév

1.    Az oktatás célja:

A tantárgy elsajátításának célja az, hogy felruházza a hallgatókat mindazokkal az alapvető fogalmakkal és ismeretekkel, amelyek a politika jelenségvilágának megismeréséhez, tudatossá tételéhez szükségesek. A tárgy ennek érdekében áttekinti a legfontosabb tematikus blokkokat, megismertet az ezekkel kapcsolatos nemzetközi és hazai szakirodalommal és annak fejlődésével, valamint bemutatja, hogy az ott kimunkált kategóriák miként alkalmazhatók a hazai politikai folyamatokra.

 

2.    A konzultáció:

A félév során az órarendben megadott időpontokban összesen 10 óra konzultációra kerül sor. A konzultációkon való részvétel ajánlott. A három alkalommal megtartásra kerülő konzultáció feladata az, hogy a tananyag alapvető összefüggéseivel megismertessen, és az ennek során felmerült kérdéseket megválaszolja, a bizonytalanságokat eloszlassa.

 

3.    A számonkérés:

A tananyag számonkérése írásbeli kollokvium formájában történik. A vizsga értékelésére ötfokozatú skála (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen) szolgál. Az ismételt vizsgára, sikeres vizsga javítására, valamint a vizsgán való meg nem jelenésre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint amelyeket a Tanulmányi követelményrendszer a kollokviumok esetében előír. A tárgy kreditértéke: 0 kredit.

A vizsgára a NEPTUN rendszeren keresztül lehet bejelentkezni. Az adminisztrációs ügyek intézése és tájékoztatás az A/6 épület 222. szobájában történik, telefonszám: 565-111/23-16 mellék, ügyintéző: Hodosi Gabriella.

 

4.    A tananyag:

Kötelező tananyag: Kéri László (szerk.): Societas politica. Fejezetek a politikai szociológia köréből. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2001. következő fejezetei: 1., 2., 3., 4., 9. és 11. fejezetek.

A tankönyv aktualizálása miatt az előadáson elhangzó, a tankönyvben nem szereplő információk is a tananyag részét képezik!

 

 

5.    A tárgy felelőse és oktatója: Dr. Vinnai Edina adjunktus

 

Tételsor

Vissza